Noviny Info pro turisty Kalendář akcí
AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Přečtěte si
Z Regionu
Kultura
Informace
Sport
Napsali nám
INZERCE
Prodám
Koupím
Bydlení
Seznámení
Různé
Podmínky inzerce
ARCHIV
Minulé číslo
Předminulé číslo
Starší čísla
Archiv
Vyhledávání
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Redakce
Další kontakty
 
Napsali nám
Konzumní svátky
Poděkování
Pozvánka na soutěž agility
Sbory jména Janáček se druží
Setkání šedesátníků v Protivanově
O pohár starosty Újezdu u Boskovic
 
Konzumní svátky
Když jsme přijížděli do prvního velkého města na polské straně hranic, připadalo nám poněkud zvláštní, že uprostřed týdne jsou ulice téměř liduprázdné. Naše překvapení vyvrcholilo když jsme zjistili, že zavřeny zůstaly i všechny obchody, velký supermarket ale i naše oblíbené tržnice. V daný okamžik nám bylo jasné, že si tentokrát zřejmě nic nekoupíme. Pán v malém kiosku dělal inventuru zásob a tak nás informoval, že je v zemi státní svátek a všichni obyvatelé slaví většinou v úzkém rodinném kruhu nebo v některém z kostelů.
   I v našich končinách jsme nedávno měli státní svátky ve dvou dnech po sobě a ještě uprostřed pracovního týdne. Když se redaktorka rozhlasové stanice ptala v malé anketě několika lidí, zda je jim vůbec jasné, co se vlastně slaví, tak správnou odpověď našel teprve každý pátý dotázaný. Jména slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje zůstala neznámým pojmem i pro ty, kteří nedávno opustili školní lavice. Podle některých byl zase Jan Hus upálen ve Francii nebo dokonce na Staroměstském náměstí.
   A tak se všude slavilo různými způsoby. Velice důstojně třeba v nedalekém Velehradě za účasti několika tisíc věřících. Díky slunečnému počasí však většinou u vody s plejádou různorodého občerstvení. Supermarkety už dlouho před svátky ohlásily období letních výprodejů s fantastickými slevami a nezapomněly zdůraznit, že právě v dny sváteční mají samozřejmě otevřeno. Prodavačky všechno oslaví prací a nakupující národ honbou za levným zbožím. V jednom boskovickém supermarketu se několik lidí pozastavovalo nad faktem, že kolem poledne a ještě k tomu ve svátek došel chleba. Pan vedoucí marně vysvětloval, že chyba je u dodavatele.
   Státních svátků nás čeká do konce kalendářního roku ještě několik. Možná by nebylo na škodu se v těchto dnech zamyslet nad tím, co vlastně slavíme a vlastním oslavám vtisknout poněkud důstojnější podobu.
Milan Křesťan  


Poděkování
Ke konci školního roku bývá zvykem chválit děti za hezké vysvědčení, paní učitelce přinést kytičku a prázdniny mohou začít. Ale my, rodiče dětí ze třídy 5. D ZŠ Sušilova, bychom k té kytičce chtěli přidat poděkování paní učitelce L. Slámové, a to nejen za její pedagogickou práci, ale i za lidský a kamarádský přístup k dětem.
   Je moc dobře, že jsou učitelé, kteří dělají pro děti mnohem víc, než mají v popisu práce. A hlavně je to baví.
   
   Hezké prázdniny přejí p. Oujeská a Tajovská
   
  


Pozvánka na soutěž agility
Agility znamená v překladu obratnost. Pes na povely psovoda překonává různé překážky, rozestavěné na parkuru. Agility vznikla před lety v Anglii jako obdoba parkurového skákání koní. Dnes se běhá díky své popularitě téměř na celém světě a každoročně se koná několik mistrovských soutěží, včetně mistrovství světa.
   Zájemci o tento zajímavý sport dochází na četná cvičiště a trénují své psy na různých úrovních. Mnozí intenzivněji s vyhlídkou na postup do reprezentačních družstev, jiní jen tak, rekreačně, bez vyšších ambicí. Těm stačí, že se jejich pejsek naučí základní povely ovladatelnosti, poslušnosti a nebojácnosti při zdolávání daných překážek. Při agility ze sebe pes vybíjí formou hry přebytečnou energii a navíc se utužuje jeho vztah a důvěra k pánovi.
   Klub Agility – Blansko pořádá každoročně soutěž v této dovednostní disciplíně a ani letos tomu nebude jinak. Zájemci z celé republiky si přijedou vyzkoušet, jak dalece mají zvládnut výcvik a obratnost svého psa v neděli 16. července 2006 na kynologickém cvičišti agility v Blansku. Toto cvičiště se nachází v katastru Sportovního ostrova Ludvíka Daňka v sousedství baseballového hřiště. Začátek je stanoven na 9 hodin, ukončení asi v 15 hodin.
   Přijďte podpořit své favority a příjemně se pobavit. Občerstvení a bohatý program jsou zajištěny.
   Podrobné informace naleznete na internetových stránkách: www.agility-blansko.net
   
   Hana Rajtšlégrová, vedoucí Agility – Blansko
   
  


Sbory jména Janáček se druží
Jak k tomu došlo? Způsobil to velký vynález moderní doby – internet. V Jablonci zjistili, že na Moravě v Boskovicích zpívá pěvecký sbor se stejným názvem jako u nich – Janáček. Zavolali dirigentce, že by chtěli s naším sborem navázat družbu. Tuto nabídku jsme s radostí přijali. Hned jsme začali s nácvikem programu pro společné vystoupení v Jablonci, které bylo stanoveno na 17. červen.
   V tento den jsme ráno vyjeli plni očekávání do severních Čech za družebním sborem. Cesta rychle ubíhala, příjemný byl odpočinek v bistru za Hradcem. Cestu autobusem jsme si zpestřili zpěvem za doprovodu harmoniky a kytary.
   Na místo jsme dorazili před polednem. Člen tamějšího sboru nás zavedl do výstavné restaurace ve starém stylu blízko přehrady, kde jsme se naobědvali. Svatý Petr nám přál, asi má zpěváky rád. Viděli jsme jezero ozářené sluníčkem, na něm se kolébaly kachny s káčátky a ve vodě se míhali kapříci.
   Po obědě nás Jablonečtí zpěváci provedli městem a ukázali nám muzeum sklářských výrobků a bižuterie. Jablonec má asi 45 tisíc obyvatel a je známý u nás i ve světě uměleckými výtvory sklářů a proslulou bižuterií. V poslední době se potýká s konkurencí, ale snaží se ze současných potíží dostat a prorazit. Zhlédli jsme krásné výrobky sklářů ze současnosti i starší doby a obdivovali jsme, co dovedou české ruce vytvořit.
   Po prohlídce muzea jsme spěchali na zkoušku do starokatolického kostela, kde měl odpoledne začít společný koncert. V první části vystoupil domácí sbor. Předvedl program sestavený ze skladeb klasiků: část z náročné Mozartovy Korunovační mše, v níž se skvělými hlasy uplatnili sólisté – soprán, alt, tenor a bas, k výročí narození J. Ježka zazpíval jeho Klobouk ve křoví. Mile zapůsobil jazz Gloria N. Sleetha i několik lidových písní. Jablonecký sbor zpíval velmi pěkně pod taktovkou dirigentky O. Fröhlichové a mladého dirigenta T. Pospíšila.
   Také náš sbor se ve druhé části koncertu ukázal v dobrém světle. Snažili jsme se soustředit, abychom podali co nejlepší výkon, a to se nám podařilo. Zpívali jsme Mozartův Slavičí kánon, dva sbory Janáčkovy, lidové písně z Protivanova a ze Suchého v úpravě V. Veselého a lidovou Kady k vám v úpravě M. Krejsy. Na závěr koncertu jsme si všichni společně zazpívali Dvořákovu Napadly písně a Mozartovo Ave verum. Lidovou písní V dobrém jsme se sešli se oba sbory s četnými posluchači rozloučily. Při koncertu byly oba sbory odměňovány nadšeným potleskem.
   Po koncertě jsme se sešli na společném posezení. Až do večera zněl sálem restaurace společný zpěv sborů za doprovodu houslí naší milé a obětavé dirigentky M. Markelové, harmoniky Pepy Zemánka a kytary M. Dvořákové. Tak se utužovala navázaná družba.
   Zažili jsme krásný den a je naděje, že budou následovat další. Jen je třeba, aby se k nám přidali další zpěváci a posílili naše řady, hlavně mladí členové. Na podzim nám Jablonečtí oplatí naši návštěvu, uvítáme je u nás 21. října. Už se na ně těšíme a zveme je již dnes na společný koncert.
   Zní písně nových přátelství,
   ty písně plné krás,
   my těšíme se, že na podzim
   se u nás sejdem zas .....
   
   Pavla Korcová
   
  


Setkání šedesátníků v Protivanově
Dostala jsem poštou milou pozvánku - Je nám šedesát - Vážená spolužačko - spolužáku, Dovolujeme si Ti oznámit, že významné setkání u příležitosti našich ŠEDESÁTIN bude l. července.
   Bylo mi jasné hned, že moji obětaví spolužáci všechno dobře připraví a my se v hojném počtu sjedeme.
   Bylo nás původně celkem 52, ale již 12 z tohoto počtu odešlo na věčnost. Proto stále po těch pěti letech ubývá v pohostinství Alfa stolů a připravených židliček ke slavnostní tabuli a my si tohoto setkání také stále více vážíme.
   Tentokrát jsme neříkali, co kdo z nás dělá, kde žije, kolik má dětí, vnoučat, zaměřili jsme se více na vzpomínky na základní školu. A byly to ty, na které se nazapomíná, někdo na křivdy, nespravedlnosti, další na dlouhé cesty ze školy do sousedních obcí, když ujel autobus a zážitky na ní, na zážitky humorné, další na tělesné tresty.
   A po letech si všichni přiznali, že byly zasloužené a kdyby se doma k tomu kluci přiznali, že by dostali další rány i od rodičů. Ale všichni řekli, bylo to tak dobře, všichni si učitelů vážili, jak žáci tak rodiče.
   Dnes tělesné tresty nejsou, nekázeň je čím dál větší a podpora učitelů od rodičů žáků také většinou není.
   Když větším vnoučatům vyprávím, kolik někteří z nás museli doma podělat práce, že v době sezónních prací si nás rodiče nechávali i doma na práci ze školy, a proto jak rádi jsme chodili do školy, milovali ji, protože byla místem odpočinku od množství pracovních povinností doma - tak mi nejstarší vnučka klidně řekla, že jsme žili v době mamutů.
   Snad to tak u některých i bylo, ale my všichni po těch letech na své stařičké budovy a obětavé učitele velmi rádi vzpomínáme a moc bych přála dnešním dětem v moderních školách vybavených počítači, aby si jich také tak moc vážily, jak samotného prostředí, tak všech učitelů.
   
   Marie Ženatová, Boskovice
  


O pohár starosty Újezdu u Boskovic
Dne 24. června se u koupaliště v obci Újezd u Boskovic konala hasičská soutěž O pohár starosty obce Újezd u Boskovic. Jednalo se o požární útok s příjezdem. Po klasickém nástupu a osvětlení pravidel přišlo na řadu rozlosování, v jakém pořadí budou jednotlivá družstva startovat. Vzhledem k tomu, že počasí opravdu vyšlo a teploty dosahovaly tropických hodnot, tak se ke koupališti v Újezdě přijelo vykoupat velké množství návštěvníků, proto byly nutné vysoké bezpečnostní opatření. Organizátoři z Újezdu měli však vše pod kontrolou. A jak vlastně dopadla celá soutěž? Po vyrovnaných výkonech a po výkonech, kdy rozhodovali drobné chyby zvítězilo „A“ družstvo z Mazurie a ujalo se vedení v 1. kole Hasičské ligy okrsku Boskovice. Mezi mládeží vyhrálo taktéž družstvo z Mazurie. Poděkování patří všem organizátorům za zvládnutou organizaci soutěže a všem hasičům, kteří se zúčastnili.
   Muži:
   1. SDH Boskovice II. Mazurie A 1:06:00 s
   2. SDH Vratíkov B 1:08:00 s
   3. SDH Lhota Rapotina 1:12:00 s
   4. SDH Boskovice II. Mazurie B 1:13:00 s
   5. SDH Bačov 1:15:00 s
   6. SDH Újezd u Boskovic 1:22:00 s
   7. SDH Boskovice I. 1:26:00 s
   Mládež:
   1. SDH Boskovice II. – Mazurie 1:18:00 s
   2. SDH Újezd u Boskovic 1:28:00 s
   Průběžné pořadí okrskové ligy:
   1. SDH Boskovice II. Mazurie A 25 b
   2. SDH Vratíkov B 20 b
   3. SDH Lhota Rapotina 15 b
   4. SDH Boskovice II. Mazurie B 10 b
   5. SDH Bačov 5 b
   6. SDH Újezd u Boskovic 0 b
   7. SDH Mladkov 0 b
   8. SDH Vratíkov A 0 b
   
   Pavel Herzán, SDH Boskovice II. – Mazurie