Noviny Info pro turisty Kalendář akcí
AKTUÁLNÍ ČÍSLO
Přečtěte si
Z Regionu
Kultura
Informace
Sport
Napsali nám
INZERCE
Prodám
Koupím
Bydlení
Seznámení
Různé
Podmínky inzerce
ARCHIV
Minulé číslo
Předminulé číslo
Starší čísla
Archiv
Vyhledávání
UŽITEČNÉ KONTAKTY
Redakce
Další kontakty
 
Přečtěte si
Krize začíná přiškrcovat obecní rozpočty
Začal velikonoční týden
... na lopatu a šup do pece
Velikonoce
 
Z Regionu
Starosta Letovic: v předsednictvu Svazku končím
Byl jsem osamoceným rebelem proti zbytku předsednictva
Začala uzavírka silnice z Bořitova do Rájce-Jestřebí
Tři, dva, jedna - start
Naše práce není jen léčení rýmy a kašle, říká dětská lékařka
7 rad pro zdraví - V dubnu se budeme starat o játra, předejdeme tím bolestem kloubů a šlach
Sonda teen - Peníze hýbou světem
 
Kultura
Lysický Harpagon
Divadlo NABOSO uvádí Její pastorkyňu
Granty jsou rozděleny, kvůli úsporám v rozpočtu se na některé projekty nedostane
S klikou
 
Informace
Policie ČR informuje
Čekají na nové pány
 
Sport
Boskovice–3 body, Rájec–1, Blansko–0
Mistři republiky jsou opět ze Svitávky
Basketsport slaví postup
Zase medaile
Fotbalem žije také velkoopatovická škola
Nasazení rozhodčích OFS Blansko
Nebojíte se chodit?
Výsledkový přehled
Sportovní kalendář
 
Napsali nám
Hop na špek
Taneční skupina BAMI slaví úspěchy
Velikonoční Vajíčkovník
Vynášení Moreny
Velikonoční dílna v II. D
Bramborákové odpoledne v Centru sociálních služeb
 
Přečtěte si

Krize začíná přiškrcovat obecní rozpočty
B o s k o v i c k o - Ve všech pádech skloňovaná ekonomická krize již není bezobsažným pojmem nejen pro řadu podnikatelů a zástupy lidí, kteří se v posledních měsících ocitli v evidenci úřadů práce, ale začíná znepokojovat také představitele měst a obcí.
   Ti si začínají dělat starosti s tím, jak letos naplní obecní rozpočty. Jestliže totiž stát v době útlumu ekonomiky vybere méně peněz na daních, poklesnou i příjmy obcí a měst. A není-li kde brát, nezbývá než pečlivě zvážit každé vydání.
   Úsporná opatření letos zcela určitě neminou rozpočet v Boskovicích. Škrty ve výdajích se zdejší zastupitelé zabývali již na svém únorovém zasedání a nyní mají na stole další návrhy, kde všude by se dalo ušetřit. „Rozpočtová opatření se pravidelně dělají každý rok. Tento rok je ale výjimečný. Tendence nižších daňových příjmů je zcela jednoznačná a bohužel dnes nikdo neumí říci, na jakých hodnotách se zastaví,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.
   Šetřit proto hodlá vedení města na všech frontách. V únoru se již zastupitelé dohodli na dílčích škrtech v kolonce kapitálových výdajů, což znamená omezení některých investičních akcí. Rozpočtová opatření, která připravili radní k projednání pro příští schůzi zastupitelů, která je naplánována na 27. dubna, se týkají především omezení v oblasti běžných výdajů. Snížit své režie bude patrně muset samotný úřad i příspěvkové organizace města. Občané se zase budou muset smířit s tím, že skutečně jen nejnutnější výdaje půjdou na úklid města či údržbu a obnovu zeleně.
   Méně peněz si letos například rozdělí i neziskové organizace a spolky, které město podporuje prostřednictvím svého grantového systému (viz samostatný článek). „Škála škrtů je široká, nicméně jsme přesvědčeni, že není jiné cesty. Odmítám možnost, že bychom si vzali úvěr na to, abychom zabezpečili běžnou spotřebu. Připravujeme se ale na situaci, kdy daňové příjmy nebudou naplněny, jak bychom si představovali, a je docela možné, že tyto škrty nebudou letos poslední,“ připustil Jaroslav Dohnálek.
   Omezení se ale podle jeho slov nedotkne velkých investičních akcí, na které město získalo finanční prostředky z evropských fondů, což je zejména rekonstrukce koupaliště a zateplení budov základní školy. „Nemůžeme si dovolit, abychom museli vracet evropské dotace. Tyto akce už bychom nikdy nemohli uskutečnit,“ konstatoval starosta.
   Ostražití jsou v souvislosti s dopady hospodářské krize také v Blansku. Vedení tamní radnice počítá s tím, že v polovině roku bude mít již jasnější představu o tom, jaký je trend v naplňování příjmové stránky rozpočtu. Pokud budou výsledky špatné, přijdou na řadu plošné škrty v běžných výdajích jednotlivých odborů.
  


Začal velikonoční týden
O l e š n i c e (AD) - Symbolem blížících se svátků jsou i větvičky z jívy, které se o uplynulé Květné neděli žehnaly ve všech kostelích. Věřící z Olešnice spolu s tamním knězem P. Pavlem Lazárkem (na snímku) slavili tento prastarý obřad na hřbitově a poté šli průvodem do kostela na náměstí.
Foto: Marek Lepka  


... na lopatu a šup do pece
L e t o v i c e (AD) - Z pátka na sobotu probíhala v několika místech regionu čtenářská akce pro děti s názvem Noc s Andersenem. Mimořádně povedená byla v Letovicích. Na 120 žáčků z prvního stupně tam čekala i neobvyklá návštěva letovického zámku. Po malých skupinách procházeli jednotlivé sály, kde potkávali pohádkové bytosti s připravenými úkoly. Obdiv dětí sklidila i ježibaba (na snímku) z perníkové chaloupky v podání jedné z učitelek. Pohádková trasa vrcholila v jízdárně, kde školáci povečeřeli při stylové hostině spolu se zámeckým pánem a představiteli města.
Foto: Marek Lepka  


Velikonoce
Velikonoční svátky jsou přede dveřmi. V křesťanské tradici začal takzvaný svatý týden, ohraničený z jedné strany Květnou nedělí, kdy se v kostelích žehnají ratolesti z jívy, a z druhé nedělí Zmrtvýchvstání neboli Božím hodem velikonočním, který je největším svátkem křesťanů na celém světě. Těmto dnům předchází delší období postu, spojené s mnoha lidovými obyčeji a mnohdy i pověrami. O těch svědčí dnes už zapomenuté staročeské názvy jednotlivých postních nedělí. Ta první se nazývala Černá či také Pučálná, a to podle barvy tehdy oblékaných šatů anebo podle typického postního jídla. Druhé se říkalo Pražná – podle pokrmu zvaného pražmo. Další byla Kýchavná, věřilo se totiž, že kdo během ní třikrát kýchne, bude celý rok zdráv. Čtvrtá postní neděle nesla jméno Družební – kdo se chtěl po velikonocích oženit, chodil tento den s družbou (kamarádem, který měl s organizací svatby zkušenosti) na námluvy. A poslední neděle před svatým týdnem získala označení Smrtná, neboť se při ní vynášela smrtka neboli Morana, slovanská bohyně zimy a smrti.
  


Z Regionu

Starosta Letovic: v předsednictvu Svazku končím
L e t o v i c e (AD) - Starosta Letovic Radek Procházka rezignoval na své členství v předsednictvu okresního svazku vodovodů a kanalizací (VaK). Důvody svého kroku vysvětlil v obšírné kritice poměrů, které podle něj ve výkonném orgánu dobrovolného sdružení panují, a jež ostatní členové nemají vůli měnit. On sám prý nic nezmůže. Jako nového zástupce města současně doporučil místostarostu Vladimíra Stejskala.
   Radek Procházka nastoupil do předsednictva svazku VaK po komunálních volbách v roce 2006. V dopise, který na konci letošního března poslal předsedovi Jindřichu Královi a dalším pěti členům vedení, mimo jiné sděluje, že pro něj „nemá smysl dále svůj čas a energii věnovat do bezvýsledné snahy změnit některé zaběhnuté principy a postupy rozhodování předsednictva Svazku VaK“. Procházka otevřeně poukazuje na nedostatečnou informovanost při zadávání veřejných zakázek a kritizuje rovněž hospodaření uvnitř svazku samotného. „Velmi mně vadí způsob přípravy a vlastní průběh zadávání zásadních veřejných zakázek Svazku VaK. Předsednictvo má velmi málo podkladů pro vlastní odpovědné rozhodování a k vlastní přípravě zadávacích podmínek, kritérií či způsobu oslovování firem není přizváno vůbec. Rozdělování finančních prostředků a hospodaření s nimi je v rámci rozpočtu Svazku VaK naprosto nesystematické a nikde není žádná vůle dát této zásadní věci jakýkoliv řád,“ míní letovický starosta.
   Předsednictvo svazku se k těmto připomínkám zatím nevyjádřilo. Místopředseda František Sivera, který se s přesným obsahem rezignačního dopisu zatím neseznámil, však předeslal, že Procházka kritizuje pouze v obecné rovině a nedokáže předložit konkrétní případy, ve kterých vedení svazku údajně chybuje. „Sám jsem magistra Procházku už dříve požádal, aby mi ty záležitosti, ve kterých jsme měli jednat v rozporu se stanovami nebo s platnými zákony, ukázal. Slíbil, že to udělá, ale dodnes se tak nestalo,“ kontruje Sivera a připomíná, že odchod z předsednictva je svobodným rozhodnutím, na které má každý člen právo. Jak dále bývalý starosta Boskovic informoval, diskuze o změnách svazkových stanov je už několik měsíců otevřená a záleží jen na starostech členských obcí, zdali své připomínky zašlou. „Kancelář svazku je shromáždí, potom se jimi bude zabývat předsednictvo, a budou-li v souladu se zákony a cíli svazku, bude o jejich přijetí rozhodovat valná hromada,“ doplnil Sivera.
   K obsazení uvolněného místa v předsednictvu pověřilo letovické zastupitelstvo prvního místostarostu Vladimíra Stejskala. S oficiálním nástupem do funkce musí však počkat až do jarní valné hromady, která všechny členy předsednictva v souladu se stanovami volí.
  


Byl jsem osamoceným rebelem proti zbytku předsednictva
L e t o v i c e (AD) - Proč jste se rozhodl rezignovat na členství v předsednictvu Svazku VaK?
   Práce v něm mě stála příliš mnoho energie a času a přitom neměla absolutně žádný efekt. Byl jsem osamoceným rebelem proti zbytku předsednictva, které na svých zavedených postupech odmítá cokoliv měnit. Navíc by moje další přítomnost mohla v budoucnu poškodit i Letovice, protože názorový konflikt by se mohl odrazit i do (v uvozovkách) nevstřícnosti ze strany svazku při řešení problémů v našem městě. Teď budu mít volnější ruce, abych dění ve svazku sledoval s odstupem a mohl se k němu svobodně vyjadřovat. Při posledním jednání předsednictva jsem byl totiž umlčen poté, co bylo odhlasováno, že o problémech svazku se s dalšími osobami smí bavit pouze předseda a nikdo jiný. Připadá mi to, jako bychom se vraceli někam o dvacet let zpátky.
   
   Co myslíte těmi zavedenými postupy, které všem kromě vás vyhovují?
   Mnoho napovídá už to, že jsem byl jediný, kdo v daném termínu, tj. do 28. února, podal konkrétní návrhy na změny ve stanovách. Upozornil jsem, že nová pravidla by měla být jasná a přehledná. Navrhl jsem zrušit pseudosolidární princip plusovosti a minusovosti a tím zpřehlednit výběr nájemného a jeho rozdělení ve prospěch obcí. Dále doporučuji stanovit jasnou definici umořování závazků obcí vůči svazku – v případě že svazek obci nějakou investici v minulosti uhradil. Jsem také pro zakotvení jiného způsobu hlasování na valné hromadě. Nyní je to tak, že když se domluví starostové v předsednictvu, tak celou valnou hromadu přehlasují. Těch připomínek je víc, ale já velmi pochybuji o tom, že budou přijaty, když vlastně všem ostatním, jak se zdá, stanovy vyhovují.
   
   Když by se ale úplně zrušila plusovost a minusovost, tak by členství ve svazku přestalo být pro některé obce výhodné a mohly by z něj chtít odejít.
   Potom ale ve svazku nejde o solidaritu a je lepší ho rozpustit. Ať se vytvoří třeba menší svazky obcí podle přirozeného členění a ať tyto svazky samy řídí svoji činnost a žádají o dotace. Proč se tvářit, že jde o solidaritu, když jde především o to, aby to bylo pro někoho výhodnější.
   
   Členům předsednictva jste také napsal, že „zásadní rozhodnutí“ se podle vás dělají někde jinde, a že předsednictvo už je jenom oficiálně posvětí. Co jste tím chtěl říct?
   Například při výběrových řízeních předsednictvo nejedná o žádných zadávacích podmínkách, pouze formálně schválí, kdo zakázku dostane. Z toho mi plyne, že tyto věci mohou být už dávno dojednané dopředu. Ale dokázat tyto věci je samozřejmě prakticky nemožné.
   
   Letovice v minulosti dostaly od svazku poměrně nestandardně vysoký příspěvek cca 60 milionů korun na stavbu čističky. Proč jste tedy nespokojený s tím, jak svazek funguje?
   Proč nestandardní? Svazek byl založen kvůli tomu, aby budoval infrastrukturu tam, kde je to třeba, a tato investice byla platně, tedy standardně, schválena. Já souhlasím s tím, aby každý, kdo chce ze svazku vystoupit, vrátil, co svazku dluží. Nestandardní je ale spíše to, že náš dluh vůči svazku je dnes stejný jako na začátku – i přesto, že jsme příspěvkem na čističku čtrnáct let zatěžovaní v kalkulacích. Bylo by přece logické, abychom nyní měli už část dluhu splacenou. Proto jsem také včera (rozhovor probíhal ve středu 1. dubna, pozn. redakce) požádal svazek, aby naše kalkulace znovu přepočítal, ale tentokrát bez zatížení čističkou. Pokud vyjde, že v takovém případě bychom byli plusoví, pak objem této plusovosti by měl každoročně snižovat náš dluh na čističce.
   
   Uvažují Letovice o vystoupení ze svazku?
   I o této možnosti mluvíme, ale je to krajní varianta. Řeknu to tak, že čekáme, jak dopadne spor svazku s Kunštátem. To pro nás bude zajímavá informace.
Foto: archiv  


Začala uzavírka silnice z Bořitova do Rájce-Jestřebí
B o ř i t o v (AD) - Z okružní křižovatky u Černé Hory se od soboty nedá sjet do Bořitova. Na asi kilometrovém úseku mezi odbočkou ze státní silnice I/43 a mostem na silnici ve směru Rájec-Jestřebí začala kvůli opravám úplná uzavírka. Řidičů osobních vozidel a autobusů se však příliš nedotkne, hůř na tom budou nákladní dopravci. Uzávěra potrvá několik měsíců, nejpozději do konce letošního října.
   Na zmíněném úseku silnice II/377 z Bořitova do Rájce-Jestřebí budou dělníci provádět kompletní obnovu vozovky a přestavovat dva mosty. Podle šéfa blanenských silničářů Miloše Bažanta se tyto práce neobejdou bez úplného přerušení dopravního provozu a správa silnic proto připravila zvláštní objízdné trasy. Osobní automobily a autobusy budou v obou směrech jezdit přes území obce Bořitov, řidiči nákladních vozidel, mířících do Rájce-Jestřebí musejí počítat s oklikou asi o deset kilometrů delší. „Nákladní doprava od Brna bude vedena přes Lipůvku, Šebrov a Blansko, a od Svitav se pojede přes Boskovice, Lhotu Rapotinu a Doubravici nad Svitavou,“ upřesnil Miloš Bažant s tím, že zejména kvůli přestavbě dvou silničních mostů není možné opravovaný úsek zprůjezdnit ani v jednom směru.
   Po dobu uzavírky bude také zrušena obsluha autobusové zastávky Bořitov–sokolovna a zastávka Bořitov bude zase dočasně přeložena na bořitovské náměstí.
  


Tři, dva, jedna - start
B o s k o v i c e - Období výletů, turistických výšlapů a cyklistických vyjížděk začíná. Boskovičtí je v neděli symbolicky zahájili v prostorách arboreta Šmelcovna. Poté někteří z účastníků pěšky či na kole vyrazili do Černé Hory, kde proběhlo slavnostní zahájení turistické sezóny v destinaci Moravský kras a okolí.
Foto: Jana Pokladníková  


Naše práce není jen léčení rýmy a kašle, říká dětská lékařka
B o s k o v i c k o - BOSKOVICE – Léčit dospělého člověka není zdaleka totéž jako léčit dítě. Dítě není zmenšený dospělý. Dětský organismus se vyvíjí, má své specifické potřeby i odlišný průběh nemocí. Role praktických dětských lékařů, kteří v první linii pečují o zdraví dětí od narození až po dospívání, je proto nezastupitelná. A to nejen v případě, že dítě onemocní.
   Základním kamenem péče o zdraví dětí je totiž především účinná prevence. „Právě pediatr, který komunikuje s rodiči už od narození dítěte, má propagovat zásady zdravého životního stylu. Patří sem správná výživa, dostatek spánku, pobyt na čerstvém vzduchu v přírodě, dostatek pohybu a také omezení nadužívání antibiotik,“ shrnula dětská lékařka Alena Podlipná, předsedkyně okresního Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost.
   Na to, že stravovací návyky značné části dětské populace nejsou zrovna ideální, upozorňují v poslední době lékaři i hygienici. Přeslazené limonády, fastfoodové lahůdky i reklamami opěvované zdravé cereálie, které jsou ovšem plné cukru a nejrůznějších „éček“, ke zdraví dětí moc nepřispívají.
   Při nedostatku pohybu, kdy děti už od útlého věku tráví velkou část svého volného času před televizí nebo počítačem, je pak na zdravotní problémy úspěšně zaděláno. „Děti by měly pobývat čtyři až šest hodin denně na čerstvém vzduchu. Úplná hrůza je, že mnohé rodiny tráví víc času než v přírodě v hypermarketech,“ podotkla Alena Podlipná.
   Negativní dopady na zdraví dětí začíná mít i přílišné holdování agresivním počítačovým hrám. „Kardiologové upozorňují na zvyšování krevního tlaku u dětí, které často hrají adrenalinové počítačové hry,“ uvedla lékařka s tím, že pobyt dětí u počítače by měl být omezen na pouhé tři hodiny týdně!
   I přes dodržování zásad zdravého životního stylu se ale občas stane, že dítě onemocní. Pokud nejde zrovna o na první pohled vážný stav, není třeba propadat panice, ale spíš se řídit selským rozumem. „Nemoci patří k životu. K tomu, aby byl člověk v dospělosti zdravý, musí být jako dítě občas nemocný. Proděláváním nemocí a občasným výskytem teploty se zdokonaluje imunita, tělo si tvoří protilátky proti nemocím. Je to přirozený vývoj, který je třeba respektovat,“ říká Alena Podlipná.
   Mnozí i špičkoví pediatři se dnes přiklánějí k názoru, že ideální lék pro dítě rovná se žádný lék. „U běžných virových nemocí - a těch je naprostá většina - dbáme na dostatečný klid na lůžku, podávání tekutin, eventuálně léků tlumících horečku nebo bolest. U řady infekcí se můžeme obejít bez podávání antibiotik. Pokud je to nutné, mají přednost antibiotika penicilínová,“ míní lékařka.
   Přílišné nadužívání antibiotik, která často maminky v dobré víře, že nemoc co nejdříve udolají, od lékařů pro své děti vyžadují, je nebezpečnou časovanou bombou. Dělat vše pro to, aby se zastavil nebo co nejvíce zpomalil nárůst rezistence bakterií vůči antibiotikům, je tak velkým úkolem pro toto století. „Bakterie jsou stále více rezistentní právě kvůli tomu, že se antibiotika nadužívají. Hrozí tak nebezpečí, že tyto léky pak neúčinkují u život ohrožujících stavů,“ řekla Alena Podlipná.
   Ministerstvo zdravotnictví si podle jejích slov vytyčilo řešení problému antibiotické rezistence jako jednu z priorit našeho předsednictví Evropské unii. Loni v listopadu se dokonce uskutečnil první Evropský antibiotický den, kdy skupina expertů oslovila zástupce evropského parlamentu a evropské komise se žádostí o podporu při ovlivňování veřejného mínění proti používání antibiotik u banálních infekcí.
   Očkovací kalendář
   bedlivě hlídáme
   Velkou část náplně práce pediatra tvoří očkování dětí proti infekčním chorobám. Díky systému očkování, který je u nás velmi dobře propracován a organizován, prakticky došlo k vymýcení těžkých infekčních nemocí, na které děti dříve umíraly a na něž v některých zemích světa, kde se očkování neprovádí, stále umírají. „Kritici a odpůrci očkování by si proto měli uvědomit, že základní očkování je potřeba,“ nepochybuje Alena Podlipná.
   Podle novely vyhlášky o očkování proti infekčním chorobám, která vstoupila v platnost před třemi týdny, došlo k některým úpravám v očkovacím kalendáři. Radikální změnou je, že odpadá přeočkování proti tuberkulóze u jedenáctiletých dětí. Proti tomuto kroku se ohradili plicní lékaři s tím, že se zrušením očkování hrozí návrat a rozšíření této nebezpečné nemoci. Praktičtí pediatři však změnu spíše vítají. „Očkovací látka byla dost agresivní a dětem způsobovala hodně komplikací. V Rakousku se proti TBC nepřeočkovává už deset let a epidemická situace se nijak nezhoršila. Očkování proti tuberkulóze navíc nezajistí, že ji nedostanete. Pouze zmírní průběh nemoci,“ vysvětlila pediatrička.
   Vedle povinného očkování se v poslední době rozšířila škála takzvaného nepovinného očkování, kam patří vakcíny proti klíšťové encefalitidě, žloutence typu A, rakovině děložního čípku a další. „Je ale třeba si uvědomit, že každé takové očkování má i svou optimální věkovou kategorii. Všechny druhy nepovinného očkování nelze absolvovat v předškolním věku,“ připomněla Alena Podlipná.
   Problém: generační výměna
   Erudovaný dětský lékař řeší denně ve své ambulanci celou škálu potíží svých pacientů. Rozhodně to není pouze léčení rýmy a kašle. Jedná se také o léčení nekomplikovaných nemocí krčních, ušních, očních, kožních a nemocí močových cest, alergických stavů, bolestí břicha, ošetření jednoduchých úrazů a podobně.
   Vyžaduje to neustálé studium, doplňování vědomostí, nových poznatků a dovedností i v dalších oborech medicíny a adekvátně vybavenou ambulanci. „Základní diagnostiku by měl provést právě praktický pediatr. Teprve komplikované stavy by měly být vyšetřeny specialistou,“ míní lékařka.
   Dětští lékaři, kteří provozují své soukromé ordinace, jsou sami sobě zároveň manažery. Oproti svým kolegům, praktickým lékařům pro dospělé, jsou od prvního dubna v nevýhodě. Počínaje tímto dnem totiž končí povinnost platit regulační třicetikorunové poplatky u dětí do osmnácti let. Žádné kompenzace pro pediatry však zatím nejsou v dohledu.
   Problémem, který by mohl už brzy nastat, je generační výměna u praktických lékařů, a to pro dospělé i děti. „Průměrný věk praktických lékařů v České republice je pětapadesát let. Bude potřeba, aby přišli nástupci z řad mladých doktorů. Ti se do toho ale moc nehrnou, když vidí, jaký máme záběr. Raději odcházejí do zahraničí, kde jsou lépe finančně ohodnoceni a mají k tomu ještě víc volna,“ poznamenala Alena Podlipná.
   
   Seznam praktických dětských lékařů
   Boskovicko:
   MUDr. Bednaříková Kateřina Olešnice
   MUDr. Doležel Pavel Velké Opatovice
   MUDr. Klíma Miroslav Boskovice, O. Kubína
   MUDr. Korousová Jaroslava Boskovice, Komenského
   MUDr. Lukeš Petr Kunštát, Boskovice
   MUDr. Lukešová Jana Boskovice, Smetanova
   MUDr. Machačová Rula Šebetov
   MUDr. Mokrošová Miriam Lysice
   MUDr. Podlipná Alena Boskovice, nemocnice
   MUDr. Přichystalová Martina Svitávka
   MUDr. Šponerová Ivana Letovice
   MUDr. Vašková Jaroslava Letovice
   
   Blanensko:
   MUDr. Hájková Hana Rájec - Jestřebí
   MUDr. Henková Jindřiška Blansko, nemocnice
   MUDr. Ivánková Marie Černá Hora
   MUDr. Kalová Eva Blansko, Rájec - Jestřebí
   MUDr. Košťálová Lenka Adamov
   MUDr. Kotlánová Helena Blansko, nemocnice
   MUDr. Kratochvílová Eva Jedovnice
   MUDr. Machatová Jiřina Blansko, nemocnice
   MUDr. Musilová Dagmar Lomnice u Tišnova
   MUDr. Pořízková Jaroslava Sloup
   MUDr. Stejskalová Věra Blansko, nemocnice
   MUDr. Trnečková Dana Křtiny, Lipovec, Ostrov
   Uvedení lékaři registrují děti a dorost od 0 do 19 let na základě smluvních vztahů se zdravotními pojišťovnami. Lékařská péče je garantována Českou lékařskou komorou.
   Dělí se na část léčebnou a preventivní. Péče léčebná slouží nemocným dětem. Péče preventivní je vyhrazena pro zdravé děti. Patří sem preventivní prohlídky dle zdravotního řádu, očkování, poradenská péče pro kojící matky a pro matky s dětmi.
   
Foto: Jana Pokladníková  


7 rad pro zdraví - V dubnu se budeme starat o játra, předejdeme tím bolestem kloubů a šlach
B o s k o v i c k o - Daniela Štarhová, odborná lékařka oboru neurologie, akupunkturistka, terapeutka holistické medicíny, tradiční čínské medicíny a homeopatie
   Alergie patří v čínské medicíně do rámce nemocí způsobených škodlivým větrem. Čínského terapeuta příliš nepálí otázka, kdo alergii vyvolal, zda mikroby nebo alergen, ale proč je člověk alergický. Čínská medicína se ptá, proč právě člověk reaguje tak, jak reaguje.
   Alergii způsobuje tzv. zevní horký nebo chladný vítr, který je současně nositelem všech alergenů typu pyl, prach, roztoče atd... Horký vítr se objevuje právě na jaře a v létě a je příčinou akutních alergických obtíží, které zná v poslední době čím dál tím více lidí. Tento vítr napadá oslabené jedince, kteří mají svoji obrannou vrstvu prostupnou pro škodlivé zevní činitele. Nebo mají v sobě tzv. vnitřní horko v plicích či slezině a rozdmýcháním, rozfoukáním jakéhosi pomyslného žhavého popele vyskočí plamínek, což představuje právě ty známé akutní alergické obtíže – pálení, svědění v očích, hrdle a nosu, otoky apod.
   Tento ohníček lze uhasit buď protialergickými chemickými léky, které však mají i negativní tlumící účinky, anebo lze využít čínské bylinné směsi, které vylučují povrchový vítr z těla, aniž by tlumily organismus či měly nějaké jiné vedlejší účinky.
   V léčbě alergií, respektive v jejich prevenci, dobře působí homeopatická léčba a akupunktura.
   U alergických onemocnění je příčinou častěji vrozené oslabení ledvin, tedy orgánu, který v sobě ukládá energii čchi, zděděnou po rodičích. Jednoduše řečeno, alergický terén se spíše rodí díky celkově se zhoršujícímu stavu populace, kdežto náchylnost k infekcím bývá častěji získaná nesprávnou životosprávou.
   Alergická i infekční onemocnění mají podle čínské medicíny společné rysy: zápas vlastní obranné energie a energie škodlivé, která v podobě větru proniká do organismu. Proto je tak důležité posílení vlastních obranných sil organismu.
   podle tradiční čínské medicíny
   
   Rula Machačová, dětská lékařka, neonatoložka, homeopatka
   V období těhotenství může homeopatie ovlivnit pozoruhodným způsobem řadu příznaků a gynekologických obtíží. Je to období, kdy je potřeba omezit chemii (potraviny, malování), nekouřit, ani nepobývat v zakouřeném prostředí, vyhýbat se stresu. Ale co dělat s již vzniklým onemocněním, opakovanými opary, zvracením, průjmy? Akutní infekční onemocnění velmi často vyžadují léčbu klasickou (antibiotika, protizánětlivé léky) a homeopatie při nich hraje pouze pomocnou úlohu. Tyto infekce však mohou recidivovat a v tom případě stojí homeopatie na prvním místě. Homeopatií můžeme připravit matku k porodu, ovlivnit krvácení před porodem a po porodu, nástřel mléka, záněty prsu. Homeopatie to svede velmi rychle, aniž by zatížila organismus matky a dítěte. Přípravky se rozpouštějí v ústech půl hodiny po jídle, čtvrt hodiny před jídlem, mohou se používat současně s klasickými léky. Někdy je vhodná kombinace více homeopatických přípravků podle příznaků.
   V novorozeneckém a kojeneckém věku se rozpouštějí homeopatické kuličky v kojenecké vodě a podávají se lžičkou nebo stříkačkou. Větší děti mají sladké kuličky rády a proto nejsou problémy s jejich podáváním.
   
   Marie Bušinová, zdravotní sestra, poradce detoxikační medicíny MUDr. Jonáše
   Něco málo o tucích. Tuky jsou nezbytnou součástí stravy a mají pro organismus nezastupitelný význam. Existují vitamíny, které jsou rozpustné pouze v tucích, je to vitamín A, D, E a K.
   Hlavní složku tuku představují takzvané mastné kyseliny. Dělíme je na dva druhy. Mastné kyseliny nasycené a mastné kyseliny nenasycené. Pro nás jsou důležité kyseliny nenasycené, které obsahuji tyto potraviny: rybí tuk, za studena lisované oleje (panenské oleje) - olivový, slunečnicový, dýňový, lněný, sezamový a další. Nejznámějšími potravinami jsou obilné klíčky, ořechy, semena dýně, slunečnice a sója. Tyto tuky jsou bezpochyby nejzdravější.
   Kdežto nasycené mastné kyseliny jsou obsaženy ve všech tucích živočišného původu a z rostlinných tuků je to palmový olej a olej z ořechů kokosu. Nasycené mastné kyseliny se ukládají v těle jako rezervní tuk a zvyšují hladinu cholesterolu v krvi a úmrtnost v důsledku kardiovaskulárních chorob.
   Protože hlavní metabolický orgán na zpracování tuků jsou játra, musíme na jejich detoxikaci klást velký důraz.
   Připomínáme jednoduché čištění jater:
   1. Tinktury na detoxikaci jater jsou Jalovec (pupen), ostropestřec mariánský, žito (pupeny), Detoxin, Astomin a další.
   2. Jednoduchá čistící kůra, která trvá tři měsíce, je: na lačno spolkneme 1/2 polévkové lžíce panenského olivového oleje dokapané grepovou nebo citronovou šťávou do plné lžíce.
   
   Táňa Kolářová, fyzioterapeutka. Nyní na mateřské dovolené
   2. Jak předcházet bolestem zad. Poté co správně vstanete z postele, jak jsme se naučili minule, si pravděpodobně půjdete vyčistit zuby. Na tom bezpochyby také není nic zvláštního. Ale přece jen je dobré vědět, jak u čištění zubů stát. Běžný postoj je kulatý předklon s nataženýma nohama – a to je pro naše záda velice zatěžující pozice. A jak ji změnit, abychom si neubližovali? Ti kdo mají vedle umyvadla vanu, to mají snadné – jednou nohou se opřete o vanu, rukou se opřete o umyvadlo a nakloňte se nad umyvadlo jak je potřeba. V této poloze už svým zádům neubližujete a je to v pořádku. Pokud u umyvadla nemáte vanu, ani nic vhodného k opření nohy, pak si při čištění zubů nohy rozkročte natolik abyste se nemuseli příliš předklánět a rukou se opět opřete o umyvadlo. Je to sice pár minut denně co strávíme u čištění zubů, ale to neznamená, že u toho je nutné našim zádům ubližovat. Když se naučíte zapojovat tyto zásady během dne, vaše záda nebudou mít důvod vás bolet. Takže od dnešního dne máte dva úkoly: vstávat z postele přes bok a čistit si zuby s nohou na vaně!
   
   Daniela Meluzínová
   cvičitelka jógy, speciální pedagožka se zaměřením na psychoterapii
   Tady a teď. Cvičením meditace se meditující postupně vysvobozuje z pout egiosmu, nastává přirozená sebekontrola a rozvoj intuitivního vnitřního pohledu na hodnoty.
   Meditaci je možné cvičit při koncentraci na vnější objekty s otevřenýma očima metodou tratakam (např. koncentrace na plamen svíčky), i se zavřenýma očima, když je pozornost zaměřena do nitra (při koncentraci na dech). Jsou i způsoby meditace s otevřenýma očima při mysli koncentrované do nitra (např. stěnové zírání u Zenu).
   Meditace směřuje k naplnění ideje vybudovat tak stabilní vnitřní mír. I když jsme zevně velmi aktivní a angažovaní, dokážeme se k němu lehce vrátit a napojit se na něj. Pomáhá zastavit tok negativních myšlenek dřív, než nastanou činy, posiluje ve směru uklidnění a integrity osobnosti, otevírá ve směru pravdivého poznání sebe i jaké věci v události skutečně jsou. Pomáhá v nácviku vnímání přítomného okamžiku - bytí v přítomnosti tady a teď.
   Moudrý vnímá svoji mysl, protože střežena vede ke štěstí. Buddha
   
   Jitka Melkusová, reiki
   Vztek, zoufalství, pocit ne štěstí, nedostatek uznání, nespokojenost, vyhýbání se problémům, zazlívání, neustálé stěžování si na něco. To jsou všechno emoce, se kterými se játra musí u některých jedinců (a nebudete věřit – není jich málo) poprat. Jejich celoživotní shromažďování může vedle známých a těžkých nemocí přinést bolesti páteře, kloubů, šlach. Pak nezbývá, než se pokusit tyto pocity v sobě identifikovat. Bez lhaní si do vlastní kapsy. Játra totiž zrcadlí kvalitu našeho postoje, ke světu a lidem, okolí. Ukazují, zda umíme moudře ustoupit jinému názoru či plánu, zda a jak dovedeme tolerovat nedostatky jiných, jak pokorně přijímáme před nás postavené úkoly a výzvy.
   Radost a pocit štěstí a klidu – to jsou ty správné emoce, které by měl každý jedinec usadit do svých jater. Odbourejte ze svého života špatné, bolestné a chybné myšlení. Naučte se věřit své vnitřní síle a lidem.
   
   Martina Lukešová, ekoložka, specialistka na revitalizaci krajiny
   Co se týče špatné funkce kloubů a šlach, bývá často na vině nevhodná strava. Uzeniny naložené v rychlosoli, instantní potraviny, nápoje obsahující hodně kyselin, ale také citrusové plody. Čerstvá zelenina a ovoce ještě není a tělu chybí vitamíny. U té, co se na nás usmívá z regálů supermarketů celou zimu, jsem na pochybách, jestli je skutečně zdravá. Navíc dovoz z dalekých zemí velice zatěžuje naše životní prostředí. Dovedete si vůbec představit, čím vším musí být takové rajče či jahody napuštěné, aby vydržely cestu třeba z Brazílie?
   Naše těla se plní chemickými látkami a my jen těžko můžeme odhadnout, které potíže nám způsobí. Můžou to být třeba bolesti hlavy. Moje rada: dejte si chleba s máslem a pažitkou.
  


Sonda teen - Peníze hýbou světem
Peníze hýbou světem. To jistě. Jsou všude, kam se podíváme. Jen nás občas zamrzí, že nejsou naše. Nebo máme pocit, že by se daly využít daleko lépe. Třeba ty z veřejných rozpočtů.
   
   Myslíš, že by obce měly začít šetřit? Kde by měly hledat rezervy?
   
   Andrea, 16
   Myslím, že by některý obce měly líp rozvažovat o tom, do čeho investujou.
   
   Roman, 19
   Hlavně by si měly ujasnit, co je důležité a nedávat peníze do něčeho, co se stejně nevyužije tak, aby se jim ta investice vrátila – třeba rekonstrukce plaveckého areálu byla podle mě naprosto zbytečná.
   
   Verča, 18
   Mělo by se začít šetřit na výplatách radním.
   
   Klára, 16
   Třeba u nás se zbytečně moc peněz dává na fotbalové mužstvo, které stejně za nic nestojí.
   
   Dalibor, 18
   Řekl bych, že v Boskovicích je situace celkem dobrá, horší je to s obcemi v okolí, ty peníze nemají a nikdo jim je nedá.
   
   Jirka, 17
   Neznám rozpočet naší obce a nevím, jak se ho přímo dotkne finanční krize, takže nedokážu posoudit. Ale šetřit by rozhodně měly začít u sebe (služební auta, mobily apod.).
   
   Jan, 18
   Obce mají mnohdy problémy pouze s udržením průměrného stavu infrastruktury a rozhodně si nemyslím, že nějak plýtvají penězi - že by měly šetřit. Je pravda, že někdy města využívají peněz zdánlivě neúčelně, ale jsou to spíše výjimečné případy.
   
   Dana, 17
   Měly by šetřit na zbytečných projektech, ale zároveň by měly čerpat peníze z evropských fondů na užitečné projekty, které využije co nejvíce lidí.
   
   Lenka, 17
   Asi by nemusely šetřit, spíš možná líp promyslet, do čeho budou investovat. A měly by zkusit požádat o dotace z EU.
   
   Ivana, 18
   Já si myslím, že by obce šetřit měly, ale kde hledat rezervy, to nevím. U nás mně ty peníze připadají využitý dobře.
   
   Pavel, 16
   Jo, podle mě by obce měly začít šetřit. Měly by víc peněz, kdyby je přestaly cpát do fotbalu, třeba jako u nás - nemá to budoucnost, ale dotují, jak jen to jde.
   
   lk
  


Kultura

Lysický Harpagon
L y s i c e (tt) - Lysický divadelní soubor KLYH uvedl premiéru klasické Moliérovy hry Lakomec. V režii Olgy Tejkalové se v hlavní roli zaskvěl Martin Horňanský, jehož jistý a pestrý herecký projev sestávající z vynikající práce s hlasem a nápaditých a precizních gest si v ničem nezadal s profesionálním výkonem. Zdatně mu sekundovali i další herci, v Lysicích tak vznikla opravdu pozoruhodná inscenace.
Foto: Tomáš Trumpeš  


Divadlo NABOSO uvádí Její pastorkyňu
B o s k o v i c e - Boskovické amatérské divadlo NABOSO připravilo na neděli 12. dubna premiéru inscenace Její pastorkyňa aneb Pusťte lásku dovnitř. Představení s podtitulem vražedná balada Gabriely Preissové před očima kněze začíná v 18 hodin ve velkém sále boskovické sokolovny.
   V představení účinkují Lucie Matyášová jako Jenůfa, Jaroslava Šimáková v roli Kostelničky, Luboš Stárek a Tomáš Trumpeš jako Laca a Števa, dále Lída Odehnalová jako Karolka, Ondřej Pokorný jako Rychtář a Jan Bařinka ve zvláštní roli Kněze. O hudební složku představení se jako již tradičně postaral Martin Nerud, tentokrát ve spolupráci s Lukášem Koudelkou.
   Inscenace Její pastorkyňa aneb Pusťte lásku dovnitř je závěrečnou třetí částí Moravské trilogie Noci na rovinách, v rámci které už divadlo NABOSO uvedlo inscenace Maryša aneb Tenkrát v Divákách a Gazdina roba aneb Lepší je shořet než vyhasnout. Celá trilogie by měla vyvrcholit v příští divadelní sezóně souborným uvedením všech tří her během jediného večera. Dramaturgy projektu Moravská trilogie Noci na rovinách jsou Tomáš Trumpeš a Jaroslava Šimáková. Režisérem jednotlivých inscenací je Tomáš Trumpeš.
   „Na závěr trilogie přichází Její pastorkyňa, pravděpodobně nejkrutější text ze všech tří moravských her. A přesto, nebo možná právě proto, také nejláskyplnější. Inscenačním východiskem se nám tentokrát stalo především náboženské pozadí příběhu, jeho rozřešení a rozhřešení. To vše v protnutí s písněmi Nicka Cavea, který s biblickými motivy rovněž intenzivně pracuje a stejně tak ve svých textech reflektuje i odvrácenou tvář lásky, všechno to utrpení, které do našich životů přináší. Navzdory tomu nás Cave v křesťanském duchu nabádá, abychom se před láskou neuzavírali. Myslím, že Její pastorkyňa je především hrou o odpuštění, o nutnosti milovat, ať se stane cokoli. Byl bych rád, kdyby se nám podařilo, aby takto vyzněla i celá trilogie Noci na rovinách,“ uvedl režisér Tomáš Trumpeš.
   Předprodej vstupenek na premiéru probíhá v sokolovně, lze si je také rezervovat emailem na adrese divadlo.naboso@seznam.cz.
   
   jpn
  


Granty jsou rozděleny, kvůli úsporám v rozpočtu se na některé projekty nedostane
B o s k o v i c e - Neziskové organizace a spolky, které působí v Boskovicích, dostanou i letos z městské pokladny příspěvek na své projekty. Kvůli úsporným opatřením v rozpočtu se však tentokrát nedostane na všechny žadatele.
   Místo původně plánovaných tří set padesáti tisíc se totiž radní rozhodli v rámci grantového systému města rozdělit o šedesát osm tisíc korun méně. „Úspory v rozpočtu se hledají všude, museli jsme tedy přehodnotit i grantový systém,“ potvrdila místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.
   Grantový systém, jehož prostřednictvím město finančně podporuje aktivitu místních občanských sdružení a spolků, má od minulého roku nová pravidla. Každý žadatel může podat pouze jediný projekt. Maximální výše podpory činí padesát tisíc korun, přičemž uchazeč musí zajistit minimálně třicetiprocentní finanční účast. Členové grantové komise pak jednotlivým projektům přidělují body a na základě výsledného počtu bodů jsou přidělena procenta dotace.
   Letos přihlásilo své projekty do výběrového řízení jedenadvacet uchazečů, kteří dohromady požádali o 627 tisíc korun. Grantová komise doporučila a rada města následně schválila čtrnáct projektů. „Uvažovali jsme tak, že než plošně krátit všechny žádosti určitým procentem, což by někomu mohlo způsobit problém a projekt by pak nemohl zrealizovat, je lepší stanovit pevnou bodovou hranici. Žadatelé, kteří nezískali dvacet bodů, byli vyloučeni,“ přiblížila proces schvalování grantů Jaromíra Vítková s připomenutím, že podle přijatých pravidel není na dotaci právní nárok.
   Neuspokojení žadatelé však nejsou úplně bez šancí. „Pokusíme se s nimi jednat, třeba o nějaké nepeněžní pomoci,“ připustil starosta Jaroslav Dohnálek.
   Vedle příspěvků z grantového systému schválili radní také dotace pro mládežnické organizace, jejichž prvotním zaměřením není sportovní činnost. Ty si rozdělí původně plánovanou částku padesát tisíc korun.
   Do výběrového řízení se přihlásily čtyři organizace, jedna žádost byla vyloučena jako nevyhovující. „Požadavek organizací byl prakticky dvojnásobný, museli jsme tak krátit pomocí koeficientů,“ uvedla Jaromíra Vítková. Osm tisíc korun získá Junák, třiadvacet tisíc MC Boskovice a devatenáct tisíc korun Pionýr Boskovice.
   
   Rozdělení dotací
   z grantového systému
   Šachový klub Boskovice 3.030 Kč
   Orel jednota Boskovice 13.440 Kč
   TJ Sokol - ochot. divadlo 28.000 Kč
   NOTA 32.000 Kč
   SPS Janáček 35.000 Kč
   Klub přátel Boskovic 12.800 Kč
   Gybo Boskovice 32.000 Kč
   Jezdecké sdružení Bce 8.200 Kč
   Mateřské centrum Bce 12.800 Kč
   Divadlo NABOSO 32.000 Kč
   TJ SOUz vzpírání 32.000 Kč
   Vojenský veteran klub 24.320 Kč
   Junák 9.410 Kč
   TJ Rytmus 7.000 Kč
   CELKEM 282.000 Kč
  


S klikou
Č e r n á H o r a - V rámci zahájení turistické sezóny v Moravském krasu a okolí přišlo do černohorského pivovaru na půldruhého tisíce turistů. Celý jeden tisíc a 43 k tomu navrch plus tři psi přišli s klikou od něčeho a vytvořili tak rekord s následným zápisem do Guinessovy knihy rekordů v počtu lidí s klikou na jednom místě.
   Akce se konala v rámci akce Klubu českých turistů jako součást turistického výšlapu z Blanska a Boskovic do Černé Hory.
   
   Foto: Hubert Adámek
  


Informace

Policie ČR informuje
O k r e s B l a n s k o - BLANSKO - Hned dvě nehody, při nichž sehrál hlavní roli alkohol, se odehrály v noci na sobotu 28. března v Blansku. Při první z nich vyjel osmatřicetiletý řidič Škody Octavia ve Svitavské ulici do protisměru, kde se bočně střetl s protijedoucí Škodou Fabia. Řidič odmítl dechovou zkoušku, policisté jej ale odvezli do protialkoholické záchytné stanice. Na vozech vznikla škoda asi osmdesát tisíc korun.
   Druhá nehoda se stala kolem čtvrté hodiny ranní na náměstí Republiky, kdy padesátiletý řidič nezvládl řízení a při couvání se Škodou Octavia na parkovišti narazil do druhého zaparkovaného auta. Dechová zkouška u něj ukázala 2,32 promile alkoholu. Způsobil škodu za jedenáct tisíc korun.
   SVITÁVKA - Ke střetu motorky s osobním autem vyjížděli v sobotu 28. března krátce před půl pátou odpoledne policisté k viaduktu U labutě nedaleko Svitávky. Motorkář jel pravděpodobně příliš rychle, nevybral zatáčku a narazil do projíždějícího Renaultu 19. Při nehodě byl lehce zraněn motocyklista, vznikla škoda šedesát tisíc korun. Před jízdou ani jeden z řidičů nepožil alkoholické nápoje.
   LETOVICKO - Do rekreační chalupy na Letovicku se v přesně nezjištěné době do soboty 28. března vloupal neznámý pachatel. Do domu se dostal dveřmi v zadní části a odcizil zde několik obrazů a další starožitnosti, jako dřevěný vyřezávaný kříž s Kristem nebo plastiku hlavy Krista. Výši škody policie stále šetří, pravděpodobně však přesáhne tři sta tisíc korun.
   BLANSKO – Na náměstí Míru v Blansku neumožnil v pondělí 30. března v deset hodin třiaosmdesátiletý řidič Škody Felicia bezpečné přejití vozovky šestaosmdesátiletému muži, který přecházel po vyznačeném přechodu pro chodce. Chodec byl při střetu s vozidlem lehce zraněn a převezen do nemocnice k vyšetření.
   LIPŮVKA – Neznámý pachatel ukradl Škodu Forman, kterou zaparkoval její majitel večer 30. března před rodinným domem v Lipůvce. Ráno bylo auto pryč. Zloděj způsobil majiteli škodu asi deset tisíc korun.
   JEDOVNICE - Kolem šesté hodiny ráno 31. března se neznámý pachatel vloupal do kovové bedny na tiskoviny u prodejny na Havlíčkově náměstí v Jedovnicích. Vypáčil visací zámek a zevnitř této bedny ukradl tisk a časopisy Claudia, TV Plus, TV Revue, Týdeník televize a Zrcadlo Blanenska a Boskovicka.
   BLANSKO - Na přechodu pro chodce na Sadové ulici v Blansku srazil ve čtvrtek 2. dubna po sedmé hodině ráno devatenáctiletý mladík svým vozidlem Škoda Fabia jednasedmdesátiletou chodkyni. Žena utrpěla vážná zranění a byla leteckou záchrannou službou přepravena do nemocnice v Brně.
   LIPŮVKA – Šestapadesátiletý zloděj si ve čtvrtek 2. dubna před půlnocí přijel pro přívěsný vozík, který stál na odstavné ploše v Lipůvce. Pachatel vyřadil z provozu halogenové světlo a přestřihl dva visací zámky, kterými byla uzamčena brána. Vozík za šedesát tisíc korun připojil ke své Hondě a odjel. Dlouho se ale z kořisti neradoval. Krátce po činu totiž zloděje zadrželi policisté. Za trestný čin krádeže mu hrozí až tři roky vězení.
   OKRES BLANSKO - Do jedenácti provozoven vyrazili v noci z pátku 3. na sobotu 4. dubna policisté, aby zkontrolovali, zda se v nich nenalévá alkohol mladistvým. Z celkem 98 kontrolovaných, kteří ještě nejsou plnoletí, policisté u osmi zjistili, že popili. Nejvíce nadýchala dívka na diskotéce v Kunštátě - 0,65 promile. Na další diskotéce v Boskovicích zase policisté u jednoho hocha zjistili, že kromě pozitivního výsledku dechové zkoušky měl i pozitivní test na drogy. V Blansku pro změnu policisté uložili blokovou pokutu matce, která dceři koupila víno.
  


Čekají na nové pány
B o s k o v i c e - Momentálně je v boskovickém útulku pět psů:
   ALAN – nádherný, mladý, temperamentní kříženec boxera a vlčáka. Nekonfliktní, vycvičený a hodný „pejsek“. Je na něm vidět, jak je šťastný a spokojený, že se mu někdo věnuje. Je to úžasný pes!
   DAG - 2letý rotvajler, nyní nechtěný, který předchozím majitelům způsobil nepříjemné chvilky. Tento pes vyžaduje zvláštní individuální přístup, důsledný, avšak citlivý. Rád se nechá hladit. Za svůj přestupek (pokousání) visí jeho život na vlásku! Přimlouváme se za něj, neboť věříme, že v péči „spřízněné duše“, která by se mu mohla věnovat, z něj může být dobře upotřebitelný pes!
   JONÁŠ - odrostlejší štěňátko, odhadem kříženec kokršpaněla. Je to taková nešťastná hromádka heboučkých chlupů. Malý neposeda se stále hrne do náručí, ani ho nešlo dobře vyfotografovat. Pořád pláče a poštěkává, tak rád by byl u někoho doma, v pelíšku.
   PUNŤA - obyčejný voříšek, ale neobyčejně chytrý a poslušný. Váží 5,5 kg a je mu asi 5 roků. Puntík byl nalezen se zlomenou nožičkou v pánvi, ale díky tomu, že má od začátku perfektní lékařskou péči, jeho úraz nebude mít trvalé následky. Nyní je v domácím ošetření. Je to milý a statečný pejsek, nenáročný a velmi tichý. Může být ideálním společníkem komukoliv, osamělým lidem i rodině s dětmi. Všechny dokáže potěšit a hlavně milovat a být vděčný. O bližší informace o Puntíkovi a případní zájemci, volejte na tel. č. 516 456 991, 777 725 357.
   HARRY - malý kříženec zřejmě bernského salašnického psa. Je to milý a pohodový pejsek, na vycházce se s ním nezadýcháte. Může jít i „na volno“, je bezproblémový a výjimečně čistotný. Jeho oči jsou ještě posmutnělé, nemůže zapomenout svému pánečkovi, že ho někde přivázal a opustil.
   V případě zájmu o tyto pejsky volejte na telefonní čísla 721 811 720, 516 452 494 nebo se obraťte na městskou policii.
   www.psiboskovice.cz
   
  


Sport

Boskovice–3 body, Rájec–1, Blansko–0
O k r e s B l a n s k o (les) - Fotbalovým soutěžím konečně přálo počasí. V sobotu i v neděli svítilo na fotbalových stadionech sluníčko a tak se nenápadně zvýšily i počty fanoušků.
   Zřejmě poslední záchranářský krok mají za sebou fotbalisté Boskovic, kteří si po vítězství nad Rousínovem připsali důležité tři body a měli by mít před sebou klidný zbytek jara.
   V divoké přestřelce vybojoval tým Rájce-Jestřebí doma bod, Blansko ve Znojmě vyšlo naprázdno.
   Forman Boskovice - Framoz Rousínov 1:0 (0:0).
   Boskovice: Švéda - Müller, Václavek, Martínek, Cetkovský, Preč (90. Doležel), Vykoukal, Ošlejšek (83. Janíček), Dostál, Kašpar (53. Horák J.), Havlíček. Trenér Radim Weisser.
   Diváků: 150
   Nádherné počasí příliš diváků na tribuny nepřitáhlo a ti co přišli, viděli dramatickou podívanou, které však příliš fotbalové krásy nenabídla. U domácího celku vázla kombinace a finální přihrávka, hosté se pokoušeli o rychlé útoky, těm ale bránila pevná obrana Formanu.
   A tak v prvním poločase bylo k vidění jen minimum šancí, ale buďto se skvělým zákrokem prezentovali oba brankáři, nebo míči v cestě do sítě zabránilo břevno jako v případě střely Preče.
   Ve druhé půli domácí obranu hodně zlobil agilní Horváth, na druhé straně končily akce Formanu před soupeřovým vápnem. Těsně před zahájením poslední čtvrthodiny vyslal v 74. minutě ideálně Havlíček Ošleška mezi soupeřovy obránce a ten ranou po zemi k levé tyči prostřelil Hrdličku. O tři minuty později mohlo být srovnáno, ale Švéda obrovskou šanci Horvátha chytil. Hosté se pokusili dvojitým střídáním posílit útok, ale Forman jim vyrovnat nedovolil a tak ani v druhém jarním utkání Boskovice neztratily bod.
   Rájec-Jestřebí - Ždár n. S. 4:4 (1:3).
   Dvě stovky diváků viděly pohledný zápas, spoustu branek a hru nahoru - dolů. V první půli šli hosté v devatenácté minutě do vedení, domácím se podařilo vyrovnat o čtvrt hodiny později brankou Haničince. Jenže ve 37. a 40. minutě využil Žďár dvě standardní situace - nejprve proměnil pokutový kop a nemýlil se ani z přímého kopu. A tak poločasový výsledek nevěštil nic dobrého.
   Druhá půle však začala pro domácí skvěle. V 53. minutě bylo vyrovnáno, když se dvakrát prosadil Ostrý, radost však Rájci vydržela jen minutu a Žďár šel opět do vedení. Celek domácích hnán dopředu trenérem se dlouho nemohl prosadit, v poslední minutě však vyrovnal Korytář a body se tak spravedlivě dělily.
   1. SC Znojmo - Blansko 2:1 (1:0).
   Hned několik momentů bylo v tomto utkání pro hosty velice důležitých. Ve 29. minutě znojemský Minarech poslal centrovaný míč na branku a ten k překvapení všech zapadl přesně k zadní tyči. O šest minut později se zranil brankář Slanina a nahradil ho Švancara, v 67. minutě viděl červenou kartu Traxl a Blansko hrálo jen v deseti. I přesto dokázal zužitkovat v 78. minutě svoji šanci Farník a vyrovnal, pět minut před koncem si na míč z Pacandovy kopačky naběhl Lacko a strhl vítězství na domácí stranu.
   Druhé Znojmo se však na tři body pořádně nadřelo.
  


Mistři republiky jsou opět ze Svitávky
S v i t á v k a (les) - V neděli se uskutečnil závěrečný turnaj kolové v juniorské kategorii. Mistrovství České republiky uspořádal Sokol Přerov a do posledního kola se probojovalo celkem šest týmů, mezi nimi se kvalifikovaly dva celky ze Svitávky.
   Favoritem turnaje byli dvojice MO Svitávka ve složení David Richtr - Pavel Richter, která po celý rok prokazovala nejlepší umění i formu a potvrdila to i v Přerově, když vyhrála nad všemi soupeři opravdu rozdílem třídy. O tom svědčí i zápas se Zlínem, který svitávecká dvojice vyhrála 12:1.
   Po skončení turnaje jsme se nových mistrů zeptali na jejich pocity a další budoucí cíle. David nám prozradil že je velice šťastný, že se mu podařilo získat spolu s Pavlem titul a že úspěch spočívá hlavně v poctivém tréninku a zázemí, které ve Svitávce všichni hráči mají. Pavel se těší na ME, které již loni absolvoval s M. Hudským a kde mu unikla medaile o vlásek. Doufá že tento rok se na bednu s Davidem dostanou.
   Pro druhý tým SC Svitávka ve složení Filip Zahálka - Jan Zouhar již bylo úspěchem se dostat do finále, kde pár nezklamal a bojoval s mnohem staršími protihráči. Ovšem na lepší než šesté místo nemohli pomýšlet.
   Konečné pořadí: 1. MO Svitávka, 2. Zlín, 3. Šitbořice, 4. Přerov, 5. Chrastava, 6. SC Svitávka. Ne ME juniorů, které letos hostí Holandsko, pojede reprezentovat MO Svitávka, jako náhradní tým dvojice Zlína.
Dobojováno. V dresech určených pro mistry republiky stojí první zleva vítězná dvojice David Richtr - Pavel Richter.
Foto: archiv  


Basketsport slaví postup
B o s k o v i c e (les) - Už po tomto víkendu mohou basketbalisté Basketsportu Boskovice slavit postup do OP II. Ve dvou zápasech ve své hale dokázali stoprocentně bodovat a protože Zlín v sobotu překvapivě prohrál v Podolí, horší než konečné druhé místo už nemůže boskovickému týmu nikdo vzít.
   Basketsport Boskovice - Inmedias Mikulov 73:60. Hebelka 28, Toman 19, Školař 16, Sychra 6, Kožoušek 4.
   V rozpačité první čtvrtině se hosté dostali do desetibodového vedení, ale domácí celek postupně přebíral otěže hry a dokázal si postupně vytvořit až sedmnáctibodový náskok. V poslední minutě sice Mikulov stáhl rozdíl jen na šest bodů, ale drama se nekonalo. Důležitých pět bodů Tomana rozhodlo o vítězství Basketsportu.
   Basketsport Boskovice - Proton Zlín C 71:55. Toman 27, Školař 19, Hebelka 7, Ležák 6, Sychra 4, Kožoušek 3, Korčák a Průšvic 2, Chladil 1.
   Hosté nepotvrdili svoji neporanitelnost a v celém utkání tahali za kratší konec. Už v polovině utkání měli domácí patnáctibodový náskok, který v klidu uhájili až do konce.
   Zbývající výsledky: Podolí - Zlín C 60:54, Podolí - Mikulov 83:80.
   1. Basketsport 4 4 0 302:259 8
   2. Zlín C 4 2 2 274:238 6
   3. Podolí 4 2 2 287:292 6
   4. Mikulov 4 0 4 247:321 4
   Basketsport zakončí sezónu 18. a 19. dubna v Mikulově a Zlíně.
Je rozhodnuto. Oba své víkendové zápasy hráči Basketsportu (v bílém) dokázali přesvědčivě vyhrát.
Foto: Lubomír Slezák  


Zase medaile
B e n e š o v (les) - Pro Sokol Moravec skončil devítidílný Brněnský běžecký pohár historickým úspěchem. Nikola Hlubinková skončila v závodě žákyní celkově třetí a mezi dorostenkami dokonce druhá.
   V této kategorii jí na stupně vítězů doprovodila Terka Tlamková, která vybojovala bronzovou medaili. A aby toho nebylo málo, pro kov stejné barvy si doběhla mezi juniorkami čerstvá posila Moravce Petra Dvořáková.
   
Foto: archiv  


Fotbalem žije také velkoopatovická škola
V e l k é O p a t o v i c e (les) - Dalším kolem pokračoval v pondělí 30. března ve všech skupinách Fotbalový pohár žáků Základní školy Velké Opatovice. Zdá se, že favorité jsou dáni hned po druhém kole, pět týmů se může pyšnit tím že neobdrželo branku, šest zatím žádnou nevstřelilo. Ale do konce turnaje je ještě daleko.
   Skupina A
   Blesk - Bílí orli 0:5, Kubeš 3, Dočekal 2. FC Opice - Trpaslíci XXL 0:0.
   1. Gympl 2 2 0 0 24:0 6
   2. Trpaslíci 2 1 1 0 2:0 4
   3. Bílí orli 2 1 0 1 5:11 3
   4. FC Opice 2 0 1 1 0:13 1
   5. Blesk 2 0 0 2 0:7 0
   Skupina B
   Růžoví jednorožci - Sims tým 0:1, Ille. Ohniví tygři - FC Orbitky 0:4, Ambroz 4.
   1. Sims tým 2 2 0 0 3:1 6
   2. Orbitky 2 1 0 1 5:2 3
   3. Jednorožci 2 1 0 1 2:1 3
   4. Tygři 2 0 0 2 0:6 0
   Skupina C
   FC Nemehlos - Victory 2:1, Šichová, Kryštofová - Ochrana. FC Japonci - Klimatizace s.r.o. 0:4, Procházka 2, Ševčík 2. C4 - FC Hattrick 2:1, Kříženecký, Petr - Kirchner. FC Hattrick - FC Japonci 4:0, Pospíšil 2, Kirchner, Ille.
   1. Hattrick 3 2 0 1 10:2 6
   2. Klimatizace 2 2 0 0 7:0 6
   3. Nemehlos 2 1 1 0 2:1 4
   4. C 4 2 1 0 1 2:4 3
   5. Japonci 3 0 1 2 0:8 1
   6. Victory 2 0 0 2 1:7 6
   
   Skupina D
   K.S.J.P.P. - FC Šesťáci 4:0, Ševčík 2, Hladil 2. FC Gambrinus - FC Neťuknem si 0:0.
   1. K.S.J.P.P. 2 2 0 0 7:0 6
   2. Energy 1 1 0 0 1:0 3
   3. Neťuknem 1 0 1 0 0:0 1
   4. Gambrinus 2 0 1 1 0:3 1
   5. Šesťáci 2 0 0 2 0:5 0
   Další kolo se hraje po Velikonocích v pondělí 20. dubna
  


Nasazení rozhodčích OFS Blansko
O k r e s B l a n s k o (les) - Úřední začátek - neděle 12. 4., muži v 15.30, dorost v 13.15, žáci v 10 h
   MUŽI, 18. kolo
   II. třída: Vavřinec - Vísky (Mlýnská ul.): Sychra, Mořkovský, Landa. Jedovnice - Rudice: Manoušek, Rek ml., Ševčík. Kořenec - Doubravice: Pernica, Flek, Stloukal. Drnovice - Kotvrdovice: Kocák, Musil, Svoboda V. Bořitov - Blansko B (sobota): Kučírek, Pinkava, Bureš. Sloup - Boskovice B (sobota): Barák, Štěpánek, Zukal. Lysice - Letovice: Rek st., Roučka, Bureš.
   III. třída: Šošůvka - Lažany: Hřebíček J. Olešnice B - Lipůvka (sobota): Rek st., Jalový, Roučka. Skalice - Olomučany: KRD, Kučírek, Souček. Ráječko B - Vilémovice (sobota, 16 h): Střecha, Flek, Stloukal. Kunštát B - Knínice (sobota): Hřebíček J., Sychra, Krejčíř. V. Opatovice - Vysočany: JmKFS. Ostrov - Úsobrno: Štěrba, Grenar, Nevřela.
   IV. třída: Vranová - Adamov: Švancara. Lomnice - Lažánky: Krejčíř. Kořenec B - Doubravice B (13.15 h): Flek, Stloukal, Pernica. Voděrady - Vilémovice B: Zouhar, Tejkal. Bořitov B - Valchov (sobota, 13.15 h): Bureš, Pinkava, Kučírek. Benešov - Svitávka: Jalový. Březová B - Cetkovice: Střecha.
   DOROST, 11. kolo
   Skupina A: Adamov - Kotvrdovice (sobota, 10.30 h): Sychra. Sloup - Vavřinec (sobota): Zukal. Ráječko - Jedovnice (13 h): JmKFS. Lažany - Lipovec: neobsazeno. Olomučany - Rudice (12 h): Mořkovský.
   Skupina B: Voděrady - Doubravice: Zouhar, Tejkal. Kořenec - Lipůvka (sobota, 15.30 h): KRD. Skalice - Svitávka: Kučírek. Vísky - Černá Hora: neobsazeno.
   ŽÁCI, 14. kolo
   Skupina A: Ráječko - Jedovnice (so, 13.30 h): Stloukal. Kotvrdovice - Adamov: Ševčík. Vavřinec - Rudice (so, 14 h v Rudici): Kocák. Sloup - Rájec-Jestřebí (hř. v Šošůvce): Zukal. Ostrov - Blansko B: Tejkal, Zouhar. Lipovec - Černá Hora (so): KRD.
   Skupina B: Drnovice - Olešnice (13.30 h): Musil. Voděrady - Vísky (so, 15 h): Pernica. Kunštát - Boskovice B (so, 13.30 h): Krejčíř. Benešov - Doubravice: Kučírek. Lysice - Knínice (13.30 h): Bureš. Cetkovice - Svitávka (14 h): neobsazeno.
   MSDŽ – skupina C: Kotvrdovice – Kunštát (so, 15.30 h): Zouhar, Tejkal. Drnovice - M. Budějovice (ne, 10 h): Musil.
  


Nebojíte se chodit?
B e n e š o v (les) - Benešovští nadšenci turistiky pořádají v sobotu 18. dubna 1. ročník pochodu Okolo Benešova a k Památníku letců.
   Start a cíl je v Hospůdce u Čechů, registrace a plánky tras budou na startu. Jsou připraveny trasy: 50 km - start 6 - 8 h, 25 km - start 6 - 12 h, 10 km - 10 - 14 h, 5 km - 10 - 15 h.
   V ceně startovného 10,- Kč je oplatek a pamětní list v cíli, děti startovné neplatí.
  


Výsledkový přehled
O k r e s B l a n s k o -
   BASKETBAL
   U 18 junioři
   Lokomotiva Břeclav - Basketsport Boskovice I. utkání: 50:63. Novotný 17, Alexa 15, Kačenga 14, Vaněk 9, Bousek 4, Ambroz, Paděra a Veselý 2. II. utkání: 55:68. Novotný 22, Vaněk 15, Kačenga , Paděra7, Ambroz 5, Bousek a Kvapil 4, Veselý a Alexa 2.
   DDM Uherský Brod - Basketsport Boskovice I. utkání: 46:70. Novotný 24, Ambroz 14, Lepka 13, Alexa 7, Vaněk, Kvapil 5, Paděra 2. II. utkání: 44:79. Lepka 18, Alexa 17, Ambroz 11, Novotný a Vaněk 10, Kvapil 6, Paděra 4, Šnobl 3.
   Družstvo dorostenců zakonči­lo sezónu v Uherském Brodu dvěmi výhrami. Po úspěšném vítězství před 14 dny v Uherském Hradišti a Břeclavi vyhráli dorostenci skupinu a pochvalu si zaslouží všichni hráči. Mezi nejlepší během sezóny patří Lukáš Novotný, Milan Vaněk, Michal Ambroz, Dominik Lepka, Michal Bousek, Lukáš Paděra a Martin Veselý. Pochvalu zaslouží i nejmladší hráč kolektivu Lukáš Šnobl, který přišel před 3 měsíci z Jaroměřic a plně se zapojil do tréninku a herní činnosti družstva. V závěru bych ocenil tréninkový a hráčský přístup všech jmenovaných a poděkoval všem za sportovní výsledky v letošní sezóně. Zdeněk Malach
   Starší mini chlapci + dívky
   SAM BŠM Brno - Basketsport Boskovice I. utkání: 74:24. Ošlejšková 8, Paděrová 6, Filip 3, Růžičková, David a Ščudla 2. II. utkání: 53:23. Ošlejšková 7, Rumler 6, Maděrová a Růžičková 4, Mazáč 2.
   Basketsport Boskovice - Žďár n. S. I. utkání: 28:35. Paděrová 6, Filip a David 5, Ošlejšková a Růžičková 4, Rumler a Ščudla 2. II. utkání: 37:67. Filip 14, Mazáč a Rumler 6, David 3, Pulec, Ležáková, Ošlejšková, a Paděrová 2.
   
   VOLEJBAL
   KP juniorek
   Minerva Boskovice - TJ Sokol Brno-Husovice 3:0 (12, 14, 15) a 3:0 (15, 12, 14).
   1. Šlapanice 20 18 2 56:19 38
   2. Vyškov 20 15 5 50:20 35
   3. Boskovice 20 9 11 35:38 29
   4. Újezd u Brna 20 9 11 34:40 29
   5. Hodonín 20 7 13 34:44 27
   6. Husovice 20 2 18 10:58 22
   
   MALÁ KOPANÁ
   Pohár 1. kolo
   FK Nedala Krasová - AC Kozárov 2:3, TJ Rudka - FC Kvasar Černá Hora 2:15, FPO Blansko - AC Okrouhlá 3:2 pp, FC Ohrada Vísky - FC Nobica Boskovice 4:9, TJ Sokol Valchov B - Panteři Sudice 2:1, Club HMK Sulíkov - FK Jabloňany 0:5, Beďa Team Velké Opatovice - HSK Holešín 2:4, Žízeň Petrovice - FC Microtex Lomnice 1:9, TJ Sokol Valchov A - Arsenal Lomnice 2:3, Hasiči M.R.-S.L. - FC Sampdoria Poříčí 4:2, Autodoprava Lefler Třebětín - FK Louka 1:0 pp.
   
   KOPANÁ
   MUŽI - 17. kolo, II. třída
   Letovice - Vavřinec 2:0 (0:0), Král 2. Boskovice B - Lysice 6:2 (5:0), Janíček 4, Horák J., Odehnal - Jonáš, Adámek V. Blansko B - Sloup 4:4 (2:1), Nečas 2, Klűgl, Navrkal - Slouka J. 3, Nečas P. Kotvrdovice - Bořitov 0:3 (0:2), Šmerda M. 2, Petrák P. Doubravice - Drnovice 2:1 (1:1), Zvejška, Vach M. - Navrátil. Rudice - Kořenec 5:3 (3:1), Zouhar M. 3, Grómský, Fiala - Meluzín, Novotný, Kužel.Vísky - Jedovnice 1:1 (1:1), Vojtěch - Pokorný.
   III. třída
   Úsobrno - Šošůvka 0:4 (0:1), Krátký M. 2, Mikulášek M. 2.Vysočany - Ostrov 1:1 (1:1), Hejč Jiří - Hudec O. Knínice - V. Opatovice 1:1 (1:1), Kubín J. - Hanák.Vilémovice - Kunštát B 4:0 (3:0), Fiala Jiří, Zátik, Valko, Sehnal P. Olomučany - Ráječko B 3:2 (1:2), Štěpánek J., Nejezchleb P., Husák - Pernica, Štrajt. Lipůvka - Skalice 2:0 (0:0), Kovář, Merta. Lažany - Olešnice B 0:1 (0:1), Pařízek R.
   IV. třída
   Cetkovice - Vranová 3:1 (1:1), Jurka R. 2, Horák V. - Halva M. Svitávka - Březová B 2:2 (1:0), Stehno, Dvořák - Kučera, Smerda.Valchov - Benešov 2:0 (1:0), Chlup P., Přikryl J. Vilémovice B - Bořitov B 0:3 (0:0), Kolář 2, Blažek P. Doubravice B - Voděrady 3:1 (0:1), Vach M., Sáňka J. st., Aujeský Michal - vlastní. Lažánky - Kořenec B 0:2 (0:1), Svoboda M., Stara D. Adamov - Lomnice 1:0 (0:0), Beneš.
   DOROST - 10. kolo, Skupina A
   Kotvrdovice - Rudice 1:3 (0:1), Zouhar A. - Musil 2, Sehnal L. Lipovec - Olomoučany 3:0 (1:0), Ševčík, Mynařík, Sopoušek. Jedovnice - Lažany 4:2 (1:1), Krbeček 2, Slouka, Borek V. - Procházka, Motyčka P. Vavřinec - Ráječko 2:0 (1:0), Březina, Fabiánek J. Adamov - Sloup 8:1 (4:0), Krátký L. 4, Valný, Valoušek, Valenta, Hrazdíra - Kugler.
   Skupina B - Černá Hora - Lysice 1:1 (0:1), Bažant - Skoupý. Lipůvka - Skalice 4:2 (2:1), Bouda, Švejda, Pernica, Pospíšil Jakub - Skřipský 2.Voděrady - Kořenec 1:1 (1:0), Komprda - Kejík.
   ŽÁCI - 13. kolo, Skupina A
   Černá Hora - Ráječko 0:3 (0:0), Divácký, Kolář J., Macharáček. Rájec-Jestřebí - Ostrov 1:5 (1:3), nehl. Rudice - Sloup 0:5 (0:3), Zouhar 2, Fusch, Vrána, Keprt. Adamov - Vavřinec 11:0 (7:0), Charvát 5, Růžička 3, Češka, Svoboda, Schimmerle. Jedovnice - Kotvrdovice 2:2 (1:1), Pernica, Opletal J. - Kraváček, Keprt D.
   Skupina B - Knínice - Cetkovice 0:2 (0:0), Kubín D., Alexa J. Doubravice - Lysice 3:6 (1:3), Šuch 2, Daněk M. - Hložek 2, Horák 2, Zhoř, Lorenc. Boskovice B - Benešov 1:1 (0:1), Stara O. - Švancara V. Vísky - Kunštát 2:5 (1:2), Páral S. 2 - Grulich 2, Juránek, Michele, Tenora.
  


Sportovní kalendář
O k r e s B l a n s k o -
   KOPANÁ
   8. 4., 16.30 h Rájec-Jestřebí - Třebíč, divize. 11. 4., 15.30 h Blansko - Frýdek-Místek, MSFL. 12. 4., 15.30 h Ráječko - Sparta Brno, KP. Olešnice - Řečkovice, Kunštát - Medlánky, I. B.
   ATLETIKA
   11. 4., 9 h Bambasácká desítka. 3. závod Okresní běžecké ligy.
  


Napsali nám

Hop na špek
Pro svůj nezaměnitelný tvar i chuť je vyhledáván jako znamenitá delikatesa. Pokud se objeví jako jeden z dárků pro jednotlivce na předváděcí akci, pak neodolají ani ti, kteří prohlašovali, že je na podobnou sešlost už nikdo nedostane. Dva kusy loveckého salámu nebyly zdaleka největším lákadlem na barevném letáčku. DVD přehrávač pro manželské páry je docela pěkná pozornost. K tomu pouze symbolické dvacetikorunové vstupné a bohaté občerstvení.
   V době ekonomické krize by se mohlo zdát, že sáloví prodejci nemají žádnou naději na úspěch. Množství pozvánek v poštovních schránkách však tomu nenasvědčuje. V salónku Zámecké restaurace se v ranních hodinách sešli převážně zájemci důchodového věku. Většina z nich patří už k pravidelným návštěvníkům, kteří mají doma sbírku někdy nepotřebných dárků.
   Třetinková láhev kyselky byla oním občerstvením, které bylo bohaté především na minerální prvky.
   Scénář vlastního posezení je už po léta neměnný. Velice šikovný řečník tentokrát nenabízel tradiční deky, ale sadu nádobí z chirurgické oceli, tedy největší „hit“ posledních měsíců. Při výkladu stačil napadnout konkurenci v oboru a postěžoval si na ceny energie, kterou však většina hrnců šetří. Jedna paní namítala, že na stejné pánvi, kterou má doma, nejdou usmažit palačinky. Demonstrátor si nechal připravit těsto a skutečně se mu to nepovedlo! Proto obrátil pozornost na supermoderní vysavač, který vysaje i to, co člověk vůbec nevidí. Na řadu přišel také indukční vařič a sada příborů z kvalitních materiálů. Na závěr nechyběla tradiční licitace, kde se desetitisícové částky poněkud ztenčily. Zájemce se našel pouze jediný, ti ostatní buď neměli drobné, v lepším případě si už chystali tašky na slibované dárky. Řečník nakonec zdůraznil, že tuto formu živého prodeje firmy preferují, protože je mnohem levnější než televizní reklama. Z přistavené skříňové Avie pak byly rozdávány pozornosti. DVD přehrávače nedodal sponzor akce a zásoby loveckého salámu prý vzaly za své už minulého dne v Prostějově. Každý účastník se proto musel spokojit s láhví pochybného vína a jedním kusem anglické slaniny. Milovníci loveckého salámu ostrouhali a nejen oni prohlašovali, že přišli skutečně už naposledy!
Milan Křesťan  


Taneční skupina BAMI slaví úspěchy
Dne 7. února se taneční skupina BAMI zúčastnila celorepublikové taneční soutěže v Tišnově, kde se podařilo naším nejmenším tanečníků s choreografií Mravenečci získat krásné 3. místo a bronzový pohár.
   7. března jsme zavítali do Třebíče, kde se opět konala celorepubliková taneční soutěž a naše juniorky získaly 3. místo ve Street dance.
   21. března jsem se přihlásili do dlouho očekávané taneční soutěže Jihomoravského kraje tedy postupové soutěže na mistrovství České republiky, která se konala v Brně. Na této soutěži se s velkým potěšením umístily juniorky s choreografií Sestry v akci na krásném 3. místě.
   Největšího úspěchu však dosáhla naše dětská skupina s choreografií Cirkus - obsadili 1. místo a získali postup na Mistrovství České republiky.
   Chci podotknout, že na soutěži vládne velká konkurence, rivalita a nervozita. Cením si našich tanečníků, že vše tak perfektně zvládli a přeji mnoho štěstí na MČR.
   
   Taneční skupina BAMI
   Kolpingovy rodiny Kunštát pořádá
   letní taneční tábor
   HLEDÁME NOVÉ ČLENY od 6 do 20let
   Kdy: 5. 7. - 11. 7. 2009
   Kde: Blansko - Češkovice hotel Vyhlídka
   Výuka pod vedením zkušených lektorů, kteří jsou mistry ČR i EVROPY
   Vyučovat se bude: HIP HOP, R&B, STREET DANCE, DISCO DANCE, SHOW DANCE, PARKETOVÉ KOMPOZICE
   Přihlášky do konce dubna
   INFORMACE: v pekárně Kunštát,
   tel: 603 547 636, 516 461 033
   Michaela Bartošová, Kolpingova rodina Kunštát
  


Velikonoční Vajíčkovník
U ZŠ Slovákova stál starý strom. Lidé o něm moc nevěděli, jen děti, které sem chodily na podzim sbírat spadlé kaštany. V jeho koruně hnízdili ptáci, pod kůrou rejdili malí broučci a v zimě hvízdala ve větvích meluzína. Byl to kouzelný strom.
   Když večer na sídlišti padla tma, scházeli se u něj různé bytosti a posluchači příběhů, které jim starý kaštan vyprávěl. Tyto příběhy mnoho lidských bytostí neslyšelo. Málokterý člověk totiž umí stromům naslouchat. Dětem se to ale někdy daří. Mají ještě málo povinností, spoustu času a velkou říši fantazie. A tak děti, které byly trpělivé, mohly čas od času vyprávění starého stromu slyšet.
   Jednoho dne byl bohužel tento strom pokácen. Jeho příběhy ale zůstaly zachovány. Jako třeba tento… Bylo, nebylo. Bylo jednou jedno semínko - barevné semínko, které hýřilo paletou všech barev, které je možné znát. Z toho semínka vyrostl překrásný strom. Ten strom byl zvláštní tím, že plodil jen v období před Velikonocemi. Tento strom objevily při své jarní procházce děti ze školní družiny Slovákova, když trhaly vrbové proutky na pomlázky a věnce. A protože by jim ve škole nikdo neuvěřil, utrhly malou větvičku, kterou přinesly do školní družiny. Tu zasadily a už jen čekaly, co se bude dít. Do rána z ní vyrostl menší stromek, pod kterým vyrostlo 6 obrovských barevných vajec. A protože si vychovatelky s dětmi zrovna přibližovaly příchod Velikonoc, pojmenovaly strom Velikonoční Vajíčkovník (inspirací jim byl strom Frňákovník z pohádky Tři veteráni). Obrovská vejce v sobě skrývala 6 tajemství – velikonočních výrobků. Ty měly děti za úkol vyrobit ve velikonoční dílně, kterou pro ně nachystaly vychovatelky ve spolupráci se studenty 4. ročníku – lycea SPgŠ. Mezi výrobky bylo i vyrábění barevných papírových vajíček, které děti slavnostně zavěšovaly na strom. A jak to v pohádkách bývá, vše nakonec zvládly vyrobit a tím tajemství barevných vajec splnit. Teď už jen zbývá čekat, co udělá strom těm, kteří z něj vezmou vajíčko…
   
   Děti a vychovatelky ŠD Slovákova
  


Vynášení Moreny
Každoročně se děti z MŠ Lidická v Boskovicích těší na tradiční loučení se zimou. I tentokrát se dočkaly. Mimořádná celoškolní akce je velkým lákadlem pro děti i rodiče. Velký průvod v čele s nastrojenou Morenou se vydal od MŠ k říčce Bělá. Přes větrné počasí a stále vládnoucí zimu, volaly děti sluníčko, jednotlivé třídy předvedly krátký program v podobě písniček a básniček vítající jaro. Při říkadle „Zimo, zimo táhni pryč, nebo na tě vezmu bič, zatahám tě za pačesy, za ty hory za ty lesy, až se vrátím nazpátek, svléknu zimní kabátek“, vzplála Morena plamenem a byla vhozena do říčky. Děti hlasitým voláním vládu zimy ukončily. Přesto, že začalo silně sněžit, věřily tomu, že se Morena jenom zlobí a už se nevrátí. „Jaro, jaro, jaro už je tu!“
   Děkujeme panu Lebišovi, který nám tuto zdařilou akci umožnil uskutečnit na parkovišti před zahradnictvím.
   
   Zdenka Korčáková, učitelka MŠ
   
  


Velikonoční dílna v II. D
Každé roční období má své kouzlo. Nejvíce se ale po letošní dlouhé zimě všichni těšíme na nesmělé pousmání sluníčka, lístky ukryté v pupenech stromů i náladové jarní počasí. Děti z II. D Základní školy Boskovice se mohly těšit ještě na něco jiného. Ve třídě přivítaly ve středu 25. března opět svoje maminky, které nepřišly s prázdnou. Tentokrát společně vymyslely aranžmá na velikonoční stůl v podobě květináče s jarním osením pšenice a několika drobných dekorací. Výrobky, které vznikly ve třech dílnách, udělají radost hned dvakrát. Děti s nadšením tvořily velikonoční kuřátka, dekorovaly květináčky a malovaly vajíčka. Ze všeho, co se jim podařilo vytvořit, budou mít radost i později doma o velikonočních svátcích.
   Protože po vánoční dílně zbyly paní Novákové květináčky, začaly je děti pod jejím vedením zdobit ubrouskovou technikou. Vybírat mohly z velkého množství ubrousků s velikonoční a jarní tematikou. Hotové květináčky si děti naplnily hlínou a vysely do nich naklíčené obilí. Protože mezi velikonoční zvyky patří především malování vajíček, mohly si v dílně paní Huzlíkové ozdobit kraslice pomocí rozpuštěných voskových pastelek. Na vajíčkách obarvených v odvaru z cibulových slupek vznikaly zpočátku jednoduché a později i složitější ornamenty. Poslední dílna paní Pavelové nabídla veselá velikonoční kuřátka z tvrdého papíru a barevné lepenky. Stříhání, malování, lepení a výběr mašličky - to všechno šlo dětem pěkně od ruky.
   Na závěr celého dopoledne nesměla chybět společná fotografie. Ta nám připomene další pěkný den, který jsme si nejen popřáli, ale také prožili.
   
   Eva Tichá
   
  


Bramborákové odpoledne v Centru sociálních služeb
V duchu chvála starým receptům se uskutečnilo na přání uživatelů bramborákové odpoledne v Domově pro seniory v Letovicíc. Vůně pravého českého bramboráku se rozlinula po domově ve středu 25. března odpoledne. Chuť na křupavý bramborák zvítězila nad pohodlností a šlo se do díla. Kdo přiložil ruku k dílu, byl po zásluze odměněn. Senioři se rozdělili do tří skupin. Každá měla připravenou plnou mísu nastrouhaných brambor, tu pak dochucovala podle svých zvyklostí a svých tradičních receptur. K dispozici byly připraveny vejce, mouka, česnek , majoránka, sůl, pepř, škvarky a uzenina. Po vzájemných konzultacích a namíchání dle chuti se ochotní kuchaři pustili do smažení. Ve volné chvíli uživatelé sledovali vlastní video a fotografie z kloboukového karnevalu, který se uskutečnil v únoru.
   Posledním bodem zábavného bramborákového odpoledne bylo vzájemné hodnocení nejchutnějšího bramboráku a vyhlášení vítěze soutěže O nejlepší bramborákový šmak. Vítězné družstvo získalo sladkou odměnu.
   Bramborákové odpoledne bylo příjemnou vzpomínkou na vlastní recepty a zpestřením všedních dní v Domově pro seniory v Letovicích.
   
   Eva Slezáková, Centrum sociálních služeb Letovice