Noviny Info pro turisty Kalendář akcí
AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Přečtěte si
Z Regionu
Kultura
Informace
Sport
Napsali nám
INZERCE
Prodám
Koupím
Bydlení
Seznámení
Různé
Podmínky inzerce
ARCHIV
Minulé číslo
Předminulé číslo
Starší čísla
Archiv
Vyhledávání
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Redakce
Další kontakty
 
Přečtěte si
Hasiči mají za sebou týden plný práce
Olešnická kytka oslavila čtvrtstoletí
Trpasličí slavnost
 
Z Regionu
Sila ve Skalici čekají na nového vlastníka, ten současný zkrachoval
Na prvním místě potřebujeme veřejné záchody, shodli se v Letovicích
Jezdecký den
Na Letovicku a Velkoopatovicku se rozdělovaly peníze
Rostislav Verner: Personální čistku nechystám
Hasiči čekají nové auto
Co vás v poslední době nejvíce potěšilo?
 
Kultura
Jazzový dýchánek bude podesáté a zřejmě naposled
Na zkoušce
V Kunštátě připravují třetí Svátky řemesel
Oslavy zahájeny
Mozartovy děti
Haiku
 
Informace
Ciferníky na radnici přišly o rafiky
Opraví střechu rezidence
Paprsek slaví desítku
Škola v Knínicích slaví devadesátku
Policie ČR informuje
 
Sport
Okresní kluby se doma loučily porážkou
Vítězné loučení
Orli vybojovali Boskovicím zlato
Blanenský plecháč
Moravci se v poháru neztratili
Šprtec sbíral medaile
Výsledkový přehled
Sportovní kalendář
 
Napsali nám
Eyjafjallajökull
Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Studenti Gymnázia Boskovice bodovali
Děti si hrály na indiány
Inspirace i vzpomínky
 
Přečtěte si

Hasiči mají za sebou týden plný práce
B o s k o v i c k o (Jim) - Záplavy se tentokrát nevyhnuly ani Boskovicku. Svitava se v průběhu středy zcela naplnila a v některých místech rozlila do polí, ale i do sklepů či chat. Přelila se například i přes silnici ze Lhoty Rapotiny do Obory, v jejím okolí až k Doubravici vytvořila neproniknutelnou bažinu. Půda, která už neodkázala přijmout ani kapku vody, způsobila prudké vzedmutí některých potoků, v jejichž okolí museli zasahovat i hasiči.
   „Nebylo to nijak vážné, prováděli jsme běžné zásahy při odstraňování stromů, které padají když více prší nebo fouká,“ uvedl velitel boskovických hasičů Bohumír Dvořáček. Od pondělí upouštěli přehrady v Boskovicích i Letovicích, takže té vody teklo víc. Byly vyhlášeny I. a II. povodňové stupně, které už v pátek odvolali,“ uvedl dále.
   V úterý například čerpali vodu ze zatopených sklepů v Dolensku ve Velkých Opatovicích a ve Svitávce.
   I ve středu hasiči čerpali vodu ze zatopených sklepů ve Velkých Opatovicích, ve Svitávce a Kladorubech. V Borotíně pak ze zatopené pálenice. V Letovicích odstraňovali nánosy ze stavidel.
   Ve čtvrtek bylo třeba prokopat odtokový kanál na jezu v Doubravici, ve Svitávce čerpat zatopené koupaliště. V Blansku hasiči z jednotky Správy železniční dopravní cesty vyjeli k čerpání vody ze zatopeného podchodu na nádraží.
   V pátek uvolňovali v Okrouhlé koryto místního potoka, které zanesla vrstva dřevin a naplavenin a hrozilo rozlití vody do obce.
  


Olešnická kytka oslavila čtvrtstoletí
O l e š n i c e (Jim) - První ročníky začínaly ve vypuštěném bazénu koupaliště, přicházelo na 1200 lidí. I když se konaly pod hlavičkou SSM, STB měla pohotovost. Takové byly začátky festivalu, který založila skupinka olešnických mládenců. Dnes jim táhne padesátka a na Kytce hrají i jejich potomci.
   Zvláštní fenomén olešnického festivalu trampských písní dokáže dobře vnímat i jeho stálý průvodce - moderátor a znalec folku a country Jiří Moravský Brabec. „Byla to jiná doba, festival byl trpěný a nechtěný. Tým pořadatelů ale dodnes zůstal stejný, festival vedou ve stejném duchu. Objížděli festivaly, vybírali kapely. Dnes už je to tak, že je oslovuje víc kapel, než zde vůbec může být,“ uvedl Brabec.
   Pořadatelé letos pozvali ty, kteří diváky vždy nějak oslovili. Například skupinu Přátelé, kteří zde třikrát vyhráli diváckými hlasy.
   Zmijáci - tak se jmenují členové olešnické trampské osady: Ludvík Slavíček - Abbé, Petr Palenda - Pedro, Josef Kozel - Hájek, Karel Věstinský - Karlos, Pavel Švejda - Zmiják, František Náhlík - Fánek, Zdeněk Peša - Luke, Mira Kovář - Štift, Jan Dvořák - John a Jaroslav Ostrý. Čepice zmijovka byla v sedmdesátých letech, kdy se začali scházet u ohně, hrát na kytary a jezdit na čundry, pokrývkou hlavy, kterou vyjadřovali svůj postoj k tehdejší společnosti. S věkem se délka čundrů prodlužovala a cesty vedly i na Portu - oficiální festival folku a country, ze kterého ale často odpovědným kulturním pracovníkům strany a vlády šedivěly vlasy.
První krásný den letošního léta dostala jako dárek ke svému pětadvacátému výročí Olešnická kytka
Foto: Jitka Melkusová  


Trpasličí slavnost
B o s k o v i c e (Jim) - Ačkoliv vytrvale pršelo, trousily se skupinky rodičů s dětmi v pláštěnkách a deštnících 1. června odpoledne ke skleníku na Trpasličí slavnost pořádanou mateřským centrem. Zklamání netrvalo dlouho a všichni společně se odvázali pod stany na dvoře fary. Přece jen Den dětí oslavili.
Foto: Jitka Melkusová  


Z Regionu

Sila ve Skalici čekají na nového vlastníka, ten současný zkrachoval
S k a l i c e n a d S v i t a v o u (AD) - Zemědělská společnost GPM Engineering, která ve Skalici nad Svitavou vlastní závod na výkup a skladování obilí, skončila kvůli ekonomickým problémům v likvidaci. V čele firmy stojí v současné době likvidátor, který připravuje prodej takzvané likvidační podstaty novému majiteli. Nejistý zůstává osud plánovaného rozšíření závodu o technologii na výrobu bioetanolu.
   Firma GPM Engineering odkoupila před lety areál bývalého skalického podniku Zemědělské zásobování a nákup (ZZN) s vyhlídkou, že v něm postupem času zbohatne na vybudování lihovaru, využívajícího jako hlavní výrobní surovinu obilí. Konečným produktem měl být totiž takzvaný bioetanol – druh lihu, který má velkou budoucnost, neboť je v Evropě a Spojených státech používán k ředění paliv spalovacích motorů a nabízí řešení zemědělcům, kteří si neví rady s nadprodukcí pšenic, kukuřice a dalších plodin.
   Podle výpisu z obchodního rejstříku je však firma od března letošního roku v likvidaci a areál, ze kterého se do okolí tyčí budovy skladovacích obilných sil, má nejistou budoucnost. Podle ustanoveného likvidátora Josefa Kolínského se společnost dostala do finančních potíží a nedokázala plnit závazky vůči dodavatelům. O novém majiteli se prý rozhodne v horizontu tří měsíců prostřednictvím veřejné obchodní soutěže. „Objevila se už řada zájemců o koupi a nyní bude probíhat výběr. Předpokládám, že k prodeji podstaty dojde v sedmém nebo osmém měsíci tohoto roku,“ potvrdil Kolínský a doplnil, že z utržených peněž budou uspokojeni všichni řádně přihlášení věřitelé.
   Jak dále Kolínský uvedl, podle jeho mínění převezme budoucí vlastník spolu se samotným závodem i současné zaměstnance. Těch je čtrnáct a po vyhlášení likvidace dostali všichni výpověď. „Jde o kvalifikované síly, takže se domnívám, že o ně bude zájem,“ dodal.
   Společnost GPM Engineering pracovala na přípravě lihovaru víceméně hned od roku 2003, kdy areál ZZN koupila. Situace se ale neustále komplikovala, mimo jiné i proto, že skalická radnice nesouhlasila se stavbou dalších velkokapacitních zásobníků obilí na území obce. Zatím poslední zádrhel nastal vloni na jaře, kdy firma podala žádost o vydání územní rozhodnutí, ve které však neřešila přeložku silnice tak, aby nákladní vozy s obilím nejezdily kolem rodinných domů. Vedení obce se tehdy odvolalo ke krajskému úřadu a ten námitku přijal. Územní řízení bylo následně přerušeno a firma GPM Engineering měla doplněný projekt předložit do konce letošního listopadu.
  


Na prvním místě potřebujeme veřejné záchody, shodli se v Letovicích
L e t o v i c e (AD) - Seznam top desítky problémů, které je potřeba přednostně vyřešit, aby se ve městě lépe žilo, vyplynul minulý týden z diskusního fóra v letovickém kulturním domě. Účastníci debaty spojené s hlasováním o žebříčku nejpalčivějších témat se nakonec shodli, že úkolem číslo jedna je zajištění veřejných záchodů v blízkosti centra.
   O společné pojmenování klíčových úkolů pro budoucí období se v Letovicích pokoušejí každý rok. Tato aktivita vyplývá ze zařazení města do Národní sítě zdravých měst a má přispět ke zvyšování kvality života. Jednotlivé náměty vždy spadají do oblastí životního prostředí, dopravy a bezpečnosti, cestovního ruchu, veřejné správy, vzdělání a kultury či oblasti sociální.
   Vedle veřejných toalet se letos na první místa dostaly: nutnost protipovodňových opatření na Svitavě, zajištění veřejného provozu v nově budovaném sportovním areálu u školy, vybudování cyklostezky směrem do Pardubického kraje a centralizace městské knihovny, jejíž fond je v současnosti roztříštěný ve dvou objektech. „Zřízení veřejného WC je podle nás priorita. Současné řešení totiž není takové, abychom se za ně nemuseli stydět,“ uvedl například Jiří Palbuchta narážkou na fakt, že za veřejné záchody se dnes pokládají toalety v restauraci Karlov.
   Na letovické jednání o věcech, které se týkají celého města, přišlo minulý týden minimum řadových občanů. Většinu z asi čtyřiceti účastníků tvořili zástupci samosprávy, úředníci, lidé z letovických škol, členové městské policie apod. „Nevím, co víc udělat, aby lidi přišli. Nevím, proč je to nezajímá. Přitom se jednalo o tvorbu strategického dokumentu, který bude v budoucnu vodítkem pro další rozvoj města. Určitě jsem počítal s větší účastí,“ krčil rameny místostarosta Bohuslav Kuda s tím, že zarážející byl i nezájem organizací a spolků, které od města pravidelně dostávají finanční podporu. „Myslím, že by se k tomu mělo příště přihlédnout. Přijít jenom tehdy, když se podávají žádosti o granty, ale když něco potřebuje město, tak už ne, to není správné,“ poznamenal.
   S desaterem námětů se prostřednictvím anketních lístků seznámí ještě před začátkem letních prázdnin také jednotlivé letovické domácnosti. Ty dostanou příležitost sestavit žebříček priorit podle vlastního uvážení. „Má to sloužit k ověření, zda se témata vytvořené na fóru shodují s názorem ostatních. Celkový výsledek pak dostane na stůl zastupitelstvo, které se jím může nechat vést při plánování dalšího rozvoje města,“ dodal místostarosta Kuda.
Účastníci debaty pracovali ve skupinách a své nápady, jak zlepšit život ve městě, psali nejprve na archy papíru.
Foto: Marek Lepka  


Jezdecký den
B o s k o v i c e (Jim) - Jezdecký den v neděli v areálu na Hybešově ulici začal parkurem nejmenších. Děti soutěžily ze všech sil, však na ně také čekala hromada cen.
Foto: Jitka Melkusová  


Na Letovicku a Velkoopatovicku se rozdělovaly peníze
L e t o v i c e (les) - Úpravy zeleně kolem sportovního a školního areálu v Letovicích, zvelebení hřbitova ve Vískách, výměna oken v základní škole Cetkovice a ještě dalších šest různorodých projektů získalo na konci května finanční podporu od Místní akční skupiny (MAS) Partnerství venkova. Ta stejně jako vloni rozdělovala peníze na investice v regionech Letovicko a Velkoopatovicko, a to díky svému strategickému plánu Leader pro období 2008 – 2013.
   Do letovické kanceláře MAS zamířilo před uzávěrkou dotační výzvy celkem dvacet projektů, zpracovaných obcemi, soukromými firmami i neziskovými organizacemi. Ty si v letošním roce mohly vybrat některou z pěti vybraných oblastí podpory: zlepšení občanské vybavenosti, rozvoj vesnic, modernizace zemědělských podniků, propojení zemědělství s cestovním ruchem či vzdělání a informace. Výběrová komise, omezená horním limitem sedm milionů korun, nakonec doporučila ke schválení devět akcí s celkovými náklady asi 6,5 milionu korun. Projekty následně potvrdila valná hromada a nyní je čeká finální schválení na Státním zemědělském intervenčním fondu. „Hodnocení bylo hodně subjektivní, protože záleželo hlavně na rozhodnutí jednotlivých komisařů, jak který projekt obodovali. Lidský faktor se ale nedá vyloučit. Je ovšem pravda, že některým vyřazeným žadatelům se konečný výběr nelíbil,“ informoval manažer místní akční skupiny Petr Dvořáček a dodal, že konečné potvrzení od úředníků zemědělského fondu se dá čekat až v průběhu prázdnin.
   Největší balík přidělených peněz, přesně milion a osm set tisíc korun, zamíří podle všeho do rekonstrukce sokolovny ve Křetíně a o necelý půl milion méně pak do revitalizace hřbitova u kostela sv. Michala ve Vískách. Na své si však přijde i soukromý zemědělec Josef Havránek, jemuž komisaři přisoudili osm set tisíc na modernizaci stáje pro skot a rovněž obec Úsobrno, kde za víc než sedm set tisíc opraví místní komunikace. „Pan Havránek hospodaří ve Svárově, kde mu střecha stáje bohužel shořela. Má to jen provizorně zakryté a podporu opravdu potřebuje,“ poznamenal Petr Dvořáček. Budova sokolovny ve Křetíně zase sloužila původně jako hospodářský objekt a podle křetínského radního Bořka Procházky se pyšní historicky cennou kamennou fasádou, kterou by obec ráda obnovila. Prvním krokem rekonstrukce, financované z větší částí získanou dotací, má být ovšem přestavba vstupního traktu a vybudování zázemí pro divadelníky.
   Během letních prázdnin vyhlásí MAS Partnerství venkova ještě jednu výzvu k předložení žádostí o dotace. Podle Dvořáčka bude ale zaměřená výhradně na oblast zemědělství a cestovního ruchu, jelikož o takové téma se v první výzvě nikdo neucházel.
Při první etapě rekonstrukce Sokolovny se změní zatím jen vstupní trakt. Možná bude mít Křetín reprezentativní centrum
  


Rostislav Verner: Personální čistku nechystám
B o s k o v i c e (AD) - Rostislav Verner, před dvěma týdny jmenovaný jednatel společnosti Nemocnice Boskovice, má za sebou první dny v nové práci. Ve výběrovém řízení mu vedení města dalo přednost před pěticí ostatních uchazečů.
Rostislav Verner
Foto: Marek Lepka  


Hasiči čekají nové auto
B o s k o v i c e (AD) - Výjezdová jednotka boskovického sboru dobrovolných hasičů se s největší pravděpodobností dočká zbrusu nového vozidla. Cisternová automobilová stříkačka (CAS) na podvozku Tatry by se v hasičské garáži u městských lázní měla objevit během podzimu.
   Pořízení nového zásahového stroje za šest milionů korun v současné době záleží na rozhodnutí jihomoravského zastupitelstva, které bude příští čtvrtek schvalovat účelové dotace. Krajská rada už navrhla podporu ve výši jednoho milionu korun dvanácti sborům, mezi nimiž figurují i Boskovice. Pokud návrh projde, hlavní díl nákladů, tři miliony korun, pak dokryje město Boskovice a zbylé dva přidá ministerstvo vnitra.
   Výjezdová jednotka v Boskovicích je v rámci poplachového plánu zařazena do kategorie číslo tři, což znamená povinnost výjezdu do deseti minut a působnost v řadě dalších obcí mimo Boskovice. K zásahům doteď používá starší Avii a dosluhující Tatru z roku 1982. Právě tu po nákupu nového vozu hodlá vyřadit. „Kupní smlouvu bychom měli podepisovat už na konci června, dodávka vozidla bude pak v říjnu nebo listopadu,“ doplnil velitel jednotky Zdeněk Krejčí
   
  


Co vás v poslední době nejvíce potěšilo?
O l e š n i c e - Zdeněk Peša, starosta Olešnice
   
   Snad dokončení několika snů, které budou složit veřejnosti a návštěvníkům Olešnicka. Za málo peněz hodně muziky. A to dokonce doslovně. V přízemí kulturního domu máme nové prostory pro základní uměleckou školu, a to včetně nábytku, hudebních nástrojů a loutkového divadla. V bývalém domě komunálních služeb máme novou knihovnu a unikátní výstavu obrazů a historických vozidel. A to jsme si na počátku volebního období lámali hlavu, jak využít a sehnat peníze pro tyto zchátralé objekty v majetku města. Dotace z ROP uhradila 92,5% nákladů z 8 milionů Kč. O spokojenosti žáků a učitelů ZUŠ nepochybuji a o tom, že si Olešnice novou knihovnu zasloužila také ne.
   Dvě události posledních týdnů mne potěšily i osobně. Bylo to dokončení textů nad kterými jsem přes zimu pracoval a zajištění financování a vynikajícího ilustrátora pro projekt Pověsti a pohádky od Svitavy, od Svratky, s jehož výsledky bude mít zřejmě veřejnost Boskovicka (a nejen ta) možnost se seznámit už na podzim. Návštěva Istanbulu s rodinou a přáteli pak je zážitkem druhým turisticko-poznávacím, který mne velmi pozitivně naladil. Pár dnů volna v záplavě těch pracovních…
Zdeněk Peša
  


Kultura

Jazzový dýchánek bude podesáté a zřejmě naposled
V e l k é O p a t o v i c e (tt) - Jubilejní desátý ročník Jazzového dýchánku se koná v sobotu 19. června v areálu letního kina ve Velkých Opatovicích. Jazzový dýchánek přiváží do Velkých Opatovic každoročně velká jména českého i středoevropského jazzového nebe. „V zámeckém areálu Velkých Opatovic se vystřídal Dan Bárta, Yvone Sanchéz and Brazilian Groove, Boogie Boys, Jan Spálený, Gulo Čar nebo Ondřej Havelka a jeho Melody Makers,“ zavzpomínal hlavní pořadatel Petr Prosser, který připustil, že letošní desáté narozeniny Jazzového dýchánku budou zřejmě poslední. „Zatím to tak vypadá, finančních prostředků je čím dál méně, a to je hlavní důvod. Ono je hezké, že se o akci ví, muzikanti si to tady pochvalují, podobných žánrových akcí je málo, ale rok od roku je těžší sehnat finanční prostředky, aby se udržela kvalita programu. Město nás sice podporuje, jak se dá, ale nemůže navyšovat svůj příspěvek do nekonečna. Dříve jsme měli podporu kraje, ale to s novým vedením skončilo. Sponzorů spíš ubývá, a to se taky asi nezmění. Počet návštěvníků se ustálil, bývalo to 300 lidí, v posledních letech je to asi 200 lidí. Pokud bychom chtěli přitáhnout víc lidí, museli bychom rozšířit akci o další žánry. Takže v této podobě je to poslední ročník. Co bude dál, se uvidí, o tom budu přemýšlet později. Teď napínám síly, aby zdárně proběhl letošní ročník,“ uvedl hlavní pořadatel Petr Prosser.
   Letošní program nezůstává v nabídce zvučných jazzových jmen nijak pozadu za předchozími ročníky. „O post nejzajímavější kapely se letos nejspíš svede pekelná bitva mezi Lacem Deczim a jeho kapelou Celula New York a mezi skupinou Top Dream Company. A do tohohle zápasu najisto promluví také někdo ze zbylé jazzově-bluesové trojice, kterou tvoří Atarés, Zastavárna Blues Band a Pitch Bender, jako host vystoupí americký trumpetista Tom Levecchia,“ popsal Petr Prosser.
   Laco Deczi je známý jazzový trumpetista a hudební skladatel slovenského původu. Jedná se o uměleckého vedoucího jazzové kapely Jazz Celula New York. V letech 1957-1962 hrával amatérsky v Bratislavě. Počátkem 60. let odjel vlakem do Prahy, kde již jako profesionál hrál jazz v SHQ Karla Velebného, v Reduta kvintetu, v roce 1967 založil vlastní kapelu Jazz Celula. V roce 1985 emigroval do Spojených států. Založil zde skupinu Cellula New York, s níž koncertuje po celém světě. Laco Deczi letos oslavil 72. narozeniny. Českým filmovým divákům je znám především ze svého účinkování ve filmu Kalamita režisérky Věry Chytilové.
   „Kapela T.O.P. Dream Company je dvanáctičlenná parta, která se inspiruje funky-soulovou hudbou. Když hrají, je jich plné pódium. A taky plný sál. TOP Dream Company má v sobě neuvěřitelně energie. Skupina Atarés vznikla v dubnu roku 2002 v Praze. Její tvorba se orientuje zejména na latinsko-americkou a kubánskou hudbu, jak v tradičním provedení, tak s příměsí jazzu, funku a reggae. Frontmanem souboru je havanský rodák, zpěvák a kytarista Frank Hernandéz. Zastavárna Blues Band hraje velmi hutné moderní blues 21. století. Kapela jednoduše nechce hloupě papouškovat bluesové postupy tak, jak to dělá drtivá většina ostatních. Upgraduje proto žánr a propojuje ho se spoustou dalších - jazzem, funky, nebo metalem. A přitom respektuje kořeny žánru i jeho slavné klasiky. Jinými slovy jde o úplně nové staré blues. Pitch Bender jsou finalisté celostátní soutěže Junior Jazz 2009 a jejich zpěvačka Sisa Fehérová získala tamtéž Cenu za nejlepší sólový výkon. Kapela hraje jazzové a funkové standardy ve vlastní úpravě a také vlastní skladby,“ přiblížili další program pořadatelé.
   Pro zakoupení vstupenky je možné využít předprodeje v infocentrech ve Velkých Opatovicích, v Jevíčku, v Boskovicích, v Letovicích a v knihkupectví Selinger v Moravské Třebové. Přespolní návštěvníci akci si mohou domluvit nocleh v prostorách Umělecko-průmyslové střední školy, a to na telefonu 777 855 714.
   V případě nepříznivého počasí se akce koná ve velkoopatovické sokolovně.
  


Na zkoušce
B o s k o v i c e (tt) - Ve čtvrtek v zámeckém skleníku zahájili klavírista Giovanni Mirabassi a trumpetista Flavio Boltro tu část festivalu Concentus Moraviae, která probíhá na Boskovicku. Další koncerty se v průběhu června konají kromě Boskovic také na zámcích v Lysicích a Rájci. Zakoupením speciální vstupenky na kterýkoliv koncert festivalu lze podpořit nákup židlí pro Pernštejn.
Foto: Tomáš Trumpeš  


V Kunštátě připravují třetí Svátky řemesel
K u n š t á t (tt) - Třetí ročník akce Svátky řemesel v Kunštátě se uskuteční v sobotu 12. a v neděli 13. června v areálu kunštátského zámeckého parku. „Naším záměrem je prezentovat nejenom hrnčířství, které je tradicí v Kunštátě, ale chceme představit i mnoho dalších zajímavých řemeslných činností,“ uvedl Libor Janča, předseda občanského sdružení Řemesla Kunštát, které akci pořádá ve spolupráci se správou kunštátského zámku a Městem Kunštát.
   Ukázky řemesel jako je šindelářství, kolářství, sklářství, košíkářství, šperkařství, pletařství a jiné doplní bohatý kulturní program. V sobotu se jarmark otevře v 9 hodin a během dne budou probíhat ukázky zapomenutých řemesel, dále kouzelnické vystoupení pro děti, ukázka canisterapie, šermířské představení, vystoupení taneční skupiny Anita a dětí z MŠ Kunštát. Od 17 hodin vystoupí v hodinových blocích rockové skupiny Nightfane, Misty Way a Sillent Hill.
   Nedělní část akce začne opět v 9 hodin, program řemeslného setkání zpestří tentokrát kupříkladu country kapela Sedlo z Brna a vystoupení dětí z MŠ Kunštát. Tradičně se návštěvníci mohou těšit na příjezd Krále Jiřího s družinou, který bude doprovázen historickým programem. Perličkou v programu bude dražba skla a květinových aranžmá, jejichž výroba bude probíhat v době konání svátků přímo před zraky návštěvníků. Příjezd je naplánován na 13 hodin, od 15 hodin pak program vyvrcholí rytířským turnajem na koních na počest Krále Jiřího z Kunštátu a Poděbrad. Od 16 hodin program uzavře bluegrassová kapela Sunny Side.
   „V programu je kromě ukázky historických řemesel zahrnuto také pečení bramborových placek, dekorativní vyřezávání ovoce a zeleniny, výroba historických kočárů, ukázka chovu zvířat, historické soutěže pro děti a mnoho dobového tradičního občerstvení jako je pečení trdelníků, grilování masa a ryb, bramboráků, vaření medoviny a mnoho jiných dobrot,“ doplnil Libor Janča.
  


Oslavy zahájeny
B o s k o v i c e (tt) - Vernisáží výstavy o historii a současnosti gymnázia zahájili ve čtvrtek v muzeu pedagog Josef Pros, ředitel Drahomír Skořepa a ředitelka muzea Dagamar Hamalová oslavy 110. výročí založení školy. Hlavní oslavy proběhnou v sobotu 26. června.
Foto: Tomáš Trumpeš  


Mozartovy děti
B r n o (Jim) - Slavnostní koncert se Státní filharmonií Brno a šesti vybranými dětmi ze základních uměleckých škol z celé České republiky proběhl v Besedním domě v Brně 31. května. Naše město na něm reprezentoval jedenáctiletý Tomáš Mosler, žák ZUŠ Boskovice ze třídy ředitele Zdeňka Jindry. Na klarinet zahrál za doprovodu Státní filharmonie Brno II. větu koncertu Václava Tučka.
   Koncert je součástí projektu Mozartovy děti, který má za cíl podporovat talentované děti ze základních uměleckých škol a přiblížit hudbu co nejširšímu publiku.
  


Haiku
Pavlína Pulcová  


Informace

Ciferníky na radnici přišly o rafiky
B o s k o v i c e (Jim) - Na věžních hodinách staré boskovické radnice chybí už několik týdnů rafiky. Lidé zvyklí sledovat čas pohledem na některý ze čtyř velkých ciferníků si na tento hendikep musejí bohužel zvyknout, protože s návratem do původního stavu se počítá až po prázdninách.
   Dominanta horní části Masarykova náměstí přišla dočasně o důležitý prvek kvůli opravám vnitřních prostor věže a budování nového schodiště. „Rozvody k hodinám byly vedeny přes starý hodinový stroj, který dělníkům při opravách překážel a byl proto demontován a přemístěn do muzea. K napojení nového stroje a navrácení rafik se přikročí až po skončení stavebních prací, tedy v září nebo říjnu,“ informovala místostarostka Jaromíra Vítková.
  


Opraví střechu rezidence
B o s k o v i c e (AD) - Vysprávkou střechy projde v nejbližších týdnech budova muzea v Hradní ulici v Boskovicích. Po skončení zimy začaly totiž na některých místech odpadávat tašky.
   Boskovická radnice vybrala na konci května firmu, která nutné opravy udělá za necelých dvě stě tisíc korun. Podle starosty Jaroslava Dohnálka bude střecha v pořádku už před zahájením tradičního boskovického festivalu Boskovice 2010, který ve městě vypukne ve čtvrtek 8. července.
   
  


Paprsek slaví desítku
V e l k é O p a t o v i c e (Jim) - Je to až k neuvěření, ale Paprsek slaví desítku. Je to již deset let, co „borotínští hoši“ vyměnili nevhodné a dosluhující bydlení v borotínském zámku za nový světlý domov na kopci nad městem s krásným rozhledem po Malé Hané.
   Oslavy se uskuteční v podobě zahradní slavnosti v rámci tradičního Majáles v neděli 20. června od 10 do 17 hodin. Návštěvníci si budou moci prohlédnout zařízení, k vidění bude videoprezentace akcí z uplynulých let, vystoupení klientů domova, k prodeji budou nabízeny výrobky z ergoterapeutických aktivit, chybět nebude ani občerstvení a živá hudba.
  


Škola v Knínicích slaví devadesátku
K n í n i c e (Jim) - Prohlédnout si „svou“ školu a posedět s bývalými spolužáky budou moci všichni absolventi Základní školy v Knínicích v neděli 20. června. Od desíti hodin si budou moci zájemci prohlédnout unikátní budovu školy z roku 1940 i nově přistavenou mateřskou školku. Odpoledne od 15 hodin pak bude pokračovat program v opraveném kulturním domě. Ke zhlédnutí bude videozáznam z otevírání nové mateřské školy. Následovat budou vystoupení dětí a houslistky Ilony Stryové, vstupy školních superstar a absolventky školy Romany Šustrové. K vidění bude samozřejmě výstava fotografií z historie i současnosti
  


Policie ČR informuje
O k r e s B l a n s k o (Jim) - BOSKOVICE - Rekordmanem se stal čtyřiatřicetiletý řidič osobního auta Škoda Favorit, kterého policisté zastavili v sobotu 29. května v Boskovicích. V dechu měl 3,24 promile alkoholu. Policisté mu zakázali další jízdu a zadrželi řidičský průkaz. Je také podezřelý ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky.
   
   BLANSKO - Tragickou událost na železnici v Blansku šetří blanenští policisté. Třiadvacetiletá žena v pondělí 31. května krátce po jedenácté hodině dopolední zaplatila životem za záchranu svého tříletého syna. Ten se podle prvotních šetření policie matce vysmekl a vběhl do kolejiště v době, kdy po koleji přijížděl rychlík EC 75. Maminka se ho pokusila zachránit, stihla jej odstrčit z kolejiště, ale sama byla zachycena projíždějícím vlakem a svým zraněním na místě podlehla. Chlapec utrpěl pouze lehká zranění.
   
   BOSKOVICE - Po silnici směrem ke Knínicím jel ve čtvrtek 3. června krátce po 19 hodině řidič osobního vozu Toyota Yaris. Na mokré vozovce při průjezdu zatáčky dostal smyk a havaroval vpravo mimo silnici. Tam narazil do stromu. Řidič byl při havárii těžce zraněn, na autě vznikla škoda za asi 110 tisíc korun.
  


Sport

Okresní kluby se doma loučily porážkou
O k r e s B l a n s k o (les) - Fotbalová divize nabídla v uplynulém víkendu fanouškům svoje předposlední kolo. Zástupci našeho okresu se loučili v domácím prostředí a oba svoje utkání prohráli.
   Boskovičtí pokračovali ve špatných výkonech, které je provází celé jaro, blanenský celek neudržel vedení s týmem Pelhřimova, ale přes porážku se v divizi zachránil.
   Boskovice - Napajedla 1:4 (0:0).
   Boskovice: Gruber - Vykoukal, Vorlický, Adamec (86. Dvořák), Horák Jakub, Horák Jan (68. Fojt), Martínek, Preč, Dostál, Janíček, Doležel (62. Marek).
   Domácí celek začal aktivně a v 8. minutě mohl jít do vedení. Jenže po centru zprava hlavou přestřelil Doležel. Ve 26. minutě se po chybě Vorlického dostal do vyložené šance hostující Huťka, ale ani on branku netrefil.
   Druhá půle patřila hostům, kteří ji rozehráli ve velkém stylu. Ve 48. minutě nešťastně Vykoukal poslal do šance Cahynu a ten přízemní střelou otevřel skóre utkání. Už za čtyři minuty se po rohovém kopu trefil hlavou Huťka a za další čtyři minuty se situace opakovala. Další roh a Zatloukal hlavou 0:3. Poté přišly chvíle domácího Jana Horáka. Nejprve v 57. minutě v těžké pozici hostující branku přestřelil, ale jen o chvíli později našel nadýchaným centrem Janíčka a ten hlavou snížil. Jenže to bylo z domácí strany vše. V 79. minutě po faulu Adamce sice nedal smolař zápasu Huťka penaltu, ale v 86. minutě po rychlé akci dorážel Cahyna do prázdné branky.
   Boskovický Forman se tak s divizí rozloučil v domácím prostředí těžkou, ale zaslouženou porážkou.
   Blansko - Pelhřimov 1:2 (0:0).
   Blansko: Švancara - Bezděk (90. Štěpanovský), Klimeš, Zich, Šíp, Kleveta, Starý (82. Jarůšek), Němec, Farník, Nečas (57. Janíček), Sehnal.
   V prvním poločase zachránila domácí mužstvo dvakrát tyč, hosty zase podržel skvělými zákroky brankář Moravec.
   Ve druhé půli se Blansko se Blansko dostalo v 51. minutě do vedení, když Sehnal našel volného Farníka a ten trefil odkrytý kout hostující branky. V 70. minutě hosté dost problematicky vyrovnali, když střelu Krtka z přímého kopu Švancara podle mínění asistenta rozhodčího chytil až za brankovou čárou. Domácí tato branka psychicky srazila a hosté se nakonec radovali z vítězství, když dvě minuty před koncem zakončil rychlý brejk Cech přesnou střelou.
  


Vítězné loučení
B o s k o v i c e (les) - Závěrečnou divokou výhrou 6:4 nad týmem Kostelce se s letošní sezónou rozloučily boskovické ženy. Třemi brankami zatížila konto soupeřek Černá, dvě přidala Hotová a jednou se trefila Šenkyříková.
Foto: Lubomír Slezák  


Orli vybojovali Boskovicím zlato
B o s k o v i c e (les) - Závěrečný turnaj nejlepších deseti mužstev Orelské flor­balové ligy mužů proběhl o minulém víkendu.
   Boskovice, jako vítěz divize Jih, vyhrály skupinu B, když deklasovaly Uherské Hradiště 7:3, v dalších utkáních si bez větších problémů poradily se Žďárem nad Sázavou 6:1 a Kuřimí 6:2, ale poslední zápas proti Šitbořicím podcenily a prohrály 2:1.
   Ve čtvrtfinále porazili boskovičtí Orli Zlín 4:2.
   Jeden důležitý krok byl učiněn, ale teď přišel na řadu ještě těžší - probojovat se do finále, aby nehrozilo další zklamání v podobě bramborové medaile.
   V semifinále skončil zápas s celkem Halenkov – Huslenky po velkém boji 1:1. V samostatných nájezdech se jako jediný trefil Martin Konečný
   Ve finále proti domácímu Uherskému Brodu boskovičtí vedli 2:0 a soupeři se podařilo jen snížit na 1:2
   Za FBO Orel Boskovice nastoupili: Luboš Krénar, Martin Konečný, Jiří Bauer, Petr Martínek, Marek Oujeský, Ladislav Oujeský, Jiří Abrle, Cyril Kolář, brankáři : Radim Kapoun a Vojtěch Ott.
   Během sezóny hráli také Karel Dobeš, Pavel Ševčík, Jakub Loník, Pavel Musil, Jan Ondrášek, Aleš Soldán, Petr Staněk, Vilém Sekanina a Dominik Žilka.
   Pro Boskovice je škoda, že zde nemáme odpovídající halu, ve které bychom mohli pořádat závěrečné turnaje.
  


Blanenský plecháč
B l a n s k o (les) - V Blansku byla v sobotu úvodním závodem zahájena šestidílná Jihomoravská triatlonová liga 2010. Závod byl odstartován po 28. a opět na Palavě. Triatleti absolvovali 700 m plavání, 20 km na kole do Veselice a zpět a běh na 5 km, okolo přehrady. Všem závodníkům ukázal záda Jan Klement ze Žďáru, stříbrnou příčku obsadil Zbyněk Pospíchal z Ekol Teamu a vynikající třetí místo vybojoval Roman Chlup, hájící barvy blanenského Ostenu.
Foto: Lubomír Slezák  


Moravci se v poháru neztratili
B e n e š o v (les) - Ve dnech 4. - 6. června se v Novém Městě na Moravě konal Merida Bike Vysočina. Nově dostal závod atraktivní etapovou podobu rozloženou do tří dnů.
   A ve skvělé konkurenci se neztratili ani zástupci klubu Moravec Sokol Benešov. Mezi žáky vybojoval Patrik Kolář 11. místo, kadetka Nikola Hlubinková vybojovala stříbro její kolegyně Markéta Parolková dojela šestá.
   Kadet Adam Sekanina přijel do cíle devátý, juniorka Tereza Tlamková skončila pátá. Stejné místo pak obsadil i junior Radim Kovář. V Open mužích byl Jan Šubrt 24., Radek Barák 29., v kategorii žen Eva Zemánková dojela třicátá.
  


Šprtec sbíral medaile
B r n o (les) - V sobotu vyrazila pětice boskovických hráčů na turnaj Českého Poháru do Brna.
   Při účasti 31 hráčů především z brněnských klubů se na 19. příčce umístil Jan Feruga, což pro něj znamenalo zisk poháru pro nejlepšího mladšího žáka. Nejlepším starším žákem se stal opět boskovický hráč - celkově 15. Vojtěch David.
   Další tři zástupci Boskovic se probojovali do první desítky - osmý skončil Bohumil Feruga, velice pěkné (i když nepopulární) 4. místo obsadil Michal Odehnal. Svoji vynikající výkonnost opět potvrdil Jakub David, který po semifinálové výhře nad Michalem Odehnalem ve finále bez problémů porazil Martina Kučeru a zcela po zásluze obsadil stupeň nejvyšší.
  


Výsledkový přehled
O k r e s B l a n s k o (les) -
   KOPANÁ
   Muži - II. třída: Olomučany - Lysice 3:2 (1:1), Dvořáček, Štěpánek J., Horváth - Lepka P., Švancara, Šošůvka - Blansko B 1:1 (0:0), Zouhar R. - Janíček, Boskovice B - Rudice 1:2 (1:2), nehl., Doubravice - Kořenec 1:0 (0:0), Ondráček, Jedovnice - Vísky 4:2 (3:1), Pernica 2, Tajnai 2 - Šmeral, Laštůvka,Vavřinec - Sloup 5:4 (1:3), Dvořáček 2, Přikryl Radim 2, Rybář - Mikulášek 2, Zouhar L., Vach, Drnovice - Letovice 3:1 (1:0), Setnička J. 3 - Heller K.
   III. třída: Kotvrdovice - Ráječko B 1:1 (0:0), Šenkýř Z. - Slavíček,Vranová - Vysočany 2:2 (1:1), Tenora Lukáš, Bednář - Beneš, Hejč T., Ostrov - Lažany 5:0 (2:0), Gross 3, Dáňa, Skoták, Vilémovice - Olešnice B 1:2 (0:1), Zouhar R. - Kubíček, Kříž, Kunštát B - Knínice 0:1 (0:0), Palán, Lipůvka - V.Opatovice 3:1 (3:0), Macko, Pospíšil J., Ráček - Ostřížek R.
   IV. třída: Adamov - Bořitov B 2:2 (1:0), Hrazdíra, Korytář - Kolář, vlastní, Voděrady - Úsobrno 3:0 (1:0), Bednář M. 2, Koudelka, Cetkovice - Březová B 0:5 (0:3), Kutlák 3, Švancara, Valter, Benešov - Kořenec B 2:2 (0:1), Herda, Malina - Svoboda, Vít, Vilémovice B - Lomnice 3:2 (2:2), Sehnal 2, Kučera R. - Rochla 2, Lažánky - Valchov 1:3 (0:1), Semrád Jan - Přibyl 2, Langr.
   Dorost
   Sk. B: V. Opatovice - Lysice 0:2 (0:1), Janeček, Bělehrádek S., Skalice - Kořenec 3:2 (3:2), Mazal, Bílek, Skřipský - Mucha, vlastní,Voděrady - Vísky 1:0 (0:0), Tejkal, Doubravice - Svitávka 0:3 (0:2), Chloupek, Přikryl, Kamenický, Lipůvka - Černá Hora 1:1 (0:1), Dufek - Šustáček.
   Žáci
   Sk. A: Blansko B - Ráječko 9:0 (6:0), Blažek O. 4, Souček 2, Ledvina, Husenko, Skoupý, Černá Hora - Lipůvka 2:2 (0:1), Pokorný, Svoboda - Hloušek, Hašek, Kotvrdovice - Adamov 14:1 (5:0), Keprt D. 5, Keprt M. 4, Šenk J. 3, Musil, vlastní - Flachs, Šošůvka - Rudice 8:0 (3:0), Furch 3, Šindelka 2, Dobšíček 2, Přibyl.
   Sk. B: V. Opatovice - Benešov 5:4 (3:1), Seidl 2, Kaderka 2, Műller - Ševčík, Pavlů, Laštůvka, Rosenberg, Drnovice - Doubravice 17:0 (7:0), Kotlán J. 8, Dvořáček 3, Šmerda L. 2, Vojanec 2, Páral, Bělehrádek, Svitávka - Boskovice B 8:0 (3:0), Kamenický T. 3, Staňková 2, Peterka, Staněk J., vlastní, Knínice - Voděrady 0:2 (0:0), Dvořák J., Kropáč, Olešnice - Cetkovice 2:4 (0:1), Žíla P., Řihák - Šmíd Z. 2, Schűtz, Kubín M.
   Přípravka
   Sk. A: Boskovice A - Vavřinec 2:1 (0:0), Vorlický J., Tichý - Moravec R., Blansko - Kunštát 6:0 (4:0), Chroust 2, Prudil 2, Ševčík, Šmerda, Knínice - Černá Hora 4:3 (2:2), Lajšner M. 3, Letfus M. - Řehoř, Verner, Fanta.
   Sk. B: Kotvrdovice - Vysočany 5:2 (3:2), Kocour 3, Vančura, Kunc - Žáček M. 2, Boskovice C - Olomučany 0:1 (0:1), Bavlnka.
   Sk. C: Boskovice D - Letovice 1:5 (0:1), Alexa Štěpán - Pokorný 3, Řezník, Cichra, Svitávka - Drnovice 3:6 (1:3), Pinkava, Mašek, Bednář - Fiala 2, Dvořáček 2, Šmerda M., Šmerda J.
  


Sportovní kalendář
O k r e s B l a n s k o (les) -
   KOPANÁ
   13. 6., 16.30 h Ráječko - Moravský Krumlov, KP. Bořitov - Černá Hora, Olešnice - Rousínov B, I. B.
  


Napsali nám

Eyjafjallajökull
Autobusová zastávka se nakonec ukázala svou kapacitou pro všechny příchozí nedostačující. Cestujících, kteří čekali na nejbližší spoj, bylo přitom naprosté minimum. Příroda v tom pozdním odpoledni opět ukázala svoji sílu. Paní, která se do provizorního úkrytu už nedostala, zlostně odhodila laciný deštník z nedaleké tržnice. Ten připomínal podivnou směsici tenkých drátků a barevného plátna. Za chvíli už bylo úplně jedno, kdo je schovaný a kdo hledá vhodný úkryt. Do čekárny se valily proudy vody a vichřice napomohla dešti v dokonalém osprchovaní všech, kteří zde hledali útočiště.
   „A chčije a chčije“, chtělo by se říci slovy Josefa Kemra z geniálního filmu Na samotě u lesa. K němu by se určitě hodila i nostalgická vzpomínka na časy hesel „Poroučíme větru a dešti!“
   Černým humorem tak trochu zaváněla reportáž z malé vesničky v podhůří Beskyd. Tam majitel stavení sdělil národu, že vždy, když uléhá ve svém domku nedaleko malé říčky, pro všechny případy nafoukne dva čluny. Počasí se podle některých meteorologů nezmění a deštivé bude celé léto. Za celý květen nebyl jediný letní den. Tedy takový, kdy by se teploty vyšplhaly nad 25 stupňů. Přitom v květnu běžně překračují teploty hranici 30 stupňů.
   Přitom existuje jediný viník. Eyjafjalljökull. Islandská sopka, jejíž popel a prach zahltil atmosféru. Vulkánu lze údajně přičíst právě i neobvyklou intenzitu dešťů v posledních týdnech. Prachové částečky totiž fungují jako kondenzační jadérka, která stimulují tvorbu dešťových kapek
   Majitele rekreačních zařízení už po nocích děsí další klasická věta z filmu. Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastný.
   A tak se začíná mluvit o nějakém sopečném prokletí. Na běsnící přírodní živel se tak svede úplně všechno. Letecké společnosti uvádí velké ztráty z neuskutečněných letů. Lidé z blízkého okolí sopky zase požadují finanční kompenzaci za zničený lak aut, což údajně způsobil agresivní sopečný prach.
   Po nedávných volbách začnou možná někteří politici zdůvodňovat vlastní neúspěch už zmíněnou sopkou. Mračna sopečného popela možná zastínily pozitivní myšlení některých z nás a o výsledku už bylo rozhodnuto dávno předem. Ještě že ta islandská sopka existuje.
Milan Křesťan  


Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka
Národní pedagogická knihovna Komenského vyhlásila 2. ročník projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka. Tento projekt podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci podpory čtenářské gramotnosti. Cílem projektu je rozvoj četby hned od prvních měsíců školní docházky dětí, vytvoření pravidelného návyku čtení a potřeby využívat veřejnou nebo školní knihovnu. Odměnou pro všechny děti, které se projektu zúčastnily v rámci celé ČR, je speciální knížka pro prvňáčky, kterou pouze pro ně napsal spisovatel Jiří Kahoun, ilustroval Jiří Fixl a jmenuje se Legrační dům.
   Městská knihovna v Kunštátě se do tohoto projektu zapojila spolu s dětmi první třídy základní školy. Náplní našich pravidelných schůzek od listopadu 2009 do května 2010 bylo hravé čtení, povídání, předčítání z knížky na pokračování a motivační soutěže. V pátek 28. května se v knihovně konala slavnostní schůzka, kde byla dětem předána jejich vzácná odměna – knížka pro prvňáčka.
   Doufám, že se podařilo předat myšlenku, že zvládnutí četby je opravdu něco mimořádného a kromě jedničky na vysvědčení si děti zaslouží také velkou pochvalu.
   
   Radka Banyaová
  


Studenti Gymnázia Boskovice bodovali
O tom, že manažerská profese nemusí být nutnou výsadou pouze bohatých, se přesvědčili studenti Gymnázia Boskovice. V sobotu 22. května se ve složení Tomáš Syrový, Michal Kamba a Tereza Kozubová zúčastnili prvního ročníku ekonomické soutěže Youth Business Conference. Jednalo se o pasáž několika přednášek a prezentací o kariérním rozvoji a o rozvoji vlastní společnosti. Celá akce probíhala na Vysoké škole ekonomické za účasti mnoha předních a známých manažerů a podnikatelů. Studenti si tedy mohli poslechnout přednášku například od Ondřeje Bartoše – investora, Moniky Hovorkové – viceprezidentky pro značku a komunikaci, Tomáše Březiny – podnikatele roku 2007 a od mnoha dalších osobností.
   Tato konference byla vyvrcholením čtyřměsíční snahy, během které se mladí a podnikaví studenti do 18 let mohli zúčastnit celkem tří soutěží. Youth Busines Project, při kterém bylo úkolem vymyslet a zpracovat dobře financovatelný a ziskový projekt. Dále Youth Business Idea, kde mohli napsat esej na jedno ze zadaných ekonomických témat (např. Nejhorší podnikatelský nápad, Můj ekonomický vzor, apod. ) Nakonec Youth Business Knowledge, kde studenti prověřovali své ekonomické znalosti.
   V případě první soutěže se studenti Gymnázia Boskovice rozhodli vytvořit marketingový přehled pro studenty ZSV na základních školách a vypracovali projekt Základy marketingu pro děti. „Jedná se o vlastně o učebnici pro učitele a pracovní listy pro žáky. Víme, že na základních školách je mnohdy výuka ekonomických předmětů a zvláště marketingu na velice nízké úrovni, a proto jsme se snažili tímto projektem pomoci nejen žákům, ale i jejich učitelům,“ odpovídá za všechny tři studenty Tomáš Syrový. Tento projekt se ale na prvních třech místech neumístil. Tato místa totiž obsadily práce: Svačina pro tebe – roznášková služba svačin do škol, Internetové pochoutky – sociální síť a internetový obchod se sladkostmi a Vzducholodě nad Evropou – snímání zemského povrchu pomocí modelů vzducholodí. „Všechny vítězné projekty byly opravdu velice povedené a zajímavé. Nelitujeme toho, že jsme nevyhráli. Do příště snad nějaké ty chybičky odstraníme,“ shodují se studenti GB. V soutěži Youth Business Idea bylo úkolem napsat esej na ekonomické téma. Zde se nikdo z trojice studentů neúčastnil, naopak všichni se zúčastnili soutěže Youth Business Knowledge a vůbec si nevedli špatně. Na prvním místě se totiž umístil Michal Kamba a druhé místo obsadili Tomáš Syrový a Tereza Kozubová společně s dalšími sedmi soutěžícími. „Nečekal jsem to. Myslel jsem, že jako gymnázium bez ekonomického předmětu skončíme na spodních příčkách,“ říká absolutní vítěz Michal Kamba, který vyhrál čtrnáctidenní pobyt na mezinárodním jazykovém kempu. „Určitě plánujeme zúčastnit se dalšího ročníku. Snad od nás z gymnázia bude více zájemců. Dokonce už plánujeme i nový podnikatelský záměr, ale jeho jméno vám zatím neřekneme. Jenom prozradíme, že se týká regionálního rozvoje města Boskovice a určitě jej brzy všichni poznají,“ tajnůstkářsky dodává trojice studentů Gymnázia Boskovice.
   
   Tomáš Syrový, Gymnázium Boskovice, septima
  


Děti si hrály na indiány
Děti ze třídy Žabičky i s třídními učitelkami se v pátek 28. května vydaly na Indiánský výlet na ranč Na konci světa v Boskovicích. Proč indiánský výlet? Protože děti celý týden prožívaly život indiánů a spaly v týpí, vyráběly indiánské čelenky a šperky, jezdily na koních a rybařily. Třída namalovaných indiánů s koženým vakem, ohnivou vodou, nastoupila do dostavníku na autobusovém nádraží a cestovala do Podlesí. Cílem indiánské výpravy byl ranč Na konci světa. Na ranči nás přivítal pan Sekanina, který byl celé dopoledne našim průvodcem. Děti měly možnost pozorovat koně, kozy, ovce, morčata, srnu, kačeny a králíky. Velký úspěch sklidil také kolotoč, na kterém se malí indiáni mohli povozit. Dovršením našeho výletu bylo hledání pokladu.
   Za příjemné dopoledne panu Sekaninovi moc děkujeme.
   
   Iveta Meluzínová a Markéta Krejčířová, MŠ Boskovice, pracoviště Na Dolech
   
  


Inspirace i vzpomínky
V dnešní poště mám jednu z mnoha pozvánek. Ředitel gymnázia z Boskovic mě zve na vernisáž. To bych si neměl nechat ujít, on také chodí na naše akce a navíc je to výstava ke 110. výročí založení boskovického gymnázia a já jsem jeho absolventem. Šel jsem.
   Po shlédnutí celé výstavy bych rád poděkoval za pozvání. Výstava ve mně zanechala hluboké dojmy. Sám jsem ve funkci ředitele školy již 17 let a stále hledám inspiraci pro svou práci a na této výstavě jsem spoustu inspirace našel. Upřímně si vážím lidí, kteří se snaží zachovávat odkazy generací před námi. Mám rád staré věci, od našich předků se máme stále co učit. Jako absolventa boskovického gymnázia mě také těší, že škola jde stále dál, hledá nové cesty a pro pedagogický sbor je práce se studenty radostí a uspokojením.
   Výstava pro mě byla povzbuzením do další práce a samozřejmě vyvolala řadu vzpomínek. Krásných vzpomínek na studentská léta, na vynikající profesory a také na rodinu. Vždyť absolventem gymnázia je i můj bratr a dvě sestry. Věřím, že i oni budou mít stejné pocity při shlédnutí výstavy. Velice děkuji panu řediteli Drahomíru Skořepovi a všem dalším, kteří výstavu připravili.
   
   Stanislav Laštůvka, ředitel gymnázia v Rájci-Jestřebí