Noviny Info pro turisty Kalendář akcí
AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Přečtěte si
Z Regionu
Kultura
Informace
Sport
Napsali nám
INZERCE
Prodám
Koupím
Bydlení
Seznámení
Různé
Podmínky inzerce
ARCHIV
Minulé číslo
Předminulé číslo
Starší čísla
Archiv
Vyhledávání
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Redakce
Další kontakty
 
Kultura
Neziskovky volají po spolupráci, chybí jim podpora města
Byly uděleny ceny Literární soutěže Františka Halase
V synagoze bude výstava izraelské malířky
Pozvání na dobročinný koncert pro opuštěné děti
 
Neziskovky volají po spolupráci, chybí jim podpora města
B o s k o v i c e (tt) - Zdravé město Boskovice pořádalo ve středu setkání s neziskovými organizacemi působícími v Boskovicích. Ke společnému hodnocení své práce a spolupráce s městem se tak sešli hasiči, pionýři, členové Klubu přátel Boskovic, senioři, sokoli, zahrádkáři, bojovníci za svobodu, zástupci mateřského centra a občanského sdružení Jinan, kynologové a členové Svazu tělesně postižených. Další neziskové organizace působí v oblasti sportu, celkově je ve městě asi třicet pět neziskovek. „Ne všechny organizace jsou ale aktivní, dá se říct, že činnost vyvíjí asi dvě třetiny z nich,“ uvedla Aneta Staňková, která má na odboru školství, kultury a sportu neziskové organizace na starosti.
   Místostarostka Jaromíra Vítková zhodnotila práci Zdravého města v roce 2006 a rovněž upřesnila podporu města neziskovkám. „Mezi nesportovní neziskové organizace bylo v grantovém systému města rozděleno letos 400 tisíc korun, dalších 100 se přesunulo do příštího roku,“ uvedla místostarostka.
   Následná debata se netýkala jen městského grantového systému, jehož podoba a způsob rozdělování peněz se ne všem zdají spravedlivé a efektivní, ale také možnosti získávat peníze z jiných než městských zdrojů. I tady se však neziskovky často bez pomoci města neobejdou. S konkrétním návrhem, jak pomoci organizacím realizovat projekty, na které získají peníze z evropských fondů, přišla Dagmar Hamalová z mateřského centra. „Evropské peníze získávat lze a nám se to v letošním roce podařilo. Problémem se však stává předfinancování projektů. Město Boskovice na předfinancování neposkytuje půjčky, což je v mnoha městech samozřejmé. Systematická podpora zde chybí,“ upozornila Hamalová, která rovněž připomněla, že pro úspěch při žádání o peníze z evropských zdrojů je také důležité, aby neziskovky více spolupracovaly.
   O možnostech získávání nejrůznějších dotací rovněž informovala zástupce neziskovek Aneta Staňková, která se vyhledáváním dotačních možností zabývá a jednotlivé neziskovky na ně upozorňuje i v průběhu roku.
   Závěrem účastníci setkání představili svou činnost v letošní roce a nastínili své plány do budoucna. Zástupci jednotlivých organizací se pak i s vedením města shodli, že neziskové organizace dělají ve městě podstatnou a důležitou práci a přispívají nemalou měrou k aktivnímu a zdravému životnímu stylu jeho obyvatel. Je proto důležité, aby město neziskové organizace podporovalo a komunikovalo s nimi. Na setkání ostatně zazněl i názor, že by setkání mohlo probíhat častěji než jednou ročně.
  


Byly uděleny ceny Literární soutěže Františka Halase
B l a n s k o (tt) - V pátek odpoledne byly v klubovně blanenského zámku vyhlášeny výsledky literární soutěže Františka Halase. O básnické vavříny soutěžilo celkem patnáct autorů a o první místo se nakonec podělili dva z nich, Kristýna Sedláková z Boskovic a Jakub Svoboda z Brna.
   Soutěž každoročně vyhlašuje blanenské muzeum a porotě předsedá básník a překladatel Ludvík Kundera. Spolu s ním o výsledcích rozhodují Marie Habešová a ředitelka muzea Eva Nečasová. Porota dále ocenila druhým místem texty Zdeňky Koželuhové a Jolany Ševčíkové a třetím místem Natálii Paterovou a Petra Zavorala. Čestné uznání dále získaly Tereza Hermanová a Pavla Ondroušková.
   Novinkou se letos stalo udělení zvláštní ceny poroty, kterou získala Pavlína Pulcová z Boskovic a brněnský autor Jan Vágner. „Zvláštní cenu obdrželi účastníci soutěže, kteří dlouhodobě dosahují vynikajících výsledků, mají profesní dokonalost a svůj vlastní básnický rukopis,“ vysvětlila ředitelka Eva Nečasová.
   
   BÁSNICKÉ VAVŘÍNY. První místo získala společně s Jakubem Svobodou boskovická básnířka Kristýna Sedláková. Cenu jí udělili Ludvík Kundera, Marie Habešová a Eva Nečasová. Foto: archiv muzea
Kristýna Sedláková (Boskovice), Zdeňka Koželuhová, Pavlína Pulcová (Boskovice) a Petr Zavoral. Ceny Jakubovi Svobodovi a Kristýně Sedlákové udělili Ludvík Kundera, Marie Habešová a Eva Nečasová.
Foto: archiv  


V synagoze bude výstava izraelské malířky
B o s k o v i c e (Jim) - V synagoze bude výstava izraelské malířky
   BOSKOVICE (Jim) - Výstava monotypů a dřevorytů izraelské výtvarnice Orit Hofshi bude v průběhu listopadu v boskovické synagoze.
   Orit Hofshi je jednou z nejvýznamnějších izraelských umělkyň zabývajících se tisky. Studovala Akademii výtvarného umění v Pensylvánii, a Universitu Leedsu. Její díla jsou zastoupena v Telavivském muzeu umění, v Izraelském muzeu v Jeruzalémě a ve svých sbírkách je mají i nadace v Irsku, Spojených státech a Velké Británii.
   Specializuje se na rozměrné tisky. V Boskovicích představí své monotypy v rozměrech 180 x 180 a dřevoryty 97 x 127 cm.
   Orit Hofshi má kořeny v České republice – její matka Šošana Kohnová (původně Ina Weinbergerová) pocházela z Holešova. Když jí bylo patnáct let, odjela do Palestiny. Všichni ostatní příbuzní zahynuli během holokaustu. Kontakt na ní získal pedagog Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově, který hledal bývalé studenty židovského původu v rámci projektu Zmizelí sousedé - Židovští studenti holešovského gymnázia. Výstavu mohli vidět v létě návštěvníci Týdne židovské kultury v Holešově, měsíc byla umístěna na Novoměstské radnici v Praze, poté v Handkeho galerii ve Šternberku.
   Vernisáž se uskuteční 31. října v 16 hodin v synagoze. Výstava potrvá do 30. listopadu.
  


Pozvání na dobročinný koncert pro opuštěné děti
L e t o v i c e - Pod názvem Srdce na dlani se ve čtvrtek uskuteční v Letovicích první benefiční koncert ve prospěch Nadačního fondu a občanského sdružení Rozum a cit, které pomáhá opuštěným dětem formou podpory pěstounských rodin.
   V programu koncertu zazní poezie Ludmily Lujkové a hudba Milana Hakla. Kromě autorů vystoupí Miloslav Krejsa, Vladimír Pečinka, Libor Suchý, děti z Mateřské školy U dvou sluníček Brněnec a žáci ZUŠ Letovice.
   Dobročinnou akci, která proběhne 26. října od 17 hodin v kulturním domě v Letovicích, uvede patronka nadace Rozum a cit Naďa Konvalinková.
   Nadační fond Rozum a cit pomáhá pěstounským rodinám, které jsou pro mnohé děti z dětských domovů jedinou možností, jak získat vlastní rodinné zázemí. Za deset let činnosti podpořil fond částkou dvanáct milionů korun více než tři stovky pěstounských rodin, kde našlo svůj nový domov přes půl druhého tisíce opuštěných dětí.