Noviny Info pro turisty Kalendář akcí
AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Přečtěte si
Z Regionu
Kultura
Informace
Sport
Napsali nám
INZERCE
Prodám
Koupím
Bydlení
Seznámení
Různé
Podmínky inzerce
ARCHIV
Minulé číslo
Předminulé číslo
Starší čísla
Archiv
Vyhledávání
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Redakce
Další kontakty
 
Přečtěte si
Počet heren je v Boskovicích nadprůměrný
Advent začal
Letovičtí hasiči získali ocenění, tentokrát za tradiční pořádání mikulášské nadílky
 
Z Regionu
Mostu v Podolí hrozí uzavření
Mikulášská jízda
Lidé sepsali petici proti zprůjezdnění Štefánikovy ulice
V šebetovské mateřské škole dokončili rekonstrukci kotelny
Díky novému projektu bude boskovický úřad otevřenější veřejnosti
V Olešnici je možné se vyučit i opravářem
Nejde o to, jestli hazard regulovat, ale jestli ho úplně zakázat
Anketa - Jak řešit hazard?
 
Kultura
Letovické mažoretky Vo Co Gou oslavily 20 let své skupiny
Malby Vladimíra Kiseljova doprovodí Wagnerovu hudbu
Kristýna Sedláková zahraje na koncertě Z moravských luhů a hájů
Porotu zaujaly Pružiny
V muzeu zahájí vánoční výstavy
Bluesový večer ve skleníku
Pavel Kolmačka bude číst v muzeu
 
Informace
Počítačový pirát způsobil škodu téměř za 28 milionů
Policie ČR informuje
 
Sport
Boskovický šprtec má dvě mistrovská stříbra
Sadros postoupil do finále
Přivezlůi i medaile
Sloup vyhlásil sportovce roku
Kuželkáři Velenu stále nevyhráli
Výsledkový přehled
Sportovní kalendář
 
Napsali nám
Když čerti nosili tátovy hodinky
Dostavba víceúčelového objektu se na čas zastaví
Vybudovali posezení u řeky
Svitávecký sbor vystupoval v hlavním městě Slovenska
Život v Domově mládeže Masarykovy střední školy Letovice není jen učení
 
Přečtěte si

Počet heren je v Boskovicích nadprůměrný
B o s k o v i c e (MO) - Již na jaře letošního roku rozhodli boskovičtí radní o zapojení Boskovic do bezplatného projektu Progam.cz, který měl za cíl zmapovat herny ve městě a navrhnout případná opatření na jejich regulaci. S téměř dvouměsíčním zpožděním dorazil na radnici výsledek s jasným stanoviskem – zregulovat herny. Doporučení úplně zakázat hazard asi nikdo neočekával, rady totiž přicházejí od firmy, která je sama hazardem financována.
   Vedení města zatím nechce nic konkrétního sdělovat a případné kroky komentovat. „Nyní jsme předložili analýzu příslušným komisím, poté ji bude projednávat rada a zastupitelstvo. Než se k tomu vyjádří, nebudeme nic zveřejňovat,“ prohlásil tajemník městského úřadu David Škvařil.
   Podle dopisu zaslaného na boskovickou radnici obsahuje analýza celkem šest doporučení, která mají za cíl částečně regulovat hazard v Boskovicích. Mezi nimi jsou následující: přijmout obecně závaznou vyhlášku a zafixovat nabídku regulovaných druhů loterií a jiných podobných her, aby nedošlo k dalšímu nárůstu, regulovat loterie a jiné podobné hry v blízkém okolí škol a školských zařízení a v lokalitách zvláštního významu pro obec, v provozovnách zcela regulovat provozování interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterijních systémů s vysokým nastavením sázek a případně povolit jen výherní hrací přístroje s nízkým nastavením sázky, výhry a nejvyšší hodinové prohry, podpořit vznik odborného sociálního poradenství v Boskovicích a podpořit vzdělávání sociálních pracovníků.
   Analýzu zpracovával Český institut pro výzkum závislostí, který se snaží snižovat a minimalizovat negativní dopady heren na lidi. „Progam.cz (zkrácený název Problem Gambling) je celonárodní preventivní a vzdělávací projekt v oblasti omezování nabídky a snižování či minimalizace zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů regulovaných druhů loterií a jiných podobných her v České republice,“ uvedli tvůrci.
   Otazník nad Progamem ovšem vyvstává s pohledem na jeho financování, které přichází prostřednictvím nadačního fondu Esentia. Petr Verosta, který je výkonným ředitelem Českého institutu přiznal, že projekt podporují samotné herny. Za rok 2011 získali od heren podle Ministerstva financí 1,7 milionu korun. Verosta zapojení heren obhajuje a nevidí na tom nic špatného. „Jedná se o akt společenské odpovědnosti firem. Jen část českých provozovatelů se k němu připojila a zakoupila tiskoviny a školení prevence patologického hráčství pro své zaměstnance a herní prostředí,“ zdůraznil Verosta.
   Zcela opačného názoru je ale Matěj Hollan z občanského sdružení Brnění, které usiluje o velkou regulaci či úplný zákaz hazardu. „Je to jen lakování heren na růžovo, na gamblerství to nemá žádný vliv. Podle vyjádření mluvčího Andreje Čírtka, sekretáře Unie herního průmyslu, přijdou provozovatelé heren, kteří se do programu „společensky zodpovědných heren“ zapojí, o čtyři procenta zisku, tedy o nic. Obecně není možné, aby protihazardní aktivity byly financovány přímo hazardem, protože žádná firma na světě nebude dobrovolně financovat něco, co jí kazí zisky,“ poznamenal Hollan a dodává, že Petr Verosta dříve zastával pozici velkého protihazardního aktivisty, než si ho podle Hollanových slov hazard koupil. „Petr Verosta a jeho projekt Progam je jen součástí kampaně hazardu za zachování co největšího počtu heren,“ popsal Hollan situaci. Český institut pro výzkum závislostí se ovšem brání. „Provozovatelé sázkových her činnost nijak neovlivňují ani neúkolují,“ odmítl předseda institutu Petr Vejrosta (nezaměňovat s Petrem Verostou, pozn. red.) Hollanovo tvrzení.
   Starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek už nastínil, že z analýzy vyplyne nějaký závěr. „Určitě budou nějaké návrhy opatření. Pokud se na nich shodneme, je předpoklad, že se to bude dávat v únoru na zastupitelstvo. Na jednání rady by to mělo být někdy po Novém roce,“ uvedl starosta.
   Na stranu regulace se staví místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková se svou stranickou kolegyní a boskovickou zastupitelkou Dagmar Hamalovou. „Určitá regulace by nastat měla. Lidé si neuvědomují, kam to až může vést. Člověk může ohrozit svou rodinu nebo své známé,“ vysvětlila místostarostka. Podobně se vyjádřila i Dagmar Hamalová. „Kloním se k regulaci, je ale nutné nastavit pravidla a její způsob,“ poznamenala. Regulaci či úplný zákaz by podpořili i zástupci boskovické opozice. „Nevím, zda je heren v Boskovicích hodně, či málo - dle mého názoru nejsou potřebné vůbec,“ prohlásila Kamila Krausová. Proti se vyslovil radní Dušan Sušil, který argumentuje omezením příjmů města. Boskovice z hazardu totiž získávají čtyři miliony korun.
   Občanské sdružení Brnění evidovalo ve svých mapách hazardu do konce roku 2011 v Boskovicích celkem šestnáct heren, z nichž pouze tři byly zřízeny v souladu se zákonem. Zbylých třináct se nachází v blízkosti budov, u kterých se ze zákona nesměly herny zřizovat. V roce 2012 bylo toto omezení zrušeno, nicméně heren v blízkosti škol, úřadů, nemocnice nebo kostela zřízených před rokem 2012 se omezení stále týká. Boskovice jsou navíc s počtem heren ve vysokém nadprůměru. To dokládá i analýza Českého institutu. „Ve srovnání s průměrem České republiky je v Boskovicích dvojnásobně vyšší nabídka regulovaných druhů loterií a také o padesát procent vyšší výsledek z provozování regulovaných druhů loterií a jiných podobných her,“ informoval Petr Vejrosta.
   Boskovice samozřejmě nejsou jediné, které se hernami zabývají. Již v druhé polovině září odhlasovali blanenští zastupitelé úplný zákaz hazardu na svém území. Předcházela tomu dlouhá diskuze, ve které padala slova o populismu, ztrátě peněz nebo odpovědnosti státu. Starosta Blanska Lubomír Toufar prohlásil, že výpadek peněz zalepí díky novému rozpočtovému určení daní. „Prvořadé je, že chceme Blansko hazardu jednou provždy zbavit. Osobně bych to zakázal v celé republice,“ uvedl starosta. Blanenská vyhláška nakonec prošla nejtěsnější možnou většinou třinácti zastupitelů. Podobnou vyhlášku schválili v Rájci, kde do budoucna postupně zmizí všechny hrací automaty. Opačného názoru jsou ovšem v Letovicích, kde o žádné větší regulaci heren neuvažují. Argumentují ztrátou peněz z rozpočtu města.
  


Advent začal
B o s k o v i c k o (Jim) - Neděle nabídla mnoho možností, jak si užít tajemnou atmosféru začínajícího adventu. Ve valchovské sokolovně lákala téměř po celý den děti i dospělé možnost vyzkoušet si různé techniky v rukodělné dílně a inspirace skutečných tvůrců. Děti z lysické školy zase nabízely pod vánočním stromem svoje výrobky.
Foto: Jitka Melkusová  


Letovičtí hasiči získali ocenění, tentokrát za tradiční pořádání mikulášské nadílky
L e t o v i c e - Přesně měsíc před Mikulášem si dobrovolní hasiči z Letovic přišli do hotelu Voroněž v Brně pro cenu za první místo, které obsadili ve třetím ročníku soutěže Dobrovolní hasiči roku 2013. Prvenství v jihomoravském kraji a s ním i odměnu 50 tisíc korun získali v kategorii akce pro veřejnost, a to za pořádání mikulášské nadílky, kterou pro veřejnost připravují od roku 1967 a která si získává stále více příznivců. Stává se, že přijde i ke dvěma tisícům diváků. „Na mikulášskou nadílku chodíme pravidelně a vždy si vzpomenu, jak jsem chodila na čerty, když jsem byla malá. Je hezké že tuto akci pořádají hasiči již tradičně a patří jim za to poděkování. Děti se již sice čertů nebojí, ale vždy říkali, že ti „hasičští“ jsou opravdoví,“ uvedla Leona Spáčilová.
   Příchod Mikuláše, čerti spouštějící se s jiskřením z věže hasičské zbrojnice, básničky. Chybět nesmí ani nadílka, tak to vypadá 5. prosince v Letovicích v areálu hasičů. „Mikulášská nadílka je vždy poslední akcí roku, kterou náš sbor pravidelně připravuje, a všichni se na ni moc těší. Pomáhá nám i letovická umělecká škola, která doplňuje náš program kulturním vystoupením,“ prozradil starosta sboru dobrovolných hasičů Petr Dokoupil. „Akcí během roku připravujeme celou řadu, jsem moc rád, že mohu spolupracovat s takovým kolektivem, že chlapi jsou stále ochotni to dělat,“ doplnil Petr Dokoupil.
   Letovičtí dobrovolní hasiči sdružují celkem 111 členů, z toho třicet mužů je v zásahové jednotce. A právě ti už minulý rok zvítězili ve stejné soutěži, ale v kategorii zásahových jednotek. Tehdy si ocenění odnesli za záchranu lidského života. „Cením si především, že chlapi ve svém volném čase chodí každé pondělí na výcvik a hlavně - kdykoliv se účastní zásahu,“ zdůraznil starosta letovických hasičů.
   I letos 5. prosince k hasičské zbrojnici do Letovic přijde Mikuláš. „Začátek kulturního programu je ve čtvrt na pět, Mikuláš dorazí pravděpodobně půl hodiny poté v 16.45 a čerti přiletí asi v 17 hod. Připravili jsme pro vás bohaté občerstvení, tak se nebojte zimy a přijďte,“ pozvali každého, kdo má chuť, pořadatelé.
   
   MK
  


Z Regionu

Mostu v Podolí hrozí uzavření
P o d o l í (vyv) - Most v Podolí za křižovatkou směrem na Vísky je v havarijním stavu, pokud nebude rychle opraven, bude nutné silnici, která po něm vede, uzavřít.
   „Správa silnic rozhodla, že se most musí opravit. V současné době je tam klenba mostu podepřená a provoz na silnici omezen do jednoho pruhu. Teď řešíme záležitosti s výkupem pozemku. Narazili jsme na problém, že jeho vlastník není ochoten prodat čtyři čtvereční metry. Správa silnic nás požádala o pomoc při jednáních s dotyčným obyvatelem této místní části Letovic,“ popsal situaci letovický místostarosta Jiří Palbuchta. Bez záboru tohoto pozemku není možné vydat stavební povolení. Most je součástí plánované rekonstrukce celého průtahu obce od Letovic směrem na Míchov a části silnice na Vísky. Není vyloučeno, že stavba bude rozdělena na etapy, tou první má být právě vybudování mostu.
   Most má být odstraněn a nahrazen novým. „Stávající most v Podolí byl postaven v roce 1900 a je konstrukčně tvořen kamennou klenbou. Během posledních let byl most i navazující opěrné zdi několikrát opravován zpětným vyzděním uvolněného a vypadaného kamennaého zdiva. V současné době je nosná klenba zabezpečena dřevěnou konstrukcí, aby nedocházelo k jeho přetěžování. Nedodržováním povolené nosnosti mostu ze strany řidičů však dochází ke každodennímu zhoršování jeho stavu,“ uvedla Eva Zouharová ze Správy a údržby silnic JMK. Na jeho místě, pokud se podaří úspěšně uzavřít majetkoprávní příprava a zajištění financí, bude vybudován most jako monolitický jednopólový železobetonový rám založený na vrtaných pilotách. Po jedné straně mostu se počítá s chodníkem. Akce si vyžádá mimo jiné provizorní přeložení plynovodu, telefonních kabelů, zabezpečení místního vodovodu, ale také vybudování nové kanalizace pro dešťovou vodu. „Oprava se předpokládá v délce šest až osm měsíců,“ prozradil Jiří Palbuchta. Vlastní výstavba Eva Zouharová odhaduje na tři měsíce. Pokud se podaří v brzké době dořešit výkup pozemku, realizace celého projektu proběhne v roce 2014. „V případě odkladu stavby z jakéhokoliv důvodu, hrozí reálné nebezpečí úplného uzavření mostu pro veškerou silniční dopravu,“ potvrdila Eva Zouharová.
   Předpokládané náklady celé stavby byly stanoveny na 15 milionů korun, na most a navazující silnice z toho připadá částka 7,2 milionu.
  


Mikulášská jízda
Š e b e t o v - Mikulášská jízda, zastávka Šebetov. V neděli 1. prosince se z České Třebové vydala už po deváté zvláštní souprava parního vlaku. S velkým zájmem se setkala i prohlídka lokomotivy a dobových vagónů.
Foto: Miroslava Boháčková  


Lidé sepsali petici proti zprůjezdnění Štefánikovy ulice
B o s k o v i c e (MO) - Obyvatelé Štefánikovy ulice v Boskovicích sepsali petici proti jejímu plánovanému zprůjezdnění. Bojí se nárůstu dopravy a poškození svých nemovitostí. Radnice oponuje tím, že vrací ulici do původního stavu. Ke zprůjezdnění by mohlo dojít v roce 2015.
   „Jakákoliv slepá ulice komplikuje plynulost dopravy ve městě,“ uvedla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková. Zprůjezdněním dále zastupitelé chtějí částečně ulevit křižovatce u pošty. Auta by tak mohla volně projíždět po Štefánikově ulici a napojit se u Minervy na ulici Nádražní. Kolik aut bude využívat ulici a zda ji budou moci využívat i nákladní automobily představitelé města nedokážou říct. Vzniklou situaci se už od minulého prosince, kdy se poprvé jednalo o odkupu pozemků, snaží uklidnit. „V žádném případě nebude suplovat Sokolskou. Nebude se tedy jednat o žádný obchvat. Tímto krokem se mírně ulehčí dopravě na Sokolské a hlavně křižovatce pod poštou,“ vysvětlila Vítková.
   Obyvatelům ulice se ale plány radnice nelíbí, sepsali proto petici. Pod ni se podepsalo zhruba sedmdesát obyvatel. Na vedení města mají tři požadavky – provést odbornou expertízu stavu vozovky, možnost petičního výboru být u jejího vypracovávání a opravit ulici Polní a Příční. Prvnímu z požadavků radnice vyhoví. Obyvatelé totiž argumentují mělkým položením plynových přípojek pod silnicí a nízkou únosností vozovky. „V návrhu rozpočtu na rok 2014 se počítá s vypracováním projektové dokumentace, jejíž součástí bude provedení průzkumu stavu podloží, jeho únosnosti a stavu podzemních inženýrských sítí,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek. Petičnímu výboru se ale nelíbí, proč by nemohli být přítomni odborné expertíze. „My pak těm číslům nemusíme věřit,“ uvedla zástupkyně petičního výboru Jarmila Winklerová a dodává, že proti zprůjezdnění jsou nejen obyvatelé Štefánikovy ulice, ale i přidružených ulic, kterou je ulice Polní, Příční a Kollárova.
  


V šebetovské mateřské škole dokončili rekonstrukci kotelny
Š e b e t o v - Nastávající zimy se už rozhodně nemusejí obávat děti a zaměstnanci Mateřské školy v Šebetově. Během uplynulých třech týdnů, které provizorně strávili v prostorách místní hasičské zbrojnice, totiž proběhla ve školce celková rekonstrukce původní více než třicet let staré kotelny.
   Tři silně dosluhující kotle na tuhá paliva nahradily dva nové vysoce účinné nízkoemisní kotle, vyměněn byl také ohřívač vody, všechna čerpadla a armatury. „Celková investice činila necelých 560 tisíc, z Programu rozvoje venkova jsme získali dotaci ve výši 200 tisíc, zbývající část jsme uhradili z obecních prostředků. Rekonstrukcí kotelny v mateřské škole jsme, vedle nižších provozních nákladů, získali především jistotu jejího dalšího provozu, který by jinak byl v případě poruchy starých kotlů vážně ohrožen,“ uvedl starosta obce Zdeněk Čížek.
   
   mb
  


Díky novému projektu bude boskovický úřad otevřenější veřejnosti
B o s k o v i c e (pek) - Zlepšení a zjednodušení komunikace mezi občany a úředníky, zefektivnění komunikace mezi úředníky samotnými a úspory provozních nákladů. Takové cíle v sobě zahrnuje projekt s názvem Dobré řízení Městského úřadu Boskovice. Ten budou díky dotaci z ministerstva vnitra realizovat Boskovičtí.
   „Plánujeme například vylepšit elektronickou úřední desku na webových stánkách města, vytvořit rozklikávací rozpočet a také elektronickou službu správy pohledávek, kdy občan bude mít možnost si dálkově přes internet zjistit stav svých závazků vůči městu, například stav zaplacení poplatku za komunální odpad,“ vyjmenoval David Škvařil, tajemník Městského úřadu Boskovice. Doplnil, že projekt budou realizovat až do roku 2015. Nejprve je ale třeba vybrat firmu, která zakázku dodá.
    Celkové náklady na realizaci projektu přesahují pět milionů korun. Dotace, kterou Boskovičtí získali, pokryje pětaosmdesát procent této částky.
  


V Olešnici je možné se vyučit i opravářem
O l e š n i c e (vyv) - Dny otevřených dveří proběhly minulý čtvrtek a pátek ve Výchovném ústavu a střední škole Olešnice. Šanci získat výuční list zde dostávají náctiletí s nařízenou ústavní výchovou nebo s lehkým mentálním postižením na doporučení pedagogicko psychologické poradny. Chlapci i dívky se zde mohou vyučit jako kuchaři, cukráři, zahradníci nebo - jako chlapci na snímku - pro opravářské práce. Možnost prohlédnout si olešnický areál využily především školy, jejichž žáci po ukončení devátých tříd zamíří třeba právě sem.
Foto: Andrea Šrámková  


Nejde o to, jestli hazard regulovat, ale jestli ho úplně zakázat
B o s k o v i c e - Postoj české společnosti k hazardu se stal v posledních letech jedním z nejvýraznějších témat debaty ve veřejném prostoru, a to jak na úrovni celostátní, tak v jednotlivých městech a obcích.
   Debata ovšem nebyla jen akademická, Česká republika byla označována za ráj hazardního průmyslu a přibývalo občanů i politiků odhodlaných tento stav změnit a po vzoru civilizovaných zemí hazardní průmysl výrazně omezit.
   Letošní rok přinesl vskutku klíčový moment, a to když Ústavní soud v dubnu rozhodl, že obce si mohou hazard regulovat samy a ministerští úředníci jim do toho nemohou mluvit. Odpovědnost tedy nově leží v rukou jednotlivých zastupitelů. A přibývá obcí, které se rozhodly hazardní přístroje na svém území prostě zakázat úplně. K politice takzvané nulové tolerance se naposledy přidalo Blansko.
   Důvodů pro úplný zákaz hazardu je mnoho. Patologické hráčství je závislost jako každá jiná - tedy nemoc, evidovaná Světovou zdravotnickou organizací. Závislí gambleři jsou pak zdrojem mnoha dalších negativních jevů – sociálních problémů, dluhových pastí, kriminality, narušených vztahů a tak dále. Zanedbatelné nejsou ani sebevraždy: ročně kvůli hráčství dokoná svůj život v České republice asi 600 lidí, podobné případy se nestávají jen někde v sociálně vyloučených lokalitách, nevyhnuly se ani Boskovicím. Dopady na majetkovou kriminalitu jsou podle některých odhadů rovněž obrovské, závislý hráč zkrátka neváhá získávat finanční prostředky pro další hru prakticky jakýmkoliv způsobem. Hráčům se také obvykle brzy rozpadá rodina a jejich závislost má přímý negativní dopad na několik dalších osob v jejich okolí.
   Důvody, o které se dnes zastupitelé opírají, když vysvětlují, proč hazard alespoň v určité míře zachovat, jsou především ekonomické. Hazardní průmysl totiž z části svých výnosů přispívá na neziskový sektor, podporuje sport a další veřejně prospěšné aktivity. Podstatnou část těchto prostředků pak přerozdělují právě obce, takže zákaz hazardu znamená teoreticky značný výpadek příjmů v obecním rozpočtu. Prakticky však veřejné rozpočty na negativní jevy způsobené hazardem doplácejí daleko víc, než kolik představují tyto úlitby hazardního průmyslu. A kromě toho – peníze naházené do hazardních přístrojů se po jejich zákazu z ekonomiky nevytratí, hráči si je nezačnou schovávat doma do polštářů, ale utratí je běžným způsobem, což pro stát opět představuje běžný příjem v daních.
   Někteří politici argumentují tím, že nechtějí omezovat osobní svobody občanů. Kdo chce hrát a zničit se, má mít ve svobodné společnosti tuto svobodnou volbu. Otázka je, jestli by byli ochotni podobně argumentovat kupříkladu i v otázce volného prodeje tvrdých drog. Logika i dopady jsou prakticky stejné. Patologický hráč navíc nedestruuje pouze sebe, ale i své okolí.
   Podobnost s drogovou problematikou je i v tom, že dostupnost hráčství má podobný vliv na jeho intenzitu stejně jako dostupnost drog. Proto neobstojí ani argumenty, že nemá smysl zakazovat herny, protože začnou nekontrolovaně bujet černé herny a hráči se také přesunou na internet, kde je regulace hazardu problematická. Čili že nemá smysl hazard zakazovat, protože hrát se bude stejně dál, jen z toho stát nebude mít příjmy na daních. Zkušenosti ze zemí, které hazard výrazně omezily, tyto teorie nepotvrzují. Když ubude heren, ubude i patologických hráčů a negativních jevů, které produkují.
   Hráčský průmysl, který po léta mohl udržovat rozsah svého působení v českém hazardním ráji pouze přes několik úředníků ministerstva financí, se tedy od dubna musel pro udržení svých pozic zaměřit na obecní zastupitelstva. Pouze ta mu mohou zajistit další zisky. Metod, jak zastupitele přesvědčit, aby se nepřipojili k nulové toleranci hazardu, je samozřejmě mnoho. Pozoruhodná reportáž televize Nova nedávno odhalila jednu z nich: firmy podnikající v hazardním průmyslu přímo financují neziskovou organizaci, která pro obce zpracovává odborné analýzy, jak k regulaci hazardu přistoupit. Výsledkem pochopitelně není doporučení úplného zákazu hazardu, ale pouze určitá regulace spojená s dalšími opatřeními, které spíše působí jako zástěrka mající vzbudit dojem, že se proti negativním jevům hazardu bojuje. U stejné agentury si analýzu nechaly zpracovat i Boskovice. Její výsledky navíc město nechce zveřejnit.
   Hazardní průmysl se zkrátka snaží uhájit maximum možného. A je na jednotlivých městech a obcích, jak se k tomu postaví. Samozřejmě to není jen otázka zastupitelů, ale především občanů. A odborníků, kteří se v oblastech zasažených hazardním hráčstvím pohybují. Pozice zastupitelů není snadná, ekonomický tlak je velký a ostatně nikdy není snadné radikálně změnit zaběhlý stav věcí. Téma hazardu je možná dobrou příležitostí k nastartování otevřené veřejné diskuse, která by měla rozhodnutí zastupitelstva předcházet. Prvním krokem by pak měla být větší otevřenost a schopnost obrátit se s prosbou o radu na skutečné odborníky, ne na ty placené hazardním průmyslem.
   Dění v celé České republice však už dnes jasně ukazuje, že otázka jestli hazard regulovat, nebo ne, je nesmyslná. Skutečný stav věcí vyžaduje debatu na téma, jestli hazard úplně zakázat, nebo pouze významně regulovat. Z vyjádření boskovických zastupitelů vysvítá, že ani to jim zatím není jasné.
   
   Tomáš Trumpeš
  


Anketa - Jak řešit hazard?
Jak řešit hazard? Ponechat, regulovat, nebo úplně zakázat?
   
   Michal Griga, sociální pracovník
   Nezáleží na tom, jak zastupitelé rozhodnou. Město by především mělo převzít odpovědnost za svoje jednání. Pokud budou herny zachovány, najmout terénní pracovníky, kteří budou pracovat se závislými lidmi u hracích automatů a třeba i s jejich provozovateli. Nebo se zastupiteli, kteří hazard schvalují. Pokud se herny zruší nebo zredukují, měla by být poskytnuta gamblerům odborná pomoc, která jim pomůže žít život bez závislosti. Řešme příčiny závislosti, herny jsou důsledek.
   
   Veronika Novotná, psycholožka
   Kdybychom věděli, jak účinně řešit otázku hazardu, byla by tato diskuse asi bezpředmětná. Potíž s hraním, obdobně jako s jakoukoli jinou závislostí, je v tom, že zakázané ovoce často chutná. Tudíž zrušit oficiální herny může směřovat k tomu, že si hraní ti, kteří to potřebují, vyhledají jinak a jinde, což může vést mimo jiné k podpoře ilegálních aktivit v této oblasti. Tak jako prohibice vedla k rozvoji černého trhu s alkoholem nebo vzniku domácích palíren. Na druhou stranu opačný postoj, tedy nezabývat se otázkou heren vůbec, je zavíráním očí před již existujícími problémy. Logicky vyplývá, že regulace se tedy jeví jako nejlepší řešení. Potíž je ale v tom, jakým způsobem by měla regulace probíhat a co by vlastně mělo být jejím cílem.
   Tento samotný fakt je otevřeným tématem pro multidisciplinární diskusi. Mám za to, že komplexní přístup je jediným možným relativně funkčním řešením. Od prevence prostřednictvím volnočasových aktivit pro teenagery, přes terénní práci s klienty heren až po terapeutickou práci se závislými hráči, kteří se rozhodli pro změnu.
   Jiří Vorlický, kouč osobního rozvoje - specializace na sport
   Pod hazardem si můžeme představit celou řadu pojmů, současný hazard v podobě automatů slouží ke zneužívání jednotlivců a jejich rodinných příslušníků i přátel pro potřeby mocných skupin majících osobní profit z dlouhodobého návyku směřujícímu k životní prohře lidí, kteří se nějakým přičiněním dostali k těmto strojům. Takový hazard by měl být zakázán! Hazard ve sportovních i jiných společenských hrách, jako je horolezectví, člověče nezlob se a další, respektuji a jsem pro ponechání :-)
   
   tt
   
  


Kultura

Letovické mažoretky Vo Co Gou oslavily 20 let své skupiny
L e t o v i c e - Letovice - Úsměvy dívek, pochodová nebo i jiná hudba, slušivé stejnokroje, na hlavě často lodička, v rukách se briskně točí hůlka... Asi to se většině z nás vybaví při slově mažoretka. Jedna taneční skupina, která se zaměřuje právě na mažoretkový sport, působí i v Letovicích. Už dvacet let vystupuje pod pohodovým názvem Vo Co Gou. Oslavy druhého kulatého výročí proběhly předposlední listopadový pátek.
   Přestože vznik této taneční skupiny její členky vztahují k roku 1993, sahá ještě před tento letopočet. Uskupení původně patřilo pod ZUŠ Letovice. Vedla ho Dagmar Havlátová a jeho činnost se po několik let prolínala s tamním dechovým orchestrem. A to až do okamžiku než vedoucí z pracovních důvodů skupinu opustila.
   Dívky však tancovat nepřestaly. Skupina se rozhodla přejít pod Městské kulturní středisko Letovice, které bylo znovuotevřeno právě v listopadu 1993. A tehdy si skupina zvolila jméno Vo Co Gou.
   V této době zde začala tancovat i Žaneta Bušová z Brněnce – bývalá členka a nynější maminka jedné tanečnice. „Do Vo Co Gou jsem začala chodit díky mým tetám, které jsou v dnešní době jedny z vedoucích skupiny. Chodila jsem tam moc ráda. Nezapomenu na vystoupení, kdy jsme jako malé holky vystupovaly společně s velkými mažoretkami na píseň Na kolena. Cítila jsem se strašně hrdá, že stojím na pódiu s těmi velkými – a stejně hrdá byla i moje dcera, když měla příležitost tančit se staršími. I když jsme třeba na vystoupeních něco zkazily, nikdo se na nás nezlobil. Vedoucí byly skvělé a byly nejen pro mne velkými vzory,“ vrátila se vzpomínky do doby před dvaceti lety Žaneta Bušová. „Díky Vo Co Gou jsem se otrkala, naučila jsem se usmívat a tvářit se profesionálně, nedat na sobě nic znát za jakékoliv situace. A toho využívám doteď,“ přiznala s úsměvem bývalá členka.
   Skupina se během pár let rozrostla na 80 tanečnic. „Velkou oporou nám v této době byla Dagmar Havlátová. Jednou za měsíc za námi přišla s choreografií, kterou jsme se jako vedoucí musely za odpoledne naučit. Pak jsme ji zhruba půl roku učily malé mažoretky,“ shodly se zakládající členky v čele s nynější vedoucí Renátou Bulovou. Vedoucí skupiny se postupně začaly hlásit na různé semináře a školení, na nichž sbíraly zkušenosti a kde získávaly mnoho cenných rad a informací.
   V současné době skupina sdružuje osm desítek dívek ve věku od 5 do 25 let. Tanečnice jsou podle věku rozděleny do šesti skupin. Jejich vedoucí jsou Magdaléna Křížová, Dagmar Procházková, Barbora Ondráčková, Kamila Nováková a Renáta Bulová. Finančně skupinu podporuje Městské kulturní středisko Letovice.
   „Účastníme se nejen regionálních akcí, plesů, přehlídek, sportovních akcí, ale také různých soutěží, včetně Mistrovství České republiky v mažoretkovém sportu,“ říká o současné činnosti Vo Co Gou Renáta Bulová. „A navázaly jsme trvalou spolupráci s Mažoretkami Hodonín a s Tanečním studiem v Novém Městě na Moravě, na jejichž akcích pravidelně reprezentujeme naše město. Každoročně se také účastníme přehlídky mažoretek v Hradci Králové,“ dodala vedoucí. Jednou za dva roky Vo Co Gou navíc pořádá v Letovicích nesoutěžní přehlídku mažoretek, kde vystupuje asi 350 tanečnic. První se konala v roce 1999. Skupina však spolupracuje i s řadou organizací a institucí v Letovicích a jejich okolí. Připomenout lze letovickou základku, mateřské školy, boskovické Betany a výčet by mohl pokračovat. Za dvacet let je to obrovský kus práce, za kterým se tančící dívky mohou ohlížet.
   „I díky své dceři můžu vidět, co se všechno za těch dvacet let změnilo – třeba kostýmy. Dřív jsme vystupovaly pouze v sukýnce, bílém tričku a bílých podkolenkách. Dnes je úroveň kostýmů mnohem vyšší, jsou efektnější. Také mají praktické využití, protože některé se dají použít na léto jako šaty, což je pro mě jako pro rodiče velkou výhodou. A jako rodič můžu i srovnávat - dcera už vyzkoušela více tanečních kroužků, ale nikde ji to nebavilo tolik jako tady. Vedoucí to dělají srdcem a to je poznat,“ uvedla Žaneta Bušová.
   Skupina se rozhodla své dvacáté narozeniny patřičně oslavit uspořádáním celodenního vystoupení, které proběhlo na konci listopadu. K příležitosti výročí bylo zpracováno historické ohlédnutí 20 let VO CO GOU, ve kterém dokumentuje jejich působení. Autorkami textu jsou Renata Kostlánová a Kamila Nováková. Mažoretky fotografoval Petr Švancara.
   
   Ludmila Dobrozemská
Foto: Pavlína Čechová  


Malby Vladimíra Kiseljova doprovodí Wagnerovu hudbu
B r n o (tt) - Výtvarník vydal o Richardu Wagnerovi také obrazovou knihu
   
   Boskovický rodák, výtvarník Vladimír Kiseljov, pokračuje ve svém zájmu o skladatele Richarda Wagnera a na začátku prosince zve na dva koncerty pořádané pod hlavičkou Filharmonie Brno. Koncerty se konají ve čtvrtek 5. a v pátek 6. prosince od 19.30 v brněnském Besedním domě. Projekce Kiseljovových maleb zde doprovodí hudbu Richarda Wagnera.
   V programu koncertu nazvaného Ring – Scény z Prstenu Nibelungova zazní varhanní transkripce symfonické suity v podání varhaníka Michaela Bárteka. Součástí koncertu bude také křest knihy Vladimíra Kiseljova Mystéria Richarda Wagnera v obrazech.
   „Jedná se o obrazovou knihu manifestující mysteria a symbolickou řeč Gesamtkunstwerku Richarda Wagnera v malbách Vladimíra Kiseljova. Kniha je doprovázená fotografiemi jeho maleb ke všem 13 Wagnerovým hudebním dramatům, výkladovými sondami, rozborem klíčových témat a jejich poselstvím z duchovního hlediska. Vychází v česko-anglickém vydání v nakladatelství Magda Pavla Pražáka, s 35 barevnými fotografiemi maleb Vladimíra Kiseljova, celkem asi 120 stran. Vychází letos jako jediná publikace u nás o díle Richarda Wagnera, v souvislosti s jeho 200. výročím od narození a 130. výročím úmrtí,“ uvedl vydavatel knihy. Autogramiáda se koná v Brně v knihkupectví Michala Ženíška ve čtvrtek 12. prosince od 17.30 hodin.
   Vladimír Kiseljov je absolvent SŠUŘ Brno a JAMU Brno, realizoval více než 50 svých samostatných výstav obrazů, mimo jiné v Galerii kritiků v Praze, na Mezinárodní výstavě současného výtvarného umění Florence Biennale 2009, v Lipsku 2011, v Zadaru v Chorvatsku a na mezinárodní výstavě moderního umění v Piešťanech v roce 2012, dále v roce 2013 v Edinburghu ve Skotsku, Lipsku, Bayreuthu, Vídni, Berlíně, Ženevě a dalších městech. Maluje obrazy inspirované výrazně klasickou hudbou, organizuje a vede arteterapeutické workshopy - malování s hudbou a archetypy, a maluje obrazy naživo na koncertech cyklu staré hudby. V roce 2008 inscenoval jako režisér, dramaturg a scénograf brněnskou premiéru pětihodinového Parsifala Richarda Wagnera v divadle Reduta. Jako scénograf vytvořil také inscenaci opery Josepha Haydna Svět na měsíci či Tartuffa J. B. Moliéra. Letos se podílel v Litomyšli na světové premiéře nového muzikálu Petra Jiříčka Píseň písní jako režisér, scénograf, autor kostýmů, choreografie a projekcí. Je presidentem Sdružení Richarda Wagnera v Brně, absolvoval stipendia na Wagnerovských Bayreuther Festspiele a na Kunstuniverstaet Graz, reprezentoval Brno na mezinárodních odborných Wagnerovských kongresech.
   „Jsem interdisciplinární tvůrce v oborech malby, nástěnné malby, scénografie, režie, performance a arteterapie, má díla vznikají v úzkém propojení hudby, barvy a pohybu Ducha v prostoru. Zachycuji svým dílem proud energie, který pramení z mého osobního pochopení a prožití hudby a různých mytologií, pohádek a symboliky. Snažím se svým dílem pozitivně působit na společnost a vnášet energické duchovní impulzy do všedního života svého okolí. Proto realizuji často díla ve veřejném prostoru, ať už jako nástěnnou malbu, performance nebo výstavu maleb,“ přiblížil svou tvorbu Vladimír Kiseljov.
  


Kristýna Sedláková zahraje na koncertě Z moravských luhů a hájů
B o s k o v i c e (tt) - Klavíristka Kristýna Sedláková se společně se svým spolužákem z brněnské konzervatoře i pražské HAMU, houslistou Janem Macečkem, postará o program dalšího koncertu z cyklu Kruhu přátel hudby. Koncert nazvaný Z moravských luhů a hájů se koná ve středu 11. prosince od 19 hodin v zámeckém skleníku a mladí hudebníci na něm zahrají především díla moravských skladatelů.
   „Kristýna Sedláková se narodila a žije v Boskovicích, kde začínala hrát na klavír u Vladimíry Filipi a Lidiye Golubkové. Absolvovala zde i osmileté gymnázium, po jehož dokončení začala studovat klavír na brněnské konzervatoři, nejprve pod vedením Evy Horákové, poté u Dagmar Pančochové. Aktivně se zapojuje do kulturního dění v rodných Boskovicích i v Brně, úspěšně se účastní klavírních soutěží. V prosinci roku 2011 zvítězila ve školních přehrávkách o absolventský koncert s orchestrem, a proto svá studia na konzervatoři zakončila o pár měsíců později vystoupením v brněnském Besedním domě, kde za doprovodu Symfonického orchestru Konzervatoře Brno provedla první klavírní koncert Sergeje Prokofjeva. V současné době studuje klavír na pražské AMU pod vedením Františka Malého.
  


Porotu zaujaly Pružiny
B r n o (tt) - Velkým úspěchem skončil pro Pružiny, dětskou folkovou skupinu ZUŠ Boskovice, celostátní finálový večer festivalu Brána 2013 v Brně. Její členové zde v kategorii do 15 let získali v sobotu 23. listopadu mimořádné ocenění poroty za instrumentální výkon. Pružiny v současné době mají pět členů, pod vedením Martina Krajíčka pravidelně zkouší, aby mohly svůj výkon předvést nejen v Boskovicích, ale také třeba v Blansku a Lošticích. Nejbližší vystoupení mají naplánováno na sobotu 7. prosince, kdy dopoledne zahrají na boskovickém vánočním jarmarku.
   
   Foto: Zdeněk Krajíček
  


V muzeu zahájí vánoční výstavy
B o s k o v i c e (tt) - Dvě výstavy, které setrvají ve výstavních prostorách přes vánoční svátky, zahájí v boskovickém muzeu ve čtvrtek 12. prosince v 16 hodin. Jedná se o výstavy Příběhy rukou a Vánoční formičky ze sbírky Naděždy Parmové.
   Příběhy rukou je výstava připravená ve spolupráci muzea s Městskou správou sociálních služeb a prezentuje projekt, do kterého se zapojili senioři právě z uvedeného zařízení. „Na začátku života to byly docela malinké ručičky, ručičky děťátka. Jak člověk rostl, měnily se i ruce. Hodně toho v životě prožily. Naučily se poznávat věci hmatem, rozeznat horké od studeného, stisk ruky, nezájem. Dokázaly také tvrdě pracovat, byly často unavené a nechtěly už člověka poslouchat. Přesto se každý den znovu pustily do práce. Čas je poznamenal, z hladkých mladých rukou se postupně vytratil elán, jsou poznamenané těžkou prací, nemocí. Přesto ještě dokážou pohladit, chytit se milého člověka a prožít s ním něco pěkného. A jsou to právě ruce našich seniorů, které k nám z fotek promlouvají a učí nás řeči generací,“ uvedli k výstavě její autoři.
   Druhá výstava představí vánoční formičky ze sbírky Naděždy Parmové. Pečení a zdobení vánočního cukroví patří neodmyslitelně k vánoční atmosféře téměř každé domácnosti. Sbírka formiček paní Naděždy Parmové ukazuje pestrost tvarů, velikostí a druhů nejen vánočních cukrářských formiček. „Výstava je doplněna formičkami z cukrářství pana Chlupa z Boskovic. Vánoční atmosféru dotvoří dekorace zhotovené klienty z boskovické Městské správy sociálních služeb,“ popsali muzejníci.
  


Bluesový večer ve skleníku
B o s k o v i c e (tt) - Druhý koncert z nové řady Jazz-blues-Boskovice 2013/14, kterou pořádá KZMB, potěšil ve čtvrtek 28. listopadu večer především příznivce dřevního blues. Čtyřčlenná brněnská kapela Hoochie Coochie Band, která hraje vlastní i tradiční bluesové písně již od roku 1995, přesvědčila emotivním bluesovým zpěvem kytaristy a autora písní Jana Švihálka, instrumentálními výkony hráče na bluesovou harmoniku Jakuba Štěpanika a šlapající rytmikou, ale také energickým projevem a nenuceností, okořeněnou občasnými artistickými vložkami.
   
   Foto: Ivo Legner
  


Pavel Kolmačka bude číst v muzeu
B o s k o v i c e (tt) - Další autorské čtení literáta žijícího v našem regionu se koná v boskovickém muzeu, kde bude ve čtvrtek 5. prosince od 18 hodin číst ze svých textů básník Pavel Kolmačka. Ten žije i s rodinou v Chrudichromech.
   Pavel Kolmačka vystudoval elektrotechniku na ČVUT a později religionistiku na Filozofické fakultě MU Brno. Pracoval v ústavu sociální péče a v domově důchodců, ale také jako redaktor, překladatel, učitel, korektor. Jako pedagog působil na Biskupském gymnáziu v Letovicích. Vydal básnické sbírky Vlál za mnou směšný šos, Viděl jsi, že jsi a Moře. Je rovněž autorem autobiograficky laděného románu Stopy za obzor. Básně Pavla Kolmačky zhudebňuje písničkář Karel Vepřek.
  


Informace

Počítačový pirát způsobil škodu téměř za 28 milionů
B l a n s k o (vyv) - Porušením autorských práv se provinil muž z Adamova ve věku 37 let, který přinejmenším od roku 2011 kopíroval různé filmy a hudební nahrávky a umožňoval na internetu jejich další šíření.
   Na jeho činnost upozornila Česká protipirátská unie, poté policie provedla domovní prohlídku. Na základě zajištěných důkazů v podobě stolního počítače, dvou notebooků a další elektrotechniky mu prokázala 380 případů, kdy došlo k porušení autorských práv. Škoda ušlého zisku autorům vyčíslená z prodejní ceny nosiče s nahrávkou, počtu nahrání a stažení každého díla dosáhla téměř 28 milionů korun. Sám ze zprostředkování nahrávek žádný finanční prospěch neměl. Rozmnožená videa a hudbu nahrával pod různými účty zaregistrovanými pod přezdívkou Icathan.
   Policie v listopadu zahájila trestní stíhání, muži hrozí trest odnětí svobody až na osm let. „Samozřejmě mu také hrozí, že musí škodu uhradit, což požadují jednotliví zástupci autorů. Je to škoda poměrně vysoká, obyčejný člověk ji do smrti nemůže splatit. Prezentujeme tento případ, protože spousta lidí si vůbec neuvědomuje, že pokud umožní kamarádovi stáhnout nějakou produkci, už je to trestní činnost,“ uvedl Pavel Grénar, zástupce vedoucího Územního odboru policie v Blansku. Blanenští kriminalisté řeší ročně řádově do deseti případů pirátství, tento je však ojedinělý výší škody.
  


Policie ČR informuje
O k r e s B l a n s k o (PM) - VELKÉ OPATOVICE - Z trestných činů krádeže, poškozování cizí věci a porušování domovní svobody je podezřelý jednatřicetiletý muž. V období od dubna do září se pětkrát vloupal do rodinného domku ve Velkých Opatovicích, kde postupně ukradl notebook, stolní počítač a další věci. V květnu se rovněž ve Velkých Opatovicích dvakrát vloupal do herny, kde ukradl asi 25 tisíc korun z hracích automatů, a také do kočárkárny jednoho z bytových domů, kde odcizil  sportovní vybavení. Vyloupil údajně i rodinný domek v Hradci Králové, odkud si odnesl elektroniku a šperky.
   Pachatel způsobil celkovou škodu na ukradených věcech za nejméně 156 tisíc korun, poškozením automatů a dalších věcí pak ještě za dalších 10 tisíc korun.
   
   BOSKOVICE - Dva vyloupené rodinné domky našli v sobotu 23. listopadu večer jejich majitelé v Boskovicích. Z prvního domu odnesl pachatel peníze, šperky, platební karty, fotoaparát a další věci. Majitelům způsobil škodu přes 77 tisíc korun. Z druhého domku zloděj sebral šperky a peníze, celková škoda dosáhla téměř 43 tisíc korun. Po pachatelích obou vloupání policisté pátrají.
   
   DOUBRAVICE NAD SVITAVOU - K nehodě s tragickými následky došlo v pátek 29. listopadu krátce po půl jedenácté večer na železniční trati mezi Doubravicí nad Svitavou a Skalicí nad Svitavou. Muž a žena šli přímo po kolejích směrem ke Skalici. V táhlé zatáčce je strojvedoucí nákladního vlaku jedoucího od Brna zpozoroval pozdě a nedokázal již soupravu zastavit. Vlak muže a ženu srazil, oba svým zraněním na místě podlehli.
   Kvůli železničnímu neštěstí stály vlaky na obou kolejích. Provoz na jedné z nich byl obnoven až ve dvě hodiny v sobotu ráno. Mezi Doubravicí nad Svitavou a Skalicí nad Svitavou jezdila do čtvrt na dvě v noci náhradní autobusová doprava, nákladní vlaky jezdily až do čtyř hodin po jedné koleji.
  


Sport

Boskovický šprtec má dvě mistrovská stříbra
P r a h a (les) - Konec listopadu je již tradičně vyhrazen vrcholu celého uplynulého ročníku šprtcové sezóny, závěrečnému turnaji Mistrovství České republiky jednotlivců, které se letos konalo v hotelu Pratol v Říčanech u Prahy.
   Na tento turnaj se každoročně probojuje 32 nejlepších mužů, 8 žen, 8 juniorů, 8 starších žáků a 6 mladších žáků. Klub BHK Orel Boskovice měl letos zastoupení ve třech kategoriích - mezi muži reprezentovali Boskovice Jakub David, Bohumil Feruga a Michal Odehnal, v kategorii starších žáků Jan Feruga a v juniorech Vojtěch David a David Řehůřek. Toho však nemoc na turnaj nepustila.
   Junior Vojta David se musel vyrovnat s nerozehraností způsobenou několikatýdenním herním výpadkem, ale na lepší než 5. příčku to nestačilo. Titul si odvezl Ondřej Müller z Mostu, před Robinem Homolkou ze Žďáru a třetím Matějem Šanobou z Litvínova.
   Nejmladší boskovický účastník Jan Feruga si z Prahy odvezl skvělou stříbrnou medaili, když o jeho druhém místě rozhodlo až celkové skóre. Po předposledním kole měli čtyři hráči shodně po 9 bodech a před sebou poslední utkání s hráči ze spodní čtyřky. Všichni favorité svá utkání zvládli a tak se nejsmutnějším stal Martin Bednář ze Žďáru. O titulu rozhodl jediný gól ve prospěch Tomáše Sýkory z Litvínova (celkové skóre - Feruga 20:7, Sýkora 20:6).
   V kategorii mladších žáků se z titulu radoval Vojtěch Jandečka z Mostu, před Ondřejem Tichým (Pečky) a třetím Jakubem Novákem z Prahy.
   V kategorii žen zvítězila Veronika Grabinská (Ostrava), stříbrnou medaili získala Nikola Velebová (Brno) a bronz Milada Foltýnová (Praha).
   V nejpočetněji obsazené kategorii mužů odehrál každý 8 utkání. I přes porážku hned ve druhém utkání své kvality prokázal Jakub David. Turnajovým pavoukem se prokousával stále vzhůru a po 7 utkáních měl na svém kontě 5 výher, 1 remízu a 1 porážku. V závěrečném zápase se utkal s neporaženým Pavlem Kolodějem (Ostrava) o titul. Brankový účet utkání otevřel hráč z Ostravy, ale Jakubovi se v průběhu druhé třetiny podařilo vyrovnat. I přes maximální Jakubovu snahu utkání skončilo remízou a titul tak putuje do Ostravy. Boskovice získaly zásluhou Jakuba Davida druhou stříbrnou medaili na MČR. Další boskovickým mužům se již tak nedařilo a obsadili střed tabulky. Bohumil Feruga skončil 17. (3 výhry – 2 remízy – 3 prohry) a Michal Odehnal 20. (3 - 1 - 4).
   V medailovém hodnocení obsadil klub BHK Orel Boskovice se dvěma stříbrnými medailemi mezi 19 kluby vynikající 4. příčku.
Foto: archiv  


Sadros postoupil do finále
B r n o (les) - Historického úspěchu dosáhl v Brně celek malé kopané Sokol BK Sadros Boskovice.
   V sobotu 23. listopadu byly v Brně a Praze odehrány semifinálové kvalifikační skupiny o postup na Final 4 Mistrovství České republiky v malém fotbale 2014. V Brně byl jedním z účastníků právě i Sadros, který do semifinálové skupiny postoupil z druhého místa.
   Semifinálovou skupinu začal Sadros sice porážkou s obhájcem loňského prvenství RKM Brno 2:3, ale zbývající utkání s přehledem vyhrál. „V zápase s RKM Brno jsme neproměnili několik šancí, ale rozhodně jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem,“ hodnotil úvodní utkání Lukáš Martínek.
   Po výsledcích s Bari FC Kopřivnice 3:1, Šenk okna Raiders Brno 6:1 a SOME Vysočina Prachárna Jihlava 12:1 vybojoval reprezentant blanenského okresu konečné druhé místo, které mu zajistilo postup mezi nejlepší čtyři mužstva v České republice.
   1. RKM Brno 4 4 0 0 20:6 12
   2. Sadros Bce 4 3 0 1 23:6 9
   3. Kopřivnice 4 2 0 2 12:14 6
   4. Jihlava 4 1 0 3 7:20 3
   5. Raiders 4 0 0 4 4:20 0
   Ve finále tak bude kvarteto týmů a každý z jiného oblastního svazu. Brněnské RKM, blanenský Sokol BK Sadros Boskovice, pardubická Laguna a příbramský Union Brdy. Oproti letošnímu roku tak do Final 4 postoupily tři nové týmy - Sokol BK Sadros Boskovice, FC Laguna Pardubice a FC Union Brdy Příbram. Obhájce titulu RKM Brno nezaváhalo a také letos si brousí zuby na vítězství v celém Final 4. Ale ani ostatní nechtějí prodat svou kůži lacino. „Rádi bychom bojovali o titul. Být čtvrtý je ve finálovém turnaji snad to nejhorší, co by nás mohlo potkat. I když už samotný postup do Prahy je pro nás všechny obrovským úspěchem,“ dokončil Lukáš Martínek.
   Čtyři finalisté se představí 18. ledna 2014 v Milovicích, kde budou bojovat o titul mistra České republiky. V semifinále se utkají RKM Brno s FC Unionem Brdy Příbram a Sokol BK Sadros Boskovice s FC Lagunou Pardubice.
  


Přivezlůi i medaile
B r n o (les) - Sedm boskovic­kých plavců bojovalo v Brně o cenné kovy a o postup na MČR. V obrovské konkurenci se nejvíc dařilo Andrejce Husovské (jedna stříbrná a tři bronzové medaile) a Vojtovi Přibylovi (jedna bronzová). Zuzana Vorlová, Kuba David, Justina Hošková, Adriana Horňová a Pavla Závodná zabojovali a v mnoha případech to stačilo až na čtvrté místo.
Foto: archiv  


Sloup vyhlásil sportovce roku
S l o u p (les) - V sobotu 23. listopadu proběhl ve Sloupě sportovní galavečer s hostem Kateřinou Neumannovou. Na něm byly vyhlášeny výsledky ankety Sportovec Sloupu roku 2013. Stal se jím Vladimír Čípek (tenis, plážový volejbal, lyžování a rafting) před Antonínem Hebronem (rafting) a Zdeňkem Vymazalem (motorismus a rafting).
   V juniorech zvítězil Jiří Štěpaník, před Filipem Furchem a Radkem Andrlíkem. Oceněni byli i zasloužilí sportovci a funkcionáři Lenka Hošková, Karel Mikulášek, Karel Němec a Pavel Svoboda. Do dvorany slávy byl uveden Zdeněk Kučera.
  


Kuželkáři Velenu stále nevyhráli
B r n o (les) - Ani předposlední kolo první poloviny Krajského přeboru kuželkářů nezměnilo nic na nulovém bodovém zisku boskovických kuželkářů. Čtvrtou výhru vybojovali hráči blanenského Céčka a opustili předposlední příčku.
   TJ Sokol Brno IV B - KK Velen Boskovice 8:4 (2539:2344). Janková- Ševčík F. Libuše 1:1 (425:411), Smutný R. - Pitner 2:0 (463:414), Smutný J. - Minx 1:1 (403:393), Bartoš - Zukal 1:1 (397:391), Komárek - Ševčík P. 2:0 (442:355), Kouřil - Řehůřek 1:1 (409:380).
   Veverky Brno - Blansko C 5:7 (2519:2532).
   1. Telnice 12 10 0 2 100:44 20
   2. Židenice A 12 9 0 3 91:52 18
   3. Žabovřesky 12 9 0 3 81:62 18
   4. Ivančice B 11 8 0 3 70:62 16
   5. Kometa 12 8 0 4 81:62 16
   6. MS Brno C 12 8 0 4 77:67 16
   7. Veverky 12 6 0 6 58:85 12
   8. Židenice B 11 5 0 6 65:66 10
   9. Ivančice 12 5 0 7 75:68 10
   10. Husovice D 12 4 0 8 74:69 8
   11. Brno IV B 12 4 0 8 59:84 8
   12. Blansko C 12 4 0 8 58:85 8
   13. Devítka 12 3 0 9 59:85 6
   14. Boskovice 12 0 0 12 43:100 0
  


Výsledkový přehled
O k r e s B l a n s k o (les) -
   VOLEJBAL
   KP muži: TSR TJ Sokol Letovice - TJ Sokol Brno-jih 3:0 (22, 18, 21) a 3:2 (-20, 21, 22, -15, 12).
   1. Tesla Brno 14 14 0 42:6 39
   2. Vyškov 16 12 4 40:21 36
   3. Ingstav 14 13 1 40:14 34
   4. Žabovřesky 16 11 5 40:23 34
   5. Letovice 16 9 7 36:29 28
   6. Tišnov 14 7 7 27:29 21
   7. MS Brno 16 6 10 27:34 19
   8. Brno-jih 16 2 14 16:44 9
   9. Šlapanice 14 2 12 14:39 8
   10. Dědice 16 0 16 5:48 0
   KP kadeti: Volejbalový klub Choceň - Minerva Boskovice 3:1 (12, 11, -22, 22) a 3:0 (13, 13, 9).
   1. Choceň 6 6 0 18:4 18
   2. Litomyšl 6 5 1 17:4 16
   3. Pardubice 8 5 3 17:12 14
   4. Boskovice 8 4 4 13:15 11
   5. Lanškroun 8 2 6 12:18 7
   6. Žďár n. S. 8 0 8 0:24 0
   KP juniorky: Sokol Předklášteří - Minerva Boskovice 0:3 (-14, -20, -18) a 0:3 (-8, -21, -11).
   1. Boskovice 16 14 2 44:7 42
   2. Vyškov 14 10 4 33:17 30
   3. Kr. Pole 12 6 6 24:21 20
   4. D. Břeclav 14 7 7 25:28 19
   5. Kuřim 14 6 8 20:29 17
   6. L. Břeclav 12 5 7 19:25 16
   7. N. Lískovec 12 5 7 17:25 14
   8. Předklášteří 14 4 10 18:32 12
   9. DDM Brno 8 1 7 6:22 4
   
   STOLNÍ TENIS
   KS I: Orel Únanov - STK Zbraslavec 9:9, Křepela R. 3, Bezděk a Těžký 2,5, Křepela L. 1. MK Řeznovice B - STK Zbraslavec 9:9, Křepela R. 3,5, Těžký 2,5, Křepela L. a Bezděk 1,5.
   1. Ivančice 9 7 2 0 88:49 32
   2. MS Brno E 9 7 0 2 85:53 30
   3. Únanov 9 6 1 2 85:60 28
   4. Vracov B 9 6 1 2 85:60 28
   5. Lanžhot B 9 4 2 3 78:70 23
   6. Hodonín B 9 3 2 4 71:68 20
   7. Zbraslavec 9 2 5 2 75:73 20
   8. Dubňany 9 3 2 4 65:74 20
   9. Brno I C 9 2 4 3 70:77 19
   10. Mor. Prusy 9 2 2 5 57:72 17
   11. Řeznovice B 9 0 2 7 46:88 11
   12. Hlubočany 9 0 1 8 28:89 10
   KS II B: 8. kolo: Cemo Mokrá - STK Zbraslavec B 10:1, Krása 1. TTC Komořany - Orel Boskovice 10:0. Sokol Moravské Knínice - TJ Vysočany 10:4, Zouhar 2,5, Kellner 1,5. SK Slatina-Brno D - TJ Šošůvka 10:1, Obalil a Zouhar 0,5. Sokol Otnice B - KST Blansko C 5:10.
   9. kolo: Cemo Mokrá - Orel Boskovice 10:2, Suchý 1,5, Henek 0,5. TTC Komořany - STK Zbraslavec B 10:0. Sokol Moravské Knínice - TJ Šošůvka 10:4, Dvořák 2,5, Obalil 1, Ševčík 0,5. SK Slatina-Brno D - TJ Vysočany 10:1, Zouhar O. a Žáček Michal 0,5. Sokol Hlubočany B - KST Blansko C 0:10.
   1. Slatina D 9 9 0 0 90:22 36
   2. Mokrá 9 8 0 1 83:38 33
   3. Komořany 9 8 0 1 87:32 33
   4. Blansko C 9 7 0 2 77:36 30
   5. M. Knínice 9 5 1 3 74:63 25
   6. Kuřim 9 4 0 5 59:68 21
   7. Boskovice 9 4 0 5 56:68 21
   8. Otnice B 9 3 1 5 62:75 19
   9. Šošůvka 9 3 0 6 46:79 18
   10. Zbraslavec B 9 2 0 7 48:85 15
   11. Hlubočany B 9 0 0 9 33:90 9
   12. Vysočany 9 0 0 9 31:90 9
  


Sportovní kalendář
O k r e s B l a n s k o (les) -
   HOKEJ
   7. 12., 18 h Dynamiters Blansko - SK Minerva Boskovice.
   KUŽELKY
   6. 12., 17 h Velen Boskovice - Moravská Slávia Brno C.
   STOLNÍ TENIS
   7. 12., 10 h Blansko C - Zbraslavec B. 17 h Vysočany - Otnice B. 8. 12., 10 h Vysočany - Hlubočany B.
   VOLEJBAL
   7. 12., 10 + 13 h Minerva Boskovice - TJ Sokol Pardubice, KP kadeti.
  


Napsali nám

Když čerti nosili tátovy hodinky
Cinkání zvonečku, řinčení řetězu, ve vzduchu očekávání. Strach, že dnes přijdou. A stejně velký (ne-li větší), že nepřijdou – to v případě, že tuto návštěvu už kdysi domácnost přivítala.
   Strašit děti? Pozvat na ně čerta? Není v současném světě strachu a úzkosti víc než dost?
   Dobro a zlo, černá a bílá.
   Ve slavnostněji uklizeném bytě voní první perníčky a na adventním věnci hoří první svíčka. Pamatuju si z dětství napětí, které doma vládlo 5. prosince odpoledne. Bráchovy silácké řeči, jak se nebojí – bylo mu tenkrát asi pět – měly maskovat špatné svědomí, v posledních dnech více zpytované. Že úplně čisté nebylo, se ukázalo po zaznění domovního zvonku. Hrdina se ztratil a nalezen byl v prádelním koši, až když čertík asi osmiletý byl dávno pryč.
   Mikuláš byl dříve víc záležitostí rodiny, než je tomu nyní. Ve zdech domova sílil vztah důvěry, když se dítě mohlo bát v bezpečí mámina náručí. Koneckonců i dospělí se někdy rádi bojí, i oni dají přednost zázemí, když si vyhradí čas pro hororový film. Pro příběh tak skutečný, že pak s obavami míjejí temnější zákoutí bytu, přestože rozum opakuje, že to byl jen film. Na rozdíl od filmu před dítětem onoho dne stojí skutečná nadpřirozená bytost. Mikuláš a čert, kteří celý rok dávali pozor a zapisovali si to dobré zlatým, to špatné černým písmem do tlusté knihy, aby pátého prosince přišli dát šanci na polepšení.
   A mikulášské rodinné historky se tradují po desetiletí. Když prý bylo pět mé tetě, vracíme se při tom do poloviny 50. let, čert přesně věděl, kam si kleknout a z pod matrace vytáhnout zapíraný dudlík, který vzápětí skončil v kamnech. Ale ten den je důležité i překonání sama sebe, učení se zvládat svůj strach, překonat ho. Třeba když si dítě musí k čertovi samo dojít pro uhel z pekla. A za odměnu nastává úleva, když odejdou. Vše dobře dopadlo a do dětské duše přichází katarze, vnitřní očištění od dětských prohřešků, završená rozbalením mikulášské nadílky, která má mnohem vyšší cenu díky intenzivnímu prožitku někde uvnitř. Koneckonců ono dobro a zlo opravdu chodí ruku v ruce.
   Co může o vnitřním světě jednoho konkrétního dítěte vědět Mikuláš na náměstí? Efektně připravené mikulášské produkce na veřejných prostranstvích jsou příjemná podívaná, ale to hluboké, vnitřní prožití v intimním kruhu rodiny chybí. Při veřejné akci na náměstích jsme jen diváky, konzumenty, kteří pasivně přijímají, co někdo připraví. A to i pokud dojde na básničky, u nichž je ale jakoby potřeba, aby co nejdříve skončily, protože ve frontě s básničkou čekají další.
   Ale díky i za ty veřejně organizované mikulášské nadílky, i tady je možné pevně držet tátu za ruku. Pokud tedy zrovna dnes táta nemusel zůstat v práci déle a zrovna ten nejstrašnější mulisák, co přišel k nám až do obývacího pokoje, nemá na ruce tátovy hodinky. Už nevím přesně, kolik mi tenkrát bylo, ale ten rok k nám čert přišel naposledy.
Andrea Šrámková  


Dostavba víceúčelového objektu se na čas zastaví
V r a t í k o v (pek) - Už více než rok trvá oprava víceúčelového objektu ve Vratíkově, který ale dosud není dokončen. Předchozí dvě etapy stavby už si vyžádaly investici okolo jednoho milionu osmi set tisíc korun. Návrh rozpočtu města Boskovice na příští rok zatím nezahrnuje částku, díky které by mohly být stavební úpravy dokončeny.
   „Na základě jednání se zástupci Osadního výboru Vratíkov je v příštím roce prioritou vratíkovských občanů oprava komunikace Zábraní, nikoliv dostavba víceúčelového objektu. Proto je v návrhu rozpočtu na rok 2014 zahrnuta částka na opravu komunikace Zábraní. Na dostavbu víceúčelového objektu již v příštím roce nebudou finanční prostředky. Vše bylo řádně projednáno se zástupci Osadního výboru,“ sdělil Pavel Musil, který je vedoucí majetkového odboru v Boskovicích.
   Vlastimil Konečný z majetkového odboru Městského úřadu Boskovice dodal, že ještě, než se pustili do stavebních úprav, nechali si zpracovat projekt. Ten počítá s tím, že celková investice do víceúčelové budovy by se mohla vyšplhat až na dva a tři čtvrtě milionu korun. „Objekt byl původně rozestavěn jako přístavba k prodejně Jednoty. Dle tohoto projektu byla realizována hrubá stavba, obvodové zdivo, stropy a střecha. Takto rozestavěná stavba byla dvacet roků vystavena povětrnostním vlivům. Poté byla budova majetkově převedena na město. Nový projekt předpokládá využití  objektu pro potřeby osadního výboru Vratíkov. Vzhledem k novému účelu  využití a degradaci konstrukcí jsme počítali s totální rekonstrukcí objektu,“ vysvětlil Konečný. Dodal, že v předchozích dvou etapách už dělníci provedli bourací práce, zazdívky, nosné konstrukce, udělali novou střešní  konstrukci, otvorové prvky a ležatou kanalizaci včetně přípojky. Stavební práce pokračovaly vybudováním příček, schodiště, vnitřních omítek, betonové mazaniny podlah s izolacemi, pokládkou dlažby a obkladů. Dále dělníci udělali rozvody elektřiny a vody. „Zbývá dokončit elektroinstalaci včetně vytápěcích panelů, dokončit kompletaci zdravotní techniky, odvětrání a venkovního zateplovacího systému, osadit vnitřní dveře, podlahovou krytinu a provést nátěry a malby,“ vyjmenoval Konečný.
   Obyvatelé Vratíkova budovu převezmou do užívání až poté, co bude hotová třetí etapa oprav, a úředníci stavbu zkolaudují.
  


Vybudovali posezení u řeky
V loňském roce se Mateřské centrum Ferda Svitávka rozhodlo vybudovat na cyklostezce Svitávka–Zboněk odpočinkové místo, které by sloužilo rodinám s dětmi, seniorům, turistům a cyklistům. Podařilo se nám pořídit kryté masivní posezení nedaleko řeky Svitavy.
   V letošním roce mateřské centrum v projektu pokračovalo a postupně místo doplnilo o dřevěný stojan na kola a informační tabuli. Ta zve k návštěvě městyse a upozorňuje na zajímavosti Svitávky.
   Aktivita spočívá i v tom, že maminky s dětmi udržují toto místo během roku v čistotě a tatínci opravují škody po vandalech. Tímto všem, kteří se zapojili do podpory tohoto projektu, velice děkujeme.
    Užívejte a udržujte toto místo s námi!
   
   Šárka Bartoňková a Jana Strecková, MC Ferda Svitávka
  


Svitávecký sbor vystupoval v hlavním městě Slovenska
Třetí listopadovou neděli zavítal svitávecký Svatojánský pěvecký sbor do Bratislavy. Na palubě autobusu si s sebou vezl vynikajícího průvodce pana profesora Prose. Již celou cestu podával vyčerpávající informace o Bratislavě.
   První zastávkou byl Bratislavský hrad. Tento nás přivítal a svou krásou pyšnil se do širokého okolí. Výklad průvodce sahal od vzniku hradu až do nynější podoby. Naše cesta vedla dále k Dunaji. Zde soubor vystoupil a vydal se s průvodcem po památkách ve středu města. Potom dal průvodce prostor každému jednotlivě pokračovat v prohlídce města a jeho památek. Někteří pokračovali v prohlídce další části města, jiní se zašli do restaurace občerstvit a odpočinout si. Další skupina se věnovala kráse přírody, prošla se prosluněným nábřežím a pokochala se pohledem na jízdu parníku do Dunaji. Naše cesta pokračovala dále po mostě SNP s výhledem shora na tok Dunaje a dále do Petržalky, kde pohledem na věž s restaurací se vracela na místo určené vedoucí zájezdu. Sraz všech zpívajících byl před chrámem Nejsvětějšího spasitele na Hlavním náměstí. Hlavní mši svatou celebroval jezuita P. Kyselica. V úvodu mše přivítal všechny přítomné zvláště hosty – zpěváky Svatojánského pěveckého chrámového sboru, když doslova řekl: „Pokud byste chtěli znát, odkud zpěváci přijeli, tak vám povím, že jsou z míst, kde se narodil věhlasný Tomáš kardinál Špidlík“. Při mši sbor pod vedením Leontiny Koryčánkové a vynikajícího varhaníka Miroslava Maňouška zpíval Truvérskou mši od Petra Ebena ve všech jejích částech a dále uvedl dvě části Sanctus Agnus z Korunovační mše od Mozarta. Jako poslední zazněla z úst zpěváků píseň O veliká Boží milost nám prokázána od Adama Václava Michny z Otradovic. Na závěr mše P. Kyselica poděkoval zpěvákům za krásné zpěvy a věřícím za velkou účast. Nastal dlouhotrvající potlesk.
   Z tohoto místa - velké poděkování Leontině Koryčánkové, Mirkovi Maňouškovi, Mirce Vávrové, průvodci profesoru Prosovi a všem zpěvákům za reprezentaci sboru.
   
   Miroslav Holík
  


Život v Domově mládeže Masarykovy střední školy Letovice není jen učení
Pro naše ubytované studenty (a nejen pro ně) organizujeme řadu kulturních a sportovních akcí. Pomáhá nám při tom i ta skutečnost, že v naší škole velmi dobře pracuje Středoškolský klub, který je členem Asociace středoškolských klubů ČR. Můžeme tak využívat různé výhody a nemalé finanční dotace. Studenti tak mají na některé akce dopravu zdarma, mohou využívat zdarma sportovní náčiní a jiná zařízení klubem zakoupená. Hojně je využíván stolní fotbálek, stůl na ping pong nebo dataprojektor. Pro poslech hudby slouží výkonná hifi sestava.
   Zejména do letošního školního roku jsme vstoupili úspěšně. Podařilo se nám totiž dokončit instalaci bezdrátového internetu, ke kterému mají přístup ubytovaní na všech pokojích. Tento fakt považujeme za obrovský přínos a pomoc pro naše studenty. Internet využijí nejen při studiu, ale také při trávení volného času. Za realizaci projektu patří velký dík vedení školy. Navíc jsme z peněz Asociace nedávno zakoupili na klubovnu novou velkou LCD televizi.
   Že se u nás opravdu nenudíme, svědčí akce, které jsme již stihli od začátku září uskutečnit. Hned první týden jsme s nově příchozími studenty absolvovali poznávací vycházku po městě Letovice a jeho okolí. Dozvěděli se, kde sídlí důležité instituce, kde najdou oblíbené obchody a kde a jaké jsou ve městě památky. Ubytovaní studenti také mohou navštěvovat řadu kroužků, které pro ně pořádáme. Svůj volný čas tak mohou trávit v posilovně, v tělocvičně při míčových hrách nebo v klubovně při kroužku multimediálním a hudebním. Učíme se hrát na kytary, zpíváme písničky k táboráku, sledujeme filmy nebo diskutujeme k tématům, která nás zajímají. Také pořádáme různé sportovní turnaje, např. na počátku listopadu proběhl turnaj ve stolním tenise. V plánu máme také vánoční turnaj v šipkách.
   Tradičně velký zájem je o zájezdy, a to jak z řad ubytovaných, tak ostatních studentů školy. Již v měsíci říjnu jsme uspořádali zájezd do Městského divadla Brno na muzikálovou komedii Donaha! V prosinci plánujeme návštěvu vánoční Prahy a zájezd na hokejové utkání do Brna. Od měsíce listopadu též pravidelně jezdíme plavat do lázní Boskovice. Celý prosinec patří u nás vánočním tradicím. Strojíme stromeček, děláme vánoční výzdobu a pečeme cukroví. Potom se všichni sejdeme při vánočním posezení. Z námi napečeného cukroví, dalšího od maminek a koupených dobrot si připravíme slavnostní tabuli a pomalu se noříme do té správné vánoční atmosféry. Povídáme si, mlsáme, hrajeme hry a zpíváme koledy. Pomalu přemýšlíme nad tím, co všechno přinese nový rok.
   Přijďte se k nám podívat a popovídat si s našimi studenty. Možná si právě vy podáte přihlášku do některého z atraktivních oborů, které se v naší škole vyučují, a ubytujete se v domově mládeže. Těšíme se na vás v příštím školním roce.
   
   Kolektiv vychovatelů