Noviny Info pro turisty Kalendář akcí
AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Přečtěte si
Z Regionu
Kultura
Informace
Sport
Napsali nám
INZERCE
Prodám
Koupím
Bydlení
Seznámení
Různé
Podmínky inzerce
ARCHIV
Minulé číslo
Předminulé číslo
Starší čísla
Archiv
Vyhledávání
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Redakce
Další kontakty
 
Přečtěte si
Mnozí prožijí Vánoce odloučeni od rodin, ne však sami
Zpívali u vánočního stromu
Církevní restituce: Rajhradským Těšitelkám se pravděpodobně navrátí bývalé kunštátské panství
Milí čtenáři,
 
Mnozí prožijí Vánoce odloučeni od rodin, ne však sami
B o s k o v i c k o (pek) - Vánoční svátky většina lidí vnímá jako dobu, kterou chce strávit spolu se svou rodinou a blízkými. Na rozbalování dárků, vánoční menu, zdobení stromku ale hlavně otevřenou náruč a milou náladu se mohou těšit i ti, kteří nemohou být na Vánoce v kruhu rodinném. Ať už jsou to pacienti v nemocnicích, senioři v pobytových zařízeních nebo děti v dětských domovech.
   „Tady u nás v domově zůstává polovina dětí, těch, kteří nemají kam jít. Druhá polovina dětí odjíždí k rodičům, prarodičům nebo známým. Snažíme se Vánoce připravit tak, aby je prožili tradičním způsobem. Štědrý den vypadá tak, že děti si spolu s vychovatelkami připraví rybu nebo filé s bramborovým salátem. Na stole je cukroví, které upekly vychovatelky.
   Po obědě chodíme na procházku do lesa a děti se těší na večer, kdy si rozbalí dárky,“ sdělil ředitel Dětského domova v Hodoníně u Kunštátu Bohumír Verner. Toho prý velice těší, že se jim letos podaří splnit dětem jejich přání. „Zapojili jsme se totiž do akce Strom splněných přání a díky tomu jsme dětem zajistili velmi hezké dárky,“ dodal Verner.
   V Nemocnici Milosrdných bratří v Letovicích vánoční náladu prožívají od začátku měsíce. „Měli jsme adventní koncert i mikulášskou nadílku. Na odděleních jsou vánoční stromečky a adventní věnce. Na Štědrý den připravíme sváteční večeři, pacienti se budou moci zúčastnit půlnoční mše,“ prozradila ředitelka nemocnice Drahomíra Královcová. Dodala, že snahou pracovníků nemocnice je přispět k tomu, aby o svátcích lidé byli se svými blízkými. „Připravujeme propustky nebo alespoň návštěvy těch pacientů, kteří tady budou muset zůstat. Takových je bohužel většina. Vánoce jsou ale radostné svátky, a tak věřím, že když se všichni budeme snažit být milí a usměvaví, tak nikdo z pacientů nebude smutnit z toho, že nemůže být o svátcích v kruhu rodiny,“ vysvětlila ředitelka Královcová.
   Klienti šebetovských sociálních služeb v předvánočním čase pečou cukroví, připravují vánoční výzdobu. Sociální pracovníci klientům pořizují vánoční dárky. „Štědrý den probíhá v tradičním duchu. Po obědě spolu s vedoucími pracovníky obcházíme oddělení, kde vždy chvíli spolu s klienty posedíme a povídáme si s nimi. Panuje tady velice poklidná atmosféra, hrají koledy, na stole je cukroví a takové setkání je vždy velmi příjemné,“ popsala ředitelka organizace Zdeňka Vašíčková.
   Režim Nemocnice Boskovice se v čase vánočním příliš neliší od běžných dnů, pouze co se týká návštěvních hodin, je personál k pacientům benevolentnější. „Naši klienti, pokud to umožňuje jejich zdravotní stav, mají možnost vidět se svými blízkými i mimo stanovené návštěvní hodiny. Jinak vše musí být zajištěno tak, aby byla poskytována maximální možná lékařská a ošetřovatelská péče. I v naší nemocnici ale panuje vánoční atmosféra se vším, co k tomu patří. Nebudou chybět dárky, vánoční výzdoba, ani smažený kapr s bramborovým salátem upravený podle dietního režimu jednotlivých pacientů,“ popsal ředitel Nemocnice Boskovice Dan Navrátil. Podle něj trochu specificky Vánoce prožívají pacienti na dětském oddělení. „Děti se těší na Ježíška a na dárky. Snahou lékařů našeho dětského oddělení je, aby co nejvíce našich malých i větších pacientů, pokud to umožní jejich zdravotní stav, bylo propuštěno do domácího ošetřování. Samozřejmě, někdy to není možné a dítě musí zůstat po dobu Vánoc hospitalizováno. V takovém případě je samozřejmostí přítomnost rodičů bez omezení,“ dodal Navrátil.
  


Zpívali u vánočního stromu
S u d i c e (Jim) - Sudičtí se v sobotu už počtvrté sešli, aby pod vánočním stromem za podpory horkého svařáku a cimbálovky zazpívali pár koled. Ve zpěvu a družné zábavě poté pokračovali na radnici.
Foto: Jitka Melkusová  


Církevní restituce: Rajhradským Těšitelkám se pravděpodobně navrátí bývalé kunštátské panství
B o s k o v i c k o (tt) - Zákon o narovnání vztahu církví a státu, označovaný povětšinou jako církevní restituce, se významným způsobem dotkne také majetkového uspořádání na Boskovicku. A to především předpokládaným navrácením majetku Kongregaci sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova. Kongregace sídlí v Rajhradě a svůj majetek jí věnovala Františka hraběnka Coudenhove-Honrichs, poslední majitelka kunštátského panství, která do Kongregace vstoupila v roce 1916.
   Zástupkyně Kongregace Těšitelek Božského Srdce Ježíšova se k průběhu církevních restitucí a ke svým plánům s navráceným majetkem nechtějí vyjadřovat, dokud nebude proces vydávání majetku zcela ukončen. Odkázaly pouze na veřejně dostupné zdroje informací.
   Podle údajů ze Státního pozemkového úřadu, na který se církve mohou do konce roku obracet s žádostmi o vydání majetku, činí dosavadní seznam představující požadovaný majetek Kongregace více než 400 položek. A většina pozemků leží právě na Boskovicku, i když bývalé kunštátské panství zasahovalo až do Dalečína, Víru, Bolešína, Rovečného, Prosetína, Unčína či Chlumu na Žďársku. Převážná část majetků se však nachází v Kunštátě, Louce, Míchově, Nýrově, Olešnici, Rozseči, Rudce, Sebranicích, Svitávce, Sychotíně, Tasovicích, Újezdě u Kunštátu a ve Zbraslavci.
   Kromě pozemků se jedná také o několik nemovitostí. Teoreticky mohl být součástí církevních restitucí i kunštátský zámek, který byl rovněž majetkem Kongregace sester Těšitelek. Podle dostupných informací a dosavadního seznamu požadovaného majetku se však řád rozhodl o národní kulturní památku nepožádat a ponechat ji v rukou státu. To potvrdil i kastelán zámku Radim Štěpán. „Kongregace byla právoplatným vlastníkem po 25. únoru 1948, restituční nárok je tedy zcela oprávněný. S členkami Kongregace jsem v pravidelném kontaktu, máme velice dobré vztahy, zámek pravidelně navštěvují. Už v březnu na oficiálním jednání v Rajhradě nám generální představená sdělila, že budou žádat o navrácení majetku, ale s výjimkou nejen vlastního zámku, ale celého areálu národní kulturní památky Státní zámek Kunštát. A slovo bylo dodrženo, tato část majetku není mezi žádostmi zahrnuta. Matka představená to zdůvodnila tím, že posláním Kongregace není provozovat zpřístupněnou památku a sestry jsou si vědomy toho, že se jedná o národní kulturní památku a stát se o ni v rámci svých možností stará dobře. Kongregace je v rámci prohlídkové trasy připomínána a každý návštěvník je i s touto novodobou historií seznámen. Samozřejmě kdykoliv sem sestry Těšitelky přijedou, umožníme jim, aby si odsloužily mši svatou v zámecké kapli,“ uvedl kunštátský kastelán Radim Štěpán.
   Kunštátský velkostatek byl skutečně rozsáhlý a sahal od Dalečína až po Sebranice. Jedná se o lesní půdu, zemědělskou půdu a několik nemovitostí - kupříkladu bývalý hospodářský dvůr v Kunštátě nebo budovu bývalé myslivny nad restaurací U Zámku. „Jen v oblasti Kunštátska zaujímají lesy, kterých se to týká, plochu asi tři a půl tisíce hektarů. K tomu přibývají polnosti a další nemovitosti. Majetek je to rozsáhlý,“ upřesnil kunštátský starosta Zdeněk Wetter.
   Pokud se členky Kongregace rozhodnou spravovat si navrácený majetek samy, vznikne tak v regionu v podstatě nová, poměrně rozsáhlá firma. Pro město by to byl významný partner, i proto se kunštátský starosta již dnes o budoucnost restituovaného majetku zajímá. „Rozhodl jsem se, že vstoupím do jednání s generální představenou Kongregace. Navštívil jsem ji v Rajhradě, účelem bylo navázat kontakt, seznámit se a vyjasnit si určité vztahy jako budoucí sousedé. Přijetí bylo velice vlídné, pro nás je potěšující, že Kongregace má zájem na majetku hospodařit sama. Žádali jsme o určitou vstřícnost v oblasti zaměstnávání, protože řada lidí z regionu je dnes existenčně závislá na práci v lesích, které se budou navracet. Byli jsme ujištěni, že i tento sociální aspekt regionu vezmou sestry při správě majetku na zřetel. My jsme naopak nabídli určitou pomoc technického rázu, přece jen známe místní prostředí a víme, co i od určitých firem v regionu čekat a koho třeba doporučit ke spolupráci a koho ne. V oblasti zpracování dřeva lze velmi snadno narazit na podnikavce, kteří les vyrabují a zničí. A může se to poznat třeba až za několik let, kdy už je pozdě. V našem zájmu samozřejmě je, aby lesy v okolí byly nadále v dobrém stavu. Proto jsme přišli s nabídkou spolupráce, rady a pomoci,“ popsal Zdeněk Wetter.
   Podle zákona bude v rámci církevních restitucí vydáván pouze majetek ve vlastnictví státu, nikoliv majetek vlastněný přímo obcemi. Pro obce je ovšem také důležité, že se uvolní pozemky doteď restitučním nárokem blokované, a obce se tudíž budou moci dále rozvíjet. „Nám náš majetek zůstane a hlavně s ním konečně budeme moci manipulovat. Proto jsme léta letoucí volali po tom, aby se tento problém uzavřel. Teď čekáme do konce roku, až se majetkové vztahy dořeší, a od nového roku můžeme s majetkem volně disponovat,“ uvedl Zdeněk Wetter. Přímo v Kunštátě sice nebyly obecní pozemky blokované restitucemi příliš rozsáhlé, ale mají strategické umístění a zasahují do oblastí, které by se buď mohly přímo využít pro novou výstavbu, nebo je chce město směnit za pozemky, které by rádo získalo. I pro obec je podle starosty důležité, že zámek zůstane ve vlastnictví památkářů.
   
   KONGREGACE SESTER TĚŠITELEK BOŽSKÉHO SRDCE JEŽÍŠOVA
   Vznik Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova schválil papež Benedikt XV. v roce 1915. První mateřský dům Kongregace byl v Brně, v roce 1924 se začal stavět klášter v Rajhradě (pozor, nejedná se o Benediktýnský klášter v Rajhradě, který patří k nejstarším na Moravě). Sem se sestry Těšitelky také vrátily po skončení totality, během které klášter sloužil armádě. „Jsme kontemplativně-činné řeholní společenství v rámci katolické církve. Specifikem naší spirituality je úmysl smíru a útěchy trpícího Spasitele, s kterým se snažíme modlit, obětovat a pracovat pro dobro bratří a sester,“ uvádějí sestry Těšitelky na svých internetových stránkách.
   V Rajhradě žije největší komunita sester a Kongregace zde provozuje Hospic sv. Josefa a Domov pro seniory. „Kostel Božského Srdce Ježíšova je místem bohoslužeb, které navštěvují i mnozí rajhradští věřící. Klášter je hlavně v letních měsících využíván těmi, kdo hledají ztišení a prohloubení duchovního života. Organizují se zde také duchovní obnovy a exercicie. Kromě kláštera v Rajhradě má česká provincie Kongregace ještě řeholní domy v Brně a v Praze,“ uvádějí dále sestry Těšitelky.
   K významným osobnostem řádu patřila také právě Františka hraběnka Coudenhove – Honrichs, která přijala řádové jméno sestra Marie Anežka. Po roce 1948 byla nucena odejít ze země a nové působiště nalezla v Argentině, kde založila novou komunitu Kongregace a získala přízvisko Matka chudých. Zemřela v roce 1977.
   
   CÍRKEVNÍ RESTITUCE
   Podle zákona o narovnání vztahu církví a státu má být církvím navrácen majetek zabavený od 25. února 1948 do 1. ledna 1990. V příštích pěti letech stát vrátí lesy, pole a nemovitý majetek v hodnotě 75 miliard korun. Za majetek, který již nelze vydat, bude církvím vyplacena finanční náhrada ve výši 59 miliard korun. Vyplácena bude v průběhu příštích 30 let. Průměrná roční splátka ze státního rozpočtu tedy činí zhruba dvě miliardy korun. V průběhu příštích 17 let má stát postupně snižovat příspěvky na činnost církví a platy duchovních. Po sedmnácti letech přestane příspěvky vyplácet úplně. Církve se tak stanou zcela nezávislé na státu a státním rozpočtu.
  


Milí čtenáři,
letošní rok 2013 máme prakticky za sebou. Byl dobrý, či špatný? Pro někoho tak, pro jiného onak. Jak už to v životě člověka, rodiny a širšího společenství bývá.
   Jen lehce vám připomenu, co se událo na Boskovicku. Velmi intenzivně se řešila problematika bazénu v Červené zahradě. Nakonec své vyšetřování policie odložila a Boskovice si ho opraví samy a na své náklady. Milým zimním překvapením se staly zabíjačky v obcích. Jenže to se zase nesmí říkat, protože... Rodiče dětí řešili školství. Je zájem o alternativu, ale i o posun samotného základního systému, zdá se zasmrádlý. Mile překvapili lidé, kteří na své náklady opravují památky, vracejí je do života tím, že je užívají, ba jejich užívání nabízejí i veřejnosti - žundr v Sebranicích, mlýn v Sychotíně. Hledač pokladů skutečně našel poklad. V Boskovicích na Zlatníku. Málem ho za to zavřeli, protože byl poněkud naivní. Stát by mu totiž za nález dal víc, než kolik utržil. Lidé v Šebetově se postavili proti výstavbě likvidovny potravin. Udělali to ale blbě, málo sofistikovaně. Zatím není jasné, jak celá kauza dopadne. Stejně tak snaha o výstavbu bioplynek ve Vanovicích, či Třebětíně. Občané Boskovic už podruhé ukázali, že se nedají a vynutili si referendum ohledně výstavby sportovní haly na Slovákově ulici. Skutečnost, že nedopadlo v jejich prospěch je z hlediska otáčení zeměkoule nepodstatná. Poněkud tristní byla kauza Sklepy. Rozhodnutí místního stavebního úřadu musel zrušit kraj. A Sklepy jedou!
   Za velmi, velmi bolestné považuji ale postoj boskovického a letovického zastupitelstva k hazardu. Jinde se dávno rozhodli, že s hazardem nechtějí nic mít, i když radnice přijde o pár milionů do místního rozpočtu. (Zřejmě je podle nich lepší, když do něho přispívají blízcí závislých.) No a v době, kdy se všude mluví o plánování, strategiích či analýzách se tak nějak přestalo skutečně a odpovědně plánovat, definovat potřeby společnosti, regionu, obce, ať už ze střednědobého nebo dlouhodobého pohledu. A tak se nám v celé zemi nedostává mateřských školek. Prý to za pár let přejde. No, milé děti, narodily jste se do nevhodné doby - říká stát, obec - nějak jsme s vámi nepočítali.
   A teď z jiné kopy, milí čtenáři. Vánoce jsou obdobím obdarovávání. Dlouho jsme přemýšleli, jak obdarovat vás a přišli jsme na dar nikoliv hmotný, ale vlastně není ani nehmotný. Dostáváte od nás dar virtuální - nový web RN Boskovicko. Nadělili jsme ho sami sobě, ale samozřejmě i vám, k pětadvacítce. Ano, Boskovicko v příštím roce oslaví krásné 25. narozeniny.
   Krásné Vánoce a rovnou páteř v příštím roce 2014!
Jitka Melkusová