Noviny Info pro turisty Kalendář akcí
AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Přečtěte si
Z Regionu
Kultura
Informace
Sport
Napsali nám
INZERCE
Prodám
Koupím
Bydlení
Seznámení
Různé
Podmínky inzerce
ARCHIV
Minulé číslo
Předminulé číslo
Starší čísla
Archiv
Vyhledávání
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Redakce
Další kontakty
 
Přečtěte si
Poprvé
15. ročník
Svazek kurz nemění. Valná hromada za ním stojí
 
Z Regionu
Rozsudek opět nepadl, ředitel nemocnice čeká do února
Plnotučné z mlékomatu od ledna i na Boskovicku
Paprskový ples
Slunečnice
Teplo a příjemně
Boskovice zrušily půlnoční ohňostroj. Ušetří 50 tisíc
V „Olze“ nadělovali už před svátky
Fascinuje mě umění československých konstruktérů, říká sběratel veteránů Petr Hamerský
Sextánky pobavily 500 diváků
Mezi oceněnými policisty nechyběli muži z Blanska
 
Kultura
Vánoční prohlídky
Vánoční koncert
Magdaléna Staňková
 
Informace
Dohlíželi na bezpečnost
Policie ČR informuje
Obloha v prvním měsíci roku 2010
 
Sport
Sokol je stále bez porážky, Basketsport bez vítězství
Výkony hokejistů Boskovic lákají fanoušky
Jaromír Staněk devadesátiletý
V Syrovicích sbírali okresní běžci medaile
Juniorky budou bojovat o ligu
Rodinná soutěž v boskovických lázních
Poděkování
Vánoční turnaj
Silvestrovský běh
Sportovní kalendář
 
Napsali nám
Temnější novoroční
Vánoční Pastorále v Paměticích
Vánoční koncert v ZUŠ Letovice
I takový dárek můžete dostat
 
Přečtěte si

Poprvé
L e t o v i c e (Jim) - Sníst polévku a darovat peníze potřebným přišlo letos poprvé v Letovicích na dvě stovky lidí. Stejně jako v Boskovicích nabízejí i skauti betlémské světlo. Vybralo se 7.823 korun, obdarované vytipují na radnici po novém roce.
Foto: Radek Procházka  


15. ročník
B o s k o v i c e (Jim) - Malé výročí slavila štědrodenní akce Polévka pro chudé i bohaté na boskovickém náměstí. Krize - nekrize, přišlo zase více lidí, vybralo se zase více peněz. Za 10 várnic polévky a dva soudky vánočního piva vybrali aktivisté z restaurace Makkabi neuvěřitelných 64 735 korun. „Děkujeme všem lidem dobré vůle,“ vzkazuje dárcům Rudolf Burgr.
Foto: Jitka Melkusová  


Svazek kurz nemění. Valná hromada za ním stojí
B l a n s k o (AD) - Možná až nečekaně klidně proběhlo minulý týden zasedání valné hromady Svazku vodovodů a kanalizací měst a obcí okresu Blansko. Nedošlo k žádné revoluci v oblasti ceny vody, nezměnila se pravidla uložená ve stanovách, ani klíč pro dělení hlasů mezi jednotlivé členy. Zájem o schůzi ale projevila jen asi polovina zástupců z celkem osmdesáti sdružených obcí.
   Od příštího roku nedojde ve Svazku k úpravě stanov. Ve Svazku bude nadále platit princip plusovosti a minusovosti i současné rozložení hlasů podle velikosti obcí a množství odebírané vody. Zcela dominantní nadále zůstávají Blansko a Boskovice, které při hlasováních na pondělní valné hromadě disponovaly 129 z celkových 292 hlasů a spolu s dalšími obcemi předsednictva držely pohodlnou většinu. Dlužno ale říct, že veškerá přijatá usnesení byla odsouhlasena takřka jednomyslně i ze strany ostatních starostů. Předseda Svazku Jindřich Král navíc upozornil, že výše vodného a stočného v následujících letech poroste, a to hlavně kvůli závazkům České republiky vůči EU, která zde nyní dotuje výstavbu nových vodovodních a kanalizačních sítí a čistíren odpadních vod. „Evropská unie chce mít garance, že zdroje vybrané z vodného a stočného pokryjí náklady na obnovu majetku, který jsme za její peníze vybudovali,“ řekl starostům. Závazek samofinancování začne podle něj platit v roce 2015 a potrvá třicet roků, přičemž celková hodnota obnovovaného majetku bude činit přibližně půl druhé miliardy korun. Král zároveň upozornil, že jen v současné době má Svazek podány žádosti o dotace na projekty, kde náklady sahají k hranici jedné miliardy korun. „Připravujeme druhou etapu ochrany vod povodí řeky Dyje, odkanalizování obce Žďár, propojení vodovodů mezi Černou Horou a Bořitovem a kromě jiného chystáme obnovu páteřních vodovodních přivaděčů v okrese Blansko,“ vyjmenoval.
   Valná hromada dala mimo jiné souhlas s navýšením rozpočtu pro boskovickou kancelář Svazku, a to o více než čtyřicet procent. Podle předsednictva bude prý potřeba zaměstnat dalšího člověka, který dá do pořádku evidenci veškerého svazkového majetku. „Je to náš největší problém. Nevíme, co všechno nám patří a nemáme kapacitu, abychom zvládli veškerý majetek zmapovat a zařadit sami,“ uvedl předseda Král. Jeho kolega Bohumil Hlavička upřesnil, že problém pochází už z první poloviny devadesátých let, kdy se v rámci privatizačního projektu majetek převedl do vlastnictví Svazku a teprve postupem času vyplouvají na povrch rozpory s jeho evidencí v katastru nemovitostí. „My jsme třeba řadu let přesvědčeni, že nám ta či ona část vodovodu patří, nato ale zjistíme, že podle katastru je v majetku obce nebo soukromých osob. Pak je potřeba majetek většinou vykoupit či pronajmout,“ vysvětlil Hlavička s tím, že potíže s evidencí vyvstaly i letos při sporu mezi Svazkem, Kunštátem a Zbraslavcem.
   Pondělní valná hromada se naproti tomu vůbec nezabývala námětem místostarosty Nýrova Stanislava Michala, který navrhl uzavření smíru mezi Svazkem a městem Kunštát ve věci majetkového vypořádání spojeného s jejich letošním rozchodem. Svazek na Kunštát podal žalobu o necelých deset milionů korun a podle Michala tak není důvod k tomu, aby i nadále odmítal předat Kunštátu vodovod a kanalizaci k vlastnímu provozování. „Část infrastruktury si nyní Kunštát provozuje sám a část, kterou drží Svazek, tam provozuje Vodárenská společnost. Navrhuji proto předat celý majetek do provozování městu,“ tlumočil přání Kunštátských nýrovský místostarosta. Předsednictvo však návrh odmítlo a nedalo o něm hlasovat. Většina starostů naopak schválila dosavadní postup předsednictva.
   Na schůzi valné hromady se minulý týden objevila zhruba jen polovina členů. Nepřijel třeba starosta Tasovic Antonín Ševčík. Jak řekl, je přesvědčen, že jeho obec stejně nemůže nic ovlivnit, a proto ani nepokládá za smysluplné účastnit se jednání. „Nevím, proč bych tam jezdil, v zastupitelstvu jsem se shodli, že to není potřeba a ani nebyl čas,“ informoval. Jeho vesnice přitom patří mezi zhruba patnáctku obcí, jež Svazku řadu let dluží takzvanou minusovost. „Dělá to kolem 130 tisíc, ale s vedením Svazku jsme se už dohodli na splátkovém kalendáři. Za pět let bychom to měli srovnat,“ dodal. Výroční shromáždění minula i Eva Opluštilová, starostka rovněž minusových Kunic. „Prostě jsme se nezúčastnili, nic víc k tomu neřeknu,“ sdělila bez dalšího vysvětlení.
  


Z Regionu

Rozsudek opět nepadl, ředitel nemocnice čeká do února
B r n o (AD) - Ani dva rozsáhlé posudky znalců nestačily brněnskému Krajskému soudu, aby týden před Vánocemi uzavřel případ ředitele boskovické nemocnice Jaroslava Černého. Ten čelí žalobě ze zneužití informací v obchodním styku, kterého se měl dopustit před sedmi lety coby šéf nemocnice Sv. Zdislavy v Mostištích. Předseda senátu nenašel ve znaleckých materiálech dostatek důkazů a hlavní líčení znovu odročil.
   Vleklá kauza se už několik let točí kolem otázky, zda Jaroslav Černý při výstavbě jednotky intenzivní péče v mostišťské nemocnici neoprávněně obohatil svoji soukromou společnost Chironax, která tehdy plnila roli hlavního dodavatele stavby a zajišťovala nemocnici financování.
   Přestože nynější znalecké posudky analyzovaly stejnou věc, došly k rozdílným závěrům a soudce Aleš Novotný se k žádnému z nich nepřiklonil. „Musím oba posudky ještě důkladně zvážit, abych na základě jejich závěrů mohl rozhodnout,“ vysvětlil s tím, že odpovědi, které hledal, z rozborů jednoznačně nevyplynuly. Jak soudce několikrát zopakoval, předmětem jeho snahy je odhalit, co všechno soukromá Černého firma pro nemocnici udělala a do jaké míry to odpovídalo částkám, které jí následně fakturovala. „Nás zajímá, jaká částka byla společností Chironax získána z jednotlivých transakcí a jaká částka byla následně dána nemocnici k úhradě,“ řekl.
   Zatímco odborníci z jedné znalecké společnosti dospěli k závěrům, že Chironax účtoval řadu činností neoprávněně, nadhodnoceně nebo nadbytečně a skutečné plnění fakturám neodpovídalo, rozbor druhé společnosti žádné výrazné nesoulady nenašel a někdejšího Černého firma se podle něj nezákonně neobohatila.
   Obžalovaný Jaroslav Černý je i po posledním jednání soudu přesvědčen o své nevině a nadále trvá na tom, že poškozená je naopak jeho bývalé společnost. Upozorňuje zejména na fakt, že po jeho odchodu z postu ředitele Sv. Zdislavy přestalo nové vedení nemocnice splácet firmě Chironax dohodnuté částky a úhrada jednotky intenzivní péče tak zůstala na jejích bedrech.
   Odročení hlavního líčení bude pokračovat v únoru, kdy krajský senát podle všeho vynese rozsudek.
  


Plnotučné z mlékomatu od ledna i na Boskovicku
L e t o v i c e (AD) - Kdesi hluboko v paměti zafixovanou chuť pravého domácího mléka si podle všeho oživí lidé v Blansku, Boskovicích a Letovicích. V centrech těchto měst by se během ledna měly objevit první mléčné automaty, nabízející zájemcům nákup libovolného množství čerstvě nadojeného mléka.
   Jihomoravský kraj začne od nového roku poskytovat drobným chovatelům i zemědělským společnostem padesáti až stotisícové dotace na pořízení automatů na mléko. Ty by měly farmářům alespoň o trochu zlepšit nevalnou ekonomickou bilanci, způsobenou nízkou úrovní výkupních cen mléka v mlékárnách, protože cena mléka prodávaného přímým odběratelům bude o víc než dvojnásobek vyšší. Automaty díky celodennímu provozu zároveň zvýší dostupnost přírodního produktu a povedou k jeho popularizaci
   Podle dostupných informací s pořízením stroje počítají prozatím letovická společnost Ledeko a olešnická firma Corpo. „Velmi vážně o tom uvažujeme. Stroj bychom rádi získali už během ledna a umístili ho do centra Letovic tak, aby byl přístupný čtyřiadvacet hodin denně,“ přiblížil zástupce Ledeka Kamil Vystavěl. Jak dále řekl, hlavní přednost automatů vidí v možnosti představit spotřebitelům skutečné mléko. „Lidé už zapomněli, jak opravdové mléko vypadá. To, co nabízejí obchody, je odstředěné, o třídu nižší a s tučností ani ne poloviční než obsahuje mléko neupravené,“ doplnil.
   Obchodní společnost Corpo má ambice ještě o něco větší, uvažuje o nákupu hned dvou automatů, a to do Boskovic a Poličky. Podle jednatele Jiřího Šenkýře by každým z nich mělo denně protéct až čtyři sta litrů mléka, aby byl provoz rentabilní. „Je to naše přání, ale aby se stroje vyplatily, potřebovali bychom roční obrat kolem dvou milionů korun,“ řekl s tím, že cena za litr čepovaného mléka bude činit čtrnáct až patnáct korun a že množství tohoto mléka pokryje asi desetinu celkové produkce jeho společnosti.
   Mincovní automaty na mléko umožní kupujícímu odebrat množství podle libosti. Fungují na principu velké chladničky, která ukrývá dvousetlitrový tank, z něhož se dá natočit buď do typizované lahve nebo do vlastní nádoby. Stálou konzistenci mléka má zaručit průběžné automatické promíchávání a čerstvost zase každodenní výměna zásobníku.
   Na krajském úřadě je na podporu mléčných automatů připraveno půldruhého milionu korun pro celou jižní Moravu. Výše dotace na jeden automat však nesmí přesáhnout sto tisíc, přičemž pořizovací náklady stroje se pohybují od 250 tisíc do jednoho milionu korun. Žádosti o příspěvky mohou zemědělci posílat už od prvního ledna.
  


Paprskový ples
V e l k é O p a t o v i c e (Jim) - Stalo se již tradicí, že se před koncem roku setkávají na plese naši zdravotně postižení spoluobčané - ženy ze šebetovských Sociálních služeb ze Šebetova, muži z pořádajícího Paprsku ve Velkých Opatovicích a kamarádi z Domova na rozcestí ze Svitav. Na setkání se těší již dlouho dopředu, první kousek skupiny Slzy Petra Křivinky všechny vyhnal na parket a klienti se spolu se zaměstnanci skvěle bavili celé odpoledne. Takto se setkávají na různých akcích několikrát do roka.
Foto: Michal Griga  


Slunečnice
Š e b e t o v (Jim) - Dražba prací klientek Sociálních služeb Šebetov konaná již pošesté před Vánocemi vynesla tentokrát přes 90 tisíc korun. Za obrázek Slunečnice zaplatil dražitel 26 tisíc. Nové zvedáky usnadní život klientům i personálu.
   
Foto: Michal Griga  


Teplo a příjemně
Š e b e t o v (Jim) - Dárkem k Vánocům klientům i zaměstnancům v Sociálních službách Šebetov byl zrekonstruovaný spojovací krček mezi historickou budovou zámku a pavilónem, v němž mají klienti mimo jiné tělocvičnu či rehabilitaci. Nová okna, podlaha a vytápění zpříjemní cestu i výhled do zámeckého parku. „Vůči kulturní památce i jejímu okolí jsme tak umazali i jistý estetický dluh,“ uvedla ředitelka zařízení Zdeňka Vašíčková s tím, že náklady činily 5 miliónů.
Foto: Michal Griga  


Boskovice zrušily půlnoční ohňostroj. Ušetří 50 tisíc
B o s k o v i c e (AD) - Přelom starého a nového roku bude pro obyvatele centra Boskovic klidnější než v minulých letech. Zastupitelé města kvůli úspoře peněz zrušili půlnoční silvestrovský ohňostroj na Masarykově náměstí spojený se shromážděním obyvatel a zdravicí starosty.
   Zastupitelé při prosincovém schvalování rozpočtu škrtli částku vyhrazenou na přivítání nového roku a přesunuli ji do jiné kapitoly. „Aby byl ohňostroj pěkný, stál by asi padesát tisíc korun, kvůli krizi jsme ale s tímto výdajem pro letošek nesouhlasili,“ uvedl starosta Jaroslav Dohnálek a dodal, že s půlnočním ohňostrojem město nepočítá ani na konci roku 2010.
   Přestože radnice přerušuje šňůru tradiční oslavy, podle starosty se lidé na náměstí stejně sejdou. „Bude to spontánní a občané asi přijdou, ale samo město nic organizovat nebude,“ potvrdil. Úplně bez světelných efektů ale poslední den roku v Boskovicích neproběhne. Menší ohňostroj bude k vidění například kolem šesté hodiny večer v letním kině. Zakončí se jím odpolední promítání pohádek pro děti.
  


V „Olze“ nadělovali už před svátky
B l a n s k o (AD) - S týdenním předstihem slavili Vánoce obyvatelé blanenského stacionáře Olga, který je druhým domovem pro více než tři desítky mentálně postižených mužů a žen z okolí okresního města. Spolu s představiteli Jihomoravského kraje slavnostně otvírali své nové integrační centrum. „Jde o prostory, díky kterým můžeme zkvalitnit a rozšířit péči o naše klienty,“ přiblížila ředitelka domova Jana Kratochvílová s tím, že právě dokončený projekt zahrnoval vybudování terapeutické dílny, počítačové učebny a sociálního zázemí. Jak dále Kratochvílová informovala, klienti v centru mimo jiné vyrábějí polštářky a ekologické tašky ze zbytkových materiálů a skrze jejich distribuci se snaží navazovat nové kontakty.
   Náklady na rozšíření domova Olga činily 1,2 milionu korun a velkou část jich uhradil Jihomoravský kraj.
Hejtman Michal Hašek
Foto: Marek Lepka  


Fascinuje mě umění československých konstruktérů, říká sběratel veteránů Petr Hamerský
O l e š n i c e (AD) - Když Petr Hamerský z Boskovic začne povídat o starých autech a motorkách, které v první i druhé polovině uplynulého století vycházely z dílen tuzemských výrobců, a jejichž pěknou řádku sám také vlastní, rozzáří se mu oči a během několika okamžiků dokáže své posluchače strhnout obrovským zápalem pro věc. Bez zaváhání sype z rukávu detailní technické údaje, přesné letopočty i dobové souvislosti a vyprávění navíc špikuje historkami spojenými s minulostí jednotlivých exponátů.
   Jeho sběratelská vášeň naplno propukla někdy v osmdesátých letech minulého století, když se mu po dlouhém čekání a přemlouvání konečně podařilo získat prvního veterána – Jawu 175 Speciál z roku 1936. Spolu se synem si ho tehdy museli vyhrabat z hromady sena na jedné staré půdě, kam jej původní majitel za války schoval před Hitlerem, a kde bez hnutí ležel zhruba čtyřicet let. „Motorku jsme ve sklepě do šroubku rozdělali, všechno dokonale vyčistili, některé díly nachromovali a doma v ložnici pak znovu složili,“ vzpomíná na sběratelské začátky, kdy mu chybějící dílnu zčásti nahrazoval boskovický byt ve čtvrtém patře.
   Dnes už kolekce Petra Hamerského čítá několik desítek strojů. Zahrnuje motocykly, skútry a automobily pocházející výhradně z někdejší československé produkce. V těch jednostopých převažuje nejznámější česká značka Jawa, mezi auty zase vítězí Škodovka. „Proč jsem přilnul právě k domácím strojům? Češi se po první válce dokázali vymanit z výroby zbraní a přeorientovat na stroje. Mezi dvěma světovými válkami už patřili ve výrobě aut a motorek ke světové špičce. Všichni naši výrobci dělali ročně až tři nové modely, ať to byla Tatra, Praga, Aero, Zetka nebo Jawa, a to mě vždycky fascinovalo,“ líčí Hamerský a podotýká, že když se k tomu připojil vrozený zájem o techniku a po předcích zděděné šikovné ruce, bylo o jeho životní vášni rozhodnuto. Ve vlastní řadě posbíraných motocyklů dnes vedle zmíněného Speciálu z druhé poloviny třicátých let vyčnívá především slavný „pérák“ Jawa 250, kterou čeští konstruktéři vyvíjeli potajmu během druhé světové války, v roce osvobození poprvé představili na ženevském autosalonu a poté vyváželi do více než sto dvaceti zemí světa. „Když se v září roku 1945 objevil první model, celý svět se skláněl, protože takovou motorku nikdo nikdy neviděl. O patnáct let předběhla dobu. Měla přední i zadní pérování, což snad žádná jiná motorka tehdy neměla, měla vidlici zapuštěnou do světlometů, v nádrži zabudovaný ampérmetr od nabíjení, ale i velkou sílu a krásný tvar,“ líčí boskovický znalec a ujišťuje, že zmíněný stroj považuje za nejcennější kus své motocyklové kolekce. Zvláštní váhu ale přikládá i další Jawě 250, tentokrát nazvané Libeňák podle jména pražské čtvrtě, ve které ji vyráběli. Tento mimořádně kvalitní a spolehlivý stroj, konstruovaný pro jízdu v náročném terénu, si pro své vojáky objednala na konci padesátých let i švédská armáda. „Byla to vůbec první enduro-motorka na světě vyráběná pro šestidenní soutěže. Švédské vojsko si ji ještě vylepšilo bočními zvedacími lyžemi, světlometem pro noční vidění a několika dalšími doplňky. Této verzi se pak říkalo švéďák,“ pokračuje Petr Hamerský.
   Sběratel veteránů žije v Boskovicích, ale pochází z Olešnice. Víkend co víkend se tam vrací, aby na své chalupě pokračoval v nekonečné práci na obnově a údržbě starých strojů. Ono totiž nestačí motocykl či vůz koupit, dát do pořádku a pak se s ním chlubit po výstavách. Přestože Petr Hamerský projíždí veterány jenom příležitostně, všechny stále udržuje v provozuschopném stavu, řádně registrované a připravené kdykoliv vyrazit na silnici. „Musím se o ně ale pořád starat. Je potřeba měnit benzin, který časem zvodnatí a bez kterého by prázdné nádrže začaly rezivět, dál baterie, kola, pláště, musím jezdit na technické kontroly, platit pojištění… Je toho spousta a stojí to dost peněz, protože mnohé originální součástky se dnes velmi těžko shánějí,“ popisuje a dodává, že k tomu všemu vlastní ještě řadu strojů, jež na svoji záchranu a celkovou renovaci teprve čekají.
   Ačkoli to může znít jako nadbytečný detail, pro sběratele starých vozidel hraje důležitou roli nejen zachování autentické konstrukce a výbavy ale i povrchová úprava karoserie, respektive odstín laku. Petr Hamerský upřednostňuje červenou barvu s přívlastkem rallye. Jak sám říká, jednak kvůli vlastnímu vkusu a mimo to i pro její trvalou dostupnost na pultech obchodů. „Jde o klasickou červenou barvu, která třeba v kombinaci v chromovanými prvky působí velice efektně. A navíc se prodává v nezměněném odstínu už několik desetiletí,“ doplňuje. Jeho zalíbení v červené pak dosvědčuje zejména vlastní série vozů Škoda, počínající Octavií Super z roku 1962, přes designově vydařené „embéčko“ De luxe, až po sportovní model 110 R.
   Nejcennější kousek Hamerského sbírky ale mezi zmíněné Škody ani Jawy nepatří. Je jím luxusní černá limuzína Tatra 603, vyráběná v socialistickém Československu do roku 1974. Vůz, který pod zadní kapotou ukrývá vzduchem chlazený osmiválec o objemu 2,5 litru, byl pro obyčejné smrtelníky ve své době prakticky nedostupný. Vozili se v něm zpravidla jen ústavní činitelé nebo ředitelé významných státních podniků a ani ten ze sbírky Petra Hamerského není výjimkou – do roku 1972 sloužil v prezidentské kanceláři.
   Boskovický sběratel je na něj ale patřičně hrdý i proto, že jde o jediný exemplář svého druhu v okrese Blansko. Její majitel s ním sice příliš nejezdí, většinou jen na přehlídky a soutěže, avšak občas sveze i novomanželské páry, které v den své svatby zatouží po atraktivním vozidle. Na silnici se tato „ctihodná dáma“ nedá přehlédnout.
   Sbírku československých motorek, skútrů a osobních vozů drží Petr Hamerský zatím ve stodole své chalupy. Naleštění krasavci tam odpočívají pod plachtami a čekají na přestěhování do chystaného muzea na olešnickém náměstí. To bude pro milovníky staré techniky přístupné už na začátku příští turistické sezóny a majitel veteránů slibuje, že rozhodně nepůjde o nudnou expozici. „Kromě toho, že hodlám stroje pravidelně měnit a že ke každému připravím mluvený komentář, mám nachystané i zajímavé překvapení…,“ uzavřel.
Foto: archiv  


Sextánky pobavily 500 diváků
K u n š t á t (AD) - Dvakrát v řadě vyprodaný kulturní dům v Kunštátě má za sebou nové divadelní představení Sextánky v provedení Kunštátského ochotnického souboru, přesněji řečeno jeho ženské sekce. Režisérka Jana Bočková sáhla tentokrát po scénáři autorky Stáni Kočvarové, který paroduje prvorepublikový román z červené knihovny. „Domnívám se, že vážných témat má v reálném životě každý dostatek a na ochotníky se chodí pro potěšení,“ soudí režisérka.
   Svěží a povedená inscenace přesně vystihla to, co místní od ochotníků očekávají. Kunštátské ochotnice z jednoduché až naivní zápletky předlohy vytěžily pod vedením Jany Bočkové maximum. Role sextánek se s velikým elánem, nadšením a osobním kouzlem ujaly Simona Kyánková, Lenka Dobešová, Eva Tenorová, Marie Vachová a Jiřina Prudilová – tedy dámy řekněme zralého věku, které se především nebály udělat si legraci samy ze sebe. Jejich Sextánky byly plné nepodbízivého a milého humoru. Skvěle je doplnily i mladší členky souboru, Eva Bočková, Kristýna Kyánková a Karolína Horáková ztvárnily pro změnu pedagogický sbor, který nezapomenutelně doplnila Marie Vichtová. Celým dějem a četbou knihy pak provázela zapálená čtenářka Monika Lepková, která zůstávala na prknech ve všech scénách a bavila diváky i občasnými improvizacemi. Naproti tomu muže a objekty dívčího snění zpodobily jen oživené figuríny, jimž své hlasy propůjčili dabéři Oto Chromý a Lubomír Hluštík.
   Celému představení nechyběly švih a elegance a obecenstvo se skvěle bavilo od začátku do konce. Vznikla velmi povedená inscenace a členky souboru se o ni tentokrát chystají podělit i na dalších místech regionu a nesoutěžních přehlídkách.
Foto: Marek Lepka  


Mezi oceněnými policisty nechyběli muži z Blanska
B l a n s k o (AD) - Dva blanenští policisté, třiatřicetiletý nadstrážmistr David Chládek a stejně starý nadpraporčík Radek Sperát patří od prosince k ozdobám okresního policejního odboru. Oba muži získali za příkladný výkon služby čestná ocenění udělovaná policejním prezidentem a krajským policejním ředitelstvím.
   David Chládek si titul Policista roku vysloužil zákrokem z letošního září, kdy jako člen hlídky vyslané k případu domácího násilí v Krasové utrpěl nepříjemné zranění. Během zásahu jej napadl muž, který krátce předtím ztloukl vlastní manželku, a prokousl mu část prsního svalu. „Když jsme přijeli na místo, byla doma jenom paní, se kterou jsme začali řešit, co se vlastně stalo. Já pak odešel na chvíli do auta pro nějaké dokumenty a při návratu jsem před domem potkal opilého pachatele. Ten mě začal nejprve slovně urážet a pak po mě šel i rukama. Zavolal jsem tedy na kolegu a při zákroku, když jsme dotyčného sváděli k zemi, mě v nestřežené chvíli kousl,“ popsal David Chládek. Velitel okresních policistů Miloslav Machát pak zdůraznil, že zraněný policista po bolestivém incidentu neuplatnil pracovní neschopnost ani žádné jiné úlevy a dál pokračoval ve službě.
   Radek Sperát si Čestnou medaili od policejního prezidenta vysloužil hlavně přínosem v oblasti dopravní bezpečnosti. Velkou měrou se totiž podílel na vytvoření systému účinného a přitom bezpečného zastavování rychlých motocyklů pomocí mobilních zábran na silnicích. „Konečně jsem začali vítězit i nad motorkáři, kteří jezdí třeba 170 kilometrovou rychlostí a doteď hlídkám ujížděli,“ uvedl. Nová metoda totiž spočívá v oboustranném přehrazení určitého silničního úseku a uzavření motorkáře do neprůjezdné pasti. „Příliš detailně to popisovat nechci, ale jde o kombinaci policejní taktiky a technických prostředků,“ dodal Sperát s tím, že nové opatření se zatím nejvíce osvědčilo po rozjezdu motorkářů z Velké ceny v Brně.
Foto: Marek Lepka  


Kultura

Vánoční prohlídky
B o s k o v i c e (tt) - Návštěvníci vánočně vyzdobeného boskovického zámku se v knihovně stali svědky souboje na pistole.
Foto: Tomáš Trumpeš  


Vánoční koncert
B o s k o v i c e (tt) - Publikum v sokolovně na závěr povstalo a zpívalo se sboristy Narodil se Kristus Pán.
Foto: Tomáš Trumpeš  


Magdaléna Staňková
B o s k o v i c e (tt) - Boskovická rodačka a studentka pražské AVU Magdaléna Staňková zahájila v boskovickém zámeckém skleníku výstavu svých maleb. Ta zde potrvá do 2. února. Autorka momentálně studuje sochařství u Jaroslava Róny.
Foto: Tomáš Trumpeš  


Informace

Dohlíželi na bezpečnost
B l a n s k o (Jim) - Téměř dvě desítky policistů dohlíželi po celé pondělí 21. prosince na bezpečnost lidí na silnicích, ale i v okolí nákupních center. V práci jim pomáhal také vrtulník. Celkem zkontrolovali přes osmdesát vozidel, odhalili osmnáct přestupků. Osm řidičů ohrožovalo bezpečnost provozu na silnicích tak, že předjížděli na plné čáře, dalších šest usedlo za volant nepřipoutáno, jiní řidiči zase telefonovali za jízdy nebo měli ve špatném technickém stavu svá auta. Policisté tak uložili pokuty v celkovém součtu za 16,5 tisíc korun.
  


Policie ČR informuje
O k r e s B l a n s k o (Jim) - ČERNÁ HORA - Na předvolání přijel přímo do budovy Obvodního oddělení Policie České republiky v Černé Hoře v úterý 15. prosince ráno dvaadvacetiletý muž s Peugeotem 205. Při jednání si policisté všimli, že je z něj cítit alkohol. Dechovou zkouškou zjistili 1,39 promile alkoholu. Muž přiznal, že skutečně před usednutím za volant pil. Je tak nyní podezřelý ze spáchání trestného činu Ohrožení pod vlivem návykové látky.
   BOSKOVICE - K požáru v areálu společnosti Minerva v Boskovicích vyjížděli ve středu 16. prosince hasiči i policisté. Ve zkušebně šicích strojů začalo hořet svítidlo a pak i zařízení prostor. Podle prvotních šetření byla pravděpodobnou příčinou požáru technická závada. Oheň způsobil škodu za 600 tisíc korun.
   BLANENSKO - Na dodržování bezpečnostních předpisů při přejíždění nebo přecházení kolejí na železničních přejezdech dohlíželi po celou středu 16. prosince policisté na Blanensku. Během akce zkontrolovali 90 vozidel, s řidiči řešili celkem 18 přestupků. Uložili blokové pokuty v celkové výši přes 12 tisíc korun. Pokutu 2.500 korun dostal i řidič nákladního auta s návěsem, který na železničním přejezdu v Blansku jel na červenou v době, kdy už se začaly zavírat závory. Jedna ze závor tak dokonce zavadila o návěs, k jejímu poškození však nedošlo. Pokutu po pěti stech korunách zaplatili také čtyři chodci, kteří začali přecházet přes koleje v době, kdy bylo v činnosti výstražné světelné zařízení.
   BOSKOVICE - Do dvou bytů v jednom z bytových domů v Boskovicích se vloupal ve čtvrtek 17. prosince dosud nezjištěný pachatel. Do obou bytů se dostal tak, že vypáčil zámky vchodových dveří. Z prvního bytu ukradl notebook, z druhého pak opět přenosný počítač, dále pak ještě finanční hotovost a šperky. Celkem na poškození dveří a ukradených věcech majitelé přišli ke 104 tisícové škodě.
   KUŘIM - Předvánoční rozjímání v kuřimském kostele přišlo dost draho čtyřiatřicetiletého muže. V podvečer 22. prosince zaparkoval před kostelem osobní automobil a na sedadle nechal notebook s příslušenstvím a diplomatku s osobními věcmi a malou finanční hotovostí. Zatím neznámý pachatel auto násilím otevřel a všechny odložené věci odcizil. Škoda je skoro padesát tisíc korun.
  


Obloha v prvním měsíci roku 2010
Všichni víme, že čas neúprosně ubíhá. Jen ze zkušenosti víme, co je čas. Kdybychom chtěli čas definovat, definici nenajdeme. Obecně je čas chápán jako „rovnoměrně plynoucí kontinuum, které ubíhá v celém vesmíru stejně rychle a které nezávisí na věcech a událostech“. Tento jev chápeme jako absolutní čas. Pohyb času zpět není možný. Je významné, že můžeme čas měřit jako fyzikální veličinu a tím se v čase orientujeme. Pod vlivem uvedených myšlenek můžeme přivítat příchod Nového roku 2010 a jeho první měsíc leden.
   Pro astronomy je měření času naprosto nezbytné. Pro běžnou praxi se nejvíce užívá čas středoevropský (SEČ) a také čas letní (SELČ). Bez času by nebylo možné určit, kdy proběhnou astronomické úkazy. Je dlužno uvést, že jich bude letos mnoho. Nastane řada konjunkcí planet s Měsícem i s jasnými hvězdami, proběhnou čtyři zatmění - dvě Slunce a dvě Měsíce, zákryty planet a hvězd Měsícem. Podle předpovědi se k nám přiblíží 15 komet, objeví se meteorické roje a další jevy. Z komet bude možné pozorovat pouhým okem v říjnu kometu 103P/Hartley 2.
   Souhvězdí však budeme pozorovat na jasné obloze velmi často. Budou nás zajímat hlavně souhvězdí zimní oblohy. Když pozorujeme souhvězdí na večerní obloze v lednu od východu k západu, uvidíme nejdříve pod Velkou medvědicí souhvězdí Lva, Raka, Blíženců, Býka a Berana, Ryb. Nad nimi září souhvězdí Vozky, Persea, Andromedy a Pegasa. Pod souhvězdím Blíženců se nalézá Malý a Velký pes s nejjasnější hvězdou nebe Síriem a především překrásné souhvězdí Oriona. Pozastavme se právě u něho pro jeho charakteristický tvar motýlích křídel. Nejjasnější hvězdou souhvězdí je Betelgeuze s jasností 0,5 mag. Je to hvězdný obr červené barvy mnohonásobně větší než Slunce a je od nás vzdálen 428 ly. Když se zadíváme, najdeme v tomto souhvězdí řadu zajímavých astronomických objektů. Pod třemi hvězdami uprostřed (Orionův pás) najdeme Velkou mlhovinu (M 42) viditelnou pouhým okem. Uprostřed ní se nalézá Lichoběžník v Orionu zvaný Trapéz, tvořený čtyřmi hvězdami. Nádherným útvarem v Orionu je plynná mlhovina překrytá zálivem temné mezihvězdné hmoty. Svým tvarem připomíná koňskou hlavu (odtud název). Nalézá se u levé hvězdy Orionova pásu.
   V báji o tomto souhvězdí je Orion lovec, který svým chvástáním urazil bohyni Heru. Bohyně lovce potrestala tím, že na něj poslala obrovského štíra (také souhvězdí). Jeho bodnutí způsobilo Orionovu smrt. Na obloze jsou od sebe souhvězdí vzdálena tak, že Štír zapadá, když Orion vychází.
   Lednové Slunce nás moc neohřeje. Postupně se posouvá k světovému rovníku, jeho denní oblouky se zvětšují, azimut vzrůstá a den se prodlužuje. Během ledna se den prodlouží o 1 h 7 min, azimut vzroste z 54° na 64°. Slunce vstoupí do znamení Vodnáře 20. 1. v 5 h 27 min SEČ. Země bude v lednu nejblíže Slunci. Dne 3. 1. 2010 se ke Slunci přiblíží na vzdálenost 147,1 milionu kilometrů.
   Pozorujme Měsíc a jeho fáze. 7. 1nastane poslední čtvrt, nov 15. 1., první čtvrt 23. 1. a úplněk 30. 1. Měsíční přízemí nastane 1. 1. ve vzdálenosti 359 tisíc kilometrů a odzemí 17. 1. ve vzdálenosti 406 tis. km a nakonec ještě jedno přízemí 30. 1., vzdálenost 357 tis. km. Merkur ráno uvidíme na jihovýchodní obloze. Neuvidíme Venuši, avšak Mars (přejde ze Lva do Raka) uvidíme téměř po celou noc. Jupiter (ve Vodnáři) bude vidět na večerní obloze. Saturn bude kromě večera zářit v souhvězdí Panny. Na večerní obloze mezi Vodnářem a Rybami se nalézá Uran. Neptun (v Kozorohu) bude možné vidět na večerní obloze.
   S Měsícem budou v konjunkci Saturn 6. 1. v 19 h, Jupiter 18. 1. v 10 h (jeho přiblížení k Měsíci můžeme pozorovat i předchozí večer). V noci 3. ledna můžeme pozorovat meteorický roj Kvadrantid. Při jasné obloze 15. 1. v 8 h ráno uvidíme závěr prstencového zatmění Slunce. Toto zatmění mohli pozorovat v Africe, Indii a Číně.
Jaroslav Chloupek, člen ČAS  


Sport

Sokol je stále bez porážky, Basketsport bez vítězství
B o s k o v i c e (les) - Také poslední dvě utkání letošního roku přinesla basketbalistům Sokola Boskovice výhry. V OP I byl celek Babic sice především v domácím prostředí velice vyrovnaným soupeřem, ale boskovičtí dokázali vybojovat cenné výhry.
   Do roku 2010 tak vstupuje Sokol bez porážky s jednobodovým náskokem na tým Jihlavy.
   Sokol Boskovice - Sokol Babice n. S. 84:52. Sokol Babice - Sokol Boskovice 74:81.
   1. Boskovice 11 11 0 876:621 22
   2. Jihlava A 11 10 1 831:690 21
   3. Tesla Brno 11 8 3 821:690 19
   4. Husovice 11 8 3 835:733 19
   5. Žďár n. S. 11 7 4 810:810 18
   6. Černovice 11 4 7 704:747 15
   7. Blansko 11 3 8 727:797 14
   8. Babice 11 3 8 719:802 14
   9. Žabovřesky B 11 3 8 626:725 14
   10. Podolí 11 2 9 654:813 13
   11. Uh. Hradiště 10 1 9 654:829 11
   Opačné starosti má boskovický Basketsport. V letošní části soutěže nepoznal radost z výhry, mužstvu citelně chybí Toman, mladí hráči zatím především sbírají zkušenosti. Ani poslední dva zápasy OP II na této bilanci nic nezměnily.
   Basketsport Boskovice - SKB Tišnov 32:93. SKB Tišnov - Basketsport Boskovice 89:44.
   1. Zlín B 12 12 0 930:731 24
   2. Břeclav 12 10 2 876:726 22
   3. Kroměříž B 12 9 3 957:735 21
   4. Tišnov 12 8 4 899:706 20
   5. Znojmo A 12 7 5 818:769 19
   6. Uh. Brod 12 6 6 718:709 18
   7. Jihlava B 12 5 7 829:870 17
   8. Slavičín 12 5 7 801:844 17
   9. Kyjov 12 5 7 753:798 17
   10. Kuřim 12 4 8 789:873 16
   11. Vyškov A 12 1 11 686:970 13
   12. Boskovice 12 0 12 603:928 12
   Basketbalisté Sokola hrají 16. ledna v Blansku, 17. ledna zajíždí do Podolí. Doma hostí v posledním lednovém víkendu Žďár a druhou Jihlavu.
   Basketsport 16. ledna hostí Kuřim, o den později se v Boskovicích představí Břeclav.
  


Výkony hokejistů Boskovic lákají fanoušky
B o s k o v i c e (les) - Ani v posledním utkání letošního roku nevyšli hokejisté Minervy Boskovice naprázdno. V Brně sice po první třetině vedli, ale konečný zisk bodu je udržel v horní polovině tabulky.
   HC Kometa Úvoz - SK Minerva Boskovice 2:2 (1:2, 1:0, 0:0). Branky: 3. Kundera (Staněk, Aulehla), 37. Bednář (Surý Zbyněk) - 10. Chlup (Světlík, Šebek David), 14. Holý (Stloukal).
   Vyloučení: 12:10, navíc Stloukal (Boskovice) 10 minut osobní trest a Komínek (Boskovice) trest ve hře. Využití: 1:1
   Se získaným bodem z velice mrazivého prostředí mohou být hokejisté spokojeni, i když po první třetině, kterou vyhráli 2:1, se mohlo zdát, že jde o ztracený bod.
   O výsledku rozhodly především neproměněné šance hostů právě v první třetině. Ve druhé soupeř vyrovnal hru i výsledek a začínalo se znovu. Ve třetí třetině měla Minerva ještě velkou šanci zvrátit výsledek, když hrála přesilovku 5 na 3, ale bez gólového efektu. Remíza je spravedlivým vyjádřením průběhu utkání.
   1. Uh. Hradiště 11 8 3 0 60:35 19
   2. M. Budějovice 11 8 2 1 69:27 18
   3. Uh. Brod 11 7 2 2 55:28 16
   4. Uh. Ostroh 11 5 3 3 37:29 13
   5. Boskovice 11 5 3 3 42:42 13
   6. Kometa 11 4 4 3 34:31 12
   7. Kroměříž 11 3 1 7 26:51 7
   8. Velká Bíteš 11 3 0 8 34:58 6
   9. Vyškov 11 1 2 8 32:58 4
   10. V. Meziříčí 11 1 0 10 24:54 2
   Dobré výsledky, ale především předváděné výkony lákají na tribuny stále více fanoušků. Už poslední domácí zápas s týmem Moravských Budějovic sledovala nadprůměrná návštěva a zdá se, že vysoké návštěvy budou pokračovat. Přesvědčit se o tom můžete v neděli 3. ledna, kdy hokejisté Minervy hostí třetí Uherský Brod.
  


Jaromír Staněk devadesátiletý
B o s k o v i c e (les) - Neuvěřitelné 90. narozeniny oslavil 14. prosince pan Jaromír Staněk, který svůj život spojil mimo jiné také s boskovickou kopanou.
   Narodil se v Prokopově u Znojma, ale po studiu obchodní školy nastoupil v roce 1937 do svého prvního zaměstnání v Boskovicích do firmy Železářský průmysl Adolfa Eislera. Po Únoru 1948 pracoval v Minervě Boskovice až do odchodu do důchodu v roce 1980.
   Svoji fotbalovou kariéru spojil s týmem AC Velen Boskovice. „Hrál jsem tenkrát hlavně v béčku, starty za A- mužstvo by se daly spočítat na prstech,“ vzpomíná s úsměvem pan Staněk. „Ale fotbal jsem měl moc rád a tak snad právě proto jsem brzo začal pomáhat jako funkcionář,“ říká.
   Nejprve dlouhá léta působil jako jednatel klubu, v letech 1971 - 1980 pak vykonával funkci předsedy klubu. Dodnes ho můžete vidět na fotbalové tribuně, odkud se zájmem sleduje dění na hřišti.
   K jeho životnímu jubileu mu vše nejlepší do dalších let přejí také členové fotbalového klubu FC Forman Boskovice.
Foto: Lubomír Slezák  


V Syrovicích sbírali okresní běžci medaile
S y r o v i c e (les) - Počasí v Syrovicích ukázalo svou velmi přívětivou tvář. Příjezd do Syrovic před osmou ráno byl doprovázen teplotou 4 °C, později v průběhu dne se obloha rozjasnila a teplota poskočila až na 8 °C.
   Původní kvalitní bláto se větrem dost vysušilo a počasí upravilo stezky tak, že bláto museli někteří běžci spíš vyhledávat, aby doma prokázali, že skutečně byli na závodech a ne jinde.
   Vánoční siestu přerušilo v sobotu na třetím závodě Brněnského běžeckého poháru celkem 467 běžců z toho 45 přípravek, 36 žactvo, 125 na krátké a 261 na dlouhé trati. Je to rekord tratě, vloni bylo na dlouhé trati 251 účastníků, předloni 214 a před tím také 214, nikdy zatím neběželo více atletů.
   Kdo sledoval průběh závodu na dlouhé trati, jistě ho uchvátil lítý souboj generací. Vpředu nestárnoucí legenda dlouhých tratí veterán Dan Orálek (1970) a pár metrů za ním urputně bojující Jirka Homoláč (1990). Dvacet let zkušeností nakonec zvítězilo, každopádně pro diváky to byl strhující závod.
   V mládežnických kategoriích se tradičně neztratili ani zástupci našeho okresu. Zlato si z kategorie mladších žákyň odváží Adéla Šafářová reprezentující Moravec Benešov, vítězství slavil také veterán Aleš Stráník z Blanska. Druhé místo vybojoval mladší žák Ondřej Stara z Okrouhlé, na bedně se objevili ještě třetí Petr Konečný (Okrouhlá) mezi staršími žáky, Radim Kovář (Moravec Benešov) - třetí mezi dorostenci, druhá Markéta Tesařová (ASK Blansko) a třetí Tereza Tlamková (Moravec Benešov) mezi dorostenkami.
   Výsledky:
   Mladší žákyně: 1. Šafářová Adéla (Moravec Benešov), …4. Fialová Kateřina (Eurostroj Dvorská), 5. Tlamková Anna (Moravec Benešov), 8. Šustrová Kateřina (Blansko), 10. Hlavoňová Veronika (ASK Blansko). Starší žákyně: 1. Beránková Sarah (Frisko Sika Brno), …5. Petrželová Lucie, 6. Hlavoňová Michaela (obě ASK Blansko). Dorostenky: 1. Tancerová Anna (Sokol Přísnotice), 2. Tesařová Markéta (ASK Blansko), 3. Tlamková Tereza (Moravec Benešov), … 6. Klepalová Kamila (ASK Blansko), 7. Parolková Markéta (Moravec Benešov). Juniorky: 1. Šaršonová Michaela (ACP Olymp Brno) …3. Navrátilová Tereza (ASK Blansko). Ženy: 1. Jiříčková Lenka (AHA Vyškov). Veteránky 1: 1. Martincová Ivana (AŽD Praha - Scott Team), … 4. Žákovská Alena (Horizont Kola Novák Blansko).
   Mladší žáci: 1. Konečný Martin (AK Tišnov), 2. Stara Ondřej (Okrouhlá), … 5. Prudek Dominik (Moravec Benešov). Starší žáci: 1. Koláček Adam (Biac Brno), … 3. Konečný Petr (Okrouhlá). Dorostenci: 1. Brlica Pavel (SK Žabovřesky Brno), …3. Kovář Radim (Moravec Benešov), 4. Martínek David (Bořitov), 8. Šafář Jakub (Moravec Benešov). Junioři: 1. Novotný Ondřej (KOB Moira Brno), … 9. Grün Vojtěch (Okrouhlá), 10. Tihon Jakub (ASK Blansko). Muži: 1. Homoláč Jiří (Universita Brno). Veteráni 1: 1. Orálek Daniel (AC Mor. Slavia Brno). Veteráni 2: 1. Kolínek František (AK Perná), … 9. Zoubek Karel (Vanovice). Veteráni 3: 1. Stráník Aleš (Blansko), … 5. Bayer Miloš (ASK TT - SKI Blansko).
Foto: archiv  


Juniorky budou bojovat o ligu
B o s k o v i c e (les) - Volejbalové juniorky Minervy Boskovice rozehrají v lednu finálovou skupinu, ze které vítěz postoupí do ligových bojů.
   Po velice povedené podzimní části, ve které tento celek prohrál jen dva závěrečné zápasy se ve finálové šestce utkají nejen se dvěma známými - Novým Lískovcem a Jehnicemi, ale také se třemi nejlepšími celky za skupiny B. Vítězem této skupiny se stal tým Újezdu u Brna, který na podzim prohrál jen jednou a právě on by měl být největším soupeřem boskovických juniorek. Ale podcenit se nedají ani celky DDM Brno a Křenovic.
   Jarní los: 1. a 2. kolo: 16. 1., 10 a 13 h DDM Brno - TJ Minerva Boskovice. 3. a 4. kolo: 23. 1. 10 a 13 h Boskovice - Nový Lískovec. 5. a 6. kolo: 6. 2., 10 a 13 h TJ Sokol Jehnice - Boskovice. 7. a 8. kolo: 13. 2., 10 a 13 h Boskovice - Křenovice. 9. a 10. kolo: 20. 2., 10 a 13 h Sokol Újezd u Brna - Boskovice. 11. a 12. kolo: 13. 3., 10 a 13 h Boskovice - DDM Brno. 13. a 14. kolo: 20. 3., 10 a 13 h Nový Lískovec - Boskovice. 15. a 16. kolo: 27. 3., 10 a 13 h Boskovice - Sokol Jehnice. 17. a 18. kolo: 10. 4., 10 a 13 h Křenovice - Boskovice. 19. a 20. kolo: 17. 4., 10 a 13 h Boskovice - Újezd u Brna.
   Celek juniorek věří, že ho dokáží podpořit i diváci, výhoda posledního dvojkola na domácí půdě by mohla být rozhodující.
  


Rodinná soutěž v boskovických lázních
B o s k o v i c e (les) - V Městských lázních v Boskovicích byly předány ceny při 3. ročníku velké vánoční rodinné soutěže, kterou pořádaly Služby Boskovice za podpory Elektro MiRa Novotný Boskovice, Pizzerie Alter Ego Boskovice a Fotoateliéru Tichá fotografie.
   Slosováno bylo více jak 300 vstupenek nad 150 Kč do lázní a štěstí se usmálo na tyto výherce: Barevnou LCD TV s úhlopříčkou 82 cm vyhrály Lenka Novotná (Brno) a Soňa Lexmanová (M. Třebová), poukaz na fotoslužby za 3000,-Kč rodina Forbergerova z Černé Hory, konzumaci v pizzerii Alter Ego za 1000,-Kč Ondřej Halamásek (Skrchov). Zuzana Mlčochová z Biskupic u Jevíčka si odvezla kuchyňský robot, Zdeněk Prudil (Letovice) zase poukaz na fotoslužby za 2000,- Kč. Jana Kříže (Boskovice) potěšil DVD přehrávač, poukaz na fotoslužby za 1000,-Kč získala Julie Stejskalová (Bořitov). Konzumace v pizzerii Alter Ego za 500,- Kč čeká na Stanislava Cvrkala (Letovice), mikrovlnná trouba patří Miroslavu Leskovjanovi z Brna. Radost z permanentky do lázní měla určitě i Monika Kilianová z Bohuňova.
Foto: archiv  


Poděkování
B o s k o v i c e (les) - Rádi bychom touto cestou poděkovali boskovickému kuželkářskému oddílu, že nám tento rok umožnil využívat kuželnu pro zábavu a fyzické vybití našich uživatelů. Velmi si vážíme jejich ohleduplnosti vůči lidem s postižením a maximální ochotě, kterou nám po celý rok poskytují. S přáním krásných a pohodových Vánoc a vše nejlepšího do nového roku přejí všichni z Betany Boskovice.
  


Vánoční turnaj
B o s k o v i c e (les) - Oddíl stolního tenisu Orel Boskovice uspořádal 19. prosince tradiční Vánoční turnaj o Přeborníka města Boskovic.
   V dopolední soutěži „hobby“ hráčů za účasti 13 soutěžících se po odehrání celkem 44 zápasů vítězem stal Miroslav Odehnal ze Lhoty Rapotiny, na druhém místě skončil Marek Dokoupil a na třetím místě Josef Dokoupil, oba zástupci Boskovic. Na dalších místech skončili: 4. Pavel Ryšávka 5. Jiří Živný 6. Dvořák Tomáš 7. Luděk Řehoř 8. Milan Novotný (všichni Boskovice) 9. Zdeněk Dvořák Praha 10. Ondřej Fiala Boskovice 11. Martin Dvořák Doubravice 12. Jaroslav Vítek Boskovice 13. Svoboda Petr Brno
   V odpolední soutěži registrovaných hráčů za účasti také 13 soutěžících se vítězem a Přeborníkem města Boskovic stal Marek Horváth z pořádajícího Orla Boskovice. Na druhém místě skončil Zdeněk Moravec z Rovečného 3. Pavel Těžký (Orel Boskovice), 4. Jakub Pačinek (ČKD Blansko), 5. Zdeněk Kovář, 6. Leoš Zachoval, 7. Petr Suchý, 8. Petr Fučík, 9. Zdeněk Sedlák, 10. Pavel Ryšávka, 11. Petr Horváth 12. Marek Dokoupil 13. Josef Dokoupil (všichni Orel Boskovice).
  


Silvestrovský běh
S l o u p (les) - TJ Sloup pořádá 34. ročník silvestrovského běhu. Start bude 31. 12. v 9.30 h u vjezdu na kluziště. Okruh měří 1,3 km. Ke sportovnímu rozloučení se starým rokem zvou pořadatelé.
  


Sportovní kalendář
O k r e s B l a n s k o (les) -
   HOKEJ
   28. - 29. 12., 9 h Mezinárodní hokejový turnaj ročníku 1995. 3. 1., 17 h Boskovice A – Uherský Brod.
   ATLETIKA
   31. 12., 9.30 h Sloup. Silvestrovský běh.
   TURISTIKA
   31. 12., 10 h Rozhledna Podvrší u Veselice bude otevřena za každého počasí od 10 do 15 h pro všechny, kteří si ji vyberou za cíl své letošní poslední vycházky. Na návštěvníky čeká teplé občerstvení.
  


Napsali nám

Temnější novoroční
Ten okamžik se blíží, ale naše psice tentokrát zažije možná poněkud klidnější chvíle. Vždy, když jsme začali odpočítávat poslední vteřiny starého roku, jsme jí na hlavu navlékli huňatou čepici a pro všechny případy ještě zaházeli vrstvou huňatých dek. Podle odborníků mají všechny světelné a hlavně zvukové efekty, které s příchodem Nového roku provázejí všechny domácí ale i městem pořádané ohňostroje, neblahý vliv na psychiku domácích mazlíčků. Pokud se ocitnou v daný okamžik někde na ulici, tak je v lepším případě naleznou majitelé až po několika dnech.
   Nejkrásnější ohňostroj v Boskovicích byl asi ten, když jsme všichni vstupovali do nového tisíciletí. Světelné a zvukové efekty, navíc proložené podmanivou hudbou, se každému určitě vryly na dlouhý čas do paměti. Číňané nám tenkrát asi záviděli. Z této země pochází první zmínka o ohňostrojích. To bylo asi 2000 let nazpět, kdy byla náhodně připravena první petarda. Legenda vypovídá o tom, že čínský kuchař v zahradní kuchyni smíchal dřevěné uhlí, síru a ledek. Poté, co byla směs vměstnána do ucpané bambusové trubičky a zapálena, explodovala.
   Čína je tím pádem považována za kolébku ohňostrojů, které v moderní době mají na trhu své místo a slouží k zábavě a zpestření každodenního života.
   Ten letošní rok byl poznamenán hlavně ekonomickou krizí, a tak se radnice rozhodly ve všech směrech šetřit. Na vánoční výzdobě rozhodně ne. Ta už byla ve většině případů pořízená před několika lety a vlastní instalace rozpočet měst zase tak nezatíží.
   Městský ohňostroj uvidí pouze v Letovicích, kde mají štědré sponzory. Ti by se našli i v Blansku, ale i v Boskovicích. Chybějící částku se na radnicích nepodařilo nalézt. Možná je to trochu na škodu věci. Vlastní ohňostroj byl víceméně společenskou událostí, kdy si lidé sešli na náměstí a připili na vše dobré v Novém roce. Tentokrát se zřejmě sejdou taky a budou spoléhat na asijské trhovce, kterým na pultech určitě zůstanou desítky kusů pyrotechniky, která najde své uplatnění právě na prahu Nového roku.
   Kdy uvidíme opět velkou ozářenou novoroční oblohu? Jak nám tvrdí ekonomové, tak to nemusí zase tak dlouho trvat. Ekonomická krize je podle nich snad na ústupu.
Milan Křesťan  


Vánoční Pastorále v Paměticích
Zajímavý a nevšední zážitek jsme prožili poslední adventní sobotu večer na návsi v Paměticích. Obec Pamětice a římskokatolická farnost Vísky společně uspořádaly představení divadelní hry s názvem Vánoční Pastorále. Předvedl nám ji divadelní kroužek farnosti Oleksovice u Znojma. Děj se odehrává před dvěma tisíci roky v Nazaretě a později v Betlémě, kde se právě narodil Ježíšek.
   Připravil a přivezl ji k nám náš bývalý spoluobčan, jáhen Mgr. Petr Šmeral, který do Oleksovic odešel před pěti roky vypomáhat v tamní farnosti. Že tam dělá dobrou a záslužnou práci jsme se mohli přesvědčit. I přes nepříznivé počasí – sníh a lezavý mráz – se sešlo hodně diváků, kteří ocenili výkony herců, kteří hráli ve vytopeném sále, mohutným potleskem. Jak vzpomněl Petr Šmeral, nepřinesl nám od Znojma ledové víno, které se tam právě sklízí, ale plnou náruč dobré předvánoční pohody. Tato mohla ještě být umocněna i společně zazpívanou koledou Narodil se Kristus Pán.
   Děkuji ochotníkům z Oleksovic i našim ochotným pořadatelům za to, že obětovali svoje pohodlí i volný čas a připravili nám příjemný předvánoční prožitek a doufám, že vzájemná spolupráce bude i nadále pokračovat.
   František Staněk
Oleksovičtí ochotníci předvedli pastorále i na farském dvoře v Knínicích.
Foto: Jitka Melkusová  


Vánoční koncert v ZUŠ Letovice
V pátek 11. prosince se uskutečnil koncert žáků ze třídy učitele M. Hakla. Chtěla bych touto cestou panu učiteli vyjádřit velký obdiv a dík, za práci kterou dětem věnuje. Pan učitel je ke všem dětem vstřícný, kamarádský a vždy usměvavý.
   Na koncertě vystoupily děti různých věkových kategorií. Se všemi měl pan učitel Hakl velkou trpělivost, v případě potřeby jim podal pomocnou ruku, doprovodil je hrou na kytaru, klávesy a zobcovou flétnu. Zároveň nešetřil chválou. Zorganizovat takovéto vystoupení vyžaduje určitě mnoho sil a trémy i pro děti. Přesto všichni předvedli úctyhodný výkon a nám dospělým tak připravili překrásné předvánoční odpoledne. Přeji všem žáčkům a panu učiteli hodně pěkné společné práce a těším se na další setkání.
   
   Pavla Novotná
  


I takový dárek můžete dostat
Takovou jsme si ji představovali. Pár jehličnanů, nějaký ovocný stromek, trochu zeleniny, jen tak do polévky. Místo, kde posedíte s rodinou, s přáteli. Jenže někomu vadí. A nejen ta naše. Jak jsme zjistili, zahrádky v lokalitě pod lesem pod oborou jsou terčem nějaké hodně zlé osoby. Nebudu jmenovat, co vše se v zahrádkách ztrácí. Nás nejvíc naštvalo, když z hrobečku našeho vlčáka vytrhli okrasnou třešeň. Když jsme ji nahradili krásnou kateřinou, i ta zmizela.
   Vrchol všeho byl, když těsně před Vánoci opět ten někdo vykopal ze země čerstvě, před prvními mrazíky zasazenou třešeň a dvouletý jeřáb. No řekněte, nenaštve vás to? Ale jen ze začátku. Pak vám najednou toho člověka začne být líto. Je vám smutno z toho, že tito lidé jsou mezi námi. Neváží si lidské práci a dokáží ubližovat druhým takovýmto způsobem.
   Vše nejlepší v novém roce.
   
   J. E.