Noviny Info pro turisty Kalendář akcí
AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Přečtěte si
Z Regionu
Kultura
Informace
Sport
Napsali nám
INZERCE
Prodám
Koupím
Bydlení
Seznámení
Různé
Podmínky inzerce
ARCHIV
Minulé číslo
Předminulé číslo
Starší čísla
Archiv
Vyhledávání
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Redakce
Další kontakty
 
Přečtěte si
Černý je vinen, rozhodl soud
Na sídlišti Pod Oborou divně taje
Krádeží v obchodech loni enormně přibylo
 
Z Regionu
Většinou chybí Rh minus, říká Ivana Meluzínová
Sonda teen - dárcovství krve
A tak se tě ptám - Jan Perout se ptá Antonína Krejčíře
Enersol učí studenty poznávat obnovitelné zdroje i úspory energie
 
Kultura
Na gymnáziu objevili unikátní válečnou kroniku
Policejní budovu oživila minigalerie
Kamélie se letos představí s krajkou
Dětská porta
V kině proběhne festival Expediční kamera
Květinový bál
 
Informace
Policie ČR informuje
 
Sport
Hokejisté Minervy Boskovice prolétli do finále
V Ráječku vyhráli Orálek a Barešová
Domácí propadli
Radim Hasoň a Jiří Hrdlička vyhráli v Šitbořicích Turnaj mistrů
Výsledkový přehled
Sportovní kalendář
 
Napsali nám
Informační paskvil
Valentýnský ples
Žijeme olympiádou
V Míchově se všichni dobře bavili
Geniální tah Svazku vodovodů a kanalizací
 
Přečtěte si

Černý je vinen, rozhodl soud
B r n o (AD) - Tři roky podmíněného odnětí svobody, zákaz členství v orgánech obchodních společností a pokutu půl milionu korun vyfasoval minulý týden u krajského soudu v Brně ředitel boskovické nemocnice Jaroslav Černý.
   Trest si vysloužil za osm let staré zneužití informací v obchodním styku, kterého se měl dopustit na svém někdejším působišti v čele nemocnice sv. Zdislavy v Mostištích. Verdikt zatím není pravomocný a Černý už oznámil, že proti němu podá odvolání.
   Krajský senát před týdnem víceméně zopakoval rozsudek vyslovený už při předchozím projednávání případu na podzim 2008. I po doplnění důkazů, nařízeném odvolacím soudem v Olomouci, dospěl k přesvědčení, že Černý v době, kdy v Mostištích budoval jednotku intenzivní péče (JIP), poškodil nemocnici sv. Zdislavy a přinejmenším o jeden milion korun nezákonně obohatil svoji privátní firmu Chironax Invest CZ, která nemocnici zprostředkovala financování a zčásti plnila i roli dodavatele. „Nynější rozhodnutí soudu je velmi podobné tomu minulému, protože nedošlo k žádné změně a soud dospěl ke stejným skutkovým závěrům,“ řekl v odůvodnění rozsudku předseda senátu Aleš Novotný a dodal, že stejná zůstala i podoba vyměřeného trestu.
   Počátek celé kauzy spadá do období druhé poloviny roku 2002. Černého firma tehdy získala pro nemocnici sv. Zdislavy finance od leasingové společnosti Omnipol na výstavbu a vybavení nové JIP. Šéf nemocnice poté u soudu opakovaně tvrdil, že to byla jediná možnost, jak specializované oddělení vybudovat a nemocnici tak udržet při životě, protože standardní bankovní úvěr by v tehdejší situaci nemohla získat. Podle nálezu krajského soudu ale zdaleka ne všechny peníze z leasingu směřovaly do zhodnocení zdravotnického zařízení.
   Část z nich měla skončit právě na účtech ředitelovy soukromé společnosti. „Vtip celé věci je v tom, že se získané peníze otočily v jakémsi zvláštním kolečku a neskončily v nemocnici, ale ve společnosti Chironax na úhradu jejích nákladů, které s budováním JIP měla mít. Obžalovaný pak vytvářel fiktivní smlouvy, které měly tyto náklady prokazovat,“ popsal soudce Novotný s tím, že výsledkem složitých transakcí byl neoprávněný zisk Černého firmy ve výši přesahující jeden milion korun. Předseda senátu navíc upozornil, že soud při posuzování případu akceptoval údaje ze znaleckých posudků předložených právě ze strany Černého a jeho obhájce.
   Odsouzený ředitel se s rozhodnutím krajského senátu nehodlá smířit a bude se domáhat jeho zrušení u vrchního soudu v Olomouci, který tentýž případ v minulosti už dvakrát vrátil k došetření. „Naše soudnictví je zralé na změnu. V můj prospěch je k dnešnímu dni podáno sedm znaleckých posudků a já potřetí slyším stejný rozsudek,“ zlobil se po skončeném líčení.
   Vzhledem k podanému odvolání smí Jaroslav Černý i nadále zůstat jednatelem nemocnice v Boskovicích. Starosta Jaroslav Dohnálek nechce předjímat, bude-li chtít městská rada přijmout nějaká opatření. „Beru rozhodnutí soudu na vědomí, i když bych byl raději, kdyby rozhodl jinak. Jak se k tomu postaví radní, nedokážu odhadnout, budeme o tom diskutovat nejdřív 8. března,“ řekl.
Jaroslav Černý
Foto: Marek Lepka  


Na sídlišti Pod Oborou divně taje
B o s k o v i c e (AD) - Kolik vyrobeného tepla odchází z kotelny a kolik ho ve skutečnosti končí na odběrných místech více než třiceti bytových domů? Jak vysoké jsou tepelné ztráty před pěti lety dokončeného systému a kdo je platí? Takto znějí klíčové otázky, které budou ve středu klást lidé z boskovického sídliště Pod Oborou zástupcům společnosti Zásobování teplem, která ve městě provozuje centrální systém vytápění.
   Přestože všude kolem leží sníh, na největším boskovickém sídlišti vystoupily v uplynulých dnech na povrch ostrovy a místy i dlouhé pásy zelené trávy. Nejde přitom o nevysvětlitelný přírodní úkaz. Za lokálním táním stojí úniky tepla z podzemních rozvodů centrálního systému vytápění, který město před pěti lety modernizovalo.
   Plochy mezi bytovými domy v Bílkově a Mánesově ulici, stejně jako v ulicích Dr. Svěráka a Husova protýká teplovodní potrubí rozvedené z ústřední kotelny vedle základní školy Slovákova. Podle Jana Sedláka, zástupce jedné z domovních samospráv, se od vybudování nového systému vytápění každou zimu opakuje stejný scénář. Sněhová pokrývka nad některými úseky teplovodů odtává a místo ní se zelenají trávníky, zatímco nad jinými sníh drží stejně jako kdekoliv jinde. „Čím to je? Podle mě musí být na některých částech rozvodů chyba v izolaci nebo v uložení a ta zapříčiňuje zbytečné ztráty tepla. Půda je vyhřívaná, postavit na takovém místě skleník, dá se tam hned pěstovat zelenina,“ uvažuje Sedlák a dodává, že pruhy zeleně se rozšiřují a zvýrazňují vždy, jakmile teploty sahají k nule.
   Úniky tepla nepopírá ani provozovatel topného systému, blanenská obchodní společnost Zásobování teplem, která kotelnu, rozvody potrubí i předávací stanice spravuje od roku 2005. Její pracovník Milan Kostrhoun ale tvrdí, že ztráty nepřekračují normu danou Energetickým regulačním úřadem a že obavy nájemníků jsou proto liché. „Nejvyšší povolené ztráty na rozvodných sítích jsou podle vyhlášky šest procent. Při výpočtu ztrát v kotelnách se k tomuto údaji přidává ještě násobek účinnosti kotlů, což Pod Oborou dělá devadesát osm procent, a koeficient 0,9. My tyhle limity splňujeme,“ uvedl Kostrhoun. Za dílčí tání sněhu podle něj nemůže poškozené nebo špatně uložené potrubí, ale skladba půdy. Její vrstvy jsou prý v místech tání jiné než na ostatních plochách, a proto snadněji propouští teplo.
   Podle Jana Sedláka ale zástupci firmy mlží. Jak říká, za celých pět let se od nich nedozvěděl, jaký je rozdíl mezi množstvím tepla na výstupu z kotelny a množstvím, které na konci trasy projde měřidly u jednotlivých domů. „Dokonce mi tvrdili, že to není podstatné, protože odběratelé úniky neplatí. To ale ředitel společnosti později odvolal a přiznal, že ztráty se bytovkám rozpočítávají,“ poznamenal Sedlák.
   Šancí pro nájemníky by mohla být prověrka rozvodů ze strany Státní energetické inspekce (SEI). Ta se doteď zaměřovala sice jenom na to, zda ceny účtované za teplo odpovídají zákonným normám, od letošního pololetí smí ale kontrolovat i účinnost tepelných zařízení. „Pokud nám někdo z Boskovic podá podnět, že se mu to či ono nezdá, my to zařadíme do plánu a kontrolu systému tam provedeme,“ potvrdil vedoucí oddělení teplárenství SEI v Brně Pavel Koběrský s tím, že pokud se prokáže nedostatečná účinnost systému, bude provozovatel nucen cenu tepla regulovat.
   O téma centrální vytápění Pod Oborou se začal zajímat i starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek. Během tohoto týdne chce mít od svých úředníků na stole podklady k celému problému i návrhy na jeho řešení.
Podzemní teplovody rozpouští sníh mezi domy v Bílkově a Mánesově ulici. Některé obyvatele dokonce napadá postavit si tam skleník
Foto: Marek Lepka  


Krádeží v obchodech loni enormně přibylo
B o s k o v i c e (AD) - Zloději a zlodějíčci se minulý rok v Boskovicích docela činili, alespoň podle statistiky městské policie. Počet krádeží, jimiž se museli zabývat boskovičtí strážníci, zaznamenal oproti předcházejícímu roku dvousetprocentní nárůst.
   Zvýšenou aktivitu zlodějů přitom zaregistrovali především místní obchodníci. „Krádeže v obchodech loni skutečně narostly. Svůj podíl na tom určitě má ekonomická krize, je více nezaměstnaných a lidem se snížila životní úroveň,“ míní ředitel boskovické městské policie David Krátký.
   Vyšší číslo ve statistice lze podle něj vysvětlit i tím, že někteří obchodníci investovali do hlídací elektroniky, nebo začali více spolupracovat s bezpečnostními agenturami, takže se více těch, kdo nepřišli do obchodu s úmyslem za vybrané zboží zaplatit, podařilo přichytit přímo při činu.
   Lidé, kteří v obchodě namísto do nákupního košíku uloží zboží z regálu rovnou do tašky nebo do kapsy, se rekrutují z různých skupin obyvatelstva. Dlouhé prsty mají občas děti, které si chtějí přilepšit nějakou sladkostí nebo drobnou hračkou, ale i senioři, kteří někdy sáhnou pro věc, již by si normálně nemohli dovolit koupit.
   Nejčastěji ale bývají přistiženi při krádeži bezdomovci nebo nepřizpůsobiví jedinci, které přitahují zejména regály s alkoholickými nápoji. „V Boskovicích je to taková stálá skupina deseti až patnácti lidí, jejich tváře už jsou známé a prodavači si na ně většinou už dávají pozor,“ uvedl David Krátký.
   Podle jeho slov není v moci strážníků majetkovou trestnou činnost zcela vymýtit. Od věci však není preventivní působení jak na veřejnost, tak na samotné obchodníky. „Zrovna nedávno odhalil jeden majitel obchodu v Boskovicích zloděje díky kameře, kterou má nainstalovánu v prodejně. Obchodníci by měli sami zvážit, jestli se jim investice do této elektroniky vyplatí,“ podotknul strážník - preventista Pavel Vaněrek.
   Městská policie v Boskovicích loni zaznamenala 2.381 přestupek, z toho 1.716 v dopravě. Přestupků proti majetku (krádeže a poškozování věcí) řešila 169 (v roce 2008 jen 68). Na pokutách uložili strážníci loni 607.400 korun, což je asi o 250 tisíc méně než předloni.
   jap
  


Z Regionu

Většinou chybí Rh minus, říká Ivana Meluzínová
B o s k o v i c e (AD) - Úterý a středa jsou na transfúzním oddělení odběrové dny. Tou dobou se čekárna zaplňuje desítkami lidí – ne pacientů, kteří přicházejí proto, že mají trápení a potřebují pomoc, ale dárců, kteří sami pomáhají zachraňovat zdraví a někdy i životy ostatních.
   
   Cestou k vám jsem procházel poměrně zaplněnou čekárnou dárců. Je to důsledek jejich ochoty, nebo vaší agitace?
   To se nedá přesně říct. Nemáme tady zvací systém, lidi chodí, jak chtějí a jak zrovna mohou, víceméně jich je kolem osmdesáti za týden. My pak doobjednáváme, zveme, jen když potřebujeme určitou krevní skupinu. Právě teď je to jako obvykle A minus, B minus, 0 minus.
   
   Takže základna dárců je co do počtu dlouhodobě stabilní?
   Je to tak pořád nastejno, staří ubývají a registr se rozšiřuje o nové – těch ročně přijde zhruba 250. Celkový počet pravidelných dárců, kteří chodí v průměru dvakrát ročně, je asi kolem dvou tisíc.
   
   Neubylo jich ani kvůli hospodářské krizi? Nezačali se poohlížet, kde by jim za darovanou krev třeba zaplatili?
   Kvůli penězům dárců neubylo. Někdy ale máme problémy s lidmi, kteří by za normálních okolností přišli, ale protože je krize a nezaměstnanost, tak se bojí uvolnit na den z práce, aby neměli problémy se zaměstnavatelem.
   
   Čím jsou podle vás dárci motivovaní, co je vede k tomu, že se dělí o vlastní krev?
   Většinou se noví dárci rekrutují z rodin, kde má dárcovství tradici. Tatínek přivede svého syna na transfúzku, protože on už pochopil, že je to důležité. Z našich vlastních průzkumů také vyplynulo, že to lidé dělají pro dobrý pocit z toho, že někomu nezištně pomáhají.
   A v malé míře chodí lidé, kterým dárcovství dříve nic neříkalo, ale když jim onemocní někdo z rodiny, tak přijdou, dojde jim, že bez darované krve bychom jejich tatínka nebo maminku nezachránili.
   
   A existují skupiny obyvatel, které mají k dárcovství blíže než ostatní?
   Dost často pořádáme přednášky pro středoškoláky, a ti pak zkusí dát krev a často se z nich stávají stálí dárci. Hromadně a pravidelně chodí profesní nebo zájmové skupiny, vím o hasičích, pionýrech, policistech.
   
   Pro dárce jste letos připravili premiéru soutěže o docela zajímavé ceny. Zaznamenali jste nějakou odezvu?
   Soutěží chceme dárce ještě více motivovat a upozorňovat, protože dárcovství musí mít pořád nějakou reklamu, aby se nad ním lidé zamysleli. Asi k nám ale těžko přijdou dárci jenom kvůli soutěži, platí ale, že při každém odběru, běžném i plazmaferetickém, dostávají dárci kupóny s čísly, ze kterých před koncem roku vylosujeme pod dohledem notáře držitele hodnotných cen. Nemocnice do soutěže věnuje televizor, fotoaparát, satelit, mobilní telefon a DVD přehrávač, kromě toho chceme získat ještě další, drobnější ceny od sponzorů.
   
   Co byste odpověděla váhajícímu prvodárci, který se bojí, že omdlí nebo že odběr bude bolet?
   Nepříjemný je jenom vpich. Sám odběr trvá pět až deset minut a normálně se dobře snáší, o nic nejde. Jenom výjimečně se někomu zatočí hlava nebo udělá špatně z psychických důvodů, pak ale stačí chvíli ležet a všechno je v pořádku.
   
   Zvyšuje se v boskovické nemocnice spotřeba krve?
   Spotřeba úplně jednoznačně roste, krve i plazmy. Ani ne tak u léčby chronicky nemocných, tam se to příliš nemění, ale roste operativa, a to hlavně ortopedická. Na tomto oddělení obrovsky narostl počet provedených totálních náhrad kyčelních a kolenních kloubů. Jsou to operace na kostech, krvácivé, kde se běžně připravují čtyři jednotky krve na jeden zákrok. I proto jsme vděčni za každého nového dárce.
Ivana Meluzínová
Foto: Marek Lepka  


Sonda teen - dárcovství krve
B o s k o v i c k o - Stát se dárcem krve je pro mnoho lidí těžké rozhodnutí, jiní by v tom měli jasno, ale brání jim v tom jejich zdravotní stav.
   1. Myslíš, že bys našel odvahu stát se dárcem krve?
   2. Dal bys přednost dárcovství bezplatnému, nebo raději za peníze? Proč?
   
   Magda, 19
   1. Odvahu bych měla, ale nemůžu kvůli zdravotním problémům.
   2. Bezplatnému. Kvůli pocitu. Je to kvůli pomoci druhým a ne za peníze.
   
   Ondřej, 16
   1. Chci dávat krev, jelikož mám velice vzácnou, už hned od osmnácti.
   2. Myslím si, když se k tomu člověk už odhodlá, chtít pomoci, neměl by očekávat materiální odměnu.
   
   Jan, 17
   1. Já už jsem se rozhodl dávno. Podle mě dárcovství je správné.
   2. Nejraději asi za peníze. Proč ne? Nevadí mě, že lidi si nechávají zaplatit za něco co poskytnout ze svého těla. Je to taková daň za ochotu.
   
   Tomáš, 19
   1. Jaksi sem se k tomu nedostal, ale kdybych třeba o tom věděl něco víc, tak bych do toho šel.
   2. Určitě bezplatně, protože je to prostě lidský.
   
   Zuzička, 18
   1. Odvaha by byla, jenže kdo do té nemocnice má chodit? Dárcovství se nebojím, ale darovat stejně nemohu kvůli prodělané nemoci, což mě štve, protože jsem si plánovala, že půjdu.
   2. Asi by se mi víc líbilo dárcovství za peníze, proč si takhle nepřivydělat, ale když to beru realisticky kvůli bezdomovcům a různejm Řehořkům, je lepší, že je to zadarmo.
   
   Jakub, 19
   1. Odvahu bych našel, ale bohužel kvůli zdravotním problémům krev darovat nemůžu.
   2. Bezplatnému, protože mi to nepřijde správné nechat si dávat za takovou věc peníze.
   
   Vojta, 16
   1. Doufám, že ano.
   2. Spíše za peníze. Protože jich nikdy není dost.
   
   David, 18
   1. Krev bych daroval, ale prodělání mononukleózy mi v tom brání.
   2. Bezplatnému, protože nikdy nevím kdy se mi ta krev bude hodit.
   
   Honza, 19
   1. Odvahu? Odvaha by byla, chuť už moc ne.
   2. Těžko říct, spíš možná za peníze - je to určitá služba.
   
   Dominik 18
   1. Ano, v nejbližší době se chystám darovat krev.
   2. Myslím, že by to mělo být bezplatné. Dárcovství je otázka solidarity a ne peněz.
   
   Zuzana 19
   1. Ano. Jednou už jsem to zkoušela, ale neměla jsem dobré krevní testy.
   2. Osobně bych dala přednost bezplatnému, kvůli dobrému pocitu, ale myslím, že placené přiláká více dárců.
   
   lk
  


A tak se tě ptám - Jan Perout se ptá Antonína Krejčíře
Proč jsem si vybral Antonína Krejčíře?
   Pana Antonína Krejčíře jsem si vybral z několika důvodů. Jednak jsme s ním a s jeho pomocí natáčeli dokument o Boskovické bibli. Zároveň je duší výroby maket Kodexu Gigas a právě Boskovické bible. Je hlavně velmi zajímavým člověkem se zajímavou prací.
   
   1) Jaké je Vaše zaměstnání a co obnáší?
   Pracuji v oboru informačních technologií na projektech digitalizací, ve filmovém dokumentu a živé prezentaci historických řemesel. Vydávám bibliofilské tisky. V současné době pracujeme na Havranu v překladu Ivana Petlana s ručně kaligrafovaným textem a výtvarným doprovodem od pana profesora Jiřího Šindlera.
   Dále se snažím rozvíjet znalosti a dovednosti nevidomých a slabozrakých při používání výpočetní techniky. Převod textů do mluveného slova a digitální zápis mluveného slova s převodem na psaný text.
   
   2) Jak jste se dostal k projektům vytváření maket vzácných rukopisů?
   S knihařem Jiřím Foglem a jeho dcerou Pavlínou Rambovou jsem spolupracoval na bibliofilii Otakar Kubin, František Halas, Michelangelo Buonarroti, Jsem stár.
   Základem textové části je Michelangelova báseň v převodu Františka Halase. Jedná se o jeden z jeho prvých básnicko–překladatelských počinů. V našem vydání  jsou otištěny všechny tři verze básně, která patří mezi prvé Halasovy práce tohoto druhu. Autorem tří variant výtvarného doprovodu je Otakar Kubín.
   Další úspěšná spolupráce byla na knize Kálidása Šest ročních dob a Oblak poslem lásky. Vydalo ji Muzeum Boskovicka a asociace Pecten k výročí boskovického rodáka Oldřicha Friše, význačného orientalisty a překladatele indické poezie .
   V souvislosti s maketou Codexu Gigas, kterou jste měli možnost vidět i v Muzeu Boskovicka, o rok později na gymnáziu, zabezpečujeme výstavní prezentací této knihy. Současně spolupracuji na filmovém dokumentu, který tvoří významnou část  projektu „Evropští knihaři“ pro STV pod názvem „Tři bible, dva osudy, jedna láska“ Film především dokládá jedinečnou práci umělecké knižní vazby Jiřího Fogla a jeho dcery Pavlíny Rambové ze Žamberka.
   
   3) Jakým způsobem vznikala výstava o E. A. Poeovi?
   Výstavu E A P jsme připravili k dvoustému výročí narození a stošedesátému výročí úmrtí tohoto básníka a prozaika. Pro studenty bylo výzvou poměřit své síly s výtvarníky jako František Tichý, Josef Váchal, Bohdan Lacina, Ota Janeček, Oldřich Kulhánek, Jiří Hadlač, Dalibor Chatrný, J. H. Kocman a Jiří Šindler.
   Na výstavě se tak sešlo pět generací výtvarníků. Nejdříve jsme chtěli vyzkoušet zda studenti znají literární tvorbu autora. Polovina ji znala a druhá polovina se vrhla na Wikipedii a informace hledala zde. Studenti už nechodí po knihovnách a vše hledají na webu. Web je úžasná věc a studentům stačil impuls a měli možnost sami si vybrat jak literární dílo tak výtvarnou techniku. Mohli vytvořit plakát, objekt, ilustraci, animovaný film. Každý pedagog ze sedmi zúčastněných škol vybíral nejlepší práce pro výstavu a do katalogu. Mé poděkování patří Blance Růžičkové, Lence Čermákové a Václavu Houfovi za práci se studenty v Brně a všem dalším pedagogům které zde nejmenuji. Ivanu Petlanovi za nový překlad básně Havran. Daniele Vránové a Ondřeji Dostálovi za pomoc s realizací výstavy a jejího katalogu.
   S pedagogy výše uvedených škol došlo k dohodě, pokračovat na letošním tématu studentských prací, Máchův Máj. Mácha má dvousté výročí narození letos v listopadu.
   
   4) Jaký je Váš názor na zrušení Dělnické strany?
   Zrušení politické strany nic neřeší. Není zakázán ani název strany, ani symbolika. „Bez celkové mravní obrody společnosti a nového rozvoje jejich tvůrčích schopností… se žádná demokracie nezrodí – ale na druhé straně bez budování demokratických struktur se nemůže nikdy mravní a tvořivá energie společnosti naplno rozvinout a uplatnit.“
   
   5) Kdyby Vám mohla zlatá rybka splnit jediné jakékoliv přání, co a proč by to bylo?
   Popovídal bych si s ní o maketě Boskovické bible, mezinárodním studentském projektu zakončeném výstavami a katalogem - Máchův Máj, také o práci s nevidomými, realizaci zahrady smyslů a Senzoria v areálu Jeskyní Blanických rytířů. Ctil bych a vážil si její moudré rozhodnutí.
Antonín Krejčíř
  


Enersol učí studenty poznávat obnovitelné zdroje i úspory energie
L e t o v i c e - LETOVICE (jap) – Vítr, voda, sluneční světlo i rostlinná hmota, to vše představuje alternativní zdroje energie, k nimž budou lidé muset v budoucnu stále více obracet svou pozornost. Zásoby ropy, zemního plynu a uhlí nejsou nevyčerpatelné, navíc za jejich využívání všichni platíme daň v podobě zhoršeného životního prostředí.
   Otázkami využití obnovitelných zdrojů energie a šetrného přístupu k životnímu prostředí se tradičně zabývají středoškoláci prostřednictvím mezinárodní studentské soutěže Enersol. Šestý ročník krajského kola přehlídky studentských prací Enersol 2010 se uskutečnil minulé úterý v Letovicích. Role hostitele se opět ujala letovická Masarykova škola práce, která je v oblasti obnovitelných energetických zdrojů zřízena jako Regionální vzdělávací centrum pro Jihomoravský kraj.
   Nejlepších dvanáct prací zaměřených na konkrétní příklady využití alternativních zdrojů energie nebo na projekty energetických úspor představili jejich autoři osobně na fóru, které se sešlo v historických prostorách letovického zámku.
   Pro pořádek je třeba dodat, že se porota letos musela prokousávat celkem šestačtyřiceti studentskými pracemi, než vybrala finálovou dvanáctku. „Je třeba říct, že kvalita prací studentů má vzrůstající trend. Studenti vědí, že nejde o to, aby opsali informace z internetu, ale aby sami aktivně navštívili nějaký uskutečněný projekt v okolí, seznámili se s jeho budováním, provozem a vším, co provozovateli přináší. Návštěvu místa a vlastní názor na věc porota hodnotí nejvíce,“ připomněl gestor krajské přehlídky Enersol 2010 Jaroslav Doskočil.
   Při zpracovávání projektu má každý student, který se do soutěže přihlásí, svého koordinátora z řad pedagogů. Hotové práce prostuduje a ohodnotí porota složená z odborníků, nelehkým úkolem pro autory těch nejlepších projektů je pak prezentace vlastního díla na veřejnosti. „Prezentace ukáže, jak autor umí svou práci „prodat“. Měla by být jasná, stručná a dokazující, že autor problematice rozumí,“ uvedl Jaroslav Doskočil.
   V tomto smyslu soutěž sleduje i další cíl. „Studenti, kteří se do ní zapojí, nemívají problém s maturitou. Naučí se vystupovat před třídou i na různých konferencích bez zbytečné trémy,“ dodal Jaroslav Doskočil.
   V rámci letošního ročníku Enersolu se žáci zabývali větrnými i fotovoltaickými elektrárnami, úsporami energie při zateplení objektů, pasivními domy, výrobou energie v bioplynových stanicích, ale i způsoby, jak lze snížit množství emisí v dopravě.
   Vítězem letošní krajské přehlídky se stal student SOŠ technické a SOU Znojmo Miroslav Krupice, který se na příkladu čistírny odpadních vod ve Znojmě zaměřil na využití energie z odpadu. Nejlepší z hostitelské školy byla celkově druhá Renata Palinková, která se zabývala projektem zateplení Základní školy v Olešnici. „Zjistila jsem, že po zateplení budov ušetří škola v Olešnici na vytápění plynem až tři sta tisíc korun ročně,“ uvedla při prezentaci autorka kladně hodnocené práce.
   Do pětičlenného týmu, který bude reprezentovat Jihomoravský kraj v národní přehlídce Enersol 2010 v Otrokovicích, se z letovické Masarykovy školy práce dostala ještě práce Pavla Mahúta, který provedl zajímavé srovnání dvou velikostně naprosto rozdílných vodních děl – přehrady na Křetínce a gigantické hydroelektrárny Tři soutěsky na řece Jang-ć-ťiang v Číně.
   Náhradníkem v týmu je Stanislav Kozel ze SOŠ a SOU SaE Brno, který ve své práci řešil snížení emisí z dopravy ve městě Brně vybudováním podzemní rychlodráhy.
   Přehlídky Enersol 2010 se zúčastnilo osm středních škol z jižní Moravy.
   Autoři pěti nejúspěšnějších prací a jeden náhradník tvoří tým, který bude jižní Moravu reprezentovat v národní přehlídce v Otrokovicích.
   jap
Autoři pěti nejúspěšnějších prací a jeden náhradník tvoří tým, který bude jižní Moravu reprezentovat v národní přehlídce.
Foto: Jana Pokladníková  


Kultura

Na gymnáziu objevili unikátní válečnou kroniku
B o s k o v i c e (tt) - Při přípravě oslav výročí 110. založení boskovického gymnázia byla v dosud neprobádané části archivu nalezena kronika školy z let 1940 – 1945. Unikátnost tohoto objevu spočívá především v tom, že za protektorátu byly starší kroniky zapečetěny a jakoukoli aktuální bylo zakázáno vést. V kronice je tudíž mnoho nových informací o dění na škole během druhé světové války. Zatímní správce ústavu a pozdější ředitel školy Václav Čmolík ji psal pravděpodobně tajně.
   „Uspořádávali jsme do archivu věci, které jsme našli při vyklízení skříní v chodbě před klubovnou a žákovskou knihovnou. Našli jsme řadu dokumentů od roku 1900, hodně dokumentů z období války a z padesátých let. Jednalo se o podací knihy, účty, protokoly, platové výměry učitelů, maturitní písemky a podobně. Řada zajímavých věcí, které nabídneme muzeu nebo archivu. V jednom z balíků jsme nalezli i tuto válečnou kroniku. Dedukuji, že ji Václav Čmolík vedl tajně sám, protože nechtěl do této zakázané činnosti zatahovat další lidi. Zápisy jsou ale vedeny vysoce loajálně k Říši, což vylučuje, že by kroniku někdo dopsal zpětně, to by si po válce nikdo nedovolil, aby nebyl označen jako přisluhovač,“ vysvětlil ředitel gymnázia Drahomír Skořepa.
   V kronice tedy mimo jiné najdeme zápisy o tom, jak se na gymnáziu slavilo výročí narození říšského kancléře Adolfa Hitlera, nebo jak se studenti účastnili akce pořádané při příležitosti přejmenování hlavního náměstí na náměstí Reinharda Heydricha.
   „Zajímavé je rovněž to, že z kroniky jsou evidentně vyřezány dva listy z období roku 1941. Školní rok 1941/1942 byl pro gymnázium velice významný z toho důvodu, že bylo zrušeno gymnázium v Jevíčku a studenti i profesoři přešli do Boskovic. Počet žáků tím pádem narostl, a to na 664 žáků. Ministerstvo školství nařídilo snížit tento stav na původní, a proto v tomto roce neprospělo 59 žáků a dalších 79 bylo z kvarty, kvinty a sexty vyloučeno na základě výnosu ministerstva, které stanovilo prospěchový limit pro pokračování ve studiu. Právě za zápisem o této záležitosti jsou stránky vyřezány, můžeme si jen domýšlet, co tam bylo napsáno a jestli byly stránky vyřezány ještě za války, nebo až po ní,“ popsal ředitel gymnázia.
   Poslední zápis v kronice je ze 30. ledna 1945, dál už kronika nepokračuje. V lednu se škola přestěhovala do náhradních prostor, protože budova gymnázia sloužila jako lazaret. Školní rok 1944/1945 byl po válce zpětně dopsán do původní kroniky. Zatímní správce Václav Čmolík řídil školu až do 19. března roku 1948. Zajímavé je, že ředitelem byl jmenován až zpětně dne 11. února 1948, následně však musel po únorových událostech odejít.
   Podrobnější informace o kronice zpracoval ředitel gymnázia Drahomír Skořepa do obsáhlejšího článku, který bude součástí výročního almanachu. Součástí oslav bude rovněž výstava o historii gymnázia v boskovickém muzeu. Oslavy se uskuteční v červnu letošního roku.
Drahomír Skořepa listuje v unikátním objevu.
Foto: Tomáš Trumpeš  


Policejní budovu oživila minigalerie
B l a n s k o - BLANSKO (jap) – Obrázky od dětí, minimotorka v barvách policie a sbírka policejních „angličáků“ od minulého týdne oživují část jinak strohého interiéru přízemí policejní budovy v Blansku. Prostory, které dříve sloužily jako čekárna oddělení zbraní, upravilo vedení blanenského územního odboru Policie ČR na malou výstavní síň.
   Minigalerie 158, jak je tato novinka nazvána, má ještě více a přitom nenásilně seznamovat veřejnost s činností policistů. „Příchozí zde naleznou několik výstavních panelů, jež budou sloužit k prezentaci práce policie na Blanensku a preventivní činnosti,“ shrnula autorka projektu, blanenská policejní mluvčí Iva Šebková.
   V současné době zde návštěvníkům padnou do oka zejména dětské kresby, jimiž malí autoři zpodobnili práci policistů. „Po preventivních akcích na školách a v mateřských školkách mi často chodily obrázky od dětí. Napadlo mě, že by byla škoda je založit a začala jsem uvažovat o tom, jak tuto snahu dětí docenit,“ přiblížila zrod myšlenky minigalerie Iva Šebková.
   Žádost o třicetitisícovou dotaci na pořízení mobiliáře sice nevyslyšelo ministerstvo vnitra, ale projevila se vstřícnost ze strany starostů některých měst blanenského okresu. Minigalerie 158 tak mohla vzniknout díky finanční podpoře od města Blanska, Boskovic, Letovic, Kunštátu a městyse Jedovnice. „Vidíme to jako další krok k tomu, že o vzájemné spolupráci se pouze nehovoří, že to není jen jakási smlouva na papíře, ale že má reálné výstupy,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek při slavnostní vernisáži.
   Kromě vystavených kreseb si návštěvníci minigalerie mohou prohlédnout fotografie z policejních zásahů i preventivních akcí, jichž blanenská policie za poslední dobu zorganizovala nespočet.
   Technicky založené jedince zaujme ve výstavní síni minibike v barvách Policie ČR zapůjčený firmou Blata, který policisté využívají také na některých preventivních akcích na Blanensku. Zejména pro mužskou část je zde instalována výstavka modelů historických i současných vozů, v nichž bylo a je možné vidět v ulicích policejní hlídky.
   Exponáty minigalerie se podle slov Ivy Šebkové budou v různých časových intervalech obměňovat. Již brzy se zde objeví výstavka věnovaná tématu sprejerství.
   
   jap
Minigalerie 158. Slavnostně ji otevřeli s kulturním programem, ve kterém vystoupily děti ze základní školy v Kunštátě,
Foto: Jana Pokladníková  


Kamélie se letos představí s krajkou
R á j e c - J e s t ř e b í (tt) - Tradiční výstavu kamélií připravili na zámku v Rájci nad Svitavou. Letos tato květina vyzdobí reprezentační prostory zámku od soboty 27. února do neděle 7. března společně s paličkovanou i šitou krajkou. V pondělí 1. března bude zavřeno, jinak je možné výstavu navštívit vždy od 9 do 17 hodin.
   „Během výstavy bude zajištěn prodej krajek, prodej květin, otevřeno bude mít galerie Kruh i restaurace. Zámecké skleníky jsou pro veřejnost otevřeny již nyní, a to až do 31. března vždy od 9 do 15 hodin, denně mimo pondělí. V době konání výstavy budou otevřeny stejně jako zámek,“ upřesnila kastelánka Jana Kopecká.
   Sbírání kamélií bylo v 19. století zábavou šlechty ale i představitelů jiných majetných vrstev. Pro kamélie se stavěly zvláštní skleníky, nebo byly kvetoucí rostliny používány k výzdobě zimních zahrad. Jedinečným dokladem slavné éry kamélií je sbírka udržovaná právě v zámeckém zahradnictví v Rájci nad Svitavou. Jejím základem jsou matečné rostliny přivezené roku 1973 v Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích u Prahy.
   „Současný soubor obsahuje 77 klasických i méně známých odrůd kamélií. Rájecká sbírka je chloubou a zároveň velkou starostí zámeckého zahradníka Evžena Kopeckého. Staré kamélie zvané matky jsou vysázeny ve velkých nádobách a každoročně se dvakrát stěhují. V pozdním jaře ze skleníku na záhon pod širým nebem a na podzim zpět do skleníku. Kamélie je poměrně náročná rostlina. Zámecký zahradník se zabývá také šlechtěním kamélií, sprašuje jejich květy, vysévá semena a hodnotí výsledky, ale také množí kamélie řízkováním,“ doplnila kastelánka.
   V době největšího květu kamélií, koncem února a začátkem března, se představuje tahle královna zimních květin v historických prostorách zámku v Rájci už od začátku devadesátých let. Laické o odborné veřejnosti je představena rájecká sbírka kamélií, tedy kvetoucí keře staré 30 – 40 let a také aranžmá z této květiny.
  


Dětská porta
S k a l i c e n a d S v i t a v o u (tt) - Nejúspěšnějšími soutěžícími se v sobotu ve Skalici nad Svitavou na Dětské portě stali Smajlíci, kteří zvítězili v mladší kategorii, v diváckém hlasování a stali se i absolutními vítězi soutěže. Ve starší kategorii zvítězila Veronica z Jevíčka, celkově se zúčastnilo 11 skupin. „Celkový počet účinkujících převýšil osmdesátku, byla výborná atmosféra a především díky ní a také díky výborně zajištěnému ozvučení patřila letošní Porta, dle nezávislých pravidelných návštěvníků, mezi nejvydařenější,“ uvedl za pořadatele Švanca Aleš.
   Foto: švanca
Foto: archiv  


V kině proběhne festival Expediční kamera
B o s k o v i c e (tt) - Celovečerní promítání filmů o dobrodružství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích i sportech čeká v rámci festivalu Expediční kamera návštěvníky boskovického kina Panorama ve čtvrtek 25. února od 18 hodin. „Díky spolupráci s velkými mezinárodními festivaly vybírá Expediční kamera ty nejzdařilejší filmy předchozího roku a umožní jejich zhlédnutí v městech České republiky,“ popsala Taťána Reiblová z KZMB.
  


Květinový bál
L e t o v i c e - Masopustního veselí si v minulém týdnu užili i lidé žijící v domově pro seniory a domě s pečovatelskou službou v Letovicích. Den před Popeleční středou, jíž končí doba karnevalů a plesů a začíná období předvelikonočního půstu, pro ně pracovníci zdejšího Centra sociálních služeb uspořádali Květinový bál.
   Barevnými květy z papíru byla pro tuto příležitost vyzdobena nejen jídelna, kde se senioři ke společnému posezení sešli. Papírový květ do klopy získal jako vstupenku na bál každý z účastníků. „Tyto papírové květinky si naši uživatelé vyrobili sami v rámci volnočasových aktivit,“ prozradil vedoucí sociální péče letovického centra Věroslav Kyjovský.
   Pořadatelé připravili pro účastníky bálu malou vědomostní soutěž. Dvěma správnými odpověďmi na dvě jednoduché otázky si soutěžící vysloužil dva míčky. Dvě trefy do velikého papírového klobouku mu pak vynesly cenu za odvahu.
   Součástí Květinového bálu byla i tombola, v níž si při troše štěstí přišli na výhru i ti, kdo se do vědomostního testu nezapojili. Jako občerstvení se podávala káva se sladkými koblížky, které k masopustu tradičně patří.
   
   jap
Foto: Jana Pokladníková  


Informace

Policie ČR informuje
O k r e s B l a n s k o (AD) - BLANSKO - Nevesele skončil pro řidičku osobního auta Fiat Punto podvečerní nákup v jednom z blanenských supermarketů. Během patnácti minut, před půl osmou večerní v pátek 19. února, se neznámý pachatel vloupal do jejího auta poté, co rozbil okénko zadních dveří. Ženě vzal kabelku, brýle, doklady, mobilní telefon, ale i platební kartu a peníze. Celkem tak zloděj způsobil škodu přesahující šest tisíc korun.
   
   KUNŠTÁT - Alkohol a cukrovinky v celkové hodnotě přesahující pět tisíc korun si odnesl neznámý zloděj, který se v noci na pátek 19. února vloupal do baru v Kunštátě. Dovnitř se dostal poté, co vypáčil dveře z terasy do kanceláře. Z té se pak dostal i do restaurace, kde si vzal lahve s alkoholem a cukrovinky. Celkem na ukradených věcech a poškozeném zařízení způsobil škodu za více než 7 tisíc korun.
   
   BOSKOVICE–VRATÍKOV - Policisté ve čtvrtek 18. února chytili pachatele, který se vloupal do rekreační chaty nedaleko Vratíkova. Majitel sousední chaty si totiž všiml, že z vykradené chaty vyskakuje neznámý muž, a zavolal na policii. Hlídkám, které v té době byli v blízkosti místa činu se podařilo třiatřicetiletého muže zadržet.
   
   VELKÉ OPATOVICE - Šokující zjištění čekalo na strážníka Městské policie v Velkých Opatovicích, který se vydal na obchůzku místního hřbitova. Na místě totiž zjistil, že neznámý vandal se vloupal do kolumbária, u kterého nezjištěným předmětem otevřel jednotlivá prosklená dvířka u šesti skříněk. Z nich pak odcizil osm okrasných urnových obalů z mědi, konzervy s popelem na místě ponechal. Způsobil tak škodu za nejméně 24 tisíc korun.
   
   LETOVICE Když mi teď dáte zálohu a koupíte si ode mně čtyři přikrývky a další dva polštáře, určitě vyhrajete osmdesát tisíc korun. Této povídačce naletěla v úterý 16. února v Letovicích jednasedmdesátiletá žena, kterou navštívila dosud neznámá podvodnice odvolávající se navíc na doporučení místní  lékařky. Seniorka tak neznámé ženě předala čtrnáct tisíc a dostala přikrývky a polštáře v hodnotě 5200,- Kč. Podvodnice, která ženě slibovala výhru, tak způsobila důvěřivé ženě škodu za necelých devět tisíc.
   
   BOSKOVICE - Na to, že nájemníci přes den nezamykají vchodové dveře bytového domu v Boskovicích, doplatil majitel jednoho ze sklepů. Do suterénu domu se totiž v přesně nezjištěné době do úterý 16. února dostal neznámý pachatel, který ze sklepní kóje odnesl křovinořez a motorovou pilu. Způsobil tak škodu za osmnáct tisíc korun.
   
   OBORA - Cigarety různých značek v hodnotě třicet tisíc korun odcizil dosud neznámý pachatel, který se v noci na úterý 16. února vloupal do prodejny v obci Obora. Dovnitř se dostal poté, co vypáčil dvoje dveře. Celkem tak způsobil majiteli provozovny škodu za pětatřicet tisíc korun.
  


Sport

Hokejisté Minervy Boskovice prolétli do finále
B o s k o v i c e (les) - Jen dvě utkání stačila hokejistů Minervy Boskovice k postupu do finále play - off Jihomoravského kraje. Svého soupeře Kometu Úvoz Brno porazili nejprve vysoko doma, v odvetě na brněnském ledě se k nim přiklonilo štěstí.
   1. semifinále play-off: SK Minerva Boskovice – HC Kometa Úvoz 7:2 (1:0, 3:1, 3:1).
   Branky: 10., 23. a 58. Skokan, 28. Holý, 30. a 52. Stloukal, 52. Tlamka.
   Vyloučení: 8:8, navíc Klimeš (Kometa Úvoz) 5 + do konce utkání + trest ve hře, 230 diváků.
   Sestava Minervy: Hrachovina - Buďa, Světlík, Antoňů, Maksa, Honzek, Koš, Stloukal, Komínek, Holý, Tatar, Šebek, Skokan, Kučera, Tůma, Tlamka, Vopálka.
   Komentář trenéra Krupičky: Pokud chceme uspět v play-off, je základní podmínkou vyhrávat zápasy na domácím ledě. Toto nepsané pravidlo jsme s úspěchem splnili. Utkání bylo vedeno v rychlém tempu, na aktérech utkání byla znát důležitost zápasu. My jsme se dokázali dříve oklepat a po první třetině jsme ve druhé dvěma rychlými góly šli do vedení, které jsme ve třetí třetině dokázali v pohodě udržet a ještě navýšit.
   2. semifinále: HC Kometa Úvoz – SK Minerva Boskovice 2:3 (1:0, 0:2, 1:1).
   Branky: 1. Zvolánek, 48. Roupec - 22. Antoňů, 34. Vopálka, 58. Holý.
   Vyloučení: 7:9, navíc Stloukal (SK Minerva Boskovice) 5 + do konce utkání + trest ve hře. 157 diváků.
   Sestava Boskovic: Hrachovina, Buďa, Světlík, Antoňů, Maksa, Honzek, Koš, Tatar, Stloukal, Holý, Kuriál, Šebek, Skokan, Kučera, Tůma, Tlamka, Vopálka.
   Komentář trenéra Krupičky: Po přesvědčivém vítězství na domácím ledě se mohlo zdát, že na druhé utkání play-off na Kometu Úvoz do Brna jedeme pro jisté body a postup do finále nám nemůže uniknout. Opak byl ale pravdou. Utkání bylo velice bojovné, vyrovnané s otevřeným koncem až do závěrečného zvuku sirény. Po našem mizerném vstupu do utkání, kdy jsme ve 13 vteřině už prohrávali 1:0, jsme ve druhé třetině dokázali stav otočit a jít do třetí třetiny s jednobrankovým náskokem. Soupeř ale stačil ještě srovnat a začínalo se od začátku. Utkání se chýlilo k prodloužení, ale štěstí stálo na naší straně a nám se podařilo jít do jednobrankového vedení krásnou trefou Roberta Holého, která rozhodla o vítězi semifinálového duelu a nás katapultovala do finále soutěže.
   Ve druhém semifinálovém souboji Mor. Budějovice - Velká Bíteš je po výsledcích 3:4 pp a 6:1, stav nerozhodný a třetí utkání skončilo až po uzávěrce tohoto čísla. Více informací najdete na www.skmb.cz.
Nabito. Vítězství hokejistů Minervy Boskovice viděl úctyhodný počet diváků.
Foto: Lubomír Slezák  


V Ráječku vyhráli Orálek a Barešová
R á j e č k o (les) - Počasí tentokrát řádně poznamenalo sedmý závod Brněnského běžeckého poháru, kterým byla Ráječkovská desítka. Teploty nad nulou, déšť, rozbředlý sníh a trať tak pořádně ubírala síly.
   Po roce se zázemí závodu vrátilo do sportovní haly Celestiky, kterou nyní provozuje obec Ráječko. Jak je v Ráječku zvykem, stará se o zajištění tým zkušených pořadatelů, sehraný ze závodů horských kol, triatlonu a sportovních akcí. Atmosféra, ve které se každý cítí dobře a perfektní organizace. A navíc skvělý nápad - metr vysoké stupně vítězů ze sněhu (byly potřeba dva náklaďáky, aby se vítězové mohli dívat shora).
   Na start letošního ročníku se postavilo více než tři sta atletů, v žákovských kategoriích 44, na nejdelší trati jich bojovalo 193. „Trať byla fakt hodně těžká, běželo se špatně, ten mokrý sníh nám dával pořádně zabrat. A taky ta nekonečná rovinka od Blanska, to byl teda zážitek,“ hodnotil závod Aleš Stránský, vítěz kategorie veteránů 2.
   První v cíli hlavního závodu se objevil starý známý Daniel Orálek, který to ačkoliv již startuje jako veterán, ostatním pořádně nandal. Více než minuta náskoku na Libora Trtka, to už je pořádná nakládačka. Mezi ženami se tentokrát prosadila Milada Barešová ze Skalice, také její náskok na druhou v cíli byl značný - 17 vteřin.
   Zástupci našeho okresu se dokázali prosadit především v mládežnických kategoriích, několikrát se probojovali až na stupně vítězů.
   
   Z výsledků: Ml. žákyně: 1. Floriánová Eliška (AP Brno), 2. Šafářová Adéla (Moravec Benešov), 3. Fialová Kateřina (ZŠ Dvorská Blansko). St. žákyně: 1. Poláčková Pavlína (AHA Vyškov). Ml. žáci: 1. Konečný Martin (AK Tišnov), 2. Stara Ondřej (Okrouhlá), 6. Prudek Dominik (Moravec Benešov). St. žáci: 1. Strnka David (Moravská Slavia), 2. Konečný Petr (Okrouhlá). Junioři: 1. Novotný Ondřej (KOB Moira Brno), 6. Grün Vojtěch (Obec Okrouhlá). Dorostenci: 1. Rlica Pavel (SK Žabovřesky Brno), 2. Kovář Radim (Moravec Benešov), 4. Ženata Filip (AC Tiro Blansko), 5. Martínek David (Bořitov), 7. Šafář Jakub (Moravec Benešov). Juniorky: 1. Stránská Adéla (Scarex Č. Třebová). Dorostenky: 1. Klepalová Kamila (ASK Blansko), 3. Tlamková Tereza, 5. Parolková Markéta (Moravec Benešov). Ženy: 1. Barešová Milada (Bambas Skalice), 4. Komárková Zdenka (Olešnice), 8. Šafářová Markéta (Moravec Benešov). Muži: 1. Trtek Libor (UNI Brno - ASC Bučovice). MV-1: 1. Orálek Daniel (AC Moravská Slávia Brno). MV-2: 1. Stránský Aleš (Iscarex Č. Třebová). MV-3: 1. Kudlička Svatopluk (LRS Vyškov).
   Závodníky čeká 9. března Modřický pohár - silniční běh, převýšení max. 9 metrů. Proti závodu v Ráječku tedy něco úplně jiného.
Ráječkovská desítka nabídla všechny terény.
Foto: archiv  


Domácí propadli
B o s k o v i c e (les) - Páté kolo zimních fotbalových turnajů přineslo mimo jiné porážku divizních Boskovic s týmem I. B třídy Březová nad Svitavou 2:3.
Foto: Lubomír Slezák  


Radim Hasoň a Jiří Hrdlička vyhráli v Šitbořicích Turnaj mistrů
Š i t b o ř i c e (les) - Turnaj mistrů v kolové - deset utkání pěti dvojic ze čtyř zemí světa - letos už po třiačtyřicáté.
   Kvůli termínovým kolizím s domácími soutěžemi (ve stejném termínu se hrála německá Bundesliga) nepřijeli nejsilnější páry ze Švýcarska a Německa. Švýcarsko tak reprezentoval mladý pár z Altdorfu Claudio Zotter a Simon Marty, německé duo Zscherbenu zase Daniel Leich s Norbertem Seilsem. Rakousko reprezentovali Simon König a Florian Fischer z Höchstu a ti svoje zkušenosti dokázali prodat.
   Jiří Hrdlička a Radim Hasoň ze Svitávky jako čeká jednička obhajovali loňské prvenství a byli největšími favority turnaje. Jejich cestu jim chtěla znemožnit druhá česká dvojice Petr Skoták a Pavel Šmíd z brněnského Favoritu, která v loňském roce skončila třetí.
   Hned tři celky měly stejný počet bodů a tak rozhodovalo skóre. Hasoň a Hrdlička byli první, rakouská dvojice druhá, třetí místo patřilo Favoritu Brno. O konečném prvenství musely podle propozic turnaje rozhodnout čtyřmetrové údery. V nich byla lepší svitávecká dvojice a po výsledku Česko 1 - Rakousko 5:4 se radovala z prvenství.
  


Výsledkový přehled
O k r e s B l a n s k o (les) -
   KOPANÁ
   Dahepo cup: Kořenec - Letovice 2:2 (1:1), Henek 2 - Krč, Stöhr. Otinoves - Drnovice 2:3 (1:1), Flek 2 - Setnička Zd., Setnička Jan, Fojt. Boskovice B - Olešnice 2:0 (0:0), Stara, Koudelka. Vysočany - Olomučany 2:0 (1:0), Hejč, Mynařík.
   1. Březová 4 3 0 1 11:3 9
   2. Kuřim 4 3 0 1 7:4 9
   3. Kunštát 4 2 2 0 8:5 8
   4. Boskovice 4 2 1 1 9:4 7
   5. Svitavy 4 1 2 1 7:9 5
   6. Blansko B 5 1 0 4 10:14 3
   7. Lipovec 5 0 1 4 3:16 1
   O pohár Města Boskovice: Boskovice - Březová 2:3 (1:2), Vorlický, Janíček - Bednář, Prudil, Schuppler. Kuřim - Lipovec 2:1 (2:0),.Kopar, Králíček - 89.Sedlák Miroslav. Blansko B - Svitavy 2:4 (1:2), Bezděk, Hanskut - Ovad 2, Bruna, Horák.
   1. Boskovice B 5 5 0 0 22:3 15
   2. Vysočany 5 3 1 1 17:11 10
   3. Drnovice 5 3 1 1 12:9 10
   4. Olešnice 5 3 0 2 9:8 9
   5. Letovice 5 2 1 2 11:10 7
   6. Kořenec 5 1 1 3 7:13 4
   7. Olomučany 5 1 0 4 4:9 3
   8. Otinoves 5 0 0 5 3:22 0
   Přátelsky: Boskovice - Blansko 4:0 (1:0), Vorlický 2, Vykoukal, Žilka. Boskovice - Kostelec st. dorosty 6:3 (1:0), Pospíšil a Horák 2, Osuch, Kopecký Štěpán. Skalice - Šošůvka 3:4 (2:2), Marek 2, Bílý - Zouhar R.2, Sehnal, Petlach. Boskovice st. žáci - Kořenec dorost 1:2 (0:0) Dokoupil - Novotný, Mucha. Boskovice - Sparta Brno ml. dorosty 3:1 (2:0), Stříž, Dvořák, Žouželka - Rýzner.
   
   STOLNÍ TENIS
   RP I: Šošůvka A - Žďárná A 11:7, Voděrady A - Boskovice A 6:12, Zbraslavec B - Křetín A 9:9, Šošůvka B - Petrovice A 6:12, Vysočany A - Rohozec A 9:9, Rudice A - Boskovice B 9:9.
   OP II: Jestřebí A - Ráječko A 8:10, Voděrady B - Křetín B 12:6, Adamov A - Vysočany B 13:5, Veselice A - Vanovice A 8:10.
   OP III: Borotín A - Rohozec B 9:9, Žďárná B - Zbraslavec C 10:8, Kunštát A - Němčice A 9:9, Křetín C - Zbraslavec D 15:3, Letovice A - Rájec A 7:11, Petrovice C - Petrovice B 9:9.
   OP IV: Rohozec C - Vysočany C 5:13, Boskovice C - Veselice B 15:3, Kunštát B - Brumov A 6:12, Němčice B - Svitávka B 7:11, Vanovice B - Kuničky A 11:7, Křetín D - Cetkovice A 15:3.
   OS I: Rájec B - Šošůvka C 5:13, Bořitov B - Jestřebí B 13:5, Lhota Rapotina A - Voděrady C 10:8, Němčice C - Velenov A 8:10, Vísky A - Vysočany D 5:13.
   OS II: Okrouhlá A - Bořitov C 15:3, Žďárná C - Vanovice C 5:13, Šošůvka D - Chrudichromy 9:9, Jasinov - Petrovice D 7:11.
   OS III: Velenov B - Kunštát C 1:17, Rájec C - Lh. Rapotina B 13:5, Boskovice D - Olešnice B 15:3, Letovice C - Zbraslavec E 16:2.
   
  


Sportovní kalendář
O k r e s B l a n s k o (les) -
   HOKEJ
   25. 2., 18 h 1. Finále play off. F1 - F2. 27. 2., 17 h 2. Finále play off.
   KOPANÁ
   27. 2., 10 h Letovice - Drnovice, 12 h Otinoves - Vysočany, 14 h Boskovice - Lipovec, 16 h Svitavy - Kuřim. 28. 2., 10 h Březová - Kunštát, 12 h Olešnice - Olomučany, 14 h Boskovice B - Kořenec. Zimní turnaje v Boskovicích.
   BASKETBAL
   27. 2., 18 h Basketsport Boskovice - BK TJS Uherský Brod.
   VOLEJBAL
   27. 2., 10 a 13 h TJ Sokol Letovice - TJ Sokol Dědice, KP muži.
   MARIÁŠ
   27. 2., 9 h Okrouhlecké eso.
  


Napsali nám

Informační paskvil
Momentálně trochu závidím psům, lépe řečeno jejich páníčkům. Během krátkého časového období byly v našem městě otevřeny dvě prodejny s přibližně totožným sortimentem. Konzervy s celými kousky masa nebo pestrý výběr granulí zaujme jistě každého příznivce domácího přítele člověka. Kde máme nové prodejny hledat, zůstává problémem téměř pro každého. Tam kde chybí cílená reklama, je to celkem neřešitelná situace. Na druhé straně je nutno přiznat, že dobrý obchod si najde příznivce bez velké reklamy.
   Na podzim jsem ve své poštovní schránce objevil velice pozoruhodnou publikaci. Katalog obchodní sítě, služeb a organizací Boskovicka na následující dva roky. Pro člověka neznalého věcí možná docela zajímavý počin.
   Je zajímavé, že vydavatel, Katalog obchodní sítě s.r.o., se opět po roce pustil do projektu, za který byl už v minulosti několikrát kritizován.
   V tomto případě třeba trochu lituji všechny, kteří se třeba v odstavci hotely, motely a penziony dopracují k závěru, že jediným vhodným objektem je autokemp Suchý. V létě za jistých okolností určitě ano, strávit zimní měsíce někde pod stanem nebo v nevytápěné chatce není asi ta nejlepší alternativa. Přehlédnout široký výběr ubytovacích možností v samotných Boskovicích je celkem trestuhodné. Stejně tak je zajímavé, že v samotném přehledu chybí výčet veškerých pohostinských zařízení, kterých je v samotném městě několik desítek.
   Jak mi řekl jeden z místních podnikatelů, tak ho během roku osloví několik desítek firem, které mu nabídnou za velice výhodných podmínek umístění reklamy v některém z katalogů.
   Záleží pouze na něm, kam se rozhodne svou upoutávku umístit. V době dnešní ekonomické krize je to stále větší dilema.
   Během roku tak každý z nás dostane do poštovní schránky několik neúplných propagačních materiálů z oblasti služeb a podnikání a dostává se do těžko řešitelné situace. Protože když si je člověk pořádně prostuduje a porovná s tím, co zná z vlastní zkušenosti, tak nakonec zjistí, že skutečnost je opravdu jiná a začne hledat způsob, jak se k objektivním informacím dostat.
   A jak si má s informacemi takového katalogu poradit náhodný návštěvník Boskovic.
Milan Křesťan  


Valentýnský ples
Ve čtvrtek proběhl již 3. Valentýnský ples ZŠ Sušilova. Od pěti hodin se tancovalo, zpívalo a nechyběla módní přehlídka. Nálada byla skvělá a opravdu dobře jsem se bavili až do konce.
   
   Žáci ZŠ Boskovice, pracoviště Sušilova.
  


Žijeme olympiádou
Co jsou ZOH? Kde leží Kanada? Jaké jsou olympijské symboly? Kteří naši sportovci závodí ve Vancouveru? Na tyto a spoustu dalších otázek si odpovídali druháci v ZŠ ve Svitávce. Největším zážitkem a zkouškou bruslařských dovedností byl závod v rychlobruslení na místním přírodním kluzišti. Jízdu vpřed i vzad, starty i pády jsme trénovali díky mrazivému počasí v hodinách tělesné výchovy. Závodili jsme ve dvou kategoriích – hoši a dívky. Hoši museli objet tři okruhy, dívky dva. Nervozita opadla záhy po startu a radost při průjezdu cílem byla srovnatelná s radostí „naší“ zlaté Martiny Sáblíkové. Pro ty nejrychlejší měly medaile stejnou hodnotu, jako ty skutečné olympijské.
   
   Iva Paráková
  


V Míchově se všichni dobře bavili
V sobotu 13. února pořádal míchovský dámský klub svůj 1. ples - Bál strašidel. Samy ženy šly příkladem a přišly v oděvu sobě nejbližším - za čarodějnice. Byla i volba nejlepší masky, líbila se smrtka, lesní strašidýlka, upír, černá kočka, Pat a Mat, vnadná slečna v podání pana Petra, gorila i školačka, ale největší ohlas sklidila paní Věra v převleku za ženicha, kterou někteří vůbec nepoznali.
   Pomyslnou třešničkou na dortu bylo milé vystoupení letovických baletek z ZUŠ Letovice pod vedením Jany Vinklerové. Děvčata zahájila ples polonézou, poté zatančila polku, největší úspěch sklidil jejich profesionální výkon při kankánu.
   Společenskou atmosféru navodila i slavnostní strašidelná výzdoba sálu v podobě netopýrů, pavouků, čarodějnic a kreseb místních dětí se stejnou tematikou.
   
   Text: Hana Juříková,
   Foto: Lumír Jež
  


Geniální tah Svazku vodovodů a kanalizací
Miloš Zeman by se asi obdivně rozzářil: „To byl Meisterstück!“ Jako nepřímou reakci na vlnu kritiky Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko (ať už oprávněné či neoprávněné) odvolat tajemníka a ještě tím zároveň zdůvodnit navýšení počtu zaměstnanců Svazku, lze považovat za geniální řešení.
   Dvanáct let trvalo předsednictvu Svazku, než zjistilo, že jeho podřízený plní špatně dobré pokyny svých šéfů? Jedině tajemník je za všechno odpovědný? A navýšit počet zaměstnanců v době krize, nezaměstnanosti je vlastně chvályhodný čin. Zlí jazykové tvrdí, že ryba smrdí od hlavy. Výsledný dojem: „Vlk se (možná) nažral, ale oveček přibylo.“
   
   S. J.