Noviny Info pro turisty Kalendář akcí
AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Přečtěte si
Z Regionu
Kultura
Informace
Sport
Napsali nám
INZERCE
Prodám
Koupím
Bydlení
Seznámení
Různé
Podmínky inzerce
ARCHIV
Minulé číslo
Předminulé číslo
Starší čísla
Archiv
Vyhledávání
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Redakce
Další kontakty
 
Přečtěte si
Nezaměstnanost je na letošním minimu
Zahrada smyslů
Po dvanácti letech se na Blanensku potkávají termíny komunálních a senátních voleb
 
Z Regionu
V Olešnici otvírají KFC Rafael
Den otevřených dveří v Paprsku
Městskou kasu obohatí poplatky z hazardu
Dají do pořádku přejezd i ulici
Koaliční spolupráce ODS a ČSSD v Boskovicích po volbách skončí
Osm kandidátek v Kunštátě naznačuje tvrdý boj levice s pravicí
 
Kultura
Blansko a Letovice navštíví výstava o Bibli
Vybírali na školu
Ochotníci připravují světovou premiéru hry Tornádo
Na druhý ročník přehlídky místní kultury Sami sobě
 
Informace
Policie ČR informuje
 
Sport
Boskovice dobyly Kuřim, Blansko doma padlo
V Kunštátě vyhrál Chlup
Úspěchy pod vysokou sítí
Úspěšný úvod Basketsportu
Stibor a Richtr nakonec skončili bez medaile
KK Velen poprvé vyhrál
Oba výběry Blanska postoupily do finále
Do Kunštátu na mistrovství republiky
Výsledkový přehled
Sportovní kalendář
 
Napsali nám
Pizzařský ráj
Výstava dětských prací s „husí“ tematikou
Veselé zavařování v naší školce
Výprava za poznáním
Exkurze po knihovně
Přednáška o Haiti
Ve Světlé hořelo, zasahovali i místní dobrovolníci
 
Přečtěte si

Nezaměstnanost je na letošním minimu
B o s k o v i c k o (AD) - Zářijová míra nezaměstnanosti v okrese Blansko skončila na úrovni 9,5 procenta, což je podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí zatím nejlepší výsledek letošního roku.
   Ve srovnání se srpnem poklesla nezaměstnanost sice jen o desetinu procentního bodu, ale podle ředitelky blanenského úřadu práce Jitky Lorkové je i tento posun pozitivní. „Zatím nelze dělat předčasné závěry, ale je to poprvé, co od počátku ekonomické krize došlo k poklesu nezaměstnanosti v měsíci září, ten bývá naopak charakteristický přílivem absolventů škol do evidence úřadu práce,“ řekla Lorková. Podle ní je vidět, že ekonomická krize možná změní některá zažitá pravidla, která byla na trhu práce dosud obvyklá. „Z posledních analýz je zřejmé, že firmy se sice stále snaží snižovat náklady, ale využívají k tomu i jiné prostředky, než je snižování počtu zaměstnanců,“ dodala.
   V okrese Blansko zůstává v současnosti bez práce asi pět tisíc tři sta lidí, zatímco úřadem práce nabízených míst je kolem dvě stě třiceti.
   Pro vývoj nezaměstnanosti v posledním letošním čtvrtletí bude určující útlum sezónních prací, který nynější míru nejspíš o něco zvýší. „Pokud tento odhad nebude správný, půjde o výbornou zprávu pro trh práce v regionu,“ poznamenala ředitelka Lorková.
  


Zahrada smyslů
R u d k a (AD) - Lidé ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a klienti velkoopatovického ústavu pro mentálně postižené přijeli o víkendu zasadit první byliny do čerstvě vybudované smyslové stezky u Jeskyně Blanických rytířů v Rudce. Originální projekt na zkvalitnění života lidí se zdravotním omezením vznikl za podpory nadací OKD a Partnerství. Naplno fungovat začne se startem nové turistické sezóny na jaře.
Foto: Marek Lepka  


Po dvanácti letech se na Blanensku potkávají termíny komunálních a senátních voleb
B o s k o v i c k o (AD) - Termín voleb do obecních zastupitelstev a části Senátu se kvapem blíží. Po čtyřech letech budeme znovu rozhodovat, kdo v příštím období ovládne radnice a po šesti letech určíme, jak se změní poměr sil v horní komoře parlamentu. Volební místnosti ve městech a obcích se otevřou v pátek 15. října v době od 14 do 22 hodin a v sobotu 16. října od 8 do 14 hodin. Nejpozději tři dny před tím by měli všichni voliči obdržet hlasovací lístky.
   Souběh komunálních a prvního kola senátních voleb si voliči na Blanensku zopakují kvůli rozdílnosti volebních cyklů po dlouhých dvanácti letech. Tenkrát – v roce 1998 – se obojí konaly v půlce listopadu a senátorský mandát získal Stanislav Bělehrádek (KDU-ČSL), kterého o šest let později střídal zatím poslední blanenský senátor Vlastimil Sehnal (ODS). Kdo nastoupí nyní, rozhodne nejspíš až druhé volební kolo 22. a 23. října, do něhož z deseti kandidátů postoupí dva nejlepší.
   Ve volbách do samospráv se dá v řadě obcí kvůli velkému množství kandidátů čekat bitva o každý hlas, to platí o Boskovicích, Letovicích, Černé Hoře či Kunštátě, zatímco jinde půjde o formalitu s předem jasným výsledkem. Zářnými příklady jsou Sloup nebo Vísky, kde voliči žádný výběr nemají a do schránek dostanou pouze jedinou kandidátku se jmény budoucích zastupitelů.
   Všichni současní starostové měst a větších obcí budou v pátek a v sobotu obhajovat zastupitelské mandáty. Jedničkami svých stran či sdružení zůstávají Jaroslav Dohnálek v Boskovicích, Radek Procházka v Letovicích, Jiří Bělehrádek ve Velkých Opatovicích, Pavel Göpfert v Kunštátě, Luděk Baláč v Lysicích, Zdeněk Peša v Olešnici i Martin Cetkovský ve Svitávce. Kdo z nich bude po volbách znovu starosta ukáží však až povolební vyjednávání, která začnou možná už v sobotu večer po zveřejnění konečných výsledků.
   U každých voleb se najdou případy voličů, kteří znehodnotí svůj hlas chybným vyplněním hlasovacího lístku. Připomeňme proto, že existují jen tři možnosti jak lístek před vložením do šedé úřední obálky upravit – zaprvé označit křížkem pouze jednu z kandidujících stran, zadruhé označit jednotlivé kandidáty bez ohledu na to, za jakou stranu kandidují, a to v počtu, který nesmí být vyšší než počet členů zastupitelstva, a za třetí zakřížkovat jednu stranu a k tomu označit i další jednotlivce podle vlastního uvážení. Celkový počet jmen nesmí opět překročit množství zastupitelů.
   Volba senátora je snazší. Každý z deseti kandidátů má vlastní volební lístek, volič jeden vybere, bez zaškrtávání vloží do žluté úřední obálky a odevzdá. Snad jediným rizikem by mohla být záměna žluté a šedé obálky za plentou.
  


Z Regionu

V Olešnici otvírají KFC Rafael
O l e š n i c e (AD) - Ve dvoře olešnické fary proběhne tento čtvrtek kolaudace nově zbudovaného Katolického farního centra (KFC) Rafael. Stylový klenutý sál z cihlového a kamenného zdiva s navazujícím sociálním zázemím má sloužit k mimokostelním aktivitám farního společenství.
    „Po dvou letech práce vzniklo farní centrum, které svým prostorem poskytne zázemí pro většinu farních aktivit, jako je setkávání dětí, mládeže, seniorů, biblických hodin, drobných výstav, komorních koncertů i oslav farního a rodinného rázu,“ přiblížil olešnický farář Pavel Lazárek a dodal, že vzhledem k existenci dvou náboženských tradic v regionu bude centrum využíváno i k ekumenickým setkáním samotných obyvatel Olešnice.
   Centrum Rafael vznikalo od roku 2008 postupnou adaptací bývalé hospodářské budovy, která kdysi sloužila k ustájení krav a koní. Zhruba rok farníci brigádnicky bourali staré příčky, čistili klenby, vyváželi tuny sutin a dělali přípravné práce pro odborníky, kteří pak v letošním roce postavili zbrusu novou střechu, udělali rozvody elektřiny a vody a osadili nová okna a dveře.
   Celkové náklady stavebních prací dosáhly 1,5 milionu korun, z toho milion farnost získala z dotace Místní akční skupiny Boskovicko Plus.
Foto: Marek Lepka  


Den otevřených dveří v Paprsku
V e l k é O p a t o v i c e (AD) - Jak žijí obyvatelé Paprsku – velkoopatovického domova pro lidi se zdravotním postižením, mohla minulý týden uvidět veřejnost během Dne otevřených dveří. Vedle ubytovacího zázemí se návštěvníkům představila jednotlivá terapeutická pracoviště, relaxační místnost, tvořivá, keramická a textilní dílna či klub kanisterapie (práce se psy). „Chceme lidem zkrátka ukázat, že klientům se u nás dobře daří, že dokážou spoustu věcí a že navzdory svým hendikepům jsou plnohodnotnými lidmi,“ uvedla vedoucí jednoho z oddělení Andrea Křepelová.
Foto: Marek Lepka  


Městskou kasu obohatí poplatky z hazardu
B o s k o v i c e (AD) - Boskovičtí zastupitelé schválili na konci září vyhlášku, která město opravňuje k vybírání poplatků od provozovatelů videoloterijních terminálů. Umožnila to novela zákona z června letošního roku, podle které smějí obce nově zpoplatňovat i hrací přístroje povolené ministerstvem financí. Příjmy města tak podle předpokladu narostou řádově o miliony korun ročně.
   Ve městech a obcích doteď panoval paradoxní stav. Zatímco provozovatelé běžných výherních automatů, na jakých se dá za večer prohrát maximálně několik tisíc korun, museli do obecních rozpočtů odvádět z každého přístroje povinný poplatek, provozovatelé videoterminálů, tj. herních technických zařízení, ve kterých se mohou točit statisíce až miliony, neplatili ani haléř – jejich výběrčím byl totiž výhradně stát. To nyní končí.
   Pro boskovické herny, kde v současnosti funguje kolem 150 videoterminálů, se zavedená praxe změnila na základě nové městské vyhlášky 1. října. Provozovatelé přístrojů musejí teď z každého povoleného kusu odvádět městu čtvrtletně pět tisíc korun. „Od ministerstva financí jsme získali soupis veškerých povolených videoterminálů na území města. Jejich provozovatele upozorňujeme na novou ohlašovací povinnost, na základě které musejí do třiceti dnů poplatky uhradit,“ informovala Klára Pudíková z finančního odboru boskovické radnice a dodala, že stanovená tříměsíční sazba je stejná jako v případě klasických výherních automatů, kterých je v Boskovicích přibližně padesát.
   Díky nové vyhlášce by na účtu města měly ročně přibýt přibližně tři miliony korun. Jak potvrdil starosta Jaroslav Dohnálek, rozpočtové příjmy se skutečně o něco navýší, ale důležitý bude také prvek regulace, který hazard ve městě může omezit. „Jsem skoro až zděšen, že se v Boskovicích uživí takové množství výherních přístrojů. Teď můžeme alespoň doufat, že zpoplatnění některé provozovatele odradí a automatů ubude,“ uvedl.
   Rozdíl mezi běžným výherním automatem a videoloterijním terminálem spočívá zejména v míře nejvyšších možných sázek a tím i možných výher či proher. Videoterminál je navíc – na rozdíl od automatu – pouze jedním z mnoha koncových zařízení napojených na centrální elektronický systém.
  


Dají do pořádku přejezd i ulici
B o s k o v i c e (AD) - Železniční přejezd a navazující část Dřevařské ulice v Boskovicích čekají velké úpravy. Provozovatel dráhy chystá celkovou rekonstrukci prostoru kolejiště spolu s instalací soustavy zabezpečovacích zařízení, město Boskovice pak rozšíří a obnoví část ulice a postaví nový chodník.
   Z trojice boskovických přejezdů je ten v Dřevařské ulici poslední nechráněný. Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC), která má na starosti údržbu a modernizaci tratí, to však ve druhé polovině října napraví. Na stávajícím přejezdu, zajištěném pouze výstražnými kříži, vybuduje nové světelné zabezpečení, osadí závory a udělá i novou přejezdovou konstrukci. „Přejezd se nachází na frekventované místní komunikaci s blízkou křižovatkou. Doufáme, že realizací stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti silniční a drážní dopravy. Součástí stavby bude rovněž výstavba nového chodníku přes přejezd,“ informoval mluvčí SŽDC Pavel Halla s tím, že investiční náklady dosáhnout téměř jedenácti milionů korun.
   Práce na přejezdu budou probíhat od 18. do 22. října a vynutí si nepřetržitou kolejovou výluku, kdy provoz na trati nahradí autobusy a po objízdné trase bude vedena i doprava silniční. Jak dále mluvčí uvedl, vlastní aktivaci zabezpečovacího zařízení plánuje SŽDC na 25. listopadu.
   Stavební úpravy se ale nedotknou jenom samotného místa křížení železnice s místní komunikací. Město Boskovice už na konci září zahájilo práce na rekonstrukci asi stometrového úseku Dřevařské ulice a chystá i stavbu chodníků. „Dělníci část ulice rozšíří, udělají nový kufr a nové povrchy, aby ulice odolala i zvýšenému provozu nákladních vozů. Všechno proběhne jen s částečným omezením dopravy, až na jeden či dva dny v listopadu, kdy je v plánu celková uzávěra,“ informovala místostarostka Jaromíra Vítková. Jak dále řekla, jeden z nových chodníků povede od Nádražní ulice přes přejezd směrem k Lidokovu, druhý pak směrem k prodejně stavebnin – celková délka bude asi 150 metrů.
   Přejezd v Dřevařské leží na výjezdu z města směrem na Chornice. Ostatní dva, tj. u hotelu Slavie a v Janáčkově ulici jsou z hlediska zabezpečení v pořádku.
  


Koaliční spolupráce ODS a ČSSD v Boskovicích po volbách skončí
B o s k o v i c e (AD) - Udrží si boskovická ODS dominantní postavení ve městě? Čeká lidovce podobný debakl jako při volbách do poslanecké sněmovny? Pomůžou sociálním demokratům nové tváře na špici kandidátky. Vydrží v čele radnice starosta Jaroslav Dohnálek. Překvapí nováčci z TOP 09, Věcí veřejných či SPO Zemanovci? Zamíchá s volbami kroužkování kandidátů na nevolitelných místech? ...a ještě celá řada podobných otázek zůstane přinejmenším do sobotního podvečera bez odpovědi.
   Výsledek letošních voleb do sedmadvacetičlenného zastupitelstva v Boskovicích bude na konci týdne očekáván možná s větším napětím než kdykoli dřív. O přízeň voličů se utkají skoro tři stovky kandidátů z jedenácti různých stran a sdružení, a to je víc než třeba v Blansku, Vyškově nebo Břeclavi.
   Volební vítězství v hlavním městě regionu by velmi ráda zopakovala Občanská demokratická strana, která před čtyřmi lety získala sedm zastupitelských míst a při povolebních schůzkách vyjednala s lidovci a sociálními demokraty koalici, kde měla nejpočetnější zastoupení v čele se starostou Jaroslavem Dohnálkem. Ten je nyní přesvědčen, že čtyři roky stará historie se opakovat nebude. „Sestavit novou koalici bude vzhledem k počtu kandidujících těžší, jsem ji jistý, že k většinové dohodě bude potřeba určitě víc než tři strany,“ soudí pár dní před volbami. Volební výsledek ale dopředu odhadovat nechce. Dohnálek v Boskovicích také nepočítá s žádným ústředním tématem, které by mělo na volby takový vliv, jako měly třeba poplatky ve zdravotnictví při krajských volbách v roce 2008. „U některých stran je sice snaha, aby se tím tématem stala kvůli výměně managementu nemocnice, ale podle mě už je to vyčpělé,“ řekl.
   Ze tří koaličních stran prošla největší obměnou špička sociálních demokratů. Ve srovnání s minulými volbami zmizeli z prvních příček kandidáti Budiš, Skořepa, Kovář a nahradili je noví – Grenar, Nedomová a Kolínský. Tyto posuny souvisí se změnami ve vedení místní organizace ČSSD, která se od svých současných zastupitelů otevřeně distancuje a ústy volebního lídra Pavla Grenara říká, že koaliční dohoda s pravicovými stranami je do budoucna tabu. „Současné městské zastupitelstvo bylo divadlo, kde si většina prohlasovala, cokoli chtěla, zastupitelé za naši stranu se toho bohužel účastnili a pomohli tak prosadit věci, které byly v rozporu s naším programem,“ říká Grenar s tím, že pro boskovickou ČSSD je už nyní vyloučená povolební spolupráce s ODS a TOP 09. „Budeme usilovat, aby v radě města mělo poměrné zastoupení více stran než bývalo zvykem a aby se věci neprosazovaly silou,“ dodal.
   Nový lídr soc. dem. je rovněž přesvědčen, že vedení města v řadě věcí pochybilo – například při slučování základních a mateřských škol do jedněch subjektů. Rodiče podle něj přišli o možnost, aby své děti umísťovali podle vlastního rozhodnutí, podle místa bydliště či podle zaměření školy. „Toto téma chceme po volbách znovu otevřít,“ poznamenal.
   Třetí článek končící koalice – KDU-ČSL – se před volbami tak ostře jako ČSSD nevyhraňuje, jediným nepřijatelným partnerem pro ni zůstává KSČM. Jednička lidovců, místostarostka Jaromíra Vítková, je s dosavadní spoluprací vládnoucích stran vcelku spokojená, vztahy na radnici se podle ní zlepšily zejména poté, co ODS před třemi lety uvolnila jedno místo v radě nezávislému kandidátovi a přišla tak o většinové postavení. „Nové rozložení sil bylo k prospěchu komunikace a i do budoucna bych přivítala, kdyby v radě existovalo širší zastoupení, blízké jsou nám například kandidátky sportovců a podnikatelů,“ uvedla. Odmítla ale dopředu říct, ke které ze stran by se lidovci přiklonili po avizovaném rozchodu ODS a ČSSD.
   Zorientovat se v přehršli tří stovek jmen, zapsaných v sedmi partajích (ČSSD, ODS, KDU-ČSL, KSČM, VV, TOP 09, SPO Zemanovci) a čtyřech sdruženích (sportovci, podnikatelé, nestraníci a zelení s nezávislými), a vybrat z nich ty nejlepší, bude pro ještě nerozhodnuté boskovické voliče těžký úkol, navíc když některé subjekty kandidují vůbec poprvé.
   My odmítáme spolupráci s komunisty, ale jinak jsme připraveni jednat s kýmkoli, říkají před volbami zástupci Věcí veřejných – Zdraví pro Boskovice v čele s lékařkou Kamilou Krausovou. Strana si za jedno z hlavních témat vytyčila naprosté zprůhlednění výběrových řízení a zadávání veřejných zakázek. Hodlá být dokonce papežštější než papež a dělat v tomto směru víc než ukládá zákon. „Chceme aby se v zápisech jmenovitě uvádělo, jak který člen komise nebo rady hlasoval, a aby se veškeré informace o zakázkách zveřejňovaly na internetu,“ uvedla Krausová. Dvaačtyřicetiletá žena, která před několika týdny vedla kritickou polemiku se starostou Dohnálkem o výběru nového managementu boskovické nemocnice, rovněž potvrdila, že je v případě dostatečné podpory připravena opustit lékařskou praxi a přijmout místo starostky. Ambice na čelné místo ve městě ale už dříve potvrdil také lídr boskovické TOPky Dominik Božek.
   
    Jak jsme volili v roce 2006
   
   Čtyři roky uběhly jako voda a volíme nové zastupitele. U stran, které kandidovaly i v roce 2006, bude jistě zajímavé porovnat, jak si udržely přízeň svých voličů, zamyslet se, proč některá uskupení zanikla i jak dokázaly přesvědčit voliče strany nově vzniklé.
   V roce 2006 se komunální volby konaly ve dnech 20. a 2l. října.
   Výsledky hlasování v číslech:
   Kandidátní listina Počet hlasů v % zast.
   ODS 21 571 22,22 7
   KDU – ČSL 14 900 15,35 4
   ČSSD 14 816 15,26 4
   KSČM 13 097 13,49 4
   Sdružení SNK ED a sport. 11 016 11,35 3
   SNK „Prosperita Boskovic“ 7 404 7,63 2
   Nestraníci pro Moravu 6 268 6,46 2
   Sdružení nestraníků 5 598 5,77 1
   Nezávislí demokraté 2 404 2,48 0
   Členy zastupitelstva se stali:
   ODS Dohnálek, Sivera, Klíma, Reibl,
    Sekanina, Ochmanský, Dostál,
   KDU – ČSL Vítková, Štarhová, Zouharová,
    Skřipský
   ČSSD Skořepa, Budiš, Kovář, Talacko
   KSČM Sušil, Pevný, Hudcová, Farský
   SNK ED a sport. Jimramovský, Mazáč, Petrů
   Prosperita Boskovic Rožek, Chatrný
   Nestraníci pro Moravu Staněk, Přibyl
   Sdružení nestraníků Jakubec
   Starosta: Jaroslav Dohnálek
   Místostarosta: Jaromíra Vítková a Martin Budiš
   Členové rady: Dohnálek, Vítková, Budiš, Sivera,
   Ochmanský, Sekanina, Skořepa, Reibl, Zouharová
   
   Z kroniky města vypsala Jarmila Nezvedová,
   kronikářka
  


Osm kandidátek v Kunštátě naznačuje tvrdý boj levice s pravicí
K u n š t á t (Jim) - Kunštát (Jim) - Mají-li Boskovice neuvěřitelných 11 kandidátek a Letovice 9, tak Kunštát má možná vzhledem k poměru počtu obyvatel (2 618) kandidátek nejvíce – osm. Celkem 120 lidí se uchází o čest stát po příští čtyři roky v čele města a rozhodovat o jeho směřování. Zda tato situace vznikla z nespokojenosti se současným stavem ve městě či je naopak signálem zájmu o věci veřejné se teprve ukáže.
   Ačkoliv v minulých volbách vyhrála v Kunštátě sociální demokracie, povolební jednání z ní udělaly opozici - ostatně známe to tak i z minulých parlamentních voleb. Vesla vzala před čtyřmi lety v Kunštátě do rukou ODS, spojila se s Nestraníky a KDU - ČSL a silou svých mandátů vygenerovala starostu bez dalšího místa v radě. Nyní všichni čekají, zda se podobný model nebude opakovat znovu.
   Vše ale nasvědčuje tomu, že to tentokrát bude složitější. O přízeň voličů se letos vedle tradičních seskupení ODS, KDU-ČSL, ČSSD uchází 4 nestranické kandidátky, když i ty stranické často obsahují více nestraníků než straníků (ODS 4 straníci, KDU-ČSL 5, ČSSD 9); kandidátka TOP 09 dokonce nemá žádného příslušníka. Navíc některé kandidátky matou svými názvy. A tak zatímco minule pod názvem Nestraníci kandidoval na prvním místě současný místostarosta Petr Sojka, letos pod stejným názvem stojí lídr Alois Dobeš, který minule stavěl kandidátku Kunštátské fórum. Sojka tentokrát postavil kandidátku s názvem Volba pro Kunštát.
   Většina kunštátských kandidátek má v čele zkušené a osvědčené komunální borce. ČSSD Zdeňka Wettera (45), který v zastupitelstvu působí již tři volební období a v minulých volbách obdržel nejvíce hlasů. KDU-ČSL bezpartijního Jiřího Šafáře (46), současného místostarostu, který je veteránem komunální sféry v Kunštátě, když v zastupitelstvu pracuje již od prvních svobodných voleb v roce 1991. Nestraníci někdejšího starostu Aloise Dobeše (55), který za Kunštát kope již od roku 1994. Volba pro Kunštát současného místostarostu Petra Sojku (42), který je v zastupitelstvu stejně dlouho. Naopak, lídři dalších kandidátek mají za sebou teprve jediné období, případně jsou v komunální politice nováčky. Mezi ně patří současný starosta Pavel Göpfert (63) za ODS, Lukáš Hrdlička (41) ze Sdružení nezávislých má za sebou také jediné období v zastupitelstvu. Bez zkušeností jsou Lídři Sdružení nestraníků Zdeněk Lubas a TOP 09 Ivo Zoubek.
   Poměry naznačují, že v Kunštátě dojde na tvrdý souboj levice s pravicí. Starosta Pavel Göpfert je ale s prací současného zastupitelstva spokojen: „Pracovali skvěle. Nebyla tendence vetovat podle politického zaměření jako před tím. A byli jsme také proto veleúspěšní – vždyť jsme získali na 150 miliónů dotačních peněz. Velmi si vážím toho, jak se spravily mezilidské vztahy,“ řekl.
   
   Vedení radnice jsme se zeptali:
   1. Co se vám v minulém období
   v Kunštátě podařilo.
   2. Co se naopak nepodařilo.
   3. Chcete být starostou?
   
   Pavel Göpfert, ODS, uvolněný starosta
   1. Kanalizace, kterou dokončíme za rok, opravil se kulturák, postavily cyklostezky do Rudky a Újezda, zateplila se škola, postavil tenisový kurt a stěna v Rudce, fungují dva bazény - v Rudce a Kunštátě, ekodvůr, atletický areál u školy. Vážím si také obnovy kulturního života ve městě, Kruh přátel umění a kulturní komise pracují výborně.
   2. Dokončit prostranství u kostela a jednotné stání autobusů.
   3. Ano. Je to pro mě výzva – spousta věcí je rozdělaných. Pokud mě lidé budou chtít, budu rád.
   
   Petr Sojka, Nestraníci, neuvolněný místostarosta
   1. Jako stavař mám největší radost z realizovaných investičních akcí. K největším patří výstavba kanalizace a ČOV, sběrného dvora, stezky spojující Kunštát s Újezdem a Rudkou, zateplení školy a školky i zasíťování stavebních pozemků. Rozpočet města byl navýšen ze 30 mil. v roce 2006 na 143 mil. v roce 2010.
   2. Trápí nás nesmyslné zadržování vydání našeho majetku po vystoupení Kunštátu ze Svazku VAK.
   3. Není to můj sen ani podmínka. Chci přispět rozvoji Kunštátu, v případě silné podpory i jako starosta.
   Jiří Šafář, KDU-ČSL, neuvolněný místostarosta, byl v době vzniku našeho článku v zahraničí.
   Lídra opozice jsme se zeptali na totéž:
   
   Zdeněk Wetter, ČSSD
   1. Povedl se vybudovat sběrný dvůr, který chyběl, dokončila se stezka mezi Kunštátem a Újezdem a rozjela se rekonstrukce kanalizace. Zateplila se budova školy a školky.
   2. Nepovedlo se vyřešit jednotné stání pro autobusy a nebezpečný úsek silnice od kostela po školu. Část pozemku, který by pomohl tento problém řešit, byla prodána do soukromých rukou. Nedotáhla se do konce rekonstrukce kulturního domu. Přetrvává soudní spor se Svazkem vodovodů a kanalizací.
   3. Pokud získám podporu voličů, jsem připraven ucházet se o post starosty.
   
  


Kultura

Blansko a Letovice navštíví výstava o Bibli
O k r e s B l a n s k o (tt) - Speciální putovní výstava přibližující Bibli navštíví v našem okrese Blansko a Letovice. V Blansku se výstava nazvaná Bible včera, dnes a zítra koná v prostorách Kulturního střediska na Hybešově ulici od 18. do 21. října, v letovickém kulturním domě ji mohou návštěvníci zhlédnout od 25. do 29. října.
   „Putovní výstava Bible včera, dnes a zítra představuje Bibli a její poselství ve vybraných městech a obcích České a Slovenské republiky. Návštěvníci se tak mohou seznámit nejen s Biblí, ale i tím, co s Biblí souvisí. Bible je právem považována za Knihu knih, která dokáže povzbudit a posilnit, pomůže nalézt vnitřní klid a pokoj, pomůže nalézt východisko z těžkých životních situací, poskytuje praktické a cenné návody pro kvalitnější život, pomůže získat jistotu do budoucna a samozřejmě je suverénně nejprodávanější a nejvydávanější knihou na světě všech dob. Ovlivňovala a stále výrazně ovlivňuje dějiny, významné umělce, politiky, podnikatele, ale i běžné občany, má vliv na politickou situaci a na kvalitu života vůbec. Návštěvníci si budou mít možnost prohlédnout více jak 150 různých exponátů pro dospělé, mládež i děti v 17 jazycích včetně češtiny. Kromě dvou nejstarších výtisků z roku 1549 a 1556 budou k dispozici různé Bible, kancionály, zpěvníky, modlitební knížky, obrázkové Bible, Bible a biblické příběhy pro děti a mládež, mapy nebo zajímavé studijní materiály a komentáře. Ze zajímavých exponátů lze jmenovat například Melantrichovy Bible, Bible a kancionál v řeči černošského kmene Zulu, Bible v esperantu nebo ve vietnamštině, hebrejskou a řeckou Bibli, biblické příběhy v češtině a zároveň romštině, ruční přepis evangelia podle Marka na cigaretový papírek vytvořen politickým vězněm v roce 1958 nebo unikátní komentáře a studijní materiály umožňující snadnější pochopení Bible, jejího významu a jejího poselství včetně možnosti vnoření se poutavou formou do biblických událostí a prorockých předpovědí,“ uvedli pořadatelé.
   Obsah výstavy je koncipován tak, aby byly k dispozici exponáty a zajímavosti pro všechny věkové kategorie, ať je Bible zajímá z historického či duchovního hlediska.
   Putovní výstava Bible včera, dnes a zítra se na některých místech prolíná se souběžným projektem unikátní výstavy Bible očima Rembrandta. Stejně tomu bude i v Blansku, kde si budou moci návštěvníci souběžně prohlédnout tuto zcela jedinečnou sbírku 100 grafických reprodukcí holandského malíře Rembrandta Van Rijna z let 1630 až 1640.
  


Vybírali na školu
B o s k o v i c e (AD) - Mladí skauti z boskovického oddílu Oičego se minulý týden zapojili do celostátní sbírky Postavme školu v Africe. Ve středu a čtvrtek vybírali v ulicích města, v pátek večer pak pokračovali při benefičním koncertu ve Skleníku. Výnos akce spočítají ve středu a poté odešlou na konto nadace Člověk v tísni, která projekty na černém kontinentu koordinuje.
Foto: Marek Lepka  


Ochotníci připravují světovou premiéru hry Tornádo
B o s k o v i c e (tt) - Soubor Ochotnického divadla Boskovice, působící při místním TJ Sokol, připravuje pod vedením režiséra Lubomíra Slezáka na pátek 29. října od 19 hodin premiéru hry Roberta Thomase Tornádo. Představení se koná ve velkém sále boskovické sokolovny, kde se bude v sobotu 6. října rovněž v 19 hodin konat také první repríza. Na stejném místě už probíhá i předprodej na jednotlivá představení.
   Podle slov režiséra Lubomíra Slezáka zůstává soubor i touto inscenací věrný svému tradičnímu žánru – konverzační komedii. „Tato komedie slavného francouzského autora je přehlídkou typicky thomasovského ohňostroje nejbláznivějších nápadů a absurdních situací hravého pařížského bulvárního divadla. Do Paříže přijíždí Eva – žena plná energie, která právě podvanácté ovdověla. Přijíždí oženit nevlastního syna, zapřisáhlého starého mládence, což je nezbytná podmínka k získání kolosálního dědictví. Protože ji čas tlačí a François se sňatku brání, musí Eva vyvinout nesmírné úsilí, rafinovanost, originální nápaditost i ženskou lstivost, aby prosadila svou a dotlačila ho k oltáři. Stáváme se tak svědky gejzíru neuvěřitelných poťouchlostí a fantazie, kde je velký prostor pro hereckou improvizaci. Hra zaručeně diváky dobře naladí a pobaví,“ nastínil režisér Slezák.
   Zajímavostí je, že boskovické Ochotnické divadlo hru uvede ve světové premiéře, v překladu Jana Cimického. „Podle slov Jana Cimického napsal Thomas tuto hru pro svoji přítelkyni, se kterou se ovšem krátce po dokončení hry rozešel. Proto hra skončila v šuplíku a Thomas ji až po letech nabídl svému příteli Cimickému na překlad. A my jsme první soubor, který tuto hru uvede,“ uvedl Lubomír Slezák.
   Divadelní hra Tornádo nabízí příležitost pro čtyři herce a dvě herečky. Boskovičtí se však rozhodli nenechat zahálet celkem čtyři členky souboru, takže ženské role připravili v alternacích. „Ve dvou ženských rolích se tedy budou střídat čtyři herečky. Po roční přestávce způsobené narozením dítěte se na jeviště vrací Eva Štěpánková, kterou bude alternovat Jana Řezníčková. A představí se dvě nové herečky, Jitka Hamerská a Tereza Šimonová, které nám v minulých hrách pomáhaly jako nápovědy,“ popsal Lubomír Slezák. V mužských rolích nabídne Tornádo stejné herecké tváře jako v minulých hrách souboru, představí se Vlastimil Blaha, Lumír Doubek, Vojtěch Kopečný a hrající režisér Lubomír Slezák.
  


Na druhý ročník přehlídky místní kultury Sami sobě
B o s k o v i c e (tt) - Druhý ročník Sami sobě – tedy akce, která si bere za cíl představit mladé domácí umělce, se koná v sobotu 23. října od 14 hodin v boskovickém zámeckém skleníku.
   V programu se představí nejprve klavíristka Kristýna Sedláková, celkem se třemi vstupy taneční skupina Nunovo, od 14.35 předvede svou inscenaci Ferda na popravišti divadelní soubor Sociálních služeb Šebetov Tatíček Lojza, který působí pod vedením Michala Grigy a úspěšnou premiéru si odbyl na letošním letním festivalu Boskovice. V 15.10 je na programu koncertní vystoupení smíšeného pěveckého sboru Leoš a od 15.50 dostane prostor divadlo LÍ.SK.Y(I) neboli LIga boSKovické Y(I)mprovizace. Od 17.30 bude hrát skupina The Jeffs, od 18.30 následuje další divadelní představení, tentokrát v podání souboru Krok, který tvoří mladí divadelníci z Boskovic a z Velkých Opatovic. V 19.30 vystoupí host večera - Dominik Zezula ze Svitav hrající Lo-Fi-folk a na závěr čekají na návštěvníky místní DJ’s. Akci bude moderovat Miroslav Marouš, člen obou vystupujících divadelních souborů a moderátor letošního Festiválku bez bojů a válek.
   „Sami sobě je akce, která vznikla na popud finanční krize. Chtěli jsme s kamarády Kristýnou Sedlákovou, Tomášem Znamenáčkem a Lukášem Koudelkou ukázat, že lze uspořádat kulturní akci téměř bez nákladů a se vstupem zadarmo. Především je to ale akce, na které jsme chtěli sami sobě, myšleno ve významu všem milovníkům dobré kultury a zábavy, ukázat, co všechno umíme. Vystoupili zde talentovaní mladí lidé z Boskovic a okolí a ukázali své hudební, filmařské, výtvarné, fotografické a herecké dovednosti. Ne jinak tomu bude i na letošním druhém ročníku,“ uvedl za pořadatele Ivo Legner z KZMB.
  


Informace

Policie ČR informuje
O k r e s B l a n s k o (Jim) - Lhota rapotina - Mokrá vozovka se 5. října krátce po třinácté hodině stala osudnou dvacetileté řidičce, která jela s vozidlem Škoda Felicia od Lhoty Rapotiny směrem na Blansko. Při průjezdu zatáčkou dostala smyk a následně se střetla s protijedoucím nákladním vozidlem značky DAF. Žena při srážce utrpěla zranění neslučitelná se životem. Škoda na vozidlech se vyšplhala na asi 340 tisíc korun. Po dobu šetření nehody byla silnice průjezdná kyvadlově.
   SEBRANICE - Policisté z Inspektorátu pro zbraně, střelivo, výbušniny a drogy začali v těchto dnech kontrolovat myslivce účastnící se honů, zda mají vše v pořádku a zda nemanipulují se zbraní pod vlivem alkoholu. Bohužel hned první kontrola na honu v Sebranicích nedopadla dobře. Mezi čtrnácti kontrolovanými myslivci byl jeden pod vlivem alkoholu. Dechová zkouška u něj ukázala 0,4 promile alkoholu v dechu. Policisté s ním tuto skutečnost vyřešili jako přestupek, myslivec zaplatil blokovou pokutu ve výši 500,- korun. Policisté v těchto případech mohou uložit lovci pokuty až do pěti tisíc korun, ve správním řízení by pak myslivci pod vlivem alkoholu hrozila sankce až do výše 50 tisíc korun.
   Kromě toho, zda myslivci nepijí na honech alkohol a poté nemanipulují se zbraněmi, policisté upírají svoji pozornost také na kontrolu zbraní, platnost zbrojního průkazu, loveckého lístku a pojištění. U cizinců pak ještě kontrolují, zda mají pozvání k lovu, jak stanovují platné předpisy. Kontroly na honech budou na Blanensku ještě v následujících měsících pokračovat.
   LETOVICE - Tragicky skončila ve středu 6. října krátce před osmou hodinou večerní havárie osobního auta Ford Escort na silnici vedoucí směrem k přehradě. Auto jedoucí od Křetínky k Letovicím tam vyjelo ze silnice a narazilo do stromu. Na místě byl těžce zraněn osmnáctiletý řidič, který svým vážným zraněním podlehl při převozu do nemocnice. Smrtelná zranění také utrpěl jeho dvacetiletý spolujezdec, další čtyřiadvacetiletá spolujezdkyně byla podle prvotních informací z místa nehody zraněna těžce. Příčina nehody zůstává v šetření.
   
  


Sport

Boskovice dobyly Kuřim, Blansko doma padlo
O k r e s B l a n s k o (les) - V sobotu nabídly moravské fotbalové soutěže okresním fanouškům hned dvě zajímavá utkání. Divizní Blansko hostilo Vrchoviny, tedy celek, který venku ještě nevyhrál, v krajském přeboru se Boskovice po několika letech vrátily na hřiště FC Kuřim.
   Kuřim - Boskovice 1:2 (1:1), Ošlejšek, Preč.
   Boskovice: Švéda - Preč, Václavek, P. Martínek, Adamec (75. Fojt), Koudelka, L. Martínek, Jan Horák, Pavel (62. Stara), Ošlejšek (82. M. Horák), Havlíček.
   V tradiční sestavě posledních zápasů, tedy se dvěma útočícími krajními obránci Adamcem a Prečem, s Janem Horákem ve středu zálohy a v útoku s Havlíčkem a Ošlejškem nastoupili boskovičtí fotbalisté k utkání 10. kola.
   Úvod zápasu jim ale vůbec nevyšel. Už v desáté minutě se po útoku z levé strany radovali domácí fanoušci, když byl Švéda krátký na přesnou střelu k tyči. Boskovický celek poprvé zahrozil o tři minuty později, když měl domácí gólman plné ruce práce s tvrdou střelou Koudelky. Jenže zvýšit mohli domácí, kteří využili dvou chyb hostujícího mužstva k rychlým útokům. V 16. minutě předvedl skvělý zákrok Švéda, v 19. minutě míč jen těsně hostující branku minul. Zajímavá byla 26. minuta - obléhání domácí branky ukončil tvrdou střelou Adamec, brankář jeho pokus zlikvidoval a hned založil rychlý protiútok. Ve vyložené šanci ale domácí útočník přestřelil. A tak se radovali fotbalisté Boskovic, když přesný centr Havlíčka přetavil ve vyrovnání hlavou Ošlejšek. Kuřim se po této brance už nedokázala vrátit do hry a nadále se hrálo podle hostujících not.
   Hned v prvních minutách druhého poločasu přestřelil v tisíciprocentní šanci Pavel, Havlíček v další trefil pro změnu jen brankáře. V 62. minutě přišel na hřiště Stara a byl to právě on, kdo o minutu později našel volného Preče. Ten napřáhl z dobrých 20 metrů a jeho přesná střela vymetla pavučiny ze zadní spojnice. Ale pro všechny diváky to byl bohužel poslední pěkný okamžik sobotního zápasu. Utkání se dále změnilo v množství osobních soubojů, pohledné akce by se dali spočítat na prstech jedné ruky, k nervozitě přispěli svými výroky i rozhodčí. Boskovice ale minimální vedení udržely i v šestiminutovém nastavení a do tabulky jim přibyly velmi důležité tři body.
   Blansko - Vrchovina 0:1
   Blansko: Švancara - Hájek, Zich, Pokoj (76. Klimeš), Bubeníček, Šíp (46. Bezděk), Němec, Janíček (46. Nečas), Farník, Karásek, Bednář.
   V prvních třiceti minutách se na hřišti prakticky nic nestalo, míč se posunoval mezi oběma vápny a dovnitř se dostal jen sporadicky. Výjimkou byla 28. minuta, ve které po standardce Němce minul z malého vápna Hájek. Šest minut před koncem první půle dokázal na druhý pokus překonat domácího brankáře hostující Buchta a Vrchovina vcelku nečekaně vedla.
   Blansko o přestávce dvakrát vystřídalo, ale obraz hry se příliš nezměnil. Domácím nepomohlo ani několik rohových kopů, ani tři přímé kopy. A protože Vrchovina i v posledních minutách nemusela odolávat blanenskému tlaku, mohla se poprvé v této sezóně radovat ze zisku tří bodů ze soupeřova hřiště.
   Rájec-Jestřebí - Vracov 2:3.
   Tři rychlé protiútoky v průběhu 12 minut přinesly hostům vítězství.
Jan Havlíček. V Kuřimi sice branku nedal, ale byl stálým nebezpečím pro domácí obranu.
Foto: Lubomír Slezák  


V Kunštátě vyhrál Chlup
K u n š t á t (les) - V sobotu se v Kunštátě běželo už dvacáté pokračování letošního ročníku Okresní běžecké ligy. Na startu Kunštátské desítky startér seřadil 39 atletů, mezi nimi i 5 žen.
   Systémem start - cíl zvítězil s více než minutovým náskokem Roman Chlup (Osten Blansko), druhý Petr Halas (Vyškov) za sebou nechal Zbyňka Pospíchala (Tréninková skupina) a půl minuty.
   Mezi ženami kralovala Milada Barešová (Bambas Skalice), která svůj jedenáctý start v tomto ročníku OBL proměnila v jedenácté vítězství. Se ztrátou tří minut doběhla druhá Zdeňka Komárková (Olešnice), třetí místo brala Ivana Prudková z Moravce Benešov.
   Další výsledky: Junioři: 1. Vojtěch Grün (Okrouhlá), 2. Filip Koukal (Kunštát), 3. Jaroslav Válek (Sychotín). Veteráni 1: Tomáš Videman (Hluboká u Kunštátu), 2. Jaroslav Stloukal (Adamov), 3. Jaromír Dvořák (Blansko). Veteráni 2: 1. Pavel Svoboda (TJ Sloup), 2. Karel Zoubek (Vanovice), 3. Oldřich Šperka (Jedovnice). Veteráni 3: 1. Miloslav Bayer (ASK Blansko), 2. Aleš Stráník (Blansko), 3. Bohuslav Růžiška (Ráječko). Veteránky: 1. Alena Žákovská (Horizont), 2. Bohdana Hlavoňová (Sokol Lysice).
   Do konce Okresní běžecké ligy zbývá už jen 6 závodů, v říjnu se atleti utkají dvakrát. V sobotu v Rudici na Běhu kolem Klostermanovy studánky, příští týden je čeká Hořická rokle.
  


Úspěchy pod vysokou sítí
O k r e s B l a n s k o (les) - Juniorky Minervy Boskovice zůstávají po čtyřech odehraných kolech krajského přeboru jako jediné bez porážky.
   V sobotním dvojkole si bez problémů poradily s týmem Křenovic a přivezly vítězství 1:3 (-17, 23, -15, -12) a 0:3 (-18, -17, -17).
   1. Boskovice 4 4 0 12:2 8
   2. N. Lískovec 4 3 1 11:7 7
   3. DDM Brno 4 0 4 5:12 4
   4. Podolí 2 1 1 3:5 3
   5. Křenovice 2 0 2 1:6 2
   V pětičlenné skupině mají boskovické juniorky tento týden volno, poté je čekají tři dvojkola venku. Po zápasech v Podolí (23. 10.) a Novém Lískovci (6. 11.) se v prvním kole odvet představí 13. 11. na palubovce DDM Brno.
   První dva zápasy v nové sezóně mají za sebou také volejbalisté TSR Letovice a z Brna se vracejí s jednou výhrou, když ve druhém utkání po ztrátě prvních dvou setů nedali domácímu týmu žádnou šanci.
   SK Židenice - TSR Letovice 3:1 (19, 22, -22, 22) a 2:3 (22, 22, -19, -20, -11).
   V dalším kole přivítá letovický tým dosud neporažený celek Komárova.
  


Úspěšný úvod Basketsportu
B o s k o v i c e (les) - Dvěma výhrami v domácím prostředí zahájil novou sezónu celek Basketsportu Boskovice. V sobotu porazil po dramatickém průběhu o devět bodů Sokol Adamov, v neděli deklasoval třicetibodovým rozdílem B - tým ASK Blansko.
Foto: Lubomír Slezák  


Stibor a Richtr nakonec skončili bez medaile
S v i t á v k a (les) - Švýcarský Mosnang hostil v sobotu finálový turnaj Evropského poháru v kolové hráčů do 23 let. Mezi deseti páry měla želízko v ohni i Svitávka, pár Jan Stibor a David Richtr se řadil mezi kandidáty na medaile.
   V základní skupině skončila svitávecká dvojice na druhém místě, když prohrála s bratry Mladymi z RMC Stein 2:7, v dalších třech zápasech bez problémů vyhrála. Postoupila tak do finálové čtveřice, porážka ze základní části se jí však započítávala.
   V úvodním finálovém utkání Stibor s Richtrem remizovali s vítězem druhé skupiny RV Hechtsheim 1:1, ale poslední utkání přineslo vysokou porážku 1:6 s dvojicí Höchstu. Tyto výsledky znamenaly pro Svitávku konečné čtvrté místo, zlato patří dvojici G. Mlady, B. Mlady.
  


KK Velen poprvé vyhrál
I v a n č i c e (les) - V pátém kole krajského přeboru kuželkářů se prvního vítězství dočkal tým KK Velen Boskovice. Vítězství o to cennějšího, že bylo dosaženo v kuželně soupeře.
   KC Réna Ivančice C - KK Velen Boskovice 3:5 (2237:2278).
   Kremláček - Ševčík 2:0 (374: 353), Hrdlička - Veselý 1:1 (365:355), Sax - Minx 0:2 (323:365), Řihánek - Řehůřek 2:0 (417:388), Staněk - Ševčík 0:2 (352:386), Ondráček - Vybíhal 1:1 (406:431). Tým Velenu tak opustil sestupové pozice a po pátém kole mu patří 11. místo. V pátek od 17 hodin hostí dvanáctý Sokol Brno IV.
  


Oba výběry Blanska postoupily do finále
V y š k o v (les) - V úterý 5. října proběhlo ve Sportovním areálu Vyškov základní kolo skupiny B Meziokresní soutěže žáků – Danone ve fotbale. Turnaje se zúčastnily výběry žáků narozených 1. 1. 1998 a mladší a 1. 1. 1999 a mladší Okresních fotbalových svazů Blansko, Břeclav, Brno-venkov a Vyškov.
   Oba výběry reprezentantů OFS Blansko se umístily na postupovém druhém místě do velkého finále, na ocenění dosáhli i někteří hráči.
   Ročník 1998: Brno venkov - Blansko 2:0, - Vyškov 2:0, Břeclav 2:0. Blansko - Vyškov 4:1, Břeclav 7:1. Vyškov - Břeclav 2:1.
   Nejlepší střelcem by Jan Minx z OFS Blansko (Boskovice), v nejlepší jedenáctce byli tři hráči OFS Blansko: Pavel Šamalík, Filip Blažek a Jan Minx.
   Ročník 1999: Brno-venkov - Blansko 2:1, - Vyškov 0:0, - Břeclav 2:0. Blansko - Vyškov 2:1, - Břeclav 0:0. Vyškov - Břeclav 0:0.
   Do nejlepší jedenáctky komise vybrala mimo jiné i Dominika Krejčího a Lucii Ferugovou (oba OFS Blansko).
  


Do Kunštátu na mistrovství republiky
K u n š t á t (les) - Český svaz cyklistiky pořádá v sobotu 23. října Mistrovství České republiky v sálové cyklistice 2010. Uskuteční se ve sportovní hale v Kunštátě a diváky čeká skutečně zajímavá podívaná. O tituly se bude bojovat v krasojízdě i kolové, představí se i dvě „domácí“ dvojice.
   Program:
   11.00 Slavnostní zahájení.
   11.15 - 11.50 krasojízda, 11.55 Favo­rit Brno 2 (Šmíd Pavel, Skoták Petr) - MO Svitávka 2 (Lepka Radim, Loskot Pavel), 12.15 SC Svitávka 1 (Hrdlička Jiří, Hasoň Radim) - Start VD Plzeň 1 (Štěrba Hynek, Kydlíček Pavel).
   15.00 - 15.20 krasojízda, 15.30 - 16.10 první zápasy o konečné pořadí, 16.15 - 16.35 krasojízda, 16.50 - 17.40 odvetné zápasy o konečné pořadí.
   17.50 slavnostní vyhlášení.
  


Výsledkový přehled
O k r e s B l a n s k o (les) -
   1. liga: Artézia Štěchov - TJ Orel Boskovice 0:8, AC Kozárov - FC Brumov 5:0 K, FC Kvasar Černá Hora - AC Okrouhlá 5:0 K, FC Pivrnec Dolní Lhota - Panteři Sudice 5:2, Kanap Karolín - TJ Sokol Rozhraní 6:3, FC Nobica Boskovice - Sokol BK Sadros Bce 4:4.
   1. Kozárov 20 14 4 2 84:37 46
   2. Černá Hora 20 13 5 2 111:37 44
   3. Nobica Bce 20 13 3 4 62:32 42
   4. Rozhraní 20 12 4 4 52:27 40
   5. Orel Bce 20 10 3 7 87:59 33
   6. Okrouhlá 20 10 1 9 45:49 31
   7. Karolín 20 8 6 6 79:61 30
   8. Sadros Bce 20 8 3 9 45:55 27
   9. Štěchov 20 5 2 13 38:71 17
   10. Pivrnec 20 4 1 15 46:105 13
   11. Brumov 20 3 2 15 28:58 11
   12. Sudice 20 2 2 16 41:127 8
   2. liga: FK Jabloňany - FC Žďárná 2:2, HSK Holešín - FC Artis Bedřichov 4:7, SK Viktoria Suchý - FC Sampdoria Poříčí 7:1, DKS Kopeček Rájec - FK Louka 5:0 K.
   1. Kopeček 20 16 3 1 99:27 51
   2. M. Lomnice 19 13 1 5 67:30 40
   3. Žďárná 20 12 2 6 54:50 38
   4. Suchý 20 10 1 9 57:53 31
   5. Poříčí 20 9 3 8 46:54 30
   6. A. Lomnice 20 8 3 9 50:61 27
   7. Bedřichov 20 7 5 8 53:61 26
   8. Šebetov 20 7 5 8 37:47 26
   9. Jabloňany 20 7 3 10 45:66 24
   10. Holešín 20 6 1 13 52:66 19
   11. Býkovice 19 4 6 9 44:57 18
   12. Louka 20 3 1 16 43:75 10
   3. liga: KMK Újezd u Kunštátu - FC Světlá 2:4, Torpéda Vážany - StB Jabloňany 6:4, PentaCo Boskovice - FC Spešov 5:0 K, TJ Šerkovice - Hasiči M.R. – S.L. 2:3.
   1. PentaCo 18 13 0 5 76:54 39
   2. Šerkovice 18 11 1 6 72:51 34
   3. Vážany 17 10 2 5 49:40 32
   4. Hasiči 18 10 0 8 68:65 30
   5. Lhota R. 18 9 1 8 64:55 28
   6. Spešov 18 8 2 8 45:51 26
   7. Jabloňany 18 8 1 9 64:60 25
   8. Rudka 18 7 3 8 42:53 24
   9. Újezd 19 6 1 12 43:63 19
   10. Světlá 18 5 2 11 46:62 17
   11. Blansko 18 5 1 12 66:81 16
   4. liga: SK Jestřebí - BC Červánky Rájec 2:0, FK Nedala Lažánky - FK Tuzemák Boskovice 6:3, SK Moravan Svitávka - Hřiště Velké Opatovice 4:3, SAF Brťov - FC Dlouhá Lhota 1:3, FC Dynamo Čížovky - Panthers Vanovice 3:4.
   5. liga: FK Chmel Deštná - Chmelaři Újezd u Bce 5:0, FC Rozsíčka - LPP Lhota u Lysic 0:5.
   Divize: Žízeň Petrovice - FC Brutal Kuničky 2:1, Sokol Šebrov - FC Vítějeves 1:1, 1. FC Žďár 99 - Větrník Adamov 2:3, Norci Velké Opatovice - FK Rudná 3:3, TJ Sokol Lysice - FC Piccolo Černá Hora 2:5, TJ Sokol Valchov B - TJ Sokol Horní Lhota 1:2.
   Zákl. soutěž: TJ Ultras Vysočany - Orel Rock Boskovice 3:3, TJ Rudka - SK Kněževes 2006 2:0.
  


Sportovní kalendář
O k r e s B l a n s k o (les) -
   KOPANÁ
   16. 10., 15 h Boskovice - 1. SC Znojmo B. 17. 10., 15 h Ráječko - Rájec-Jestřebí, KP mužů. Blansko B - FKD, Kunštát - Bohdalice, Černá Hora - Ochoz, I. B.
   HOKEJ
   17. 10., 17 h Boskovice - Kroměříž, KP mužů.
   ATLETIKA
   16. 10., 10 h Rudice. Běh okolo Klostermanovy studánky.
   BASKETBAL
   16. 10., 17.30 h ASK Blansko - Sokol Boskovice. 17. 10., 10 h Babice - Sokol Boskovice, 10.30 h ASK Blansko - Husovice B, OP mužů.
   VOLEJBAL
   16. 10., 9 a 13 h TSR Letovice - Komárov, KP mužů. 17. 10., 10 a 13 h Minerva Boskovice - Junior Brno. KP kadetek.
   KUŽELKY
   15. 10., 17 h KK Velen Boskovice - TJ Sokol Brno IV B, KP mužů.
  


Napsali nám

Pizzařský ráj
Přijmeme pizzaře! Tedy přeloženo ze slangového výrazu kuchaře se specializací na výrobu pizzy. Někde hledají i pizzařku, ale majitelé nově otevírané pizzerie svým inzerátem na dveřích provozovny tak zřejmě vsadili na názor některých gurmánů, kteří tvrdí, že tuto italskou lahůdku připraví k plné spokojenosti zákazníků pouze muž. Mistra v tomto oboru jsme nedávno viděli v jednom z brněnských podniků. Ten tvaroval připravenou placku hodně dlouho. Pro všechny přítomné předváděl dokonalou ekvilibristiku - malý kousek těsta vyhazoval do vzduchu a trvalo několik minut, než jeho výtvor dosáhl patřičných rozměrů. Vlastní vrchol produkce nás čekal až na samém konci. Připrav si svou vlastní pizzu! Tak aspoň znělo motto pizzerie. Na vytvarovaný kousek těsta jsme tak z malého obslužného vozíku pokládali námi vybrané ingredience a připravili originál podle naší chuti. Následně upečená italská specialita nám tak chutnala o něco více.
   Mám dojem, že v poslední době zažívají pizzerie boom i v Boskovicích. Pravidelné i příležitostné strávníky, tedy i odpůrce „slané buchty“, se snaží přesvědčit, že právě pizza je to nejlepší jídlo, které naplní jejich gurmánské představy v každou hodinu. Ten, kdo byl zklamán laciným zmrazeným polotovarem z některého supermarketu, tak má možnost si v případě určité pohodlnosti objednat pizzu přímo do domu prostřednictvím dovozové služby. Někdy ovšem taky kupujeme tak trochu zajíce v pytli. Když jsme nedávno po odjezdu poslíčka otevřeli krabičku s vybranou pizzou, tak na nás vykoukl výtvor podivné chuti a ještě s poněkud připálenými okraji.
   Ve většině pizzerií ve městě už dospěli k názoru, že s nabídkou samotné pizzy už nevystačí, a tak se snaží o doplnění jídelního lístku různými specialitami.
   Topinka s česnekem na sjednocení dechu. To jsem si přečetl na skleněné výloze jedné z těchto provozoven. Nevím, jak se jednotí dech tímto způsobem, pro jedince s citlivým žlučníkem tak ovšem hrozí čas bolesti, pro ty zdravější zase období žízně. V ráji pizzařů je v dnešní době všechno možné. Jen mám tak trochu obavy, zda už není ve městě příliš „přepizzerováno“. V konkurenčním prostředí se uživí jen ty skutečně dobré, ty ostatní si nechají zdát svůj vlastní italský sen.
Milan Křesťan  


Výstava dětských prací s „husí“ tematikou
Základní škola Boskovice ve spolupráci s Muzeem Boskovicka pořádají výstavu dětských prací. Žáci školních družin všech pracovišť základní školy vystavují pestrobarevné koláže a kresby s motivem husy. Soubor prací Husí módní přehlídka je tvořen papírovými objekty husí v nejrůznějších oděvech s nápaditými doplňky. Na výstavě zaujmou také boskovickými Husími slavnostmi inspirované žákovské verše.
   Výstava doplnila tvořivou dílnu s „husím“ razítkováním a pohádkovými omalovánkami, kterou v průběhu Husích slavností navštívilo 300 návštěvníků.
   Výstavu připravili společně s žáky vychovatelky školních družin Základní školy Boskovice, žáci pod vedením p. učitelek A. Kocmanové, M. Dvořákové, A. Šrámkové.
   Výstava potrvá do 14. října 2010 v multifunkčním sále Muzea Boskovicka, pondělí – pátek 9,00 – 15,00 a sobota a neděle 13,00 – 17,00 hodin.
   
   Dagmar Hamalová, Muzeum Boskovicka
  


Veselé zavařování v naší školce
V sobotu 4. října v dopoledních hodinách proběhla v areálu zahrady Mateřské školy Lidická v Boskovicích výtvarná dílna s názvem Veselé zavařování. V rámci tematického okruhu Kouzlíme s podzimem se děti pomocí štětců a barev snažily vyjádřit své prožitky, představy a nálady.
   I přes nepřízeň počasí se pustily do práce s vervou a velké archy balícího papíru se začaly rychle plnit rozmanitými druhy ovoce a zeleniny.
   Fantazii se meze nekladly a zanedlouho se „ušmudlaní“ výtvarníci s blaženým úsměvem ve tváři mohli pyšně rozplývat nad výsledky společného díla.
   
   Vanda Pytlíková, MŠ Boskovice, pracoviště Lidická
   
  


Výprava za poznáním
Můžeme v Moravském krasu vidět výra velkého? Ve které jeskyni byl nalezen bronzový býček? Poznáš nejznámější stavební památky Moravského krasu? Čím se liší netopýr a vrápenec?
   Na tyto a mnohé další otázky hledali odpověď žáci IX. A a IX. B ZŠ Boskovice, nám. 9. května pod vedením vyučujících Jany Svobodové a Jany Formánkové ve výstavní expozici Moravského zemského muzea Brno v Dietrichštejnském paláci Moravský kras známý i neznámý.
    Mezitím si mohli sestavit model krápníku a uvědomit si, jak dlouho roste, poznávat a přiřadit vzorky hornin, umístit fotografie turistických zajímavostí do mapy nebo prolézat umělou jeskyní. Přitom obdivovali vzácnou prvosenkovitou rostlinu Kruhatku Matthioliho, která si tam „hověla“ v malém květináči, ač je jinak v ČR k vidění pouze v propasti Macocha, kde žije podle badatelů už několik tisíc let.
   Protože všichni své úkoly splnili na výtečnou, mohli se posadit do loďky a nechat se prostřednictvím filmu svézt na ponorné říčce Punkvě.
   Pak už účastníky exkurze čekal „Špilas“, tedy hrad Špilberk a jeho kasematy. Během prohlídky si každý mohl udělat vlastní obrázek, proč se tomuto místu říká žalář národů a jaké životní podmínky tu měli uvěznění od dob Marie Terezie až po konec 2. světové války. Nakonec se shodli, že ani pro vyhlášené zločince typu Jana Jiřího Grassela, Václava Babinského či barona Trencka to rozhodně nebyl fešácký kriminál a dnešní odsouzení by s nimi určitě neměnili.
   A odradila by je návštěva kasemat od trestné činnosti? Kdoví. Naše žáky jistě neodradila od poznávání dalších zajímavých míst regionu.
   
   Jana Svobodová, ZŠ Boskovice, nám. 9. května
  


Exkurze po knihovně
7:1 – to opravdu není výsledek fotbalového zápasu, ale sedm kluků a jedna holčička využilo 5. října příležitosti prohlédnout si knihovnu tak, jak ji běžný čtenář nenavštíví. Se svými maminkami si děti prošly veškeré sklady, kanceláře a půjčovny knihovny. Co všechny nejvíce zaujalo, byly knihy napsané Braillovým písmem, které jsou velkou zajímavostí naší knihovny. Potom maminky mohly bezplatně zaregistrovat své děti do knihovny, prohlédnout si knihy. Doufáme, že se jim u nás líbilo a že se stanou pravidelnými návštěvníky naší knihovny.
   
   Světlana Nováková, Knihovna Boskovice
   
  


Přednáška o Haiti
V pátek 24. září navštívila ZŠ Boskovice, pracoviště Slovákova Irena Klimková, která pracuje pro Arcidiecézní charitu Olomouc. Přijela nám i se svými spolupracovnicemi povykládat o ničivém zemětřesení na Haiti, které tuto zemi zasáhlo letos v lednu. Měla připravenou spoustu fotografií, které zachycovaly Haiti ihned po zemětřesení, jak tam lidé žili, co jedli atd. Z některých fotografií šel doslova mráz po zádech, i když si asi sotva dokážeme představit tu hrůzu, co museli tamní lidé prožít. A když pak Irena mluvila o některých lékařských zákrocích, kdy se například amputace dělaly doslova na ulici, myslím, že nás pár i hrůzou oněmělo. Její kolegyně nám pak vysvětlovaly principy humanitární pomoci a dělaly s námi i další aktivity.
   Přednáška byla velice zajímavá, myslím, že bylo dobré si uvědomit, jak dobře se nám tu vlastně žije, i když jsme pořád s něčím nespokojení.
   
   Monika Rathouská, 8. E, ZŠ Slovákova
  


Ve Světlé hořelo, zasahovali i místní dobrovolníci
V pátek 8. října před půlnocí vypukl v obci Světlá požár. Vzplála stodola nedaleko hasičské zbrojnice. Ohně si jako první všiml Roman Dobeš, který bydlí naproti stavení. Zavolal profesionální hasiče z Boskovic a zalarmoval členy místního sboru dobrovolných hasičů.
   Obyvatele vesnice probudila siréna. Za několik minut se okolí zbrojnice hemžilo členy SDH Světlá. Jednali velice organizovaně a okamžitě začali oheň hasit. Největší hrozbou bylo rozšíření plamenů na přilehlý obydlený dům.
   Těsně po půlnoci se k odvážným dobrovolníkům přidali boskovičtí profesionálové. Vzápětí dorazili i dobrovolní hasiči z Boskovic a sousedních obcí. Vedlejší budova se dostala z bezprostředního nebezpečí zhruba v 0:45. S příjezdem dalších hasičských jednotek ale práce pro světelské dobrovolníky neskončila. Stále se aktivně zapojovali - hasili, pomáhali odnášet ohořelé kusy dřeva atd.
   Policie ČR na místě zadržela podezřelého žháře, místního občana, který se po celou dobu zdržoval v blízkosti požáru. Muž je údajně jedním z vlastníků stodoly.
   Světelští dobrovolní hasiči by pravděpodobně na požár sami nestačili, přesto se zachovali velice pohotově, reflexivně a statečně. Sice se nestihli převléct do hasičských obleků a nasadit si ochranné přilby, ale svým bleskurychlým jednáním zachránili vedlejší rodinný domek. Do ranních hodin vyhořelé místo hlídali pro případ, že by se oheň znovu rozhořel.
   Pokud jste si někdy mysleli, že dobrovolné hasičské jednotky v obcích existují jen pro zábavu a využití volného času dětí, pak vás snad článek přesvědčil, že i když hoří jednou za několik let, šikovní a připravení dobrovolníci mají obrovský význam pro nás pro všechny.
   
   Alena Hesová, Světlá