Noviny Info pro turisty Kalendář akcí
AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Přečtěte si
Z Regionu
Kultura
Informace
Sport
Napsali nám
INZERCE
Prodám
Koupím
Bydlení
Seznámení
Různé
Podmínky inzerce
ARCHIV
Minulé číslo
Předminulé číslo
Starší čísla
Archiv
Vyhledávání
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Redakce
Další kontakty
 
Napsali nám
Léto budiž pochváleno
Dobrý rodák Vojtěch Jasný navštívil Doubravici
Rodáci se sešli na Benešově
Hasiči mezi postiženými
Hasiči na Suchém slavili 85. výročí
Čtenáři ze Suchého
Hurá, prázdniny!
Náš naučný cyklistický výlet v duchu motta příklady táhnou
Kryštof CUP v Paměticích
MTB Suchý 2012
 
Léto budiž pochváleno
Slovy básníka dovoluji si zahájit tento zelený sloupek. Trávíce dovolenou v lůně jesenických kopců, noříce se do chladivých vln soutoku obou Desných - Hučivé a Divoké, zažila jsem větry, bouře i vláčné horko, kdy vše kolem se chvěje pod přílivem životadárných paprsků zavlažované zespodu dostatkem vláhy denního přílivu.
   Odpočívající dostává dar. Je mu nabídnuto vstát s raním kuropěním, prociťovat pomalé prohřívání kraje slunkem zvedajícím se nad obzorem a nohami podle potřeby hmatat v rose. Dovolit dosud neposečené trávě chladně probouzet odpočaté tělo až do výše pasu. Snídat s koleny pod bradou za zpěvu ptáků, kteří jsou zase celí bez sebe radostí, že slunce opět vyšlo.
   Lesy na úpatí kopců vítají vstupujícího velebným vlhkým tichem. Tím tichem jsou i zvuky lesa - množství potůčků odvádějících přebytky letošních darů vládce vod Neptuna, denní klopotění ptáků a zvěře. Kráčet velebným chrámem přírody a stát se její součástí, vnímat rozdílnou energii stromů, které klidně říkají - jsem tu a chceš-li, můžeme tu být spolu, není dovoleno každému.
   Veškeré poselství hor nesou do údolí Hané obě Desné, jedna od Vřesové studánky, druhá z protějšího bloku Dlouhých strání. Je v něm síly, lásky a klidu až k neuvěření. Kdo se mu poddá, vodě naslouchá, je očištěn. Až do morku kostí. Bosá noha dostane prostřednictvím ukrutné bolesti současně dar vnitřního narovnání a nápravy, šanci harmonie.
   Poté člověk nasycen a obohacen vnitřním prožitkem může, bude-li chtít, užívat všech výmyslů současné civilizace. Zjišťovat, na co má a na co ne. Vydat se na hřebeny hor pod hrozbou denních bouří a krupobití, použít k tomu vlastní nohy, kolo, třeba i lanovku, soutěžit v tom, jak dlouho vydrží v tůni či pod vodopádem nádherné Desné, sjet po černé slalom mezi stromy obalenými žlutými žíněnkami.
   Radosti probuzeného života je samozřejmě třeba podpořit správným dlabancem, každému podle chuti, s láskou připraveným, nejlépe přímo ze zahrádky či dvorku, servis taky není k zahození.
   Fyzické tělo nasycené denními prožitky večer pomalu vypíná a objednává prožitky duchovní. Každému podle jeho vkusu a chuti je nabízeno dostatek. Samozřejmá a přirozená potřeba setkávání a sdílení, neb člověk je tvor společenský, je naplňována procházkou zakončenou doplněním tekutin, či lehkým omámením až ztlumením, posezením u ohně a loučením se s prožitým dnem a zapadajícím sluncem. Šance vydat slovem, zpěvem či tancem ze sebe získané city a pocity odcházejícího dne je nabídnuta každému.
   A proto - budiž pochváleno léto. To letošní je obzvlášť kypré.
Jitka Melkusová  


Dobrý rodák Vojtěch Jasný navštívil Doubravici
Sobota 23. června 2012 se může zapsat zlatým písmem do historie doubravického kina. Tento den se zde uskutečnila malá přehlídka filmů mezinárodně uznávaného režiséra Vojtěcha Jasného za jeho osobní účasti. Touha, Až přijde kocour a Všichni dobří rodáci. Právě tato vrcholná díla jeho tvorby mohli zhlédnout diváci, kteří navštívili sobotní představení a kteří si hlavně přišli vyslechnout zajímavé a poutavé režisérovo vyprávění. V téměř 87 letech tento vitální umělec zaujal svými vzpomínkami a názory diváky tak, že dopolední blok filmů téměř splynul s odpoledním. Po promítání filmu Všichni dobří rodáci, který bezesporu patří mezi nejkrásnější filmy naší kinematografie, se sálem nesl dlouhotrvající potlesk, který si zasloužil jak film samotný, tak hlavně pan režisér za jeho celoživotní práci a čas, který vděčným diváků v doubravickém kině věnoval. Neodmítl ani závěrečnou, předem neohlášenou a nepřipravovanou autogramiádu, kdy bez jakékoliv známky únavy téměř s každým žadatelem o podpis promluvil pár milých a vřelých slov. Sobotní „Den filmů Vojtěcha Jasného“ v doubravickém kině byla akce, na kterou se nezapomíná. A na pana Vojtěcha Jasného už vůbec ne. Poděkování si zaslouží filmový historik Jiří Voráč z MU Brno a Radim Bedan z Doubravice nad Svitavou, jejichž zásluhou si mohli filmoví fanoušci užívat sobotní den ve společnosti vzácného člověka.
   
   Eva Sáňková
  


Rodáci se sešli na Benešově
V sobotu 30. června bylo na Benešově celý den veselo. Rodáci, přátelé i příznivci Benešova se sešli, aby společně zavzpomínali, pobavili se a oslavili 650 let od první písemné zmínky o obci Benešov a 225 let od vysvěcení kostela Povýšení sv. Kříže. Program byl opravdu bohatý.
   Oslavy začaly v 9.30 u školy, kde byl zasazen pamětní dub. Odtud se průvod za doprovodu dechové hudby Benešovské 12 vydal vesnicí do kostela Povýšení sv. Kříže. Mši svatou zde sloužil otec Jiří Pleskač a doprovázel ji chrámový sbor z Velkých Bílovic pod řízením učitele Luboše Řehánka.
   Odpoledne pokračovaly oslavy na sokolské zahradě. Oficiálního zahájení se ujal starosta obce Antonín Rus. Ve svém projevu připomněl některá důležitá data z historie obce a přivítal také starosty okolních obcí. Následovalo vystoupení malých šmoulíků z mateřské školy a dětí ze základní školy plné písniček a pohádek. Se svým pásmem za námi přijel folklórní soubor Kořeňák. Krásný hudební zážitek nám umožnila houslistka Ilona Stryová a harmonikářka Jana Pernicová.
   Děti se také nenudily. Byl pro ně připraven skákací hrad, který nám zapůjčilo Mateřské centrum Jablíčko v Lysicích, kterému tímto děkujeme.
   Od 18 hodin se mikrofonu ujala hudební skupina Talisman a hrála k tanci i poslechu až do nočních hodin.
   Během celého dne byly otevřeny i obecní budovy. Ve zrekonstruovaném obecním úřadě si návštěvníci mohli prohlédnout obecní kroniky, fotokroniky, knihovnu i obřadní síň. V nové hasičské zbrojnici byly k vidění fotky, dokumenty a hasičská technika obce. V místní základní škole měli rodáci možnosti zavzpomínat i na svá školní léta.
   
   Lubomír Šín
  


Hasiči mezi postiženými
Chtěli bychom poděkovat členům jednotky SDH I Boskovice a zejména jejich veliteli Zdeňku Krejčímu za ukázku hasičské techniky spojenou s výkladem i praktickým předvedením. A protože by přesun našich těžce tělesně postižených dětí byl organizačně náročnější, přijeli hasiči tentokrát ochotně za námi. Děti si prohlédly veškeré vybavení i interiér hasičského vozu, vyzkoušely si stříkání hadicí na cíl a při tom všem jim hasiči trpělivě odpovídali na jejich zvídavé otázky. Vydařené dopoledne jsme zakončili společnou fotografií na památku.
   
   Mirek Fiala, Dagmar Slavíková
  


Hasiči na Suchém slavili 85. výročí
Příjemná atmosféra vládla na slavnostní schůzi v restauraci Na Dolech. V sobotu 23. června se zde totiž sešli jak uniformovaní členové, tak civilní příznivci SDH, aby si společně připomněli 85. výročí založení místního hasičského sboru. Své kolegy přišly pozdravit také zástupci z okolních SDH.
   Velmi pozitivní hodnocení přišlo od nadřízených orgánů za příkladnou práci s mládeží. U příležitosti tohoto významného výročí potom starosta okresního sdružení hasičů v Blansku p. Nečas předal řadu vyznamenání aktivním i zasloužilým členům sboru. Mezi oceněnými byli, například František Koudelka, Alois Ševčík, Miloslav Pulec, Pavel Vybíhal st., Slavomír Čapka a vůbec nejstarší člen sboru Květoslav Vybíhal st. Oficiální program byl zakončen slavnostní večeří a pokračoval volnou zábavou.
   
   Vladimír Ševčík
  


Čtenáři ze Suchého
Poslední předprázdninové čtení v místní lidové knihovně na Suchém proběhlo pro malé čtenáře v pátek 22. června. Knihovnice Růženka Kolářová přivítala rovných 16 dětí pěknou pohádkou od Františka Hrubína. A než se děti rozběhly na prázdniny, byl pro ně připraven lákavý program se spoustou překvapení, soutěží a to nejen čtenářských. Na ty děti, co chodily a navštěvovaly knihovnu pravidelně, čekal závěrečný diplom čtenáře. Pro všechny pak byl v zahrádce restaurace Na Dolech připraven obrovský zmrzlinový pohár.
   
   Vladimír Ševčík
  


Hurá, prázdniny!
Děti ze školní družiny v Benešově podnikly výpravu za pokladem dráčka Družináčka a rozešly se na zasloužené prázdniny.
   
   Markéta Blahová
  


Náš naučný cyklistický výlet v duchu motta příklady táhnou
V naší obci máme skvělé podmínky pro různé druhy sportů, zejména pak pro horskou cyklistiku. Není náhodou, že zde již deset let aktivně funguje cyklistický oddíl Moravec Sokol Benešov, z jehož řad vzešlo několik vynikajících cyklistů. Jedná se o mladé talentované jezdce, kteří, ačkoliv téměř všechen svůj volný čas tráví v sedle kola, svědomitě také plní své školní a studijní povinnosti. A této skutečnosti jsme se rozhodli využít při realizaci naučného cyklistického výletu v rámci naší školní výuky. Oslovili jsme s žádostí o spolupráci Radima Kováře, dnes již profesionálního cyklistu, který v současné době hájí barvy cyklistického klubu Merida Biking Team Brno, a který patronát nad naším prvním cyklistickým výletem přijal. Radima jsme oslovili nejen proto, že je absolventem naší školy, ale především proto, že je mezi místní mládeží obdivován pro svou píli, sportovní chování a přátelskou povahu. Po dobu výjezdu byl Radim naším technikem, trenérem a příjemným společníkem zároveň. Poradil dětem něco ze správné techniky jízdy na kole, popovídal o svých dosavadních výsledcích a zkušenostech z cyklistického světa, o budoucích sportovních plánech a záměrech, odhalil také úskalí, s nimiž se mnohdy musí potýkat ve snaze skloubit velmi časově náročné tréninkové plány, závody a soustředění s neméně náročnými studijními povinnostmi.
   Trasa našeho výletu byla od budovy školy do blízké obce Protivanov. Cestou jsme měli několik krátkých zastávek, a to u meteorologické stanice, partyzánské chaty „Hanačka“ a u pramene řeky Punkvy, tedy u míst, které nebylo možné bez povšimnutí minout. Děti zvládly výjezd bez problémů, a proto si cyklistický výlet určitě někdy rádi zopakujeme. Radimovi děkujeme za spolupráci a přejeme mu mnoho sportovních i studijních úspěchů.
   
   Marie Švancarová, žáci 5. ročníku ZŠ a MŠ Benešov
  


Kryštof CUP v Paměticích
Za parného, téměř tropického vedra, proběhlo první červencovou neděli v Paměticích další kolo hasičské soutěže Velká cena Blanenska 2012 - jako 9. ročník Pamětického poháru.
   Letos u nás soutěžilo 32 družstev mužů a 18 družstev žen. Vítězný pohár si za první místo odvezli hasiči z Hlubokého (TR), ženy ze Šošůvky (BK) získaly pohár starosty hasičů. Domácí se „na bednu“ neprobojovali, skončili v první desítce. Diváků bylo letos trochu méně, mnozí využili možnosti sledovat celé dění na internetu doma v chládku.
   Velký obdiv si zaslouží všichni soutěžící, kteří v tom parnu museli cvičit plně ustrojeni, pečlivě hodnotící komise, pořadatelé za vzornou organizaci a plynulost soutěže a zajištění bohatého občerstvení. Bylo velice zajímavé sledovat soustředěnost a zaujetí družstev před startem a zklamání těch, jimž se zásah nepovedl. Ale to již ke sportu patří. Všichni dokázali, že stesky na mládež, že jen vysedává u počítačů nebo v hospodě vždycky neplatí.
   Škoda, že se nesoutěží o pohár za organizaci celé akce. Ten by pamětičtí hasiči zcela jistě vyhráli.
   
   Tomáš Odehnal, František Staněk
  


MTB Suchý 2012
Závody horských kol o pohár Drahanské vrchoviny pokračovaly sedmým závodem 23. června v obci Suchý. Tato sportovní událost se stala rovněž společenskou záležitostí. Letní počasí a bezvadné zázemí areálu penzionu U Petra sem přilákalo množství závodníků a diváků. Perfektně připravená trať se zajímavým převýšením, technickými prvky i rychlými úseky vedla částečně pastvinami a lesním porostem v okruzích podle příslušných věkových kategorií. Časomíru měl i tentokrát pod palcem zkušený rozhodčí Erik Řezník. Závod byl nabitý nejenom výbornými sportovními výkony ale byl i velmi dobře organizačně zajištěn. Ať už po stránce realizace, občerstvení nebo množstvím lákavých cen. Spolupráce obecního úřadu, SDH a SK Viktoria Suchý tak přinesla jednu z dalších zajímavých akcí.
   
   Vladimír Ševčík