Noviny Info pro turisty Kalendář akcí
AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Přečtěte si
Z Regionu
Kultura
Informace
Sport
Napsali nám
INZERCE
Prodám
Koupím
Bydlení
Seznámení
Různé
Podmínky inzerce
ARCHIV
Minulé číslo
Předminulé číslo
Starší čísla
Archiv
Vyhledávání
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Redakce
Další kontakty
 
Přečtěte si
Malebná krása z kukuřičného šustí
Zahrady mateřských škol čekají úpravy
Zase chodil Mikuláš
 
Z Regionu
Mikulááááš!
Mikuláš přišel za dětmi i do nemocnice
Město převezme správu kotelen
Na pořadu dne je oprava Chrudichromské
Polní cesta z Boskovic do Mladkova je hotová a připravená k užívání
Jedovničtí se pyšní alejí roku 2013
Vedení nemocnice připravuje řadu úsporných opatření
Voda v příštím roce podraží minimálně
Projekt Děti sportují s námi
Byty převedou soukromým vlastníkům
Ve Skrchově vyrábíme zhruba třetinu české produkce nátěrových hmot, prozradil Jakub Noll
Územní plán se pomalu rýsuje
Jak se žilo v Boskovicích - 10. Co přinesl školní rok 1891/92 aneb Tresty za nedbalou školní návštěvu
Sonda teen - Vánoční dárky
 
Kultura
Vánoční svátky přivítá také řada koncertů
Kniha vzpomínek na kardinála Špidlíka
Něžně ke světlu pozvou v Kakabu manželé Havlovi
Básník v muzeu
Na jarmark do Šebetova
Haiku
 
Informace
Probíhá vánoční sbírka pro zvířata z boskovické záchytné stanice
Firmu Katzmair prověřuje policie pro možné podvodné jednání
Blanenská policie zadržela dva výrobce pervitinu
Policie ČR informuje
 
Sport
Běžeckou ligu rozhodne poslední závod
V derby se radovalo domácí Blansko
Šachisté Makkabi se vrátili s výhrou
Basketbalisté neprohráli
Výsledkový přehled
Sportovní kalendář
 
Napsali nám
Vánoční králík
Za prodané adventní věnce koupí Cetkovičtí hračky
Odměněni
 
Přečtěte si

Malebná krása z kukuřičného šustí
B o s k o v i c e (vyv) - Už po šestnácté zaplnily minulý pátek a sobotu boskovické náměstí stánky především s tradičními výrobky. Přestože za poledne svítilo sluníčko, počasí letos vánočnímu jarmarku příliš nepřálo. Ke sledování vystoupení dětí z mateřských škol, divadel a programu vůbec mnozí přivítali nabídku horkého vanočního punče nebo svařeného vína. Ani letos na náměstí nechyběl živý betlém.
Foto: Andrea Šrámková  


Zahrady mateřských škol čekají úpravy
B o s k o v i c k o (pek) - Aby si předškolní děti vytvářely vztah k přírodě a životnímu prostředí, budou mít k dispozici názorné ukázky. Jezírko, živá zvířata, různé druhy rostlin nebo třeba záhonky. Zahrady čtyř mateřských škol, které uspěly se svými projekty v žádostech o dotace, čekají úpravy v duchu environmentálního vzdělávání. Osvětu v předškolních zařízeních pomohou financovat dotace z Operačního programu Životní prostředí.
   V tabulce úspěšných žadatelů je z Boskovicka například Základní škola a Mateřská škola Drnovice. Na projekt Zahrada v přírodním stylu u mateřské školky v Drnovicích získali podporu ve výši devadesáti procent z celkových nákladů dva a tři čtvrtě milionu korun. Zbylých deset procent doplatí zřizovatel školy. „Projekt už jsme začali realizovat. Díky rekonstrukci školní zahrady vznikne prostor, kde si děti pohrají a zároveň se něčemu novému naučí. Budou mít k dispozici herní prvky, ale i záhonky, hmyzí hotel, počítáme i s pořízením menší králíkárny. Součástí zahrady bude i kompost, aby se děti naučily, co se v přírodě rozloží a co ne. Úpravy zahrady budou v přírodním stylu,“ popsala Miloslava Brachová.
   Finančně náročný projekt na úpravu školní zahrady si nechalo zpracovat vedení Základní školy a Mateřské školy Knínice. Ze dvou milionů osmdesáti tří tisíc celkových uznatelných nákladů získali dotaci ve výši jeden milion osm set sedmdesát pět tisíc korun. Podle slov ředitele školy Jiřího Horníčka školní zahrada projde velkou proměnou. „Mimo jiné by se zahrada měla o jednu třetinu rozšířit. Kromě hracích prvků tam budou i vzdělávací prvky pro environmentální výchovu. Součástí zahrady bude jezírko, přírodní prvky a záhony.
   Zahradu necháme upravit tak, aby se prostředí dětem líbilo a zároveň se při pobytu venku něco naučily. Předpokládáme, že zahrada bude sloužit pro děti z mateřské školy a z prvního stupně základní školy,“ prozradil Jiří Horníček. Dodal, že do úprav se pustí na jaře.
   Mezi úspěšné se zařadil i projekt K přírodě o krok blíže, který řeší úpravy školní zahrady boskovické mateřské školy Na Dolech. „Pokud vše dobře půjde, tak během příštího roku bude tato úprava realizovaná. Jedná se o úpravu zeleně i pořízení hracích prvků. Vše je laděno k tématu životní prostředí. Zahrada bude rozdělena na několik sekcí podle přírodních živlů, bude tam živel voda, vítr. Bude tam i zahrádka, kde se děti seznámí s rostlinami,“ vyjmenovala místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková. Na projekt za jeden milion čtyři sta padesát tisíc získali dotaci jeden milion tři sta tisíc. Sto padesát tisíc na spolufinancování projektu zařadili Boskovičtí do návrhu rozpočtu na příští rok. „Počítáme s tím, že bychom následně podali žádost o dotaci na další část projektu na úpravu školní zahrady na Bílkově. Tam by náklady měly být poloviční, protože se jedná o menší plochu. Vzhledem k tomu, že projekt zpracovali stejné projektantky, počítáme, že i zde se setkáme s kladnou odezvou,“ doplnila Vítková.
   Z Blanenska s žádostí o dotaci na rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání uspěla ještě Mateřská škola Jedovnice, i zde by měli zahradu upravit v přírodním stylu.
  


Zase chodil Mikuláš
V a l c h o v (Jim) - Tajemně vážné období pro malé děti, radost s mravenčením kolem žaludku pro ty starší. Trochu napětí u jejich rodičů a nostalgie pro ty starší. To jsou pocity, které každoročně vyvolává příchod Mikulášů a jejich družin. Prostor u kaple ve Valchově se příhodně nazývá Místo k setkávání.
Foto: Jitka Melkusová  


Z Regionu

Mikulááááš!
Ž ď á r n á (Jim) - Hodně odvahy musely sebrat žďárenské děti, které pozval na vyvýšené pódium sám Mikuláš s mikrofonem. Cestu ke schodům, kde stáli bělostní vyslanci nebe, totiž křižovali temní čerti. Hodila se náruč nebo aspoň ruka maminky či babičky. Mikuláš ve Žďárné sestupuje po laně z kostelní věže, zatímco čerti se noří z podzemí.
Foto: Jitka Melkusová  


Mikuláš přišel za dětmi i do nemocnice
B o s k o v i c e - Pátého prosince dopoledne navštívili dětské oddělení boskovické nemocnice Mikuláš, andělé a čertíci. Mikuláš si s hospitalizovanými dětmi popovídal, anděl předal dárkové balíčky a společně s čertíky zazpívali koledy. Děti tak měly zpestřený pobyt v nemocnici a hlavně radost, že i tady na ně Mikuláš nezapomněl. Tato tradice je v nemocnici udržována každoročně. Poděkování letos patří studentům 4. ročníku Střední pedagogické školy v Boskovicích za milé vystoupení a Vodárenské akciové společnosti Boskovice, která zajistila pro děti dárkové balíčky.
Foto: Archiv  


Město převezme správu kotelen
B o s k o v i c e - Společnost Služby Boskovice bude mít od nového roku na starost další činnost. V organizační struktuře společnosti vznikne středisko tepelného hospodářství, které bude spravovat provoz patnácti kotelen vlastněných městem. Služby Boskovice budou nově obstarávat vytápění například mateřských škol, nebo TJ Rytmus. „Podotýkám, že se nejedná o centrální zásobování teplem, tam máme až do roku 2018 uzavřenou smlouvu s firmou ZT Blansko. Jde o ostatní tepelné zdroje ve vlastnictví města,“ vysvětlil starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.
   K převodu tepelného hospodářství pod Služby Boskovice se podle starosty rozhodli z pochopitelných důvodů.
   „Máme firmu, která - pokud se patřičně vybaví a bude mít oprávnění, může tepelné hospodářství spravovat sama. Získáme nad věcí větší dohled. Soukromé firmy nám nemusí dávat všechny informace. Jsou provozovatelem, vykonávají vše podle zákona a nařízení Energetického regulačního úřadu, ale my do toho nevidíme. Rozhodli jsme se, že bude lepší, když bude tepelné hospodářství provozovat společnost vlastněná městem. Ta to také musí provozovat podle zákona, ale máme na ně větší dohled. Jako majitelé firmy se k těm podkladům lépe dostaneme,“ dodal Jaroslav Dohnálek.
   Podklady pro převod tepelného hospodářství úředníci zpracovávali od začátku roku. Rada města na svých jednáních v lednu, v březnu a v červnu přijímala usnesení, která směřovala k tomu, aby od prvního ledna mohlo tepelné hospodářství přejít pod Služby Boskovice. Už v pololetí došlo k vypovězení smluvních vztahů s teplárenskými společnostmi s platností ke konci roku. Na novou náplň práce se připravují i pracovníci společnosti Služby Boskovice. „Máme podanou žádost o koncesi, kterou bychom měli získat. Musíme uzavřít nájemní smlouvy na kotelny se všemi subjekty, kterých se to dotýká, a dohody o pracovní činnosti s lidmi, kteří budou činnosti zabezpečovat. Částečně se bude jednat o stávající zaměstnance, kteří doposud pracovali pod teplárenskými společnostmi. Teď budou mít dohody se Službami. Dále i v řadách zaměstnanců Služeb Boskovice jsou lidé, kteří zvládnou zajišťovat tepelné hospodářství,“ uvedl jednatel Služeb Boskovice Milan Strya.
  


Na pořadu dne je oprava Chrudichromské
B o s k o v i c e (pek) - Boskovice (pek) – Boskovičtí několik let usilují o opravu úseku krajské silnice vedoucí Chrudichromskou ulicí. Cesta je rozbitá a její stav nevyhovuje normám. To by se mělo změnit díky plánovaným opravám. „Jednání, která vedeme se zástupci Správy a údržby silnic a s představiteli Jihomoravského kraje snad spějí do finále. Doufáme, že se v příštím roce podaří silnici opravit,“ sdělila místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková. Dodala, že přípravné práce zkomplikovali někteří vlastníci pozemků sousedících s trasou vozovky. „Protože nechtěli prodat své pozemky, musel se nechat zpracovat nový projekt. Ten teď projednávají na stavebním úřadě, takže se všechno zdrží, nicméně silnice na Chrudichromské ulici je jedna z našich priorit,“ sdělila místostarostka Vítková.
   Podle projektu, který řeší rekonstrukci silnice na Chrudichromské ulici, by se celkové náklady na opravu dvanáct set šedesát metrů dlouhého úseku silnice mohly blížit šestašedesáti milionům korun. Nákres počítá se zkrácením trasy rekonstruované silnice. V plánu je i zrušení odbočovacího pruhu u napojení na autosalon a úprava napojení provozoven VMS Vision a Colorprofi. Také by mělo dojít k napřímení prudké zatáčky v úseku, kde mají silničáři cestmistrovství.
   „Vozovka stavebně nevyhovuje technickým požadavkům a zatížení současnému dopravnímu zatížení. Chceme silnici dát takové parametry, jaké by měla mít. To znamená provést celkovou rekonstrukci konstrukce vozovky s vybudováním krajnic a zajištěním odvodnění a právě v této fázi jsme se dotýkali pozemků soukromých vlastníků,“ popsala Eva Zouharová, vedoucí technicko-správního úseku blanenské pobočky Správy a údržby silnic Jihomoravského kra­je.
   Podle Zouharové ale není vůbec jisté, kdy se opravy uskuteční. „V současné chvíli probíhá změna územního řízení, po jeho vydání, jakmile úředníci schválí změnu územního rozhodnutí, jsme schopni požádat o stavební povolení. Teprve až budeme mít stavební povolení, můžeme žádat o dotaci. Nedokážu říct, zda budeme silnici opravovat v příštím roce. Musíme vybrat zhotovitele díla, přitom v současné chvíli nemáme projekt registrován k zajištění financování. Sice je tato akce zařazena na dočerpání Evropských dotací, ale nevíme, zda bude finančně pokryta, jestli tam zbydou ještě nějaké peníze,“ vysvětlila Zouharová.
   Zástupci boskovické radnice se přesto připravují na variantu, že na opravy silnice dojde v příštím roce. Proto při plánování rozpočtu města počítali s částkou jednoho milionu korun na stavbu chodníků a dešťové kanalizace.
  


Polní cesta z Boskovic do Mladkova je hotová a připravená k užívání
B o s k o v i c e (pek) - Poslední listopadový týden úředníci zkolaudovali stavbu polní cesty vedoucí mezi poli z Boskovic do Mladkova. „Proběhla závěrečná kontrolní prohlídka ke kolaudaci stavby. K datu sedmadvacátého listopadu jsem vydal kolaudační souhlas. Až si jej převezmou zástupci Státního pozemkového úřadu, cesta se může začít používat,“ konstatoval Jaroslav Křivánek, referent silničního hospodářství na Městském úřadu v Boskovicích.
   Podle smlouvy o dílo měla firma Ekostavby, která zakázku realizovala, stavbu původně dokončit posledního října. Stavební práce nepatrně zkomplikovala závada na technice, kvůli které byl termín dokončení o několik dní posunut. „Díky menšímu objemu zemních prací oproti předpokladu došlo také nepatrně ke snížení ceny díla. Snížení nákladů o něco málo přes čtyři tisíce korun ale ve vztahu k celkové ceně dvou a půl milionů korun není nijak výrazné. Důležité je, že konstrukce cesty odpovídá schválenému projektu,“ uvedl Stanislav Skřipský, vedoucí Státního pozemkového úřadu. Ten ale zároveň připustil, že v průběhu realizace stavby se potýkali s problémy na straně zhotovitele. „Museli jsme hlídat kvalitu stavby například z hlediska dodržení výšek konstrukčních vrstev komunikace. Od toho máme stavební dozor,“ dodal Skřipský. Stavba polní cesty, která podle některých vznikala narychlo a skryta v kukuřičném poli, nakonec dopadla nad očekávání dobře. Takto situaci alespoň vidí Jiří Svoboda. Ten na konci prázdnin řešil konflikt s pracovníky firmy Ekostavby, kteří mu na krátkou dobu znemožnili přístup na jeho pozemek. „Vyřešilo se to. Já jsem se se společností domluvil na přesném postupu, který byl splněn. Co se týče konečné podoby cesty, jsem maximálně spokojený. Původně jsem myslel, že na cestě bude asfalt, i když vím, že ten na polní cestu nepatří. Nakonec cestu pokrývá stříkaná živice. Bude to fajn, pokud to v následujících letech nezničí traktory a kombajny, které budou po cestě jezdit. Stejně tak uvidíme, jak se na stavu cesty projeví přítomnost spodních vod, jež se na daném místě vyskytují. Jejich prosakování má zabránit kamenivo a drť, kterou firma navezla. Avšak nevím, zda to bude dostačující,“ zhodnotil Svoboda.
  


Jedovničtí se pyšní alejí roku 2013
J e d o v n i c e (žan) - První místo v anketě Alej roku putuje do Jedovnic. V soutěži, kterou každoročně vyhlašuje sdružení Arnika, získalo tamní stromořadí lip a jasanů, stojící podél silnice do Lažánek, nejvíce hlasů. Jedovničtí si od výhry slibují hlavně to, že na alej, kterou před pár lety poničila vichřice, anketa upozorní a pomůže získat finanční prostředky pro její obnovu.
   Z více než sedmi tisíc hlasujících se pro jedovnickou alej rozhodlo přes jednadvacet procent. Na druhém místě celorepublikové ankety pak skončila Priessnitzova lázeňská kolonáda v Jeseníku, místo třetí obsadila alej Na Valech v Poličce. „Výhra především znamená, že se alej dostane do povědomí lidí a lépe se shánějí prostředky na její ochranu a obnovu. Před třemi lety stromy zasáhla vichřice a oprava takové aleje stojí spoustu peněz a trvá dlouho,“ uvedl Jiří Židů, který jedovnické stromořadí zhruba dvou stovek lip a jasanů nominoval.
   V této snaze Židů však rozhodně není sám. „Velkou měrou se do akce zapojili i místní žáci základní školy a průmyslovky. Dobré vztahy máme také s vedením městyse a úředníky, kteří alej spravují,“ objasnil Židů s tím, že děkuje například ředitelům obou škol, Michalu Součkovi a Romaně Pernicové, učitelům nebo jedovnické tajemnici. Podpora ode všech byla prý opravdu mimořádná. „Tito lidé se angažovali nad rámec svých povinností, což v této době nebývá zvykem,“ dodal Židů.
   I organizátoři ankety aktivitu Jedovnických v ochraně stromů vítají. „Titul Alej roku 2013 znamená z naší strany mimo jiné propagaci na webu a umístění památní desky v aleji. S místními jsme v intenzivním kontaktu a zjišťujeme, jaká pomoc z naší strany by se jim hodila nejvíce. Rozhodně chceme, aby se aleji dostalo více pozornosti a napomohla k dalšímu rozvoji turistiky šetrné k přírodě v okolí Jedovnic,“ řekla organizátorka ankety a vedoucí kampaně Zachraňme stromy Marcela Klemensová.
   Sám Jiří Židů něco podobného nedělá poprvé. S dcerou Kateřinou se zasadil také o obnovu aleje v Nových Dvorech, která stejnou anketu vyhrála před dvěma lety. Do budoucna se chce dále soustředit například na památný strom nazývaný Hrubá lípa. Více než dvě stě let stará dřevina stojí na okraji Jedovnic směrem k Vilémovicím. Jiří Židů doufá, že se mu na strom s obvodem kmene pět metrů, podaří upozornit v anketě Strom roku.
  


Vedení nemocnice připravuje řadu úsporných opatření
B o s k o v i c e (pek) - V září letošního roku udělal jednatel Nemocnice Boskovice Dan Navrátil dva významné kroky. Nejprve oficiálně oznámil, že hospodaření nemocnice se ocitá v červených číslech. Poté jmenoval do funkce ekonomického náměstka Tomáše Julínka. Zeptali jsme se, jaké další kroky směřující ke stabilizaci nemocnice budou následovat, či jak je na tom hospodaření nemocnice ke konci roku.
   n Dá se v posledním měsíci roku očekávat, že by se potvrdil odhad o stavu hospodaření, tedy, že se nemocnice ke konci roku dostane do mínusu dvaceti milionů korun?
   V současné době počítáme, že hospodářský výsledek i se započtením vratek zdravotním pojišťovnám za rok 2012 se podaří udržet kolem uvedené částky. Je to díky práci managementu na všech úrovních a všem zaměstnancům, protože kdybychom opravdu nezabrali, byla by tato ztráta ještě o dost vyšší.
   n Avizoval jste, že změna na postu ekonomického náměstka nebude jediná, že se připravuje celá řada kroků, které by měly směřovat k optimalizace hospodaření nemocnice.
   Ano, po změně struktury top managementu opravdu přichází soubor dalších opatření, a to v mnoha případech podstatných. Je to změna především organizační struktury, změna nákladových středisek, změna systému rozpočtování. Na pořadu jsou rovněž další konkrétní úsporná opatření.  
   n Kdy dáte ve známost podobu jednotlivých úsporných kroků?
   V rámci korektního postupu při informovanosti nejprve se změnami seznámíme zaměstnance, poté musí být organizační změny odsouhlaseny radou města. Až následně informujeme veřejnost prostřednictvím médií.
   n Jak bude v příštím roce nastavena úhradová vyhláška? Jak by mohla následně ovlivnit hospodářskou situaci nemocnice? Dostane se nemocnice do ještě větších ekonomických problémů?
   Úhradová vyhláška pro rok 2014 nahrává především centrové péči, která je koncentrována zejména ve fakultních nemocnicích. Pro naši nemocnici znamená úhradová vyhláška v současné podobě příjmy zhruba na úrovni roku 2012 po započítání vratek. Nemocnice našeho typu samozřejmě nejsou spokojeny, ohledně úhradové vyhlášky ještě probíhají jednání na úrovni asociací nemocnic. Na úplně konečnou podobu si musíme ještě počkat, zda se něco změní, není v současné době jasné.
  


Voda v příštím roce podraží minimálně
B o s k o v i c e - Od ledna 2014 budou účty za vodu opět vyšší. Její cena je pro příští rok stanovena na 89,96 korun za kubík. „Jedná se o zdražení asi 4,4 procenta, což je minimum, které máme předepsané poskytovatelem dotací, tedy Evropskou unií,“ uvedl předseda Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko Jiří Crha.
   O její konkrétní výši rozhoduje předsednictvo Svazku. Pro 77 členů svazku, jedná se o města a obce, je cena jednotná. „Zdražení nastává z důvodů dotvoření podmínek, které si stanovují orgány Evropské unie při poskytování dotací do technické infrastruktury, jako jsou čističky odpadních vod, vodovody, kanalizace a další. Za 20 let totiž získal okres Blansko od EU asi 500 milionů korun. Při nedodržení podmínek daných dotací hrozí její vracení. Peníze vybrané na vodném a stočném jsou investovány zpět do technické infrastruktury. Podmínka EU odpadne za určitou dobu, kterou stanovuje tzv. finanční model dotace. Je to většinou v rozmezí 5 až 10 let,“ dodal Jiří Crha.
   
   MK
  


Projekt Děti sportují s námi
B o s k o v i c e (vyv) - Pekelné soustředění. Plížení pod překážkou, skákání v pytli, bramborová štafeta, ale i diplomy předané spolu s nadílkou z ruky Mikuláše, tak probíhaly minulou středu Mikulášské závody připravené pro ty, kdo se od září účastní projektu Děti sportují s námi. Čertovsky laděných aktivit si však minulý týden děti užívaly snad ve všech školách, školkách i v rámci mnoha dalších volnočasových aktivit.
Foto: Andrea Šrámková  


Byty převedou soukromým vlastníkům
B o s k o v i c e (pek) - Lidé, kteří bydlí v půdních nástavbách bytových domů na Hybešově ulici, nejspíš dostanou tyto byty do osobního vlastnictví. Převod celkem osmnácti bytových jednotek připravují úředníci z boskovické radnice. „V tuto chvíli jsou připraveny podklady pro převod šestnácti z osmnácti bytů v půdních nástavbách. Je na zastupitelích, zda převod odsouhlasí,“ sdělil starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek s tím, že převod bytů je poměrně složitý proces. „Bytové domy jsou v privátním vlastnictví, ale ty nástavby nikoli. Stavěli jsme je za pomocí dotačního titulu a nějakou dobu jsme neměli ani bytové domy ani nástavby privatizovat. Bytové domy jsme privatizovali před třemi roky. Teď se uvolnila legislativa a tak můžeme půdní nástavby převést do vlastnictví nájemníkům, kteří si byty předplatili,“ vysvětlil starosta.
  


Ve Skrchově vyrábíme zhruba třetinu české produkce nátěrových hmot, prozradil Jakub Noll
S k r c h o v (vyv) - V názvu společnosti, do níž zavítáme třetím pokračováním seriálu věnovaného firmám na Boskovicku, stála od počátku bohyně země Teluria. Podle ní se i dnes jmenuje firma ve Skrchově u Letovic, zaměřující se už přes sto let na výrobu nejrůznějších nátěrových hmot. Současný ředitel společnosti Barvy a laky Teluria Jakub Noll tvrdí, že s jejich barvami lze natřít snad cokoliv, tak široký sortiment dokážou ve skrchovském areálu vyrobit.
   
   Teluria je firma, která má ve Skrchově úctyhodnou tradici. Můžeme začít i my od jejích počátků?
   Původně tady stával mlýn, jeho historie sahá přibližně do roku 1780. V roce 1910 Bohumír Jeřábek, zakladatel naší firmy, mlýn koupil a začal zde provozovat výrobu práškových barev. Zjednodušeně řečeno výroba byla založena na těžbě barevných hlín v okolí, které se následně sušily a mlely na kolových mlýnech. Firma se v meziválečném období postupně rozvíjela, po druhé světové válce přešla pod národní správu, stala se součástí společnosti Moravolak a v padesátých letech národního podniku Barvy a laky.
   Koncem 60. let se začal výrazně měnit výrobní sortiment. Zavedla se malířská barva Remal, která je v upravené podobě dodnes nosným produktem, potom následovala výroba podlahových lepidel a pastovitých výrobků. Další velké rozšíření přišlo po roce 1989. V roce 2008 ho završil přesun výroby syntetických barev z mateřské firmy v Hostivaři právě do Skrchova.
   
   Během posledních dvaceti let se výrazně proměnila podoba české průmyslové výroby. Jak se nejvýrazněji odrazily tyto změny u vás?
   Hlavně v otázce majetkové. Společnost byla v roce 1993 vydělena z národního podniku Barvy a laky, restitucí a částečnou manažerskou privatizací přešla na nové majitele. V roce 2003 firmu koupila akciová společnost Barvy a laky Hostivař.
   Co se týká rozvoje, po revoluci bylo nejdůležitější budování distribuční sítě a doplnění sortimentu. Tenkrát došlo k překotnému vývoji. Po roce 2003 mateřská firma přinesla možnost prodeje ve své distribuční síti a prospělo i propojení sortimentu, které vyústilo v koncentraci výroby ve Skrchově.
   
   Odrazilo se to na areálu ve Skrchově i stavebně?
   V devadesátých letech to byly při zpětném pohledu menší a postupné investice, ale i v té době se přistavovaly nové prostory pro výrobu. Ta zásadní změna přišla v roce 2008, kdy se sem přesunula výroba syntetických nátěrových hmot. Provázela to investice ve výši 140 milionů korun, a to bez jakéhokoliv čerpání dotace. Na to navazovalo hledání distribučního skladu, který dnes máme v areálu firmy Czech Blades v Jevíčku, odkud expedujeme drtivou většinu našich výrobků.
   V letošním roce jsme začali stavět budovu pro výrobu vodou ředitelných barev, respektive děláme její rekonstrukci a koncentrujeme výrobu. Předpokládáme náklad asi 60 milionů korun, z toho 20 milionů by měla pokrýt dotace. Na ni už máme rozhodnutí, tento projekt tedy právě běží.
   
   Jak velká firma vlastně jste?
   Ročním obratem se firma pohybuje kolem 500 milionů korun, máme 165 zaměstnanců, vyrábíme do 10 tisíc tun vodou ředitelných barev a 3 300 tun syntetických nátěrových hmot.
   
   Došlo zde v posledních letech k nějakým výraznějším výkyvům v počtu zaměstnanců?
   K mírnému nárůstu došlo se zavedením syntetických hmot, tedy v roce 2008, od té doby spíš pozvolna snižujeme stavy. Ve špičce jsme měli přes 180 lidí, zmíněných 165 je ustálený počet posledních dvou let.
   
   Uvedené investice opravdu nejsou zanedbatelné. Co se s nimi mění, kam by měla Teluria směřovat do budoucna?
   Vzhledem k tomu, že tu v rámci pěti let bude brzy proinvestováno dvě stě milionů korun, tak z pohledu výroby je to jasný posun, který uvidí každý, kdo se sem přijde podívat. Ale firma by se především měla rozvíjet v přímém prodeji. Nyní se staráme o sto milionů ročního obratu, ostatní prodáváme přes mateřskou firmu nebo její dceřinou společnost na Slovensku, a to převážně pro maloobchod. Na nás je rozvíjet prodej pro průmyslové odběratele, pro profesionální použití a exportovat. Zajímavě se rozvíjí vývoz do Polska, kde máme od roku 2007 vlastní dceřinou společnost.
   
   Tím jsme se dostali k trhům. Pro koho především vyrábíte, kam směřují vaše výrobky?
   Začnu od mateřské firmy, ta odebírá zhruba 60 procent naší produkce. Vlastní 35 prodejen Kouzlo barev a drogerie, jedna z nich je i v Boskovicích, má kolem sta smluvních prodejen Barevný ráj a zásobuje řadu nezávislých partnerů. Mateřská firma působí čistě v České republice. Prodává však i konkurenční značky a drogerii, její portfolio je tedy podstatně širší, ale zaměřuje se především na maloobchodní trh. I ve Skrchově máme maloobchodní zákazníky, ale stále více se snažíme oslovovat průmyslové partnery.
   
   Pohybujeme se tedy převážně v České republice, na Slovensku, zmínil jste Polsko...
   V Polsku jsme hodně vyprofilovaní, tam prodáváme průmyslové barvy na kov a jen méně pro retail, tedy pro maloobchod.
   Tradičně máme partnery v Moldávii, v Litvě, v Chorvatsku a zkoušíme řadu dalších destinací. Pod privátními značkami prodáváme výrobky i do Francie nebo do Anglie, otevírá se pobočka v Itálii a v Portugalsku. Západní Evropa jde cestou partnerů, není tedy v naší režii.
   
   Stále mluvíme o barvách, nátěrových hmotách... Můžeme představit sortiment?
   Díky historii a zaměření prodeje je sortiment neskutečně široký. Vyrábíme nebo jsme vyráběli snad všechno, s čím se člověk může setkat, ať v prodejně nebo v průmyslu. Je to obrovská výhoda, je to know-how. V době krize jde o ideální stav, i když pro růst to není úplně nejlepší, protože s tím jsou spojené poměrně vysoké náklady a skladové zásoby.
   
   Jak vy osobně jste se dostal k barvám, barvařině, popřípadě k Telurii?
   Cesta začala studiem chemie v Praze. Hned po škole jsem nastoupil do mateřské firmy Barvy a laky Hostivař a poměrně rychle jsem se stal vedoucím výroby. Během několika let se začala řešit budoucnost výroby v Hostivaři. Pomohla tomu koupě Telurie v roce 2003. Záhy se začalo zvažovat, že by se výroba přesunula právě do Skrchova a já se pak stal součástí přesunu. Od roku 2009 jsem ředitelem fabriky.
   
   Nejste tedy místní. Můžu se zeptat, odkud pocházíte?
   Vyrůstal jsem kousek od fabriky v Hostivaři, tedy v Praze 10. Kromě vojny jsem byl stále doma. Pak přišlo stěhování do Letovic.
   
   Je to velký rozdíl oproti Praze?
   Rozdíl oproti Praze... Po pracovní stránce jsme v Hostivaři nebyli schopni najít do výroby adekvátní pracovníky. Tady je prostor zatím dostatečně velký a je tady poměrně dělná atmosféra, takže si nemůžu stěžovat.
   Možnosti Prahy a Letovic se jinak srovnávat nedají. Přestože se stále cítím jako host, dovolím si osobní postřeh. Řada lidí se dodnes nevyrovnala s osudem textilky, která Letovice proslavila. Pracovních příležitostí ubylo a to se na městě muselo projevit. Nových investic zatím není tolik, aby vykryly chybějící pracovní místa, která navíc rok od roku ubývají. Projevuje se to i na hrdosti lidí. Člověk se přece nejlépe pochlubí především svojí prací, tím, že něco dokázal. Ale na co byl tento region hrdý, už tu není a lidé nevnímají to nové. Textilky jsou hodně velká jizva na duši zdejších lidí.
   Na druhou stranu i tohle je historie a je třeba se dívat dopředu. Jsem přesvědčen, že by městu prospěla smysluplná průmyslová zóna, protože je tady řada zkušených a pracovitých lidí.
   
   Tři otázky na tělo
   
   Máte čas na kulturu?
   Dvakrát ročně jezdíme se spolupracovníky do divadla, poslední dvě představení byla shodou náhod muzikálová - Zoro a Flashdance. S rodinou rádi navšívíme Festival 3 + 1.
   
   Pijete víno? Které je vaše oblíbené?
   Co jsem tady, piju moravská vína. Njesem patriot, ale chutnají mi. Dávám přednost bílému, ale piju i červené. Kdybych si měl vybrat, tak sušší a rýnský ryzlink.
   
   Je někdo, koho byste v poslední době pochválil?
   Myslím, že umím pochválit, i když to nedělám úplně jak na běžícím pásu.
Jakub Noll
Foto: Andrea Šrámková  


Územní plán se pomalu rýsuje
B o s k o v i c e (pek) - Na světě je první verze nového územního plánu Boskovic. Projektanti do něj zapracovali připomínky a návrhy, které na jednáních v červnu a červenci letošního roku měli zástupci z řad veřejnosti, jednotlivých osadních výborů i představitelé města Boskovice. „Projektanti jednotlivé podněty a návrhy přetřídili, následně zakreslili do map a výsledný grafický návrh prezentovali nám jako představitelům rady města. Teď musíme nechat návrh posoudit z hlediska vlivů na životní prostředí. Některé věci se možná budou muset vyřadit. Následně musí nový návrh znova projít jednáním s veřejností a v orgánech rady města. Je to složitý proces, do kterého vstupuje veřejnost i různá zájmová sdružení,“ popsal boskovický starosta Jaroslav Dohnálek. Ten přesto pozitivně zhodnotil posun v přípravě nového územního plánu. „Chtěli bychom, aby nová podoba územního plánu šla ke schválení na červnovém nebo červencovém jednání zastupitelstva,“ uzavřel Dohnálek.
  


Jak se žilo v Boskovicích - 10. Co přinesl školní rok 1891/92 aneb Tresty za nedbalou školní návštěvu
Nahlédněme do života ve městě před sto dvaceti lety. Zápisy ze zasedání, vyhlášky, stavební povolení, výkazy, různé žádosti a stížnosti, petice či drobné účty, to vše – a možná i něco navíc – uchovávají kartony uložené v blanenském archivu s označením Archiv města Boskovice, rok 1890 až 1893. Pojďme již po desáté společně poodhalit jejich tajemství.
   
   Ještě neuplynuly ani dva měsíce od zahájení nového školního, když národní škola chlapecká (u kostela) a dívčí (od r. 1844 v Růžové ulici) oznámily k c. k. okresní školní radě první případy vážného zanedbání školní docházky. Jinými slovy: v říjnu se do školy nedostavilo ani jedno z dětí Františky Makovičkové, Josefa Krále, Josefy Havelkové, Anny Trnkové a Aloise Urbánka. Vážné problémy s docházkou měli i potomci Karla Suchého a Františky Pavlů. Tvrzením předvolaných rodičů, „že dítky po celou dobu zameškaného školního vyučování nemocny byly“, školní rada z nějakého důvodu neuvěřila a o prošetření skutečného stavu požádala obecní představenstvo. To už během dvou týdnů zjistilo, jak se věci opravdu mají: nemocné byly pouze děti Urbánkovy a Trnkovy. Ostatní rodiče pak měli smůlu - pro zanedbání školní docházky, jinými slovy neposílání dětí do školy, je čekal trest v délce přinejmenším dvou dnů vězení. A vězení nebylo prominuto ani Janu Juřekovi, který rovněž během října neposlal ani jednou do školy dceru Antonii, což zdůvodnil tím, že musela pečovat o nemocnou sestru Marii. Vzhledem k tomu, že Marie už 6. října zemřela, neuznala školní rada tuto omluvu, ba naopak, ještě si pro Juřekovy osobní postoje přisadila: „Jest sice pravda, že Jan Juřek žije v bídných poměrech, avšak tím více starati by se měl o vzdělání svých dítek, pročež nenavrhujeme, aby Janu Juřekovi byl trest zmírněn, a to tím více, ježto tentýž holduje též socialismu.“
   Žádost o prominutí školního platu
   Obuvník František Molta z Bělské ulice se koncem prosince obrátil na „slavnou radu města Boskovic s poníženou žádostí“ o prominutí školního platu ve výši 3 zlaté 20 krejcarů. „Jak doufám, jest ještě známo všem, že jsem vyhořel, a tudíž do rozličných výloh a platů se uvrhl, které s tou největší obtíží pomalu splácím.“ Zbytečně, obecní výbor jeho žádosti nevyhověl.
   Chování školní mládeže
   Jak se chovali žáci a učňovská mládež v bezprostřední blízkosti školy, tedy pod kostelem? Žádné iluze si nedělejme! Ostatně, za vše hovoří stížnost, se kterou se na obecní představenstvo obrátil vážený boskovický notář Karel Přemyslovský. Dovolím si značnou část ocitovat. „Prostor mezi kostelem, národní školou pro chlapce a mezi okolními domy slouží a podobá se hlavně těmto účelům: a. mužské školní mládeži do školy a hlavně ze školy jdoucí k tomu, aby na prostoře té své kousky prováděla a bitky sváděla, hlavně kamením po sobě házela, přičemž jim výborně slouží štěrk u kostela složený, takže kamení na vše strany lítá bez ohledu na kolemjdoucí a bez ohledu na okna sousedních domů a kostela. Takových zábav účastní se velmi často i rozliční páni učni, čímž ušlechtilé ty zábavy nejen rozmanitosti, nýbrž i nebezpečenství nabývají. b. Prostoru toho užívá se co veřejného, arciť nekrytého záchodu, takže nejen školní hoši, kde který stojí, tam své potřeby bez studu odbývají, nýbrž i odrostlí mužského a ženského pohlaví.“ Na závěr notář Karel Přemyslovský připomíná, že „to ku cti města není, a jelikož si toho příslušní činitelé dosud nevšimli, dovoluji si na uvedené upozorniti a o pomoc prositi.“ A co na to oni „příslušní činitelé“, tedy obecní výbor? Ten stížnost Karla Přemyslovského obratem postoupil vedení obou škol: té národní s doporučením, aby u žactva zmíněným „nepřístojnostem“ udělala přítrž; ředitelství průmyslové školy pokračovací pak mělo učňům zdůraznit, že je - pokud budou přistiženi - čeká peněžitá pokuta až do výše 10 zl., případně dva dny vězení.
   O poměrech učitelských
   V březnu 1893 se Ferdinand Prchal, učitel při obecné škole chlapecké, obrátil na obecní zastupitelstvo s prosbou o proplacení bytného. Žádost zdůvodňoval jednak tím, že mu po otevření měšťanské školy „práce přibylo a přec nikdo nemůže říci, dostaneme-li za ni odměnu“, jednak výší svého příjmu. „Musím říci, že na naše poměry nelze ani jednotlivci, neřku-li pak rodině se 600 zl. (ročně) slušně žíti, mám-li platiti byt pak zvláště, neboť čítáme-li 65 zl. bytného, 35 zl. otop, 15 zl. světlo, 24 zl. posluha, 12 zl. srážka úřadu, 50 zl. knihy, 120 zl. obuv, prádlo, šaty, zbývá na ostatní žití 279 zl., či 76 kr. na den.“ Dlužno dodat, že obecní zastupitelstvo jeho žádosti vyhovělo. A ještě poznámka - setkala jsem se s přepočtem, že na dnešní ceny stříbra by hodnota jednoho zlatého činila 120 Kč.
   
   Miroslava Boháčková
  


Sonda teen - Vánoční dárky
Už máš pro někoho vánoční dárky? Pořizuješ je většinou s předstihem, nebo to necháváš až na poslední chvíli?
   
   Lenka, 14 let
   Dárky mám pro rodiče a kamarádku, ještě mi ale chybí nějaké dokoupit. Snažím se nakupovat s předstihem.
   
   Roman, 15 let
   Nechávám vše na poslední chvíli, třeba až na den dva před Vánocemi – žádné dárky ještě nemám.
   
   Tomáš, 18 let
   Já nakupuji každoročně dárky až na poslední chvíli. Dárky tedy ještě pro nikoho nemám.
   
   Kamila, 18 let
   Vánoční dárky mám zatím jen pro sourozence a pro pár přátel. Mám problémy s nápady na dárek. Kdybych věděla, co koupit, měla bych je už pro všechny.
   
   Libor, 19 let
   Letos (jako posledních pár let) nestíhám nic. Takže moc dárků ještě nemám. Budu je muset co nejdříve nakoupit, i když ještě nevím co komu.
   
   Petra, 19 let
   Vánoční dárky nakupuji průběžně celý rok, je to výhodnější, protože pak se nemusím stresovat, že něco ještě nemám, a adventní dobu si užívám v klidu. Vánoční dárky mám tedy už pro všechny.
   
   Monika, 20 let
   Vánoční dárky mám nakoupené pro všechny kromě taťky – tomu každoročně nevím co koupit. Dárky většinou pořizuji s předstihem, abych se pak nemusela bát, že někomu pořídit něco nestihnu.
   
   eL
  


Kultura

Vánoční svátky přivítá také řada koncertů
B o s k o v i c k o (tt) - K atmosféře vrcholícího adventu patří neodmyslitelně také vánoční koncerty, které se konají ve značné části měst a obcí. V některých městech je koncertů hned několik.
   Příkladem mohou být Boskovice, kde se první Vánoční koncert koná v neděli 15. prosince od 15 hodin v místním evangelickém kostele. Připravuje ho pěvecký sbor Nota působící při boskovickém gymnáziu, ale vystoupí na něm také další studenti a absolventi školy a sboru Nota. Vstupenky na tento koncert se prodávají již pouze ke stání, jinak je kapacita kostela vyprodána.
   Hned následující den, v pondělí 16. prosince od 18 hodin, se koná Vánoční koncert v zámeckém skleníku. Vystoupí zde soubory Voice Band, Flautet, 8jistých, Janáček a Extrémní smyčce. Zámecký skleník bude hostit předvánoční setkání nejen hudebníků také další den, neboť v úterý 17. prosince se zde v 16.30 ke společné akci sejdou hudebníci a výtvarníci z boskovické Základní umělecké školy. Komponovaný program nazvaný Vánoční koleda zahájí v 16.30 vernisáž výstavy výtvarného oboru, od 17.30 naváže koncert, na kterém se představí žáci hudebního a také literárně-dramatického a tanečního oboru. Výstava ve skleníku potrvá až do 19. ledna.
   Předvánoční žákovský koncert pořádá boskovická ZUŠ také ve čtvrtek 12. prosince od 16.30 v sále školy.
   V Kunštátě pokračuje na zámku cyklus adventních koncertů, které se konají vždy v neděli od 15 hodin v Pilastrovém sále. Na třetím koncertě vystoupí v neděli 15. prosince Jindřich Macek v programu nazvaném Loutnová hudba v renesanční Evropě. O týden později se na zámku představí saxofonista a boskovický rodák Antonín Mühlhansel.
   Letovická Základní umělecká škola se může pochlubit vlastním Symfonickým orchestrem, právě ten zahraje v sále školy ná Vánočním koncertě ve čtvrtek 12. prosince v 15.30 hodin.
   Vánoční koncert s Bystřickou kapelou proběhne v olešnickém kině, a to v pátek 20. prosince od 17 hodin. V Rájci-Jestřebí se nejprve ve čtvrtek 12. prosince od 19.30 v obřadní síni představí Trio Bel Canto, v neděli 22. prosince od 18 hodin se v zámecké kapli uskuteční Vánoční koncert Ladi Kerndla. Vánoční koncert pořádají ve čtvrtek 26. prosince v Úsobrně v kostele sv. Cyrila a Metoděje, v neděli 15. prosince vystoupí ve vanovickém sále záložny ve 14 hodin mládežnický pěvecký sbor Kudykam.
   Vánoční koncert připravila i Základní umělecká škola ve Velkých Opatovicích. Koná se v pondělí 16. prosince od 17 hodin na malé scéně stálého kina. V sobotu 14. prosince proběhne koncert skupiny Ponny Expres Country & Bluegraff a učitelů ZUŠ Jevíčko v Kartografickém centru.
   V neděli 22. prosince vyrazí na tradiční Předvánoční koledování Malohanácká muzika. Ta zahraje v 9 hodin u kostela ve Velkých Opatovicích, v 9.45 v Borotíně u sklípku, v 10.30 ve Vanovicích u záložny, v 11.15 ve Světlé u kapličky, v 11.45 v Cetkovicích u školy, ve 12.15 v Uhřicích na točně, ve 14 hodin v Jevíčku u zámečku a pokračovat bude ještě v Chornicích, Městečku Trnávce, Vrážném a Konici.
  


Kniha vzpomínek na kardinála Špidlíka
B o s k o v i c e (tt) - Publikaci Vzpomínky na boskovického rodáka Tomáše kardinála Špidlíka představili v neděli veřejnosti boskovičtí Orli. Na setkání s Otcem Špidlíkem v knize vzpomínají nejen členové rodiny a občané Boskovic a Boskovicka, ale i jeho italští přátelé. Texty jsou doplněny řadou fotografií. Ukázku z knihy o svém strýci přečetla v Orlovně Helena Janíková.
Foto: Tomáš Trumpeš  


Něžně ke světlu pozvou v Kakabu manželé Havlovi
B o s k o v i c e (tt) - Vánoční koncert Něžně ke světlu připravili hudebníci Irena a Vojtěch Havlovi, kteří žijí částečně v Boskovicích. Koncert se koná ve středu 18. prosince od 19 hodin v Kakabu café vedle synagogy na ulici Antonína Trapla. Hudební skladatelé a multiinstrumentalisté manželé Havlovi zahrají své skladby, vánoční písně a koledy pro zpěv, violy da gamba, violoncello, tibetské mísy a zvonky.
   „V kavárně Kakabu zahrajeme svůj již tradiční vánoční koncert. Představíme na něm své nové skladby a vánoční program, se kterým jezdíme již mnoho let v předvánočním čase po celé republice a snažíme se jemnými úpravami známých i nově objevených koled navodit něžnou a usebranou náladu adventu. Pomocí unikátního zvuku starých barokních viol da gamba a relaxačního zvuku tibetských misek a zvonků nabízíme možnost zastavit se v předvánočním shonu a společně prožít svátky světla a naděje. K tomu pomáhají i nádherné světelné objekty keramičky Zuzany Strakové,“ uvedli manželé Havlovi.
   Irena a Vojtěch Havlovi se postupně zapojují do kulturního dění v Boskovicích, nedávno jsme mohli slyšet Vojtěch Havla improvizovat společně se slovenským hudebníkem Maokem na jarním koncertě v synagoze a na koncertě Martina Kratochvíla a Tonyho Ackermana v galerii. Manželé Havlovi by v příštím roce rádi zvali do Boskovic své hudební, herecké a taneční přátele na společné koncerty a besedy.
  


Básník v muzeu
B o s k o v i c e (tt) - V Chrudichromech žijící básník Pavel Kolmačka četl ve čtvrtek večer v boskovickém muzeu ze svých textů. Setkání navázalo na autorské čtení Víta Ondráčka a Petra Pazdery Payna, pořadatelé by chtěli v literárních večerech pokračovat i v příštím roce.
Foto: Tomáš Trumpeš  


Na jarmark do Šebetova
Š e b e t o v (tt) - Tradiční Vánoční jarmark pořádají v sobotu 14. prosince šebetovské Sociální služby. Ve vstupních prostorách zámku bude jarmark přístupný od 9 do 17 hodin.
   V nabídce prodávaných výrobků nebude chybět keramika – užitné nádoby, ozdobné kachle, drobná figurální keramika, vánoční ozdoby, betlémky, dále výrobky z přírodnin – svícny nebo aranžé; tkané výrobky – koberečky, předložky, polštáře; vyšívané výrobky – dečky, ubrousky, ubrusy, vánoční prostírání, vyšívané obrázky; hedvábné výrobky – šátky, šály, kravaty; batikované výrobky – trička, polštáře, chňapky, tašky a medové svíčky, drobné výrobky ze dřeva a další zboží.
  


Haiku
Pavlína Vítková  


Informace

Probíhá vánoční sbírka pro zvířata z boskovické záchytné stanice
B o s k o v i c e - Pěkné Vánoce se snaží pro své svěřence, opuštěná zvířata, připravit dobrovolníci starající se o ně v záchytné stanici v Boskovicích. Proto vyhlásili již pátou vánoční sbírku, která má hlavně pejskům a kočičkám zpříjemnit nejen sváteční čas. Největší zájem mají zejména o granule, kapsičky, pamlsky, deky (ne péřové), podložky, pelíšky, psí hračky, vodítka, misky, ale rádi přijmou i jakýkoliv finanční obnos.
   Všechny věci je možné nosit do městského infocentra. Sbírka trvá do 19. prosince, kdy v 15 hodin proběhne na Masarykově náměstí před radnicí oficiální předání dárků zástupcům záchytné stanice. Jako poděkování všem dárcům bude připraven krátký zábavný program s ukázkou výcviku psů či tance se psem. Více informací nejen o sbírce naleznete na www.psiboskovice.cz.
   
   MK
  


Firmu Katzmair prověřuje policie pro možné podvodné jednání
B o s k o v i c e (PM) - Několik desítek klientů si objednalo plastová okna u firmy Katzmair s.r.o. Zaplatili zálohy, ale firma pak nedodržela ani termíny montáže, ani zákazníkům po urgencích nevrátila peníze. Pracovníci firmy navíc přestali komunikovat se zákazníky i s dodavateli.
   Policie se případem začala zabývat v září, kdy se na ni obrátili první nespokojení klienti, v současné době prověřuje možné podvodné jednání firmy. Dosud bylo zjištěno, že firma připravila zákazníky o více než 400 tisíc korun. Poškozených však může být mnohem víc, policie proto vyzývá všechny, kterým firma dosud nedodala okna, ani nevrátila zálohu, aby to oznámili na bezplatnou linku 158.
  


Blanenská policie zadržela dva výrobce pervitinu
O k r e s B l a n s k o (vyv) - V rozmezí jednoho týdne se podařilo blanenským kriminalistům završit dva případy výroby a distribuce omamných a psychotropních látek. Za tento trestní čin hrozí odnětí svobody až na deset let.
   V prvních listopadových dnech byl zadržen dvaadvacetiletý muž z Blanska, u něhož se policii podařilo zajistit pervitin i náčiní a chemikálie pro výrobu drogy. Případ byl komplikovanější o skutečnost, že mladík v obavě z odhalení neukrýval potřeby a látky pro výrobu drogy na jednom místě a samotná výroba probíhala venku s rozhledem do okolí.
   Zadržen byl společně se třemi dalšími osobami, které zatím nejsou trestně stíhané. Muž už byl kvůli stejnému provinění odsouzen, po propuštění z vazby však potřeboval pervitin pro svou potřebu i kvůli prodeji, protože mu chyběly finanční prostředky. Jednalo se o největšího výrobce a prodejce pervitinu na Blanensku.
   Policie měla od začátku informace, že pachatelé mohou být ozbrojeni. Domovní prohlídka potvrdila vojenské nože, paralyzér a plynovou pistoli. Vše doplnili psi bojových plemen vycvičení k útokům na lidi. Jeden při zásahu pokousal svého majitele.
   Nezávisle na popsaném případu byl s týdenním odstupem ve Skalici nad Svitavou zadržen při předávání léků obsahujících pseudoefedrin (potřebný pro výrobu pervitinu) muž ve věku 33 let. Nedovolenou výrobu drogy potvrdily prohlídky vozidla, ale i bytu v Kunštátě, chaty v Blansku a skladu v Dolní Lhotě.
   Jen za letošní rok kriminalisté na Blanensku odhalili 7 varen a jednu pěstírnu konopí, celkem šetřili 16 trestných činů souvisejících s drogami. Jedná se o srovnatelný počet případů jako v loňském roce.
  


Policie ČR informuje
O k r e s B l a n s k o (PM) - BAČOV - Dosud neznámá žena se místo na skládce zbavila odpadu v blízkosti Bačova. Na místě zastavila s osobním vozidlem značky Hyundai v úterý 26. listopadu mezi půl jednou a jednou hodinou odpoledne a přímo z auta vysypala stavební suť a další odpadky. Dopustila se tím přestupku proti veřejnému pořádku a způsobila škodu, jejíž výše bude stanovena na základě ceny likvidace černé skládky. Po ženě ve věku 50 až 60 let pátrá policie.
   
   BOSKOVICE - Rodinné domky jsou v poslední době častým terčem zlodějů. V sobotu 30. listopadu během odpoledne se vloupal neznámý pachatel do rodinného domku v Boskovicích.  Odcizil šperky ze žlutého kovu a bižuterii za víc než 33 tisíc korun, poškozením domu vznikla škoda za 6 tisíc korun.
   Policie žádá občany, aby si všímali, zda se kolem jejich domu nebo domu jejich sousedů nepohybují podezřelá auta nebo osoby, aby si zapsali registrační značky nebo přivolali policii přes tísňovou linku 158.
   
   SKRCHOV - Po silnici I/43 Brno-Svitavy jel ve čtvrtek 5. prosince v obci Skrchov, kde je nejvyšší povolená rychlost 50 kilometrů v hodině, řidič Opelu devadesátkou. Když jej policisté zastavili, ukázalo se, že už dosáhl dvanácti bodů a od letošního ledna nesmí usednout za volant. Řidič je proto podezřelý ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí.
  


Sport

Běžeckou ligu rozhodne poslední závod
O k r e s B l a n s k o (les) - Okresní běžecká liga měla poslední listopadovou sobotu na programu předposlední závod. Ten hostila Okrouhlá. A protože byl i součástí Brněnského běžeckého poháru, na startu se sešlo více než pět set startujících.
   V hlavním závodě měřily síly necelé tři stovky atletů a od startu nedal nikomu šanci Robert Míč z Univerzity Brno. Ten doběhl do cíle s téměř minutovým náskokem před druhým Milošem Nikodýmem, o další půlminutu později byl v cíli třetí Daniel Orálek (MS Brno).
   Na celkovém šestém místě přiběhl Vojtěch Grün (AC Okrouhlá), který se tak stal nejlepším běžcem z blanenského okresu a tím si do Okresní běžecké ligy připsal plný počet 80 bodů. V celkovém hodnocení se vrátil na první místo před v podzimní části ligy skvělého Tomáše Večeřu, který v Okrouhlé skončil celkově devatenáctý a v okrese třetí. Mezi tuto dvojici se vklínil celkově sedmnáctý Roman Chlup (Boskovice).
   8,3 km: Muži: 1. Míč Robert (VSK Univerzita Brno), 29:11, 6. Grün Vojtěch (AC Okrouhlá), 31:21. Veteráni 1: Orálek Daniel (MS Brno), 30:33, 6. Grün Gustav (AC Okrouhlá), 33:40. Veteráni 2: 1. Kratochvíl Pavel (Sokol Rudíkov), 32:35, 5. Spáčil Leopold (Merida Biking Team), 37:20. Veteráni 3: 1. Kudlička Svatopluk (LRS Vyškov), 35:54, 3. Stráník Aleš (Blansko), 42:22.
   4,3 km: Junioři: 1. Konečný Petr (VSK Univerzita Brno), 18:22. Dorostenci: 1. Konečný Aleš (MS Brno), 18:44. Juniorky: 1. Klepalová Kamila (Olymp Brno), 22:36, 6. Čížková Markéta (OB Adamov), 29:28. Dorostenky: 1. Šafářová Adéla (Olymp Brno), 21:56. Ženy: 1. Gánovská Patrícia (Šport Team Hritz), 20:10, 6. Nedomová Lucie (Lysice), 22:49. Veteránky 1: 1. Jančaříková Lenka (AAC BrnQo), 21:27, 4. Komárková Zdeňka (Olešnice), 22:46. Veteránky 2: 1. Martincová Ivana (MS Brno), 21:40, 3. Žákovská Alena (Horizont Kola Novák Blansko), 24:23.
   Okresní běžecká liga má na programu už jen poslední závod, který se běží tradičně 27. prosince v Petrovicích. Tato, pět a půl kilometru dlouhá trať, s největší pravděpodobností rozhodne o celkovém vítězi letošního ročníku běžecké ligy, neboť náskok Vojtěcha Grüna je skutečně minimální. Závodníkům se počítá 14 nejlepších výsledků, a kdo v Petrovicích vyhraje, vyhraje.
   Pořadí: 1. Grün Vojtěch (AC Okrouhlá), 8 prvních míst - 6 druhých míst, 1096 bodů, 2. Večeřa Tomáš (BCK Relax Olešnice), 8 - 5 - 1, 1093 b, 3. Boháček Petr (Auto RZ Boskovice), 1 - 6 - 4 - 3, 1041 b. 4. Dolák Hynek (Blansko), 1027 b, 5 Konečný Petr (AC Okrouhlá), 983 b, 6. Krénar Michal (Auto RZ Boskovice), 963 b, 7. Grün Gustav (AC Okrouhlá), 961 b, 8. Weis Josef (Kněževes), 953 b, 9. Tajovský Jan (Boskovice), 951 b, 10. Macura Jan (Horizont Kola Novák Blansko), 938 b.
   Třetí závod Brněnského běžeckého poháru, Vranovský žleb, se běží už tuto sobotu.
Robert Míč (číslo 113) budoval v Okrouhlé svůj náskok hned od startu.
Foto: Lubomír Slezák  


V derby se radovalo domácí Blansko
B l a n s k o (les) - Třinácté kolo Krajské ligy Jižní Moravy a Zlínska v hokeji nabídlo fanouškům mimo jiné také okresní derby, když v sobotu do Blanska přijely Boskovice.
   Blansko - Boskovice 10:4 (1:3, 4:1, 5:0), Skácel 3, Látal 2, Kuběna 2, Kazda, Antoňů, Bažant - Kroupa, Pelán, Křesťan, Janda.
   Už ve druhé minutě se domácí celek dostal do vedení, ale hosté pestrou hrou dokázali třemi brankami otočit výsledek a v první třetině jednoznačně kralovali.
   Ale ve druhé dvacetiminutovce jako by nastoupila jiná mužstvo. Blansko strojovou kombinací zatlačilo hosty do jejich obranného pásma a bylo jen otázkou času, jak dlouho bude přetížená obrana odolávat. Už po necelých osmi minutách vedl zase domácí tým a hrálo se v podstatě stále před brankou Boskovic. Boskovice dokázaly vyrovnat na začátku 19. minuty z jediné podařené akce ve druhé třetině. Jenže potom je rozhodčí po zbytečných faulech dvakrát za sebou poslal do třech a Blansko trestalo. Ještě ve druhé třetině opět strhlo vedení na svoji stranu.
   Krátce po zahájení závěrečné části Blansko opět využilo přesilovku a zvýšilo vedení. K dovršení všeho napadl hostující Koutný na trestné lavici domácího pořadatele (co se skutečně stalo, vědí asi jen oni dva), dostal trest 5 + do konce a rozjeté Blansko toho dokázalo využít. V přesilovce vstřelilo tři branky, šest minut před koncem přidalo ještě desátou a oba týmy zbytek zápasu jen dobruslily.
   1. V. Meziříčí 12 9 0 0 3 56:33 27
   2. Velká Bíteš 12 8 0 2 2 59:35 26
   3. Šternberk 11 8 0 0 3 57:33 24
   4. Kroměříž 12 7 1 0 4 55:51 23
   5. Uničov 11 6 1 2 2 50:44 22
   6. Brumov 12 6 1 0 5 49:41 20
   7. Uh. Brod 12 6 1 0 5 42:41 20
   8. Warrior 12 5 1 1 5 47:36 18
   9. Blansko 12 3 2 0 7 49:52 13
   10. Boskovice 12 4 0 1 7 38:61 13
   11. Uh. Hrad. 12 3 1 1 7 49:71 12
   12. Uh. Ostroh 12 2 0 2 8 39:57 8
   13. Rosice 12 1 1 0 10 37:72 5
   Už tento čtvrtek hrají v Boskovice v Brně s Warriorem, v neděli hostí Kroměříž.
Foto: Lubomír Slezák  


Šachisté Makkabi se vrátili s výhrou
O k r e s B l a n s k o (les) - Boskovice se ve třetím kole KPIIA střetly s ŠK 64 Brno. Oba týmy v předchozím kole prohrály a oba potřebovaly k udržení postupové naděje zvítězit.
   Boskovice vyrazily v kompletní základní sestavě a po výhře Ševčíka se ujaly vedení. Po porážce Dobeše bylo vyrovnáno, vedení Boskovicím vrátil Boháček. Nešťastná prohra Veselého srovnala stav na 2:2. Po výhře Ladislava Petra skončily remízou partie Hubeného a Chloupka. Jiří Marek pak vítězstvím zpečetil výhru Boskovic 5:3.
   Makkabi Boskovice zůstává po výhře nad papírově nejsilnějším družstvem soutěže v boji o postup. V tabulce si polepšilo na druhé místo, tři body za prvním Lipovcem B.
   TJ Sloup - Vyškov C 2:6, ASK Blansko - Sokol Tišnov 3:5, Brno 64 - Boskovice 3:5, Kuřim B - Lipovec B 3:5, Jevíčko - Lipovec C 5:3.
   1. Lipovec B 3 3 0 0 15.5 9
   2. Boskovice 3 2 0 1 14.0 6
   3. Blansko 3 2 0 1 13.0 6
   4. Tišnov 3 2 0 1 12.5 6
   5. Kuřim B 3 2 0 1 12.5 6
   6. Vyškov C 3 1 0 2 12.5 3
   7. Brno 64 3 1 0 2 11.5 3
   8. Sloup 3 1 0 2 10.5 3
   9. Jevíčko 3 1 0 2 9.5 3
   10. Lipovec C 3 0 0 3 8.5 0
   Tuto neděli hostí Boskovice v okresním derby celek Blanska, v Lipovci hraje Vyškov C.
Foto: Archiv  


Basketbalisté neprohráli
O k r e s B l a n s k o (les) - Bez porážky se vrátili basketbalisté Sokola Boskovice ze dvou venkovních zápasů.
   SK Žabovřesky B - TJ Sokol BK Boskovice 65:80 (30:42). Body: Kovář 26, Konečný 13, Toman a Přikryl 12, Školař 7, Mazáč a Hebelka 3.
   SK Voltage Bílovice - TJ Sokol BK Boskovice 73:102 (32:52).
   Fauly 20:20, TH 14/10:20/12, trojky 9:9. Body: Přikryl 28, Školař 18, Hebelka 16, Malach 15, Koutný 9, Balek 8, Kožoušek 4, Toman a Mazáč 2.
   1. Husovice A 12 12 0 985:697 24
   2. Boskovice 12 10 2 939:800 22
   3. Třebíč 11 8 3 812:717 19
   4. Husovice B 11 7 4 835:754 18
   5. Černá Pole 11 6 5 763:712 17
   6. Žďár n.S. B 11 6 5 777:778 17
   7. Tesla Brno 11 5 6 734:798 16
   8. Znojmo 10 5 5 659:714 15
   9. Černovice 12 3 9 688:843 15
   10. Žabovř. B 12 2 10 716:813 14
   11. Vysočina B 10 3 7 649:696 13
   12. Voltage 11 0 11 729:964 11
   Dvacátého prosince hraje tým Boskovic v Černých Polích, o den později přivítá stejného soupeře doma.
  


Výsledkový přehled
O k r e s B l a n s k o (les) -
   ŠIPKY
   Extraliga: Bráši B - Bystřice n./P. 9:10, Knajp Riders Letovice - Avion Ivančice 7:11, Hornets Adamov - Burýšci Dolní Kounice 15:3, Šenkýři Brno - Hurricane Adamov 10:8, ŠK Blansko - Mustang Bar Brno 6:12, Bulldogs Hodonín - Aligátoři Benešov 9:10.
   1. Mustang 9 8 0 0 1 112:50 24
   2. Hornets 9 7 1 1 0 103:60 23
   3. Hodonín 9 7 0 1 1 96:67 22
   4. Letovice 9 6 0 0 3 92:70 18
   5. Ivančice 9 4 1 1 3 81:83 15
   6. Blansko 9 3 1 1 4 75:89 12
   7. Šenkýři 9 3 1 0 5 74:89 11
   8. Benešov 9 3 1 0 5 74:89 11
   9. Hurricane 9 3 0 1 5 71:92 10
   10. Bystřice 9 2 1 1 5 75:89 9
   11. Bráši B 9 1 0 1 7 70:93 4
   12. Burýšci 9 1 0 0 8 55:107 3
   1. liga A: Killers Střelice - Strmeň Kohoutovice 10:8, Blind Dogs Budišov - Dragon Darts Team 11:7, Expres Sokolovna Boskovice - Sokol Sokolnice 10:8, Balaton Sokolnice - Titáni Hodonín 11:7, R.U.M. Stařeč - Šipky Střelice 10:8, Siga Brno - Sport Barbarians Třebíč 10:8, Bulldog Darts - Ferrari Bar Kyjov 8:10.
   1. Budišov 9 7 1 0 1 94:69 23
   2. Balaton 9 7 1 0 1 92:71 23
   3. Hodonín 9 7 0 1 1 99:64 22
   4. K. Střelice 9 5 2 0 2 99:65 19
   5. Bulldog 9 5 1 0 3 85:78 17
   6. Ferrari 9 4 1 1 3 88:76 15
   7. Stařeč 9 4 0 1 4 86:77 13
   8. Kohoutovice 9 4 0 0 5 87:75 12
   9. Siga Brno 9 4 0 0 5 75:87 12
   10. Dragon 9 2 1 1 5 76:88 9
   11. Sokolnice 9 3 0 0 6 67:95 9
   12. Š. Střelice 9 1 1 2 5 71:94 7
   13. Boskovice 9 2 0 1 6 59:104 4
   14. Třebíč 9 0 0 1 8 64:99 1
   2. liga C: Milénium Bystřice n./ P. - Phoenix Kuřim 10:9, Exekrutors Letovice - Terasa VO Tečku Knínice 7:11, Aligators Horní Štěpánov - Triple X Letovice 10:9, Zenit Deštná - Popelka Team 11:7, Bystřice n./P. B - Babylon Němčice 11:7, Nadoraz Jevíčko - Na Středy 8:10, Brumov - Mário Bce 13:5.
   1. Milénium 9 7 2 0 0 110:54 25
   2. Kuřim 9 7 0 1 1 104:59 22
   3. Bystřice B 9 6 2 0 1 94:70 22
   4. Na Středy 9 6 1 1 1 100:64 21
   5. H. Štěpánov 9 6 1 1 1 98:66 21
   6. Jevíčko 9 6 0 2 1 99:65 20
   7. Brumov 9 4 1 0 4 84:79 14
   8. Deštná 9 4 0 0 5 84:78 12
   9. Triple X 9 3 0 2 4 79:85 11
   10. Popelka 9 3 0 0 6 71:91 9
   11. Knínice 9 2 1 0 6 61:102 8
   12. Němčice 9 1 0 0 8 62:100 3
   13. Exekrutors 9 0 0 1 8 47:116 1
   14. Mário 9 0 0 0 9 49:113 0
   3. liga C: Němčice B - Úsobrno 9: 3, Úsobrno B - Stvolová B 6:7, Poškoláci Valchov - Nealko Deštná 4:8, Bulldog Javorek - Haluzáři Cetkovice 8:4, Vandals Těchov - Lakeři Lysice 10:2, Stvolová A - Surikaty Těchov 7:5, Holba team Knínice - Aligátors Horní Štěpánov B 0:12.
   1. Deštná 9 8 0 1 0 78:31 25
   2. Valchov 9 8 0 0 1 73:35 24
   3. Stvolová A 9 6 1 1 1 65:45 21
   4. Němčice B 9 6 0 1 2 76:33 19
   5. Těchov 9 6 0 0 3 64:44 18
   6. Javorek 9 5 0 0 4 53:55 15
   7. Úsobrno 9 4 1 0 4 62:47 14
   8. Cetkovice 9 4 0 2 3 54:56 14
   9. Stvolová B 9 2 3 0 4 49:62 12
   10. Těchov 9 3 0 0 6 44:64 9
   11. Úsobrno B 9 2 1 1 5 44:66 9
   12. H. Štěp. B 9 2 0 0 7 38:70 6
   13. Knínice 9 1 0 0 8 30:78 3
   14. Lysice 9 0 0 0 9 32:76 0
   
  


Sportovní kalendář
O k r e s B l a n s k o (les) -
   HOKEJ
   15. 12., 17 h SK Minerva Boskovice - HK Kroměříž.
   VOLEJBAL
   15. 12., 10 + 13 h Minerva Boskovice - Volejbal Vyškov C, KP kadetek.
   VZPÍRÁNÍ
   14. 12., 9 h Pohár starosty Města Boskovice.
  


Napsali nám

Vánoční králík
Nejspíš si právě říkáte, co je to za pitomost, ke štědrovečerní večeři přece musí být kapr s bramborovým salátem, to si popletl s velikonočním zajíčkem, nebo čekáte nějakou podprahovou reklamu. Nebojte se, nebudu vám vnucovat dietní stravu ani kritizovat vánoční obžerství. Nechci ani nabízet koupi domácího mazlíčka pod stromeček, i tak bývají v lednu štěňat plné útulky. Chci vám jen vyprávět docela malý příběh.
   Stalo se to v zemi našeho nového Velkého bratra. Lidé jsou tam obézní ještě víc než u nás, mají spoustu cholesterolu a taky velké potíže se srdcem a cévami. Odborníci v USA proto zkoumají vliv cholesterolu na lidské zdraví a jako obvykle při tom trápí zvířátka, která za naši žra... pardon, nestřídmost vůbec nemohou. Při jednom takovém výzkumu použili vědci několik skupin pokusných králíků, které ládovali tučnou stravou a vyhodnocovali důsledky tohoto nezdravého života. Zpočátku se zdálo, že mohou být spokojeni. Otylí hlodavci vykazovali přibližně stejně těžké poškození srdce a cév ve všech skupinách – až na jednu. V té byli všichni králíci mnohem zdravější, rozsah poškození jejich cév byl dokonce třikrát menší. Vědátoři začali panikařit, mezi skupinami králíků a jejich životosprávou přece nebyl žádný rozdíl! Kde udělali soudruzi z USA chybu?
   Nakonec přece jeden rozdíl našli. O podezřele zdravou pokusnou skupinu se staral chovatel, který měl králíky opravdu rád. Pokaždé, když je krmil, si s nimi chvilku povídal, občas je pohladil nebo se s nimi pomazlil. A to bylo všechno.
   Ale to je přece nesmysl, to je nevědecké, zuřili odborníci. Pokus proto zopakovali s novými králíky, ale za stejných podmínek a s týmiž ošetřovateli. Jednou, dvakrát, třikrát… Výsledek byl pokaždé úplně stejný. Králíci ve skupině laskavého chovatele byli vždy třikrát méně postiženi než ostatní. Pár slov, kterým ani nerozuměli, a občasné pohlazení jim stačilo k vyléčení. Takový účinek zdaleka nemá žádný známý lék proti „zlému cholesterolu“.
   A jakže to souvisí se Štědrým dnem? Vánoce bývaly v západním světě radostnou oslavou příchodu Ježíše, který přinesl do našeho světa poselství lásky. Dokonce i ateisté znají Kristovo Miluj bližního svého jako sebe sama. Lidé si proto kdysi na důkaz lásky začali o Štědrém večeru dávat drobné dárky. A dnes?
   Sebedražší dary nejsou nikdy dost velké, aby nahradily chybějící lásku. Kdosi kdesi napsal, že pro uspokojení lidské potřeby citu stačí sedm pohlazení nebo objetí každý den. Víte, kolikrát jste dnes pohladili své nejbližší? A kolikrát jste je vloni o Štědrém dnu objali? Zkuste to letos změnit. Možná si vzájemně nevyléčíte vysoký tlak, ale určitě budete šťastnější. A když s tím objímáním vytrváte, kdoví? Vzpomeňte si na králíky.
Petr Meluzín  


Za prodané adventní věnce koupí Cetkovičtí hračky
Ve dnech 26. a 28. listopadu se uskutečnilo již šesté zdobení adventních věnců. Výrobu a vlastní zdobení si mohli zájemci vyzkoušet v úterý odpoledne v mateřské škole a následně také ve čtvrtek v mateřském centru. Větve na výrobu věnečků zajistila paní Krejčí a šikovné ruce maminek dokázaly v krátké době připravit zelené korpusy z jehličí.
   Ke zdobení věnečků a svícnů jsme používali nejen přírodní materiál, ale také barevné třpytivé ozdoby, vánoční dekorace a svíčky. Vůně jehličí se rozlévala po celé mateřské škole a přiblížila nám nastávající adventní čas. Ve čtvrtek odpoledne pokračovaly cetkovické maminky ve vázání v mateřském centru. Za oba dva dny bylo vyrobeno téměř čtyřicet věnců, které byly připraveny na páteční prodej. Zájemci o koupi adventních věnců měli na výběr opravdu pestrou paletu dekorací.
   Zisk z prodeje věnců bude použit na zakoupení hraček pro děti v Mateřském centru Cetkovice a Mateřské škole Cetkovice.
   
   Miroslava Sedláková
  


Odměněni
Městská knihovna Boskovice slavila 150 let výročí od svého založení. Při této příležitosti vyhlásila literární soutěž Tajemství knihy. Učitelé dali svým žákům za úkol napsat knihu. Ze všech prací byly vybrány ty nejlepší a 28. listopadu se konalo slavnostní vyhlášení výsledků. Z naší třídy 5. D byli vybráni hned čtyři žáci - Sabina Grulichová, Zuzana Hrubá, Dominik Hofírek a Jáchym Sekanina. Vedoucí knihovny Miroslava Jurdičová společně s pracovnicemi knihovny odměnila tyto žáky diplomem a knihou.
   
   Text: Zuzana Hrubá, foto: Radka Ševčíková, ZŠ Boskovice, Sušilova